1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giai đoạn 3: Từ 1989 đến nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (536.22 KB, 94 trang )


Luận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhHiện nay toàn bộ công ty phát huy cao nội lực, ý thức tự lập tự cờng,

thực hiện đồng bộ dây chuyền công nghệ, nâng cao trình độ khai thác dây

chuyền công nghệ chuẩn bị nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chuẩn bị

thực hiện tiến trình hội nhập vào khu vực.

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

Công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông hoạt động sản xuất kinh doanh

bóng đèn phích nớc, là hình thức hoạt động sản xuất công nghiệp. Công ty có

t cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tài

khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng với thể thức do nhà nớc quy định.

2.1. Chức năng

Chức năng chính của công ty là tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

bóng đèn, phích nớc các loại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, chiếu

sáng công nghiệp. Bên cạnh đó một phần để xuất khẩu sang một số nớc châu

á và xuất sang thị trờng Ai Cập (châu Phi)

2.2. Nhiệm vụ

Để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông có những nhiệm vụ chính là:

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng về mặt hàng bóng đèn, phích nớc trên thị trờng trong nớc và thị trờng xuất khẩu.

Tổ chức tốt nghiệp vụ mua và cung ứng nguyên vật liệu để sản xuất bóng

đèn phích nớc đáp ứng nhu cầu nội địa.

Không ngừng cải tiến và đổi mới quy trình công nghệ sản xuất bóng đèn

phích nớc đáp ứng nhu cầu cả về chất lợng và số lợng.

Tổ chức tiến hành sản xuất bóng đèn phích nớc từ những nguyên liệu cơ

bản đến khi thu đợc sản phẩm tiêu dùng cuối cùng đợc ngời tiêu dùng chấp

nhận.

Tổ chức dự trữ, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm kịp thời đến thị trờng tiêu

thụ.

Tổ chức quản lý sản xuất bóng đèn phích nớc một cách có hiệu quả đảm

bảo mục tiêu lợi nhuận của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà

nớc, đảm bảo tăng thu nhập cho ngời lao động và không ngừng nâng cao uy

tín của công ty trên thơng trờng.

2.3. Mô hình tổ chức quản lý

Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhCông ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông trải qua nhiều năm tồn tại và

phát triển, cho tới nay cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty là tổng hợp các bộ

phận lao động quản lý khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, đợc

chuyên môn hoá và có những quyền hạn, trách nhiệm nhất định đợc bố trí

thành những khâu khác nhau nhằm đảm bảo chức năng quản lý và phục vụ

mục đích chung của công ty.

Bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng,

là một hệ thống quản lý từ giám đốc đến các phòng ban, làm việc và quyết

định đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đứng đầu là

Giám đốc.Sơ đồ 2: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty

Giám đốcPhó giám đốc

điều hành SXVăn

phòng

Phòng

Thị trờngPX. bóng

đèn trònPhó giám đốc

tài chínhPhòng

QuảnkhoP.

KTCNQL

CLKế toán trởngPhó giám đốc

kỹ thuậtP.

KCSVăn

phòng

DV

ĐSPhòng

KT-ĐT

và phát

triểnPhòng

TCĐH

SXPhòng

bảo

vệPhòng

Kế

toánPX. Bóng

đèn HQPX. Cơ

độngSinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BPX. Phích

nớcPX. thuỷ

tinhLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhHiện nay bộ máy quản lý công ty có một Giám đốc, 3 phó giám đốc và

10 phòng chức năng hoạt động hiệu quả.

Bộ máy quản lý bao gồm:

Ban giám đốc: Gồm một giám đốc và ba phó giám đốc

- Giám đốc: Điều hành chung cả công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ

theo quy định của nhà nớc.

- Phó giám đốc điều hành sản xuất: trực tiếp điều hành sản xuất kinh

doanh.

- Phó giám đốc kỹ thuật: phụ trách kỹ thuật và đầu t phát triển.

