1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Trò chơi gốc :BÃO THỔI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 289 trang )


Vòng tròn lại tiếp tục hỏi: “ Cấp mấy? Cấp mấy?” Người quản trò có thể trả lời: “Cấp 1”, “Cấp 2”

vv.... Ứng với một cấp độ đó là 1 hình thức di chuyển khác nhau. Ví dụ: “Cấp 1” – đối trọng sẽ di

chuyển bằng cách bò; “Cấp 2” – đối trọng sẽ di chuyển bằng cách cò 1 chân... Cứ thế, trò chơi được

tiếp tục.

Luật chơi:

Ai thực hiện sai động tác qui định sẽ bị phạt.Cải biên 2: “BÊN PHẢI, BÊN TRÁI”

Cách chơi:

Quản trò đứng giữa vòng tròn, giơ cao tay trái hoặc tay phải. Vòng tròn tùy theo quản trò giơ

tay trái hay tay phải mà thực hiện:

- “Tay trái” : nhảy sang phải và hô to: “bên trái”

- “Tay phải” : nhảy sang trái và hô to: “bên phải”

Cứ thê, trò chơi tiếp tục.

Luật chơi:

Ai hô hay làm sai động tác sẽ bị phạt.Cải biên 3: XE THÔNG KHÓI

Cách chơi:

Quản trò chia người chơi thành từng đội khoảng 10 người và ứng với số đội chọn ra số giám

sát viên tương ứng (mỗi đội một giám sát).

Sân chơi được chia thành số đường chạy tương ứng với số đội. Mỗi đường dài khoảng 30 – 40

mét. Trên mỗi đường chạy, đặt các chướng ngại vật.

Bắt đầu cuộc chơi, các đội đứng thành từng hàng dọc trước đường chạy. Bạn sau ôm chặt

bụng bạn trước. Trọng tài đứng cuối đường chạy, ra hiệu lệnh xuất phát. Các giám sát viên theo dõi

và bắt trở về vạch xuất phát chạy lại đội nào vi pham luật.

Luật chơi:

Đội nào bị đứt hàng hoặc chạm vào chướng ngại vật khi đang chạy sẽ phải chạy lại từ đầu.Cải biên 4: TIẾT KIỆM NƯỚC

Cách chơi:

Quản trò chia người chơi thành nhiều đội, mỗi đội khoảng 10 – 15 người. Mỗi đội được chuẩn

bị 1 thau nước, 1 cái ca và 1 cái muỗng canh.

Quản trò cho các đội xếp thành hàng dọc. Các người chơi đứng dang chân rộng hơn vai, khom

người xuống (như đứng thế “trung bình tấn”). Đặt cuối mỗi hàng 1 thau nước và đầu mỗi hàng 1 cái

ca không. Khi nghe lệnh bắt đầu, người cuối hàng sẽ cầm muỗng lòn giữa 2 chân để múc nươc, sau

đó chuyền qua giữa 2 chân của người đứng trước mình. Người này cầm lấy và chuyền tiếp lên phía

trước cũng theo cách như vậy. Cứ thế cái muỗng sẽ được chuyền cho người dứng đầu hàng. Người

này đổ nước trong muỗng vào ca, rồi lại chuyền cái muỗng về phía sau theo cách tương tự để múc

thêm nước. Ca của đội nào đầy nước trước là đội đó thắng.

+Luật chơi:

Nếu muỗng bị rớt thì các người chơi phải chuyền muỗng về phía sau chứ không được quăng.71Cải biên 5: NỮ HOÀNG VÀ HOÀNG THƯỢNG

Cách chơi:

Người chơi đứng thành vòng tròn. Quản trò đứng giữa vòng tròn cùng các người chơi hô to:

“Bệ hạ là ai?” và vỗ tay 4 cái. Sau đó người quản trò sẽ hô: “ Là con trai” hoặc “Là con gái”. Nếu”Là

con trai”, các bạn nữ sẽ nhảy vào trong vòng tròn, xoay người về phía các bạn nam, quì xuống hô to:

“Muôn tâu hoàng thượng.” Nếu “Là con gái” thì các bạn nam sẽ làm tương tự và hô to: “Muôn tâu nữ

hoàng.”

