1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Trò chơi gốc: CỘC – CÁCH – TÙNG – CHENG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 289 trang )


- Nhóm nào làm chậm và không đồng thanh thì bị phạt hoặc xử thua.Cải biên 2: ĐỒ – RÊ – MI – FA

Cách chơi:

-Chia làm 4 nhóm: Nhóm 1: Đồ; Nhóm 2:Rê; Nhóm 3:Mi; Nhóm 4: Fa

-Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó hô to tên của nhóm mình và đồng thời gọi tên nhóm

khác.

Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô: “Đồ … Fa”; Nhóm Fa sẽ hô to “ Fa … Mi” và lần

lượt như vậy cho đến hết cuộc chơi.

Luật chơi:

- Phải đáp nhanh, đúng, nếu nhóm nào không thực hiện đúng sẽ thua hoặc bị phạt.Cải biên 3: CHÁCH – BÙM – BUM – CHÁT

Cách chơi:

-Chia làm 4 nhóm: Nhóm 1:Chách; Nhóm 2:Bùm; Nhóm 3:Bum; Nhóm 4: Chát

-Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó hô to tên của nhóm khác rồi hô to tên nhóm mình.

Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô “ Bùm … Chách” . Nhóm có tên Bùm sẽ hô “ Chát

… Bùm”, nhóm “Chát hô Bum …Chát” … và lần lượt như vậy đến hết cuộc chơi.

Luật chơi:

- Phải đúng, nhanh, nếu như hô tr6n mình trước thì nhóm đó thua.Cải biên 4: CANH – CÁCH – CHÌNH – CHINH

Cách chơi:

- Chia làm 4 nhóm: Nhóm 1:Canh; Nhóm 2: Cách; Nhóm 3:Chình; Nhóm 4: Chinh

- Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó đồng thanh hô to một lúc 3 tên.

Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô: “Cách… Chình …Chinh..” , liên tục quản trò chỉ

nhóm này, nhóm kia làm cho 4 nhóm sinh động hơn và quản trò tăng tốc làm nhanh hơn …

Luật chơi:

- Phải đáp nhanh, đáp đúng, hô liên tục không đứt quản, hô chậm sẽ bị phạt.Cải biên 5: ĐỒ – MI – SON – ĐỐ

Cách chơi :

- Chia làm 4 nhóm: Nhóm 1: Đồ; Nhóm 2:Mi; Nhóm 3:Son; Nhóm 4: Đố

- Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó nhảy theo bài hát “ Sol đố mì la fa sol”

Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 sẽ hô “Đồ” và cả nhóm cùng nhảy theo bài “ Sol đố… ”.

Cứ như thế quản trò chỉ liên tục, khi quản trò chỉ nhóm nào thì nhóm đó phải lên tiếng đồng thanh.

Luật chơi:

- Đáp nhanh, đáp đúng và làm theo bài hát, làm sai bị phạt.95.Trò chơi gốc: BẮN SÚNG

Cách chơi:

120- Khi quản trò chỉ vào bạn nào thì bạn đó phải ngồi xuống ngay, hai bạn đứng hai bên quay mặt

vào nhau, đưa tay lên và chỉ vào nhau rồi cùng hô to “Đùng”. Sau đó người ở giữa đứng lên.

Luật chơi:

-Sau khi quản trò chỉ vào một bạn, bạn đó ngồi xuống chậm xem như vi phạm trò chơi, hai bạn

hai bên ai “bắn” chậm hoặc “nổ” chậm cũng xem như vi phạm trò chơi. Hai người hai bên không

“bắn” mà ngồi xuống cũng xem như vi phạm trò chơi. Ngoài ba bạn trên, nếu bạn khác “ bắn” theo

cũng là vi phạm trò chơi.