- Phó giám đốc tài chính: phụ trách tài chính thị trờng.

Phòng tổ chức điều hành sản xuất

Tổ chức điều hành quản lý, bố trí lao động, nhân sự trong toàn công ty,

thực hiện các chế độ với ngời lao động, đề xuất về mặt tổ chức để trình giám

đốc, xây dựng điều hành kế hoạch sản xuất, quản lý phần an toàn về sản xuất,

trang thiết bị cho Công ty...

Phòng thị trờng

Căn cứ nhu cầu thị trờng đề xuất phơng án sản phẩm, đề xuất chiến lợc

bán hàng, chiến lợc kinh doanh, kế hoạch bán hàng, nghiên cứu thị trờng về

sản phẩm, giá cả, kênh tiêu thụ, chăm lo khách hàng, quảng cáo, xúc tiến,

thiết kế bao bì mẫu mã sản phẩm...

Văn phòng giám đốc

Chuyên chăm lo công việc hành chính nh đón khách, hội họp, công tác

văn th lu trữ...

Phòng kỹ thuật công nghệ và quản lý chất lợng

Là phòng mới đợc thành lập năm 2000 có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ

thống máy móc thiết bị trong công ty, cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật cho

các loại bán thành phẩm, sản phẩm, khuân mẫu.

Phòng kỹ thuật đầu t và phát triển

Nghiên cứu và xây dựng chiến lợc đầu t ngắn, dài hạn, đề xuất và chuẩn

bị dự án, đôn đốc thực hiện trong quá trình đầu t mới, triển khai những kế

hoạch về sản phẩm mới.

Phòng kiểm tra chất lợng sản phẩm (KCS)Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhCùng với phòng Kỹ thuật công nghệ và quản lý chất lợng xây dựng các

tiêu chuẩn, chuẩn mực kỹ thuật cho sản phẩm, vật t. Giám sát việc thực hiện

công nghệ cho đến giai đoạn nhập kho.

Phòng thống kê kế toán tài chính

Tổ chức hạch toán kế toán, thực hiện các chế độ của nhà nớc quy định

và tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho nhu cầu quản lý. Hàng năm xây

dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo cho công ty hoạt động

hiệu quả, làm một số phân tích về kế toán quản trị, là đầu mối của thống kê.

Phòng quản lý kho

Quản lý luân chuyển vật t, sắp xếp bảo quản, đảo chuyển vật t trong

kho, thông báo tình hình dự trữ vật t trong kho lên các phòng ban chức năng.

Phòng bảo vệ

Thực hiện chức năng bảo vệ nội bộ, an toàn lao động, trật tự vệ sinh an

toàn trong phân xởng và tờng rào, bảo vệ tài sản chung, phụ trách công tác

phòng cháy chữa cháy, tự vệ...

Phòng dịch vụ đời sống

Chăm lo y tế sức khoẻ và dịch vụ ăn ca, ăn bồi dỡng cho cán bộ công

nhân viên, quản trị khu tập thể và nhà trẻ công ty.

Phân xởng thuỷ tinh

Là khâu khởi đầu của quy trình công nghệ, có nhiệm vụ sản xuất ra bán

thành phẩm thuỷ tinh là vỏ bóng đèn tròn, vỏ bóng đèn huỳnh quang và bình

từ nguyên liệu là cát Vân Hải, Natri

Phân xởng bóng đèn (bóng đèn tròn và bóng đèn huỳnh quang)

Nhiệm vụ chủ yếu của phân xởng này là sản xuất một số phụ kiện nh

loa, trụ,lắp ráp bóng đèn tròn và bóng đèn huỳnh quang hoàn chỉnh quy

trình sản xuất vừa nối tiếp vừa song song.

