1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Mô tả thực thể

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTOEFL

ExplainGiải thích đáp ánKV200EaseMức độ dễ khóKS1

307Chiều dài tổng

cộng

Tối thiểu:Khối lượng200hiện:

Trung bình:Tốitổng cộng:Tổng số thểthiểu:5.00061400Trung1.535.000bình:

Tối đa:20.000Tối đa:6.140.000(*): Section = 1: Listening Comprehension

Section = 2: Structure and Written Expression

Section = 3: Reading Comprehension

3. Mô tả thực thể: ANSWERS

Hệ thống thông

tin:MÔ HÌNHHệ thống thôngQUAN NIỆM DỮ LIỆUtin website hỗHiện tại [ ]trợ học và thiTương lai [ ]Trang:TOEFL

Ứng dụng:

Xây dựngMô tả thực thểwebsite hỗ trợANSWERShọc và thiTờ:1TOEFL

0112077-Lê Khánh Trí120/155Ngày lập:

Người lập:

- Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy Trang0112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFLTên tắt

thuộcDiễn giảitính

OptionID

OcontendMã câu chọn

Nội dung câu

chọn- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênKiểuMiềndữgiáliệutrịBS0-3BVLoại

giá trịChiều

dài

(kýGhi chútự)

1

150

0: KhôngSelectedLà đáp án của

câu hỏiphải đáp

BB0-11án

1: Là đáp

án

Chỉ dành

cho loạiVị trí bắt đầu

StartPoscủa câu chọnKS2câu hỏi

của sectiontrong câu hỏi2, part B

Chiều dài

tổng cộng

Tổng số800Trung bình:Khối lượngTốitổng cộng:thiểu:20.000Tối đa:thể hiện:Tối thiểu:80.0000112077-Lê Khánh Trí154121/155Trung

bình:

Tối

đa:123.2003.080.00012.320.0000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên4. Mô tả thực thể: PARAGRAPHS

Trang:Hệ thống thông tin:MÔ HÌNHHệ thống thông tin websiteQUAN NIỆMhỗ trợ học và thi TOEFLDỮ LIỆU

Hiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗ trợPARAGRAPHS Người lập:học và thi TOEFLNgày lập:Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắt thuộcDiễn giảiKiểu dữMiềnChiềuGhigiátínhLoạiliệugiádài (kýchútrịtự)>02trị

ParagraphIDMã đoạn đọcBSPathĐường dẫn đến tậpKVKS>0ChiềuKhoá5350tin chứa nội dung

đoạn đọc

NumberItemSố câu hỏi của đoạn1đọcdài

tổng

cộng

Tổng sốTối thiểu:5thể hiện:Khối lượngTối thiểu:265tổng cộng:

Trung bình:125Trung bình:6.625Tối đa:500Tối đa:26.5000112077-Lê Khánh Trí122/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5. Mô tả thực thể: TALKS

Trang:Hệ thống thông tin:MÔ HÌNHHệ thống thông tinQUAN NIỆMwebsite hỗ trợ học và thiDỮ LIỆUTOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thựcNgày lập:Xây dựng website hỗ trợthểNgười lập:học và thi TOEFLTALKS- Lê Khánh TríTờ:1 - Lê Trần Thùy Trang

Tên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiềuGhitrịthuộc tínhLoại giádữgiá trịdài (kýchúliệu

TalkIDMã đoạn ngheBSPathAudioĐường dẫn đến tậpKVKSKVKStự)

>02Khoá50tin âm thanh của

đoạn nghe

NumberItem Số câu hỏi của đoạn>01nghe

PathScriptĐường dẫn đến tập50tin script của đoạn

nghe

PartLoại đoạn nghe1-31(*)trong section 1

Chiều104dài0112077-Lê Khánh Trí123/1550112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×