Chơi thử:- Quản trò cho cả vòng tròn hát và vỗ tay theo nhịp câu “ Bùm bum – Búm búm bum –

búm bùm bum”. Quản trò cho chơi thử, chỉ vào vài bạn rồi phân tích bạn nào đúng - sai rút

kinh nghiệm. Quản trò cho xé nháp. Bắt đầu vào cuộc chơi.Cải biên 1: DÀN HOÀ TẤU

Cách chơi:

- Cả vòng tròn vừa vỗ tay vừa hát câu “ Tèn ten-Tèn tén ten-Tén tèn ten”. Bất chợt quản trò chỉ

vào một bạn, bạn đó phải hát một bài hát tự chọn. Hai bạn hai bân thể hiện một loại nhạc cụ nào đó.

Quản trò chỉ sang bạn khác thì nhóm vừa rồi ngưng, nhóm mới phải biểu diễn ngay.

Luật chơi:

- Khi thể hiện vai trò của mình là hát hay làm nhạc cụ, mỗi bạn phải thể hiện thật to, ai bị mất

tiếng là xem như thua.Cải biên 2: ĐOÀN CA MÚA NHẠC

Cách chơi:

- Cả vòng tròn vừa vỗ tay vừa hát câu “Tính tình tính tình tính tang”. Bất chợt quản trò chỉ vào

một bạn, bạn đó vừa múa vừa hát một bài bất kỳ. Hai bạn hai bên thể hiện một loại nhạc cụ khác

nhau. Quản trò chỉ sang bạn khác thì nhóm vừa rồi ngưng, nhóm mới phải biểu diễn ngay.

Luật chơi:

- Mỗi lần quản trò chỉ một bạn, bạn đó không được hát lại bài hát vừa hát xong, hai bạn diễn

nhạc cụ phải diễn 2 loại khác nhau. Ai vi phạmLuật chơi sẽ bị phạt.Cải biên 3: BỒNG EM

Cách chơi:

- Cả vòng tròn lần lượt hát các bài hát thiếu nhi. Khi quản trò chỉ vào bạn nào, hai bạn hai bên

phải bồng bạn đó lên. Quản trò chỉ bạn khác thì nhóm vừa rồi để bạn ở giữa xuống, nhóm khác tiếp

tục trò chơi.

Luật chơi:

- Khi quản trò chỉ bạn nào, bạn đó phải được bồng lên, nếu chậm thì cả 3 bạn đều vi phạmLuật

chơi.Cải biên 4: DIỄN VIÊN KỊCH NÓI

Cách chơi:

- Quản trò bắt một bài hát, cả vòng tròn hát theo. Quản trò bắt chợt chỉ vào bạn đó “Mếu”

(không lên tiếng). Người bên phải “khóc” thật to; Người bên trái “cười” thật to. Quản trò chỉ bạn

khác thì nhóm cũ dừng lại, nhóm khác tiếp tục trò chơi.

121Luật chơi:

- Khi mỗi bạn thực hiện vai trò của mình, hễ bạn “mếu” lên tiếng là vi phạm. Bạn “khóc” mà

cười, bạn “mếu” mà cười thì đều vi phạm trò chơi.Cải biên 5: TAI THỎ

Cách chơi:

- Quản trò cùng hát với vòng tròn. Quản trò chỉ vào một bạn, bạn đó ngồi xuống và bịt hai tai lại;

hai bạn hai bên tìm cách chụp tai bạn vừa ngồi. Quản trò chỉ bạn khác thì bạn đó đứng lên, bạn vừa

được chỉ phải ngồi xuống và bịt hai tai lại.

Luật chơi:

- Bạn nào bị chụp lỗ tai là vi phạmLuật chơi.98.Trò chơi gốc: SÚC VẬT

Cách chơi

- Quản trò giới thiệu 4 động vật.

- Quản trò hô: - “Trâu” (các bạn cúi xuống bò bằng 4 chân )

- “Ngựa” (Phi và hí)

- “ Chó” ( sủa gâu …gâu)

- “Rắn” (chắp 2 tay đưa lên trời và trườn)

Luật chơi:

- Lúc đầu quản trò hô từ từ , dần dần gọi nhanh và hoán chuyển nhau, có thể thêm một số động

vật khác như mèo, nếu người chơi kêu meo …meo thì bị bắt.Cải biên 1: ĐỒ VẬT

Cách chơi:

- Quản trò giới thiệu 4 đồ vật, yêu cầu bạn trả lới và làm theo lới nói.