Phân xởng phích nớc

Từ bán thành phẩm là vỏ bình phích (phân xởng thuỷ tinh chuyển sang)

phân xởng này có nhiệm vụ sản xuất ruột phích. Việc lắp ráp đợc tiến hành

theo dây truyền vừa nối tiếp vừa song song.

Phân xởng cơ động

Có nhiệm vụ cung cấp năng lợng, động lực (điện, nớc, than, khí gas)

cho các phòng ban phân xởng.

Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH Kinh3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (1998 2003)

Trong những năm gần đây triển khai chơng trình hiện đại hoá sản xuất

để chuẩn bị cho hội nhập, công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông đã đạt đợc

những thành tựu đáng kể:Biểu 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty từ năm 1998 - 2003

Tỷ đồng

345350

297300

246250Doanh số (tỷ đồng)203200Lợi nhuận (tỷ đồng)154150

108

100

50

9.763

0199810.934

199912.551

200015.42

200115.31

200216

2003Năm(Nguồn: Phòng thị trờng công ty)

Nhìn vào biểu đồ ta thấy doanh số tiêu thụ của công ty Bóng đèn Phích

nớc Rạng Đông liên tục tăng từ năm 1998 đến nay. Chỉ trong 6 năm từ năm

1998 đến năm 2003 doanh số tiêu thụ của công ty đã tăng gần gấp 3,5 lần (từ

108 tỷ đồng năm 1998 tăng lên 345 tỷ đồng năm 2003). Công ty phấn đấu đến

năm 2005 đạt 500 tỷ đồng về doanh số tiêu thụ

Cùng với sự tăng lên một cách ổn định của doanh số tiêu thụ thì lợi

nhuận cũng không ngừng tăng lên. Trong 6 năm gần đây chỉ có duy nhất năm

2002 lợi nhuận không tăng. Nguyên nhân là do trong năm này lợng nguyên

vật liệu bị hạn chế, sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh đặc biệt là

công ty Điện Quang về sản phẩm bóng đèn, chất lợng và uy tín của công ty

Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH Kinhmột phần bị ảnh hởng. Mặc dù doanh số bán vẫn tăng nhng lợi nhuận lại

giảm. Tuy nhiên đến năm 2003 lợi nhuận của công ty đã tăng lên theo đúng

nhịp điệu của nó. Dự định đến năm 2005 lợi nhuận của công ty Bóng đèn

Phích nớc Rạng Đông sẽ là 20 tỷ đồng.

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty(1998 2003)

Chỉ tiêuĐơn

vịGtrị TS.L

Dsố tiêu thụ

Xuất khẩu

SP chủ yếu tiêu

thụ trong nớc

+ Bđèn tròn

+ SP. Phích

Tr.đó: Phích h/c

+ Bđèn HQ

+ Bđèn Compact

+Máng đèn

+Chấn lu

Nộp NS

TNBQ/tháng/ng

LN thực hiệnTr. đ

Tr. đ

USD

1000 C

1000 C

1000 C

1000 C

1000 C

1000 C

1000 C

Tr. đ

1000 Đ

Tr. đ2003 - 2005

1998 2002

% 2003 so

Gđoạn phát huy nội lực, HĐH công ty Gđoạn hội

với

nhập

2002

1998

1999 2000 2001 2002

2003

112374 167077 217912 310803 355662

470000

+32.14%

108805 154011 203300 246756 297882

345337

+15.92%

28600 63500

96500

+51.9%

20382 23202 29000 30882 37955

2270 2483 3159 5503 3883

1392 1882 2542 2927 4009

1418 5122 7158 11427 13774

32

29

123

51 1020 1313

34

216

9083 13745 19700 16281 17764

1761 1733 1952 2292 2294

9763 10934 12551 15420 1531042020

7076

4009

15472

882

1716

884

23500

2340

16000+10.71%

+81.81%

+0%

+12.12%

7.2 lần

+30.69%

4.06 lần

+32.29%

+4.5%

+2%(Nguồn: Báo cáo hoạt động tài chính công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông)Nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bóng đèn

Phích nớc Rạng Đông ta thấy:

- Doanh số tiêu thụ sản phẩm và giá trị tổng sản lợng của công ty liên tục

tăng trong những năm gần đây. Năm 2003 tăng doanh số tiêu thụ tăng 15,92%

so với năm 2002, giá trị tổng sản lợng tăng 32,14%. Đây thật sự là một điều

đáng mừng, một biểu hiện hết sức khả quan khi mà công ty đang chuẩn bị cổ

phần hoá từ doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần.

