1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

+Tìm thêm các ví dụ minh hoạ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (931.91 KB, 133 trang )


-Soạn bài:Lục Vân Tiên gặp nạn (Phân tích tâm địa của Trịnh Hâm, tấm lòng nhân

nghĩa của ông Ng và gia đình ông).Ngày dạy:20/10/2012

Tiết 40

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

A. Mục tiêu bài học: (nh tiết 1)

B. Chuẩn bị:

HS: bài soạn

GV: bảng phụ

C. Phơng pháp:

-Vấn đáp

- Thảo luận nhóm

- tổng kết khái quát.d. Các HĐ dạy học

1.Kiểm tra:Nêu vai trò của yếu tố miêu tả trong vb tự sự.

-Đối tợng miêu tả trong văn tự sự là gì? (cảnh, ngời)

2.Bài mới: GV giới thiệu bài

Phơng pháp

Nội dung

HĐ2. HD HS luyện tập

II. Luyện tập:

BT2: -Ngôi kể:1 (Kiều)

-Nội dung: báo ân, báo oán

-HS đọc y/c BT2.

Trình tự:

GV HD HS

+Kiều mở toà án bình xét xử

-HS trình bày, nhận xét, bổ sung

+ Cho mời Thúc Sinh vào.

-GV chữa

+Kiều nói với Thúc Sinh: về ân nghĩa với Thúc ,

về Hoạn Th

+Kiều cho mời Hoạn Th đến.

(chào hỏi, chì chiết...)

+ Hoạn Th bào chữa cho mình

+Thái độ của Kiều

HS tập viết đoạn văn

BT3: Ghi lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra

HS đọc bài

một việc có lỗi đối với bạn:

HS nhận xét

- Kể diễn biến sự việc

GV chốt

+ Khi đọc nhật kí của bạn, cầm nhật kí trong

tay, em đắn đo mãi: mình làm nh vậy có đúng

không? có đợc không? Chắc là đợc, vì mình với

Lan là bạn thân cơ mà.

+ Đọc những trang này, mặt em nóng bừng lên.

+ Bị Lan bắt đợc, em lúng túng không nói lên

lời, không thanh minh nổi, Lan chắc là thất vọng

vì em lắm đây

3.Củng cố, HDVN:

nêu vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

- VN son bi:ụn tp truyn trung i ( tip)

Lp bng

Tr li cõu 4,5,6

Ngy dy: 22/10/2012

Tit 41

ễn tp truyn trung i

A.MC TIấU CN T:

1. Kin thc:- H thng húa cỏc kin thc v truyn trung i ó hc.

58-Nm li nhng kin thc c bn v truyn trung i Vit Nam: Nhng th loi ch

yu, giỏ tr ni dung

v ngh thut ca nhng tỏc phm tiờu biu .

2. K nng: Tng hp khỏi quỏt vn , cm nhn v nhõn vt, v mt hỡnh nh

th,...

3. Thỏi : GD ý thc hc tp.

B.Chun b: +GV:-Sỏch giỏo khoa, SGV, Sỏch CHKT-KN; Bng ph

+HS:-Son bi, c k chỳ thớch, v ghi chộp; Bit gii thiu bi mi;

C. Phng phỏp:

- Vn ỏp

- Tho luõn nhúm

D. T chc cỏc hot ng dy - hc :

H1: Bi c: Kim tra vic chun b bi mi ca HS.

Phng phỏp

Ni dung

H1 Tỡm hiu v p ca mt s nh vt trong cỏc 4/ V p ca mt s nhõn vt

VB ó hc

+ VN (Chuyn ngi con gỏi NX):

MT: Giỳp HS cm nhn c v p ca mt s nhõn - Ht lũng vi m chng, thchung vi

vt trung tõm trong tp truyn ó hc-Rốn k nng chng, chu ỏo tn tỡnh v rt mc yờu

nhn xột tng hp khỏi quỏt

thng con.

- Trỡnh by vn tt cm nhn ca em v v p ca - Bao dung, v tha, nng lũng vi g

nhõn vt VN trong "CNCGNX"?

ỡnh.

-Trỡnh by vn tt cm nhn ca em v v p ca + Thỳy Kiu ( Kiu lu NB)

nhõn vt TK qua "KOLNB"?

- Hiu tho v tha giu c hi sinh

- Qua Hi th 14 "HLNTC" nhõn vt ngi anh hựng - Thy chung son st

Nguyn Hu QT hin lờn vi nhng v p no?

+ Hỡnh tng Nguyn Hu:

- Em hóy nờu vi dn chng chng t NH l ngi - Yờu nc nng nn, quyt tõm ỏnh

cú trớ tu tuyt vi?

ui gic ngoi xõm cu nc, cu

- QT Nguyn Hu cú ti dng binh nh th no? Em dõn;

hóy nờu vi chi tit trong on trớch lm dn - Ti trớ, dng mónh, quyt oỏn,

chng?

- Trớ tu sỏng sut, nhỡn xa trụng rng

- Ti dng binh nh thn: hnh binh

thn tc, ch huy quõn s trc tipchin

-Vỡ sao tp th tỏc gi vn cú cm tỡnh vi triu Lờ li u v chin thng, i phỏ quõn

cú nhng trang vit tuyt p v ngi anh hựng

Thanh mựa xun K Du.

Ng Hu nh th?

