1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5. Mô tả thực thể: TALKS

Trang:Hệ thống thông tin:MÔ HÌNHHệ thống thông tinQUAN NIỆMwebsite hỗ trợ học và thiDỮ LIỆUTOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thựcNgày lập:Xây dựng website hỗ trợthểNgười lập:học và thi TOEFLTALKS- Lê Khánh TríTờ:1 - Lê Trần Thùy Trang

Tên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiềuGhitrịthuộc tínhLoại giádữgiá trịdài (kýchúliệu

TalkIDMã đoạn ngheBSPathAudioĐường dẫn đến tậpKVKSKVKStự)

>02Khoá50tin âm thanh của

đoạn nghe

NumberItem Số câu hỏi của đoạn>01nghe

PathScriptĐường dẫn đến tập50tin script của đoạn

nghe

PartLoại đoạn nghe1-31(*)trong section 1

Chiều104dài0112077-Lê Khánh Trí123/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên

tổng

cộngTổng sốTối thiểu:35Tốilượngthể hiện:Khối3640thiểu:tổng

cộng:

Trung bình: 875Trung91.000bình:

Tối đa:3.500Tối364.000đa:

( * ) Giá trị của đoạn nghe:

1. Đối thoại ngắn giữa 2 người – 1 câu hỏi

2. Đối thoại dài giữa 2 người – nhiều câu hỏi

3. Bài nói chuyện nhỏ của 1 người – nhiều câu hỏi6. Mô tả thực thể: LESSONS

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin website hỗTrang:MÔ HÌNH QUAN

NIỆM DỮ LIỆUtrợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:

Xây dựng website hỗ trợ học vàMô tả thực thể

LESSONSthi TOEFLNgày lập:

Người lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy Trang0112077-Lê Khánh Trí124/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL

Tên tắtDiễn giảithuộc tính- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên

Loạigiá trịKiểu Miền

dữgiáliệuChiều dàiGhi(ký tự)chú2Khoátrị

>0LessonIDMã bài họcBSLessonNameTên bài họcKV100PathĐường dẫn đếnKV100tập tin chứa nội

dung bài học

NoteGhi chúKV100LastDateNgày cập nhậtKN4KS1KS1cuối cùng

QuestionMaxSố câu hỏi tối

đa thuộc bài

học này trong

đềQuestionMinSố câu hỏi tối

thiểu thuộc bài

học này trong

đề308Chiều dài

tổng cộng

Tổng sốTối thiểu:1Khối lượng

tổng cộng:thể hiện:

Trung bình:Tối

thiểu:50Trung308

15.400bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí2000125/155Tối đa:616.0000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên7. Mô tả thực thể: LESSONCATEGORIES

Hệ thống thông tin:Trang:MÔ HÌNHHệ thống thông tinQUAN NIỆM DỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học vàHiện tại [ ]thi TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗNgày lập:LESSONCATEGORIEStrợ học và thi TOEFLNgười lập:Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắt thuộcDiễn giảiKiểuMiềnChiềuGhitrịtínhLoại giádữgiá trịdài (kýchúliệu

Mã chuyênCategoryIDBSKVKtự)

>0V2Khoámục bài học

CategoryNameTên chuyên100mục

CategoryNoteGhi chú‘a-100Z’+’09’

Chiều dài tổng202cộng

Tổng sốTối thiểu:1thể hiện:Tối thiểu:202TrungKhối lượng808tổng cộng:

Trung bình:4bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí50Tối đa:126/155101.0000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên8. Mô tả thực thể: MEMBERS

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin website hỗTrang:MÔ HÌNH QUAN

NIỆM DỮ LIỆUtrợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗ trợ họcNgày lập:MEMBERSvà thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảithuộc tínhLoại Kiểu dữ

giáliệuMiềnChiềuGhigiá trịdài (kýchútrịtự)UIDMã người dùngBS>02UserNameTên đăng nhậpBVUgrantQuyền đăng nhậpBSEmailĐịa chỉ emailKV50PassMật khẩuBV30BirthNgày sinhKN4HighScoreĐiểm thi thử caoKS>02KS>02ShowEmail Có hiển thị emailKB1SignatureChữ ký trên diễn đànKV300AvatarUrlĐường dẫn đến tậpKVKhoá10030

>01nhất

LastScoreĐiểm thi thử mới

nhấttin biểu tượng trong

0112077-Lê Khánh Trí127/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiêndiễn đàn

HomepageTrang chủ riêngKV100AddedDate Ngày đăng kíKN8LastComeKN8Ngày đến gần nhấtChiều dài tổng638cộng