- Năm 2001 công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông đã bắt đầu thực hiện

chiến lợc xâm nhập thị trờng nớc ngoài đặc biệt là thị trờng các nớc Trung

Đông, Hàn QuốcGiá trị xuất khẩu tăng rất nhanh từ năm 2001 đến năm

2003, năm 2003 giá trị xuất khẩu tăng 51,9%. Trong tơng lai không xa sản

phẩm của công ty còn vơn xa hơn nữa ra các nớc trong khu vực và trên thế

giới.

- Hầu hết các sản phẩm sản xuất của công ty đều tăng về số lợng. Cụ thể

năm 2003 sản phẩm bóng đèn tròn tăng 10,71%; sản phẩm phích tăng

81,81%; bóng đèn huỳnh quang tăng 12,12%Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH Kinh- Để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của một công ty không thể

không căn cứ vào quy mô sản xuất kinh doanh, mức độ đóng góp vào ngân

sách quốc gia thể hiện ở thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập bình quân của

công nhân trong công ty. Năm 2001 giá trị mà công ty Bóng đèn Phích nớc

Rạng Đông nộp ngân sách giảm do công ty đợc u đãi đầu t, giảm nhập khẩu

nhiều linh kiện. Nhìn vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Bóng đèn

Phích nớc Rạng Đông ta thấy đây là một công ty hoạt động hiệu quả, sự đóng

góp vào ngân sách quốc gia có xu hớng tăng lên trong những năm gần đây,

năm 2003 tăng 32,29% so với năm 2002. Thu nhập bình quân đầu ngời của

nhân viên trong công ty hiện nay là khá cao so với các công ty nhà nớc khác,

năm 2003 thu nhập bình quân đầu ngời trong công ty là 2340000 đồng tăng

4,5% so với năm 2002.

Năm 2003, trong bối cảnh giá đầu vào tăng, phải cạnh tranh khốc liệt

với 14 Công ty sản xuất đèn tại Việt nam và 10 hãng đèn lớn trên thế giới đa

sản phẩm vào chiếm lĩnh thị trờng trong nớc, Công ty bóng đèn phích nớc

Rạng Đông vẫn giữ đợc tốc độ tăng trởng 13,97%, lợi nhuận thực hiện vẫn cao

hơn cùng kỳ năm trớc.

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bóng đèn Phích

nớc Rạng Đông ta hoàn toàn có thể tin tởng một cách chắc chắn rằng công ty

sẽ có thể vơn tới những thành tựu cao hơn trong tơng lai. Chắc chắn khi thực

hiện thành công cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc, công ty Bóng đèn Phích

nớc Rạng Đông sẽ là một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất và kinh

doanh bóng đèn và phích nớc không chỉ ở phạm vi trong nớc mà cả trên thị trờng thế giới.II. Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc

Rạng Đông trên thị trờng

1. Những đặc điểm sản xuất kinh doanh chủ yếu có ảnh hởng đến khả

năng cạnh tranh của công ty trên thị trờng

1.1. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh của công ty

Bóng đèn và phích nớc là hai loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu

dùng, chúng có một số đặc điểm chung là:

Kết cấu sản phẩm gọn nhẹ, lâu bền song dễ vỡ

Yêu cầu chất lợng tơng đối đơn giản: Đối với sản phẩm bóng cần yêu cầu

về độ chiếu sáng và tuổi thọ trung bình, đối với sản phẩm phích nớc cần độ

giữ nhiệt

Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhVì vậy công tác vận chuyển đòi hỏi phải hết sức thận trọng và bảo quản

cẩn thận. Ngoài những đặc điểm chung chúng còn có những đặc điểm riêng

cho từng loại sản phẩm.