Luật chơi:

Người nào thực hiện chậm, sai động tác hoặc hô sai sẽ bị phạt.56.Trò chơi gốc: BIÊN GIỚI CẦN

Cách chơi: Người chơi được chia thành nhiều đội (từ 2 đội trở lên ).

- Quản trò hô: “Biên giới cần! Biên giới cần!”

-Tập thể đáp: “ cần gì? Cần gì?”

-Quản trò hô tiếp: “cần 3 cái khăn quàng … hoặc có thể cần những đồ vật khác tùy

theo quản trò quyết định.

-Tập thể thực hiện theo yêu cầu của Quản trò.

Luật chơi

Trò chơi được thực hiện 5 lần. Đội nào thực hiện yêu cầu của người Quản trò trước và đúng

thì coi như thắng cuộc. Các đội còn lại thua cuộc. Sau 5 lần chơi, đội nào có số lần thắng cuộc ít nhất

đội đó bị phạt.(hình thức phạt tùy quản trò).Cải biên 1: TÔI MUỐN

Cách chơi: Người chơi dứng thành vòng tròn và thực hiện theo lời nói của quản trò.

-Quản trò hô: “Tôi nói! Tôi nói!”

-Tập thể đáp: “Nói gì ! Nói gì!”

-Quản trò hô: “ Tôi nói các bạn quỳ xuống”

-Tập thể thực hiện theo lời nói của quản trò.

Luật chơi: Quản trò có thể thay đổi lời nói của mình ở mỗi lần chơi. Tập thể thực hiện theo yêu

cầu của người Quản trò. Nếu người chơi thực hiện không được hoặc làm sai thì coi như vi phạmLuật

chơi sẽ bị phạt (hình thức phạt tùy quản trò).Cải biên 2: NHANH TAY LÊN

Cách chơi:

-Quản trò hô: “ Nhanh tay lên! Nhanh tay lên!”

-Tập thể đáp: “Làm gì! Làm gì!”

-Quản trò hô: “ Nhặt 5 chiếc lá khô”

-Tập thể thực hiện theo lời nói của Quản trò.72Luật chơi: Quản trò có thể chia người chơi làm thành nhiều đội. CaÙc đội thực hiện theo lời nói

của quản trò. Đội nào thực hiện sau cùng coi như chưa nhanh tay, sẽ bị phạt (hình thức phạt tùy quản

trò).

-Nếu không chia đội mà chơi vòng tròn thì người chơi nào thực hiện chậm nhất sẽ bị

phạtCải biên 3: TẬP HỌP NHANH

Cách chơi:

-Quản trò hô: “ tập họp nhanh! Tập họp nhanh!”

-Tập thể đáp: “ bao nhiêu người! Bao nhiêu người!”

-Quản trò hô: “5người… 7 người…”

-Tập thể thực hiện theo lời nói của quản trò.

Luật chơi:

-Người chơi được chia làm nhiều đội. Các đội thực hiện theo lời nói của quản trò. Đội nào

tập họp chậm nhất sẽ bị phạt. Người quản trò có thể cho chơi nhiều lần và thay đổi khẩu

lệnh.

Ví dụ: … 6 người thành 1 hàng dọc

7 người thành 1 vòng tròn

10 người thành 2 hàng ngang…Cải biên 4: ĐỘI TA CẦN

Cách chơi:

-Quản trò hô: “Đội ta cần! Đội ta cần!”

-Tập thể đáp: “Cần gì! Cần gì!”

-Quản trò hô: “ Cần 5 cái khăn quàng …”

-Tập thể lập tức thực hiện theo yêu cầu của quản trò.

