1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Một số đề xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.53 KB, 27 trang )


2. Đối với trường Tiểu học: Nhà trường cần thường xuyên tổ chức

các cuộc thi kể chuyện để cho học sinh và giáo viên tham gia mới phát

huy hết khả năng sáng tạo trong khi nói. Giúp học sinh nói đúng, kể

hay, nói có văn hóa và kể có sáng tạo trong mọi tình huống, trong mọi

câu chuyện. Có khả năng sáng tạo truyện.

3. Đối với giáo viên: Cần trang bị đầy đủ kiến thức về Tiếng Việt

nói chung và phân môn kể chuyện nói riêng về tiết học cụ thể dựa trên

những câu chuyện cụ thể đã học đã nghe để cố gắng tìm ra những

phương pháp hữu hiệu nhất để chuyền tải tới học sinh những kiến thức

cơ bản của tiết học kể chuyện. Có như vậy sự góp phần nâng cao chất

lượng của việc dạy và học môn kể chuyện, tiết kể chuyện trong nhà

trường.Gia Cẩm, ngày 10 tháng 4 năm 2014

Người viết sáng kiếnĐào Kim Yên22ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................23TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Phương pháp dạy Tiếng Việt - Tập 2 - Lê Phương Nga - Nguyễn

Trí - ĐH Sư phạm 2007

2. Tài liệu Giáo dục Tiểu học - Phó Đức Hòa - ĐH Sư phạm 2007

3. Đổi mới phương pháp dạy học - Đỗ Quang Huy - ĐH Sư phạm

2007

4. Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở cấp 3 - Bộ GD&ĐT Nhà

xuất bản Giáo dục 2009..

5. Sách giáo khoa TV - Lớp 3 - tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ

biên) nhà xuất bản giáo dục 2004.

6. Sách giáo viên TV - Lớp 3 - tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ

biên) nhà xuất bản giáo dục 2004.24Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

×