- Quản trò hô -“Chảo” (xào, hai tay làm động tác xào)

- Nồi(nấu); Búa (đập); Dao (cắt)

Luật chơi:

- Giống trò chơi súc vật quản trò thêm vài món đồ khác như kềm (kẹp); kéo… bạn nào thực

hiện bạn đó sẽ bị bắt.Cải biên 2: BẮT BỎ BỊ

Cách chơi:

- Quản trò quy định:

- Quản trò hô:( Bắt bỏ bị –Tập thể: Lươn; bắt bỏ chuồng – Heo; Bắt bỏ lờ – Cá )

Luật chơi:

- Quản trò hỏi lung tung và nhanh, thay đổi liên tục, có thể vật để bắt, có thể con vật bị bắt, yêu

cầu người chơi phải trả lời nhanh và đúng luật.122Cải biên 3: GIA ĐÌNH EM

Cách chơi:

- Quản trò quy định : Má (đi chợ – hai tay bạn phe phẩy như đang đi); Bố( nhổ râu- tay bạn đặt

lên cằm nhổ râu); Con(đá banh – chân bạn phải sút bóng); Oâng(đọc báo- hai tay bạn xoè ra trước

mắt như đọc báo).

Luật chơi:

- Quản trò hỏi lung tung và nhanh, thay đổi liên tục, có thể hỏi thêm bà, cháu … để dễ bị bắtCải biên 4: VẬT DỤNG

Cách chơi:

- Quản trò quy định: Bàn( BaÏn dang tay ra cúi người xuống); Ghế(ngồi một chân); Tủ(ngồi

xuống đất khoanh tay lại); giường(nằm sắp xuống đất).

Luật chơi:

- Quản trò hỏi lung tung và nhanh, thay đổi liên tục, có thể hỏi thêm nhà, quạt … để dễ bắt

người chơi.99.Trò chơi gốc: CƠ THỂ – QUẢ

Số lượng: 20 – 30 bạn chia làm 2 đội

Cách chơi:

- Hai đội thi nhau tìm các loại quả trên cơ thể mình.

Luật chơi:

- Nếu đội nào không tìm được loại quả trên cơ thể mình thì đội đó thua cuộc.Cải biên 1: MẶT – THƠ

Số lượng: 20 – 30 bạn chia làm 2 đội

Cách chơi:

- Đội 1 tìm trên cơ thể có vần “M” (vd: MẶT ) thì Đội 2 sẽ hát vần cuối của Đội 1 tìm được

(vd:Tôi là lá, tôi là hoa…) và Đội 2 tìm trên cơ thể vần M và đố lại Đội 1.

Luật chơi:

- Nếu Đội nào không tìm được bài hát hay tập thể không cùng hát, và không tìm được vần “M”

trên cơ thể thì đội đó sẽ thua cuộc.Cải biên 2: THUA - HƯƠU

Số lượng: 20 – 30 bạn chia làm 2 đội

Cách chơi:

- Đội 1 tìm trên cơ thể có vần “T” (vd: Thận) thì Đội 2 sẽ tìm các con vật tương ứng với vần kế

tiếp của vần “T” ( Thận kế tiếp vần “ T” là “h” vd: heo). Đội 2 tìm và đố lại Đội 1.

Luật chơi :

- Nếu đội nào không tìm được chữ kế tiếp của vần “T” và không tìm được vần “T” trong cơ thể

thì xem như đội đó thua cuộc.

123Cải biên 3: SỰ SỐNG

Số lượng: 20 – 30 bạn chia làm 2 đội

Cách chơi:

- Tìm các cơ quan có sự sống trong cơ thể. Giải thích (vd: Tim- nhịp đập con tim)

Luật chơi:

- Đội nào tìm được mà không giải thích được xem như thua cuộc.100.Trò chơi gốc: HÁT LIÊN KHÚC TRÁI CÂY

Cách chơi:

- Chia làm 2 đội, có 2 nhạc trưởng. Oảnh tù tì đội nào thắng thì hát trứơc. Nhạc trưởng bắt nhịp

cả đội đồng thanh hát lớn bài hát có tên trái cây.

