1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Lý do chọn đề tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.1 KB, 16 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mặt khác, tuy có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội

nhưng hiện nay làng nghề đang đứng trước thử thách, bấp bênh: nguồn tiêu thụ

sản phẩm không ổn định trong sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường,

thiếu vốn, thiếu nhân lực có tay nghề...... Thêm vào đó, nhiều mâu thuẫn đang

nảy sinh: sản xuất bằng máy móc hiện đại làm mất đi nét đẹp độc đáo, tinh xảo

của sản phẩm thủ công truyền thống; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng với tốc độ phát

triển của sản xuất nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Thực tế

ở Hà Tây, nhiều làng nghề đang có nguy cơ mất nghề. Vậy làm thế nào để vừa

giữ gìn nghề truyền thống vừa đẩy mạnh phát triển nghề mới?. Đây là những

vấn đề bức xúc đòi hỏi báo chí phải kịp thời phát hiện và phản ánh sâu sắc.

Báo chí là bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Nhiệm vụ của báo chí là mang thông tin đến cho công chúng, tham gia phát hiện

và giải thích những vấn đề nóng hổi của xã hội để thực hiện chức năng tuyên

truyền, cổ động và tổ chức tập thể. Do đó, người làm báo phải luôn bám sát đối

tượng, bám sát thực tế để nắm bắt được nhu cầu và những vấn đề mà quần

chúng quan tâm. Hà Tây là mảnh đất trăm nghề, thấy rõ được tầm quan trọng

của làng nghề cũng như những vấn đề bức xúc nảy sinh, Báo Hà Tây đã tích cực

phản ánh, tuyên truyền, nêu thực trạng và đề xuất giải pháp. Như vậy, Báo đã

thể hiện vai trò to lớn của phương tiện truyền thông đại chúng trong việc phát

triển làng nghề, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng thời giữ gìn, phát

huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Đây chính là những lý do thôi thúc tôi chọn đề tài: Vấn đề làng nghề được

phản ánh trên Báo Hà Tây làm khóa luận tốt nghiệp.

2.Mục đích nghiên cứu:Thông qua khảo sát tin bài về làng nghề trên báo Hà Tây, ta thấy được nét

khái quát bức tranh làng nghề của tỉnh; thấy được vai trò của Báo chí nói chung

và Báo Hà Tây nói riêng trong việc thông tin, tuyên truyền về làng nghề. Ưu

điểm nổi bật của báo Hà Tây qua những bài viết chất lượng đã không chỉ biểu

dương thành quả phát triển kinh tế của từng làng nghề mà còn chỉ ra những bứcWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368xúc trong mỗi làng nghề, cũng như phương hướng để bảo tồn nét đẹp văn hoá và

thúc đẩy sự phát triển làng nghề nhanh, mạnh, vững chắc.

Bên cạnh những ưu điểm, khoá luận cũng chỉ ra một số hạn chế của báo

trong thông tin về làng nghề. Từ đó, bản thân người viết rút ra những bài học

kinh nghiệm, bài học tác nghiệp quý báu về mảng đề tài làng nghề - mảng đề tài

phong phú nhưng đòi hỏi ở người làm báo không chỉ tâm huyết với nghiệp báo

mà còn phải có tình yêu với mỗi làng nghề, phản ánh suy nghĩ, trăn trở với

những bất cập của nghề để góp sức gìn giữ và phát triển làng nghề. Và như vậy,

nhà báo đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hoá của vùng “ đất trăm nghề”

nói riêng và của dân tộc ta nói chung.

3. Phương pháp nghiên cứu:- Tìm hiểu các văn bản nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tây về

vấn đề khôi phục phát triển làng nghề; báo cáo mới nhất của Sở Công nghiệp Hà

Tây về tình hình phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ( Trong đó có làng

nghề); các tài liệu sách báo nghiên cứu về lý luận báo chí nói chung và tài liệu

liên quan tới làng nghề nói riêng.

- Sưu tầm, thống kê, phân loại các tác phẩm báo chí. Phân tích nội dung

những tin bài đó và tìm hiểu hình thức thể hiện. Từ phân tích, so sánh để tổng

hợp rút ra những nhận xét, đánh giá.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Khảo sát tin, bài thông tin về làng nghề đăng tải trên báo Hà Tây.

- Trong phạm vi 1 năm: 6/2004- 5/2005.

