1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Văn học - Ngôn ngữ học >

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.16 MB, 48 trang )


2.2/ Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện

đọc, kết hợp giải nghĩa từ

a/ Đọc từng câu:

- Mỗi em đọc một câu, bạn bào đọc đầu

tiên phải đọc cả tên bài.

- Hỏi: Trong khi đọc bài ai phát hiện được

những từ nào khó phát âm?

- Giáo viên ghi những từ khó lên bảng

- Giáo viên đọc mẫu những từ khó (hoặc

gọi HS giỏi đọc) rồi gọi 1 số em luyện đọc.- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng câu

đến hết bài

- Lẫm chẫm, nở trắng cành, lúc lỉu,

xoài, bày lên, màu sắc , trảy,...

- Học sinh yếu luyện phát âm, lớp đọc

nhẩm

- Đọc đồng thanh.- Qua phần luyện đọc từng cầu các em đã

đọc và phát âm từ khó rất tốt. Bây giờ ta

chuyển sang phần luyện đọc đoạn.

b/ Đọc từng đoạn trước lớp:

- Bài này được chia làm 3 đoạn:

- Đoạn 1: từ đầu đến bày lên bàn thờ ông

- Đoạn 2: từ Xoài thanh ca đến màu sắc

đẹp, quả lại to.

- Đoạn 3: là phần còn lại

* Đọc lượt 1:

+ Giáo viên giới thiệu các câu cần luyện - HS1:Tìm cách đọc và luyện đọc các

đọc (đã chép sẵn trên bảng phụ) yêu cầu câu:

học sinh tìm cách đọc.

Mùa xoài nào / mẹ em cũng chọn

những quả chín vàng / và to nhất bày

lên bàn thờ ông //

- HS3: Ăn quả xoài cát chín trảy từ

cây quả ông em trồng, kèm với xôi

nếp hương / thì đối với em / không

thứ quà gì ngon bằng //

- Gọi 1 học sinh đọc các từ chú giải trong - 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo

SGK

* Đọc lượt 2: Bây giờ các em hãy chú ý để - 3HS khác nối tiếp nhau đọc 3 đoạn

nghe bạn đọc tiếp

của bài. Lớp lắng nghe để nhận xét

cách đọc của bạn.

- HS 1: Em hãy đọc lại câu đầu của đoạn - HS 1 đọc lại

văn

- Em hiểu thế nào là lẫm chẫm?

- Lẫm chẫm: dáng trẻ bước đi chưa

vững

=> GV đưa hình ảnh về lẫm chẫm

- Em hãy đặt cho cô 1 câu văn có từ lẫm - Em bé bước đi lẫm chẫm.

chẫm?

- HS 2: Đoạn văn em vừa đọc cho biết xoài - HS 2: Vị ngọt đậm đà

có vị ngọt như thế nào?

- Em hiểu thế nào là đậm đà?

- Có vị ngọt đậm11- HS 3: Trong đoạn văn em vừa đọc có từ - Từ trảy

mới nào chúng ta cần hiểu nghĩa?

- Em có biết trảy là gì không ?

- là hái, trẩy

=> Đưa hình ảnh : trảy còn gọi là hái,

trẩy, ngắt quả ở trên cây xuống để ăn

* Đọc lượt 3:

- 3 HS khá – giỏi đọc 3 đoạn

- HS2: Trong bài đọc kể về những loại xoài Xoài cát, xoài thanh ca, xoài tượng

nào?

=> Đưa hình ảnh về các loại xoài này

Giải nghĩa thêm:

+ Xoài thanh ca: Trái rất sai, có vị ngọt thanh( hơi chua), thịt màu vàng và hơi

nhiều xơ.

+ Xoài tượng: Trái rất lớn. Mỗi quả chừng nửa kg, vỏ khi chín có màu vàng ửng.

Khi ăn sống giòn và có vị chua nhẹ.