Luật chơi:

- Đội nào hát lại bài đã hát và tìm bài hát chậm thì thua cuộc.Cải biên 1: LIÊN KHÚC BỐN MÙA

Cách chơi:

- Chia làm 2 đội, có 2 nhạc trưởng. Oảnh tù tì đội nào thắng thì hát trứơc. Nhạc trưởng bắt nhịp

cả đội đồng thanh hát lớn bài hát có tên bốn mùa. Vd: “ Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mưa…”

Luật chơi:

- Đội nào hát lại bài đã hát và tìm bài hát không có các chữ trên thì thua cuộc.Cải biên 2: LIÊN KHÚC HOA – MÀU

Cách chơi:

- Chia làm 2 đội, có 2 nhạc trưởng. Oảnh tù tì đội nào thắng thì hát trứơc. Nhạc trưởng bắt nhịp

cả đội đồng thanh hát lớn bài hát trong đó có tên các loài hoa(vd: phượng hồng, bông sen, bông

trắng…)

Luật chơi:

- Đội nào hát lại bài đã hát và tìm bài hát không có các loài hoa thì thua cuộc.Cải biên 3: LIÊN KHÚC HÀ NỘI- HUẾ – SÀI GÒN

Cách chơi:

- Chia làm 2 đội, có 2 nhạc trưởng. Oảnh tù tì đội nào thắng thì hát trứơc. Nhạc trưởng bắt nhịp

cả đội đồng thanh hát lớn bài hát trong đó có chữ hà Nội- Huế- sài gòn.

Luật chơi:

- Đội nào hát lại bài đã hát và bắt nhịp chậm thì đội đó thua cuộc.Cải biên 4: LIÊN KHÚC SỐ THỨ TỰ

Cách chơi :124Chia làm 2 đội, có 2 nhạc trưởng. Oảnh tù tì đội nào thắng thì hát trứơc. Nhạc trưởng bắt nhịp cả

đội đồng thanh hát lớn bài hát theo số thứ tự. Đội hát trước hát số 1, đội hát sau là số 2 và liên tục như

vậy cho đến số 10.

Luật chơi:

- Đội nào hát lại bài đã hát và bắt nhịp chậm thì đội đó thua cuộc.101.Trò chơi gốc: ÔNG SẤM

Cách chơi:

- Trời mưa lớn ào ào (vỗ tay lớn)

- Trời mưa nhỏ li ti ( vỗ tay nhè nhẹ)

- Gió thổi hiu hiu ( xi … xi ….xi …)

- Chớp (sẹt…sẹt…sẹt…)

- Sấm đánh (rầm …rầm…)

Luật chơi:

- Bạn nào làm sai động tác sẽ bị phạt.Cải biên 1: XE LỬA CHẠY

Cách chơi:

- Xe lửa chạy (xình xịch xình xịch )

- Xe lửa vô số (Xịch! Xịch! Xịch! Xịch! )

- Xe lên dốc ( Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! )

- Xe xuống dốc ( Quạt! Quạt! Quạt! Quạt! )

Luật chơi:

- Bạn nào làm sai động tác sẽ bị phạt.Cải biên 2: SỐNG – CHẾT

Cách chơi:

- Sống: nhảy múa tùy ý

- Chết: đứng im không nhút nhít.

Luật chơi:

-Làm không đúng quy định bị phạt.102.Trò chơi gốc:ĐOÀN KẾTCách chơi: ( Vòng tròn)

- Quản trò hô: Kết chùm –Kết chùm

- Tập thể đáp: Chùm mấy – chùm mấy

- Quản trò hô: Chùm 5 – chùm 5

- Tập thể làm theo : Tìm 5 người chụm lại

Luật chơi: (Có hình phạt vui)

125-Tập thể làm theo yêu cầu của người quản trò. Nếu như sau khi làm theo, người nào chưa chùm

theo yêu cầu thì bị phạt.Cải biên 1: TỔ QUỐC CẦN

Cách chơi: (Chia thành từng đội A – B – C … )

- Quản trò hô: Tổ quốc cần! Tổ quốc cần

- Tập thể đáp: Cần gì? Cần gì?