Tổng sốTối thiểu:1Khối lượng

tổng cộng:thể hiện:

Trung bình:Tối

thiểu:10.000Trung638

6.380.000bình:

Tối đa:50.000Tối đa:31.900.0009. Mô tả thực thể: FORUMCATEGORIES

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tinTrang:MÔ HÌNH QUAN

NIỆM DỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thi

TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểNgày lập:Xây dựng website hỗ trợFORUMCATEGORIESNgười lập:học và thi TOEFLTờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy Trang0112077-Lê Khánh Trí128/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL

Tên tắt thuộc- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDiễn giảiLoạitínhChiềuGhi

chúdữgiádài (kýliệutrịtự)BS>04Tên chuyên mụcBV100CategoryImageUrl Đường dẫn biểuKV100Chiều dài204CategoryIDgiá trịKiểu MiềnMã chuyên mụcKhoádiễn đàn

CategoryNametượng chuyên

mụctổng cộng

Tổng sốTốithể hiện:thiểu:

Trung1

10bình:

Tối đa:Tối thiểu:204TrungKhối lượng tổng cộng:2.040bình:

50Tối đa:10.20010. Mô tả thực thể: FORUMS

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tinDỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thiHiện tại [ ]TOEFL

Ứng dụng:

Xây dựng website hỗ trợTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆMTương lai [ ]

Mô tả thực thể

FORUMShọc và thi TOEFLNgày lập:

Người lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy Trang0112077-Lê Khánh Trí129/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL

Tên tắt thuộcDiễn giải- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênLoạiChiềuGhidữgiá trịdài (kýchútrị

ForumIDMiềngiáliệuBtínhKiểuSMã diễn

đàntự)

‘A-4KhoáZ’+’0

-9’ForumNameTên diễnBVKV100đàn

ForumDescriptionMô tả

diễn đàn‘a-250Z’+’0

-9’

Chiều dài354tổng cộng

TổngTối thiểu:1Tốicộng:số thểKhối lượng tổng354thiểu:hiện:

Trung bình:10Trung 3540

bình:Tối đa:50Tối17.700đa:

11. Mô tả thực thể: FORUMTOPICS

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin websiteTrang:MÔ HÌNH QUAN

NIỆM DỮ LIỆUhỗ trợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:0112077-Lê Khánh TríMô tả thực thể130/155Ngày lập:0112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL

Xây dựng website hỗ trợ- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFORUMTOPICShọc và thi TOEFLNgười lập:Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắt thuộcDiễn giảiKiểugiá trịdữgiádàiliệutínhLoạiMiền Chiều

trịGhi chú(ký

tự)TopicIDMã chủ đề trongBS>04Khoádiễn đàn

TitleTên chủ đềKV100MessageNội dung chủ đềKV300AddedDateNgày gửi lên diễnKN8KSđàn

NViewSố lần xem>0Chiều dài2

414tổng cộng

Tổng sốTối thiểu:1Trung bình:Tốitổng cộng:thể hiện:Khối lượngthiểu:1000Trung414

414.000bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí50.000Tối đa:131/15520.700.0000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên12. Mô tả thực thể: REPLIES

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin websiteTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM

DỮ LIỆUhỗ trợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗ trợNgày lập:REPLIEShọc và thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiềugiá trịdữgiádàiliệuthuộc tínhLoạitrịGhi chú(ký

tự)ReplyIDMã bài trả lời choBS>04Khoáchủ đề

MessageNội dung bài trả lờiKV300AddedDateNgày gửi lên diễnBN8đàn

Chiều dài312tổng cộng

Tổng số thể Tối thiểu:1Trung bình:5000Tốitổng cộng:hiện:Khối lượngthiểu:

Trung312156.000bình:

Tối đa:50.000Tối15.600.000đa:0112077-Lê Khánh Trí132/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên13. Mô tả thực thể : SAMPLES

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin websiteTrang:MÔ HÌNH QUAN

NIỆM DỮ LIỆUhỗ trợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗ trợNgày lập:SAMPLEShọc và thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiSampleName Tên bài mẫu

SampleNoteNgày gửiGhidữgiá trịdàichúliệuBS

V(ký tự)

>04Khoá30Ghi chúAddedDateChiềuKMã bài thi mẫuMiềntrị

SampleIDKiểugiáthuộc tínhLoại100

BN8Chiều dài tổng142cộng

Tổng số thể Tối thiểu:1Khối lượng tổng cộng:Tối142thiểu:hiện:

Trung bình:20Trung2840bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí200Tối đa:133/155284000112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×