+ Xoài cát: Có hình thuôn dài, có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà. Thịt chắc,

mịn và ít xơ. Khi chín vỏ màu vàng nhạt, thịt quả màu vàng tươi

- HS3: Bạn nhỏ thích ăn xoài cát kèm với - Xôi nếp hương

gì nhỉ?

GV giải thích:

+ Xôi nếp hương: Xôi nấu từ 1 loại gạo nếp

hương, có mùi rất thơm.

* Đọc lượt 4:

- 3 HS đọc lượt 4

c/ Đọc từng đoạn trong nhóm:

- Yêu cầu HS đọc theo cặp. Nói tiếp nhau - HS luyện đọc theo cặp

đọc 2 lượt bài

- Giáo viên theo dõi các nhóm đọc.

d/ Thi đọc giữa các nhóm: cho các nhóm - Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân

thi đọc cá nhân, thi đọc nối tiếp.

đoạn 1 ( 2 lượt HS thi)

- Lớp nhận xét – bình chọn bạn đọc

- GV nhận xét chung

đúng, đọc hay nhất

e/ Cả lớp đọc đồng thanh:

- Lớp đọc đồng thanh cả bài

Qua phần luyện đọc cô thấy lớp ta bạn nào cũng đọc rất tốt. Biết ngắt nghỉ đúng chỗ.

Để biết loại xoài này có đặc điểm gì, tình cảm thương yêu, lòng biết ơn của hai mẹ

con bạn nhỏ đối với người ông đã mất như thế nào, ta chuyển sang phần tìm hiểu

bài.

3/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Học sinh đọc thầm đoạn 1

- 1 học sinh đọc, lớp đọc thầm theo

Hỏi: Cây xoài ông trồng thuộc loại xoài - Xoài cát

gì?

H: Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy - Hoa nở trắng cành, từng chùm quả

cây xoài cất rất đẹp?

to đu đưa theo gió

H: Tại sao mùa xoài nào mẹ cũng chọn - Để tưởng nhớ, biết ơn ông đã trồng

những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thơ cây cho con cháu có quả ăn.

ông?

Hỏi: Vì sao nhìn cây xoài bạn nhỏ lại càng - Vì ông đã mất12nhớ ông?

- Gọi 1 học sinh đọc thành tiếng đoạn 2

H: Quả xoài cát chín có mùi vị, màu sắc

như thế nào?

- Gọi học sinh đọc đoạn 3

-Thảo luận nhóm đôi và tìm đáp án đúng

cho câu hỏi:

Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà

mình là thứ quà ngon nhất?

A. Quả xoài to, màu sắc đẹp.

B. Quả xoài có vị ngọt đậm đà.

C. Xoài cát vón đã thơm ngon, cây xoài lại

gắn với kỷ niệm về người ông đã mất.

4/ Luyện đọc lại:

- GV đọc mẫu lần 2

- Lưu ý HS: Bài này các em cần đọc với

giọng nhẹ nhàng, chậm dãi và tình cảm

- Giáo viên nhận xét ghi điểm

5/ Củng cố dặn dò:

H: Bài văn nói lên điều gì?- Học sinh đọc đoạn 2

- Có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm

đà, màu sắc vàng đẹp

- Học sinh đọc đoạn 3

- HS thảo luận theo cặp trong vòng 1

phút.

- Đại diện cặp nêu kết quả trước lớp.

- Lớp nhận xét ( GV KL chung)- 2 HS thi đọc đoạn 2 ( 1 lượt )

- 2 HS thi đọc cá nhân đoạn 2 và 3

(1lượt )

- Lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc

hay.- Tình cảm thương nhớ của hai mẹ con

đối với người ông đã mất

H: Qua bài văn này con học tập được điều - Phải luôn nhớ và biết ơn những

gì?

người đã mang lại cho mình những

điều tốt lành.

- Nhận xét tiết học

- Lắng nghe

- Dặn dò VN: Đọc lại bài, xem trước bài:

Sự tích cây vú sữa13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

×