- Quản trò hô: Cần 5 cây viết.

- Các đội làm theo: Tìm đủ 5 cây viết đúng yêu cầu.

Luật chơi: (Khen thưởng)

-Các đội phải làm theo yêu cầu của quản trò, Đội nào làm nhanh hơn sẽ thắng.Cải biên 2:TÔI MUỐN

Cách chơi :

- Quản trò hô: Tôi muốn! Tôi muốn!

- Tập thể đáp: Muốn gì? Muốn gì?

- Quản trò hô: Tôi muốn 2 quyển truyện

- Các đội làm theo: Tìm đủ 2 quyển truyện đúng yêu cầu.

Luật chơi: (Khen thưởng)

- Các đội phải làm theo yêu cầu của quản trò, Đội nào làm nhanh hơn sẽ thắng.Cải biên 3: TÙM NỤM

Cách chơi: (vòng tròn)

- Quản trò hô: Tùm nụm – Tùm nụm

- Tập thể đáp: Nụm mấy ? nụm mấy ?

- Quản trò hô: Nụm 3 – Nụm 3

- Vòng tròn làm theo:Phải nụm lại nhóm 3 người.

Luật chơi:

- Làm theo yêu cầu của quản trò, người nào làm chậm sẽ bị phạt.103.Trò chơi gốc: AI THỔI TO NHẤT(bong bóng)

Cách chơi: ( Chia tổ, nhóm )

- Mỗi đội cử ra 2 bạn để dự thi. Ai thổi to nhất sẽ thắng.

Luật chơi:

-Sau khi quản trò hô hiệu lệnh mới thổi, có hiệu lệnh thì ngưng lại, ai thổi to hơn sẽ thắng, thổi

bể thì thua. Trường hợp 2 bong bóng bằng nhau thì huề.Cải biên 1: AI NHANH HƠN

Cách chơi:

126- Mỗi đội cử ra 1 bạn để dự thi. Mỗi bạn sẽ được phát 1 cái bong bóng. Ai thổi to nhất, nhanh

nhất sẽ thắng.

Luật chơi :

-Ai thổi bể sẽ thua cuộc, bong bóng phải thổi lớn bằng mẫu của quản trò và nhanh hơn sẽ là

người thắng cuộc.Cải biên 2:CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC

Cách chơi: ( 2đội – mỗi đội 10 người)

- Chia làm 5 cặp, cứ một cặp cách nhau khoảng 2 mét.

- Khi có hiệu lệnh, cặp thứ nhất giữ bóng bằng giữa 2 cái đầu chụm lại và di chuyển đến cặp thứ

hai và cứ thế cho đến hết.

- Đội nào về trước coi như thắng cuộc.

Luật chơi:

- Trong khi di chuyển Đội nào làm rớt bóng sẽ bị trừ điểm (hoặc) đi lại từ đầu tùy theo quy định

của quản trò.Cải biên 3: ĐẠP BÓNG

Cách chơi: ( 2đội – mỗi đội 10 người)

- Mỗi người chơi được cột bóng vào 2 chân. Khi có hiệu lệnh thì hai bên sáp vào nhau, cố gắng

đạp sao cho bể bóng của đối phương.

Luật chơi:

-Người nào bị bể bóng thì loại ra. Sau khi hết giờ chơi Đội nào còn bóng nhiều thì thắng cuộc.Cải biên 4: PHÁ MÌN

Cách chơi: (mỗi đội 5 người – từ 2 đội trở lên)

-Khi có hiệu lệnh, người đầu tiên sẽ thổi bong bóng và cột bóng lại, ngậm bóng trên miệng chạy

lên điểm quy định và đặt bóng trên miệng xuống đất, dùng mông ngồi lên cho bể bóng và chạy về

đánh tay người thứ hai tiếp tục cho đến hết.

