1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

II. THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.53 KB, 27 trang )


theo gợi ý nhưng cũng rất hài hòa phù hợp kích thích hứng thú quan sát

cho học sinh.

- Hệ thống câu hỏi gợi ngắn gọn, rõ ràng tạo ra một dàn ý ngắn

gọn dễ hướng dẫn học sinh kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện.

Giáo viên khi dạy kể chuyện cho học sinh bao giờ cũng dùng những câu

hỏi gợi ý rất gần với nhận thức của các em, nên các em để nắm bắt được

ý đồ của câu gợi ý để kể lại đoạn truyện một cách ngắn gọn và cô đọng

nhất.

- Kể chuyện phân vai là hình thức gây hứng thú cho học sinh

mạnh nhất vì ở đó các em kể chuyện đang biểu diễn diễn cho nhân vật

của mình hoàn thiện nhất, đồng thời khi kể chuyện các em có thể đối

thoại với nhau theo đúng cảm xúc của lời nhân vật để làm cho nhân vật

đó nổi bật nhất một con người có tình cảm, cảm xúc và hoạt động phù

hợp.

- Khi dạy phân môn kể chuyện thực tế nơi tôi ở và trực tiếp làm

công tác giảng dạy, giáo viên chúng tôi đã phần nào vận dụng tốt quan

điểm tích hợp để dạy học làm cho môn học, giờ học sinh động, thu hút

và kích thích tốt hứng thú học tập của các em và phần lớn các em đã tự

tin, tự nhiên hơn trong giờ học kể chuyện.

2. Khó khăn

- Các em học sinh ở trường tôi chủ yếu là con em ở vùng nông

thôn xen lẫn hộ kinh doanh và con cán bộ, nên trình độ nhận thức không

đồng đều, lời nói Tiếng Việt của các em còn hạn chế.

Kể chuyện

Tiết 186: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

I. Mục đích, yêu cầu:12- Có khả năng khái quát ND để đặt tên cho từng đoạn chuyện dựa

vào tranh.

- Kể lại được từng đoạn chuyện theo tranh, Giọng kể phù hợp với

từng ND.

- GD ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh họa trong SGK

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Kể chuyện: Hội vật

- 3 HS kể nối tiếp - Nhận xét

3. Bài mới: Giới thiệu bài

a. Hoạt động 1: HD kể chuyện

- GV nêu nhiệm vụ: Sắp xếp lại các tranh - HS lắng nghe

theo đúng thứ tự của câu chuyện Đối đáp

với vua rồi kể lại toàn bộ câu chuyện- HS quan sát 4 tranh- Hướng dẫn HS kể chuyện:- HS phát biểu thứ tự đúngcủa từng tranh 3-1-2-4

- Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự 4 - 4 HS dựa vào thứ tự đúng

đoạn trong tranhcủa 4 tranh, tiếp nối nhau kể- Kể lại toàn bộ câu chuyện.lại câu chuyện

- 1-2 Hs kể lại toàn bộ câu- GV nhận xét, đánh giá, cho điểmchuyện

- HS nhận xét đánh giáQua giáo án trên, một giờ dạy kể chuyện tôi đã dạy ở lớp 3 đã trôi

đi nhanh chóng trong thời gian 10 phút. Thời gian tôi kể mẫu cho các

em nghe có tới 5 - 7 phút, thời gian hướng dẫn các em quan sát, sắp xếp

tranh hết đến 6 phút và các em nói nội dung tranh ấp a ấp úng hết 6 -713phút. Vậy thời gian để các em kể, các em luyện nói chỉ còn khoảng 5

phút thì quả là ít vì nếu mỗi em đứng dậy nói nhanh chóng có lưu loát

thì cũng hết 3 phút/1em cho một nội dung tranh. Vậy thì thời gian để

nói đúng còn chưa đủ cho các em kể chứ chưa nói gì đến việc các em kể

chuyện hay, kể chuyện hấp dẫn, thu hút người nghe và liên hệ thực tế

nữa. Chính vì thế mà tôi phải cố gắng hết sức mình cho giờ học này đạt

kết quả nhưng không như mong muốn. Số học sinh được nói, được kể

chuyện ít, khả năng nói kém, hiệu quả giờ học thấp.