1.1.1. Đặc điểm sản phẩm bóng đèn

Kể từ khi Edison phát minh ra bóng đèn điện thì nhu cầu về loại sản

phẩm này là rất lớn, nó đợc coi nh sản phẩm thiết yếu phục vụ cho nhu cầu

chiếu sáng của con ngời trong cả sinh hoạt và trong công nghiệp. Cùng với sự

phát triển của dân số, của nền kinh tế nhu cầu về loại sản phẩm này ngày

càng gia tăng hơn nữa, những đòi hỏi về chất lợng sản phẩm đợc nâng cao đã

tạo ra một lĩnh vực kinh doanh đầy hứa hẹn cho các nhà kinh doanh. Chính vì

thế mà ngày nay không ít các công ty trên thế giới đầu t vào sản xuất bóng

đèn với đầy đủ số lợng, chủng loại, chất lợng nhằm kiếm lợi nhuận to lớn ở

lĩnh vực kinh doanh này.

Lợng cầu của sản phẩm bóng đèn phụ thuộc vào mục đích sử dụng

chúng. Thông thờng bóng đèn đợc sử dụng với mục đích: chiếu sáng thuần tuýtrang trí.

Với loại sản phẩm sử dụng cho mục đích chiếu sáng thuần tuý thì thờng

có giá trị đơn vị nhỏ, cầu ít co giãn và nó phụ thuộc hàng hoá lâu bền sử dụng

thờng xuyên và chiếm một phần nhỏ trong chi tiêu của ngời tiêu dùng. Còn

đối với loại bóng đèn phục vụ mục đích trang trí nh đèn chùm, đèn neon thì

thờng có giá trị đơn vị sử dụng khá lớn và mức độ co giãn của cầu trớc biến

động của giá tuỳ thuộc rất lớn vào thu nhập của ngời tiêu dùng. Đây là loại

hàng hoá mua có lựa chọn bởi vì khi mua, trong quá trình lựa chọn ngời tiêu

dùng thờng so sánh, cân nhắc các chỉ tiêu công dụng, chất lợng, giá cả và cấu

hình bề ngoài. Nhu cầu về loại sản phẩm này sẽ gia tăng cùng với sự gia tăng

của thu nhập, chất lợng cuộc sống và sự phát triển của ngành công nghiệp dịch

vụ.

Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông sản xuất kinh doanh nhiều loại

bóng đèn và các sản phẩm liên quan nh: bóng đèn tròn, đèn huỳnh quang,

máng đèn, chấn lu, đèn compact, chao(choá), vỏ bóng, ống huỳnh quang

1,36m. Nhng công ty chủ yếu sản xuất và kinh doanh bóng đèn. Mặt hàng

bóng đèn công ty sản xuất kinh doanh gồm có:Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhBảng 2: Mặt hàng bóng đèn công ty sản xuất kinh doanh

(Nguồn: công ty BĐPN Rạng Đông)

Stt1

2

3

4

5

6

7

8

9Loại đènKiểu220v-25w

Đui xoáy

220v-40w

-//220v-60w

-//220v-75w

-//220v-100w

-//110v-75w

-//220v-60w

Đui mở

220v-75w

-//220v-60w Đui xoáy mởStt10

11

12

13

14

15

16

17

18

19Loại đèn220v-75w

220v-25w

220v-60w

220v-40w

220v-200w

220v-300w

220v-300w

220v-60w

220v-75w

220v-100wKiểuĐui xoáy mở

Đèn Nờm đui xoáy

-//-//Đui xoáy

Đui xoáy E40

Đui xoáy nhỏ

Ranlux

-//-//-Các loại bóng đèn này rất đợc u chuộng vì nó tiết kiệm điện năng 30

lần, nhất là đèn tuýt gầy và đèn Ranlux loại đợc u chuộng và đủ sức cạnh

tranh với các sản phẩm của osram, GE...