Luật chơi:

Người chơi được chia làm nhiều đội. Các đội thực hiện theo lời nói của người quản trò. Đội

nào thực hiện chậm nhất sẽ bị phạt. Quản trò có thể thay đổi lời nói trong mỗi lần chơi. Ví dụ: Cần 9

cái nón ca lô; 5 cái cấp hiệu.57.Trò chơi gốc:CHANH CHUA – CUA KẸPCách chơi:

Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa

lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Tập thể sẽ

nói lên tính chất các vật như :

-Quản trò hô: chanh! -Tập thể hô: Chua; Chuối ! Chát; Muối! Mặn; ……

Quản trò hô : Cua! Kẹp… Thì người chơi dùng tay phải đang xoè ra kẹp lại(nắm lại) đồng

thời rút tay trái lên. Người nào bị kẹp sẽ mời ra giữa vòng tròn để quản trò phạt.

Luật chơi: Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ Cua” mà

người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị

phạt.

73Cải biên 1: GÀ MÁI

Cách chơi: Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào

giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người

quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về gà cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe người

quản trò kể chuyện nếu có chữ “gà mái” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái

lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò phạt.

Luật chơi:Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ Gà mái” mà

người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị

phạt.Cải biên 2: THỎ CON

Cách chơi:- Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt

vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy.

Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về Thỏ con cho tập thể nghe. Người chơi phải chú

ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “Thỏ con” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng

thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người

quản trò phạt.

Luật chơi:- Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ Thỏ con” mà

người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị

phạt.Cải biên 3:BƯỚM TRẮNG

Cách chơi:- Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt

vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy.

Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về gà cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý

nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “Bướm trắng” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại)

đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để

người quản trò phạt.

Luật chơi:- Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe “Bướm trắng” mà

người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị

phạt.Cải biên 4: HEO CON

Cách chơi: - Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt

vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy.

Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về HEO CON cho tập thể nghe. Người chơi phải

chú ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “HEO CON ” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm

lại) đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để

người quản trò phạt.

Luật chơi:- Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ HEO CON”

mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và

bị phạt.Cải biên 5:VỊT XIÊM

Cách chơi: Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào

giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người

quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về VỊT cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe

74người quản trò kể chuyện nếu có chữ “Vịt xiêm” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời

rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò

phạt.

Luật chơi: - Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ Vịt xiêm” mà

người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạm Luật chơi và bị

phạt.58.Trò chơi gốc:TẬP LÀM NHANH CHO QUEN

Cải biên 1:NHANH MẮT

Cách chơi:

-Quản trò cho các người chơi sinh hoạt vòng tròn và bất ngờ nói 1 trong 2 câu sau:

Bắt con thỏ bỏ giỏ, bắt quả thị bỏ bị. Đồng thời người được quản trò mời thực hiện các

động tác sau:

Bắt con thỏ bỏ giỏ: cánh tay trái chống lên hông trái, nắm các ngón tay bên phải bỏ qua

bên hông trái, đồng thời 2 chân đều nhúng (giống bơm bánh xe).

Lấy trái thị bỏ bị: làm ngược lại với câu “bắt con thỏ bỏ giỏ” nhưng không nhúng chân.

Luật chơi:

-Người chơi nếu không thực hiện được thì sẽ bước đi vô vòng tròn để trò chơi kết thúc thì phạt.Cải biên 2: NHANH TAY

Cách chơi:-Quản trò phổ biến trước:

+Con cóc: Đưa 2 bàn tay lên ngang trước mắt và để hướng 2 lòng bàn tay về phía mặt đồng thời

nhảy lên 2 cái.

+Con chó: đưa 2 bàn tay lên chỗ 2 thái dương, xoay 2 bàn tay ra ngoài và đồng thời ngoe nguẩy.

+Con khỉ: đưa 2 bàn tay ra sau mông và đồng thời vẫy vẫy. Sau đó cho người chơi hát toàn bài “

Ra mà xem” và làm các động tác (đã phổ biến) khi hát một trong 3 con vật. Muốn sôi động hơn thì

quản trò hỏi bất ngờ các con vật nào thì người chơi phải thực hiện động tác đó.