Vì khuôn khổ, thời gian có hạn, nội dung bài khoá luận chỉ tập trung giải

quyết những vấn đề sau:

- Mở đầu.

- Chương 1: Khái quát về làng nghề ở Hà Tây.

1.1. Tiềm năng làng nghề.

1.2. Vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế nông thôn ở Hà

Tây.

1.3. Thực trạng làng nghề ở Hà Tây.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.4. Đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền Hà Tây trong việc

phát triển làng nghề.

- Chương 2. Nội dung thông tin về làng nghề trên Báo Hà Tây.

2.1. Từ góc độ hiệu quả kinh tế.

2.2. Từ góc độ văn hoá.

2.3. Từ góc độ xã hội.

2.4. Từ góc độ môi trường.

2.5. Hướng mở cho sự phát triển của làng nghề.

- Chương 3. Hệ thống thể loại và hình thức thể hiện.

3.1. Các thể loại thường được sử dụng.

3.2. Hình thức thể hiện.

3.3. Thông tin về làng nghề ở Hà Tây trong mối tương quan với một

số tờ báo khác. ( Nông thôn ngày nay, Kinh tế nông thôn...).

- Kết luận.

+ Rút ra những nhận xét từ quá trình nghiên cứu.

+ Kiến nghị của người viết để cải thiện, nâng cao hiệu quả phản ánh.Chương 1

Khái quát về làng nghề ở Hà Tây

1.1 Tiềm năng làng nghề.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tỉnh Hà Tây được hợp nhất bởi hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông. Sơn Tây đi

ngược lên phía tây là vùng sơn cước, Hà Đông đi xuôi xuống phía nam là vùng

trũng, sông nước. Với vị trí nằm sát kinh đô Thăng Long-Đông Đô- Hà Nội về

hai phía tây và nam với ba cửa ngõ vào kinh đô( trong bảy cửa ngõ) qua các

quốc lộ 1A; 6; 32, nơi đây đã diễn ra các mối quan hệ liên tục, mật thiết với kinh

đô.

Hà Tây nằm cạnh khu vực tam giác kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Hạ Long

( hạt nhân kinh tế của miền Bắc), nằm ở khu vực chuyển tiếp từ tây bắc và trung

du miền bắc giàu có về tài nguyên thiên nhiên với đồng bằng sông Hồng nổi

tiếng trù phú qua một mạng lưới giao thông về đường thuỷ, đường bộ, đường sắt

cùng các bến cảng tương đối phát triển.

Các ưu thế thứ nhất cận thị( gần chợ búa, đô thị), thứ nhì cận giang( gần

các dòng sông lớn, gần các huyết mạch giao thông đường thủy) này đã tác động

đến sự phát triển kinh tế của Hà Tây.

Cùng với vị trí địa lý, nguồn lực lao động cũng là nhân tố đặc biệt quan

trọng. Người dân Hà Tây có truyền thống lao động cần cù, có bàn tay khéo léo,

có óc sáng tạo biết tận dụng những nguyên liệu sẵn có tại địa phương để sản

xuất. 300 năm trước đây, chỉ bằng cây tế- một loại cỏ mọc ở vùng nhiệt đớingười dân Phú Xuyên( Chương Mỹ) đã đưa về quê mình chẻ, tách thành những

sợi guột nhỏ để buộc, nức những chiếc rổ, chiếc rá....Nếu như người dân Phú

Xuyên chỉ bằng cây cỏ tế đã sáng tạo nên nhiều sản phẩm cho sinh hoạt hàng

ngày thì nhân dân Chương Mỹ từ thế kỷ 17 cũng sử dụng nguyên liệu rất giản

đơn là cây tre, cây mây để đan rổ rá và nhiều vật dụng khác phục vụ cuộc sống.

Người dân đã có công trong việc phát hiện ra cây mây- thứ cây được trồng nhiều

làm hàng rào hoặc mọc dại ven đường, có độ dẻo, dai, chuột nhiều thì bóng, lại

dễ làm, phù hợp với các mẫu mã hàng và không ngừng sáng tạo để sản phẩm

ngày thêm đa dạng. Và rất nhiều các nguyên liệu, mặt hàng khác của nhiều làng

nghề thể hiện rõ sự khéo léo, sáng tạo hoà quyện trong tính cần cù, chịu thương

chịu khó của người dân Hà Tây.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×