Luật chơi:

- Không thả bóng bằng tay. Phải ngồi cho bể bong bóng mới được chạy về.

Đội nào về sớm nhất sẽ thắng.104.Trò chơi gốc: CHUYỀN BANH

Cách chơi: (Chia làm 2 đội xếp hàng dọc)

-Khi có lệnh banh sẽ được di chuyển từ người số 1 đến người cuối cùng.

Luật chơi:

-Đưa banh thẳng lên đầu, người số 1 chuyền cho người thứ hai và cứ như thế cho đến hết. Đội

nào đưa banh về sớm nhất là thắng cuộc.Cải biên 1: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Cách chơi: (Chia làm 2 đội xếp hàng dọc)

127- Khi có lệnh người số 1 sẽ ôm quả bóng chạy vượt chướng ngại vật rồi quay về đưa bóng cho

người thứ hai và tiếp tục cho đến hết. Đội nào về sớm nhất và không làm đổ chướng ngại vật là thắng

cuộc.

Luật chơi:

- Trong khi di chuyển bạn nào làm đổ chướng ngại vật sẽ bị trừ điểm (hoặc) đi lại từ đầu tùy

theo quy định của quản trò.Cải biên 2: DẪN BANH

Cách chơi: (Chia làm 2 đội – mỗi đội 10 người - xếp hàng dọc)

-Di chuyển từng người, dẫn banh theo các đường lượn sóng đến điểm quy định và dẫn banh về

trao cho người thứ hai và tiếp tục đến người cuối cùng. Đội nào về trước là thắng cuộc.

Luật chơi:

- Trong khi di chuyển Đội nào để banh ra ngoài vòng lượn sóng sẽ đi lại từ đầu.Cải biên 4:ĐÁ BANH

Cách chơi: (Chia làm 2 đội – mỗi đội 10 người)

-Đội A làm cầu thủ trước, lần lượt từng người đá vào khung thành Đội B với điều kiện cầu thủ

bịt mắt và Thủ môn Đội B cũng bịt mắt. Đổi lại Đội A làm thủ môn, Đội B làm cầu thủ và thự hiện

đến người cuối cùng. Kết quả Đội nào có số banh vào lưới nhiều nhất là thắng.

Luật chơi:

-Nghe thổi còi mới đá banh vào khung thành. Ai làm sai là vi phạm.105.Trò chơi gốc:GỌI TÊNCách chơi:

- Trò chơi này có thể tiến hành trong phòng hoặc ngoài sân, tùy điều kiện sinh hoạt. Tập thể ngồi

thành vòng tròn tập trung chú ý vào quản trò.

- Quản trò hô: “Gọi tên 3 học cụ, gồm 3 chữ” và chỉ bất cứ một em nào trong vòng tròn. Tức thì

em đó trả lời (vd: bút, mực, tẩy).

- Quản trò lại hô: “Gọi tên 4 gia súc, gồm 4 chữ”, chỉ một em trả lời ngay (vd: gà, vịt, trâu, bò”.

Luật chơi:

- Nếu như em nào ngập ngừng, quản trò đếm từ 1 đến 3, vẫn không nói được, em đó sẽ bị phạt.Cải biên 1: GỌI TÊN ĐỒ VẬT

Cách chơi:

-Quản trò nói: “Gọi tên 3 đồ vật trong nhà có âm đầu giống nhau” và chỉ bất cứ một em nào

trong vòng tròn. Tức thì em đó trả lời (vd: dĩa, dao, diêm …)

Luật chơi: Không được trả lời lập lại âm đầu giống nhau về đồ vật mà em khác đã nói. Nếu ngập

ngừng trả lời chậm sẽ bị phạt.Cải biên 2: GỌI TÊN ĐỊA DANH

Cách chơi:

- Cho vòng tròn đếm số từ 1 đến hết. Sau đó bắt bài hát “ bí bo xình xịch, chúng em đi ô-tô,

chúng em đi xe lửa, ô-tô chạy rất nhanh,…”. Đến cuối bài hát quản trò hô số (vd: số 7).

128Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (289 trang)

×