1.1.2. Đặc điểm sản phẩm phích nớc

Phích nớc là loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong sinh

hoạt. Nó có tác dụng là giữ nhiệt độ của nớc ở trạng thái nóng, do đó nó đợc

sử dụng cho nhiều mục đích nh pha trà, pha các loại đồ uống nóng. Vì vậy,

đây cũng là mặt hàng thiết yếu và có nhu cầu khá lớn nhng mức độ phân bố về

địa lý cao thể hiện ở các khu vực có khí hậu lạnh nhu cầu sẽ lớn hơn so với

vùng có khí hậu nóng. Là sản phẩm lâu bền và sử dụng thờng xuyên, giá trị

đơn vị trung bình, khi mua ngời tiêu dùng thờng cân nhắc về giá cả, chất lợng,

mẫu mã của sản phẩm nên nhu cầu về loại sản phẩm này là khá co giãn.

Hiện nay công ty có những loại phích nớc sau:

Bảng 3: Mặt hàng phích nớc công ty kinh doanh

Số TT1

2

3

4

5Phích nớcRuột phích (dung tích)Phích sắt xuất khẩu

Ruột 1,5 l

Phích sắt vân đá

Ruột 2,05 l

Phích nhựa cao cấp 697

Phích nhựa cao cấp 997

Phích nhựa cao cấp 1297

(Nguồn: Công ty BĐPN Rạng Đông)

Phích nhựa cao cấp hiện nay có hơn 10 chủng loại nh phích có cốc lọc

trà, phích chào, phích ấn... đợc Nhà Nớc xếp vào danh mục các sản phẩm thay

thế hàng nhập ngoại.

1.2. Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm

Sinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42BLuận văn tốt nghiệp

tế Quốc dânTrờng ĐH KinhBóng đèn và phích nớc là hai loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu

dùng hàng ngày, chúng có cấu tạo tơng đối đơn giản. Vì vậy, quy trình công

nghệ sản xuất hai loại sản phẩm trên có thể sơ đồ hoá đơn giản nh sau:

Sơ đồ 3: Quy trình sản xuất tại phân xởng thuỷ tinh.

Cát

Thổi

Bán thành phẩmĐá

Nung

(tự động

thuỷ tinh

Bột thuỷ tinh

đỏ(vỏ bóng đèn và

Hoá chất

thủ công)

bình phích)

Nhiệm vụ của phân xởng này là sản xuất bán thành phẩm thuỷ tinh cho

hai loại sản phẩm chính là vỏ bóng đèn và bình phích. Công nghệ sản xuất hai

loại bán thành phẩm này tơng đối đơn giản, tuy nhiên cần phải chú ý đến

khâu phối liệu và nhiệt độ lò nung. Đây là công đoạn quyết định đến chất lợng

sản phẩm, ảnh hởng trực tiếp khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trờng.Sơ đồ 4: Quy trình công nghệ sản xuất bóng đèn tròn

ống thuỷ tinh

Vỏ bóng

Loa

Trụ

Chăng tócIn dấuVít miệngRút khíHàn thiếcGắn đầu đènKiểm nghiệmNhập khoSơ đồ 5: Quy trình công nghệ lắp ráp bóng đèn huỳnh quang

Tạo dạng

Rửa bóng

Sấy khử keo

Tráng bộtGắn đầu đènLắp đèn dầuRút khíVít miệngSinh viên: Lê Quốc Uy

Lớp: Thơng mại 42B

Hàn chân đènLuyện đènKiểm nghiệmNhập khoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×