III. CÁC BIỆN PHÁP MỚI

1. Giáo viên phải nắm vững mục đích yêu cầu, nội dung chính của

giờ dạy. Biết dự tính trước những tình huống có thể xảy ra trong giờ học

để chọn phương pháp dạy học thích hợp.

2. Muốn học sinh có khả năng biết kể chuyện tốt cần rèn luyện

cho các em biết diễn đạt trực tiếp không chỉ trong giờ kể chuyện mà

phải tiến hành tất cả các giờ học khác để hình thành cho các em một

thói quen tự tin, có văn hóa. Giờ kể chuyện cần nâng cao kỹ năng nói

thành lời nói nghệ thuật có hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp.

3. Kể chuyện là môn học kế tiếp phân môn tập đọc, thừa kế những

kiến thức kỹ năng được phát triển tự nhiên. Tập đọc nên nó cần có sự

củng cố bổ trợ từ phân môn Tập đọc cùng các phân môn khác trong rèn

kỹ năng nói cho học sinh lớp 3 chuẩn bị cho những cấp học tiếp theo.

4. Câu hỏi gợi ý trong phân môn kể chuyện là hết sức ngắn gọn

không có sự chẻ nhỏ như các phân môn khác nên khi dạy học, người

giáo viên cần đặc biệt lưu ý khả năng trả lời, trả lời rõ ràng đúng nội

dung mà câu hỏi nêu ra đối với học sinh. Giáo viên không nên nêu câu

hỏi quá khó, quá tổng quát, dài dòng không rõ nghĩa, rõ ý làm cho học

sinh không kể được hoặc không có khả năng tổng hợp được nội dung để14trả lời cho câu hỏi đó thì sẽ làm giảm kỹ năng nói cho các em dẫn đến

các em ngại nói không dám kể vì sợ kể sai, kể không thoát ý.

5. Không tổ chức cho học sinh kể chuyện người giáo viên nên

nhập vai cùng với học sinh vào một nội dung cụ thể đi vào cùng cảm

xúc của các em để các em dễ nói, dễ thể hiện hết cảm xúc của các em để

các em dễ nói, dễ thể hiện hết cảm xúc của mình vào nội dung kể

chuyện mà các em sắp kể sắp nói.

6. Đồ dùng thiết bị phải phù hợp với nội dung câu chuyện để gây

hứng thú, quan sát và gợi từ ngữ cho các em để các em có thể có cách

kể chuyện phù hợp và sáng tạo.

7. Các em học sinh tiểu học rất thích được khen đó là đặc điểm

tâm sinh lý của lứa tuổi nên khi nhận xét, đánh giá khả năng của các em

giáo viên nên nói những lời động viên như (hãy cố ở những lần sau, cô

tin nếu lần sau cố gắng em kể sẽ hay hơn... ) để tạo ra cho các em ý

tưởng và quyết tâm cố gắng ở những lần sau.

IV. HIỆU QUẢ VÀ CÁCH THỰC HIỆN (CÁC BIỆN PHÁP

THỰC HIỆN CỤ THỂ TRONG GIỜ DẠY KỂ CHUYỆN) .

Một giờ dạy kể chuyện ở lớp 3 được tiến hành theo các bước sau:

- Bước 1: Giới thiệu bài + Ghi tên câu chuyện

- Bước 2: Hướng dẫn kể chuyện

- Bước 3: Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn truyện theo tranh

hoặc gợi ý.

- Bước 4: Hướng dẫn học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện và nói ý

nghĩa câu chuyện

- Bước 5: Nhận xét, đánh giá.

Sau đây là một giáo án:15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

×