Luật chơi:

- Người chơi nếu không thực hiện được thì sẽ bước đi vô vòng tròn để trò chơi kết thúc thì

phạt.Cải biên 3: MÚA HAY

Cách chơi:-Quản trò phổ biến trước trong bài hát “Con bứơm vàng” làm các động tác sau:

+ “Xoè đôi cánh” thì giơ ngang tay phải và chân trái.

+ “Bươm bướm quay 3 vòng” thì tay phải và tay trái dang ra theo chiều dọc

+ “Em ngồi trên” thì lắc mông qua trái, qua phải.

Quản trò cho hát bài “Con bứơm vàng” đồng thời thực hiện các động tác vừa nêu.

Luật chơi:Nếu múa sai sẽ bị phạt.Cải biên 4: VƯỜN HOA XUÂN

Cách chơi:-Quản trò phổ biến trước. Sử dụng bài hát “ Tôi là lá – Tôi là hoa”

+ “ Tôi là lá” : cánh tay giơ cao, các ngón khép lại đồng thời đu đưa qua lại.

+ “ Tôi là hoa”: cánh tay giơ cao, các ngón tay hơi co lại để làm hoa.

75+ “ Tôi là hoa lá hoa mùa xuân” giơ tay lên cao làm nhanh thành hoa, lá, hoa.

-Cách 1: Quản trò cho vòng tròn hát bài “ Tôi là lá, tôi là hoa” đồng thời thực hiện các động tác

giơ tay(đã phổ biến). Và ngày càng tăng tốc độ.

-Cách 2: Quản trò đến trước mặt người chơi và nói bất chợt các câu trong bài hát để người chơi

làm các động tác vừa nêu.

Luật chơi:-Nếu làm chậm hoặc sai các động tác đều bị phạt.Cải biên 5:CHO XEM

Cách chơi: -Sử dụng bài “ Cốc! Cốc! Cốc!”

+ Nếu là thỏ: đưa hai bàn tay lên đầu và vẫy vẫy.

+ Nếu là nai: đưa một bàn tay lên đỉnh đầu và chụm các đầu ngón tay lại với nhau.

+Là lá la là lá la: làm động tác vui mắt.

-Cách 1: Tất cả vòng tròn đều chơi.

+Quản trò nói: Cốc! Cốc! Cốc!

+ Người chơi: Ai gọi đó!

+Quản trò: Nếu là thỏ (người chơi làm động tác)

+Người chơi: thì cho xem tai (trả lời)

+ Quản trò: nếu là nai ( người chơi làm động tác)

+Người chơi: thì cho xem gạt (trả lời)

-Cách 2:

+Quản trò: đến từng người chơi hỏi bất ngờ “ Nếu là thỏ”

+Người chơi trả lời “thì cho xem tai” đồng thời làm động tác.

Cứ như vậy hỏi nhiều người trong vòng tròn.

Luật chơi:

-Làm chậm và sai động tác sẽ bị phạt.59.Trò chơi gốc: TÌM TRÁI CÂY TRÊN CƠ THỂ

Cách chơi:

-Tìm trên cơ thể có bao nhiêu loại trái cây kể ra:

-Ví dụ: trái cà(lỗ mũi); trái nhãn( con mắt) …

Luật chơi:

-Chia làm hai đội thi đua với nhau, đội nào tìm được nhiều thì thắng.Cải biên 1:TÌM CHỮ “M” TRÊN CƠ THỂ

Cách chơi:

-Tìm trên cơ thể có bao nhiêu chữ cái “M” kể ra:

-Ví dụ: mặt, miệng, môi, mình …

Luật chơi:Chia làm hai đội thi đua với nhau, đội nào tìm được nhiều thì thắng.60.Trò chơi gốc:NỤ, NỞ, TÀN

Cách chơi:

76Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (289 trang)

×