* ú l ngi anh hựng th hiờn sc

mnh ca dõn tc, nhõn vt lch s kit

xut c khc ha trung thc trong

-Trỡnh by vn tt cm nhn ca em v v p ca mt tỏc phm vn hc trung i.

nhõn vt LVT? Xõy dng hỡnh nh nhõn vt LVT + Nhõn vt LVT (LVT cu KNN)

nguyn ỡnh Chiu mun núi lờn iu gỡ? Qua ú em -Lớ tng o c cao p

cú suy ngh gỡ v nh th mự NC?

-Q/ nim phũ i giỳp nc, giỳp dõn,

"kin ngha bt vi - phi anh hựng".

( Sau mi cõu hi, GV nhn xột v tng hp ý tr tõm -Trng tr k ỏc cu ngi hon nn,

cho HS)

cu dõn lm than.

59-Trng ngha khinh ti

* Nhõn vt LVT th hin quan nim lớ

H2 ễn tp v Truyn Kiu

tng v m c hnh o cu i ca

MT: Giỳp HS nm li mt s vn v giỏ tr ni NC.

dung v ngh thut ca tỏc phm qua cỏc on trớch 5/ Truyn Kiu ca Nguyn Du:

ó hc.

- Tỏc gi NG Du: SGK

- Gv nhc li ụi nột v tỏc gi NG Du v túm tt - Túm tt TK: SGK

"Truyn Kiu"

- Giỏ tr nhõn o qua cỏc on trớch:

- Cm hng nhõn o c th hin nh th no qua + Ch em TK":Ca ngi ti nng con

cỏc on trớch "Truyn Kiu" ó hc?

ngi v d cm v kip ngi ti hoa

mnh bc

- Qua cỏc on trớch ó hc , em hóy nờu nhng thnh + Kiu lu NB: Thng cm trc

cụng v ngh thut t s ca Nguyn Du?

nhng au kh, bi kch ca con ngi.

- Trong cỏc on trớch ó hc on no n thun t Ca ngi v p nhõn phm ca Kiu.

cnh, t ngi, on no t cnh ng tỡnh, on no -Thnh cụng v ngh thut: Ngh thut

miờu t ni tõm nhõn vt?

t s v dựng ngụn ng t n mc

- Khi t ngi tỏc gi Nguyn Du ó dựng bỳt phỏp ti hoa

quen thuc no trong th vn trung i ? Em hiu th +Kt hp miờu t di nhiu hỡnh

no l bỳt phỏp c l ? Nờu dn chng c th

thc:Trc tip miờu t thiờn

v bỳt phỏp ny trong on trớch"CETK" ? õy l bỳt nhiờn( Cnh ngy xuõn),T cnh ng

phỏp quen thuc trong th vn trung i nhng nột c tỡnh (Kiu lu Ngng Bớch), miờu t

sc ti tỡnh ca Nguyn Du l gỡ?

nhõn vt bng bỳt phỏp c l tng

-Em hiu th no l t cnh ng tỡnh? Hai bc tranh trng (CETK), miờu t ni tõm nhõn

thiờn nhiờn trong "K lu NB" lag hai bc tranh no ? vt bng ngụn ng c thoi (K Lu

Hai bc tranh y núi lờn tõm trng gỡ ca nng Kiu? NB)

+ Bỳt phỏp c l: Ly hỡnh nh p

trong thiờn nhiờn nh mõy, tuyt, trng,

hoa... lm qui c t v p ca con

ngi

+ T cnh ng tỡnh: Mn vic t

thiờn nhiờn miờu t tỡnh cm con

ngi, cnh thiờn nhiờn ch l phng

tin cũn tõm trng con ngi l mc

ớch miờu t.

H4 :Cng c- luyn tp

H5 Dn dũ: Hc thuc bng h thng cỏc VB truyn Trung i

V nh t kim tra li cỏc phn ó ụn, i chiu vi ni dung bi hc t ỏnh giỏ vic

tip thu kin thc ca mỡnh. Rốn k nng vit on trỡnh by cm nhn v nhõn vt.

-Chun b bi : CTP (Ti liu chng trỡnh a phng)

+ Su tm v mt tg a phng t 1975 n nay.

+ Su tm mt bi vn ( th) ca tg

+Vit li bỡnh cho tp úNgày dạy:23/10/2012

Tiết 42

Chơng trình địa phơng (phần văn)

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: - Sự hiểu biết về các nàh văn, nhà thơ ở địa phơng.

60- Sự hiểu biết về tp thơ văn viết về địa phơng.

- Những chuyển biến của VH địa phơng sau 1975.

2. Kĩ năng:

- Su tầm, tuyển chọn văn thơ viết về địa phơng.

- Đọc- hiểu và thẩm bình thơ văn viết về địa phơng.

- So sánh đặc điểm văn học địa phơng giữa các giai đoạn.

B. Chuẩn bị:

HS: su tầm các bài thơ về Kinh Bắc

GV: Thơ Kinh Bắc, Văn chơng Bắc Ninh

C. Phơng pháp:

-Vấn đáp

- Thảo luận nhóm

- Giảng bình

- Tổng kết khái quát

D. Các HĐ dạy học:

1. Kiểm tra:Các tổ, nhóm báo cáo sự chuẩn bị của nhóm mình

2. Bài mới: Gv giới thiệu bài:

Phơng pháp

Nội dung

HĐ1. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu I. Một số tác phẩm tiêu biểu

-HS trình bày tên các bài thơ, các tác phẩm

1. Lá diêu bông- Hoàng Cầm

mà mình đã su tầm đợc.

2. Mẹ-Duy Phi

GV tập hợp, bổ sung

3. Bến làng phiên chợ Tết- Nguyễn

Văn Chơng

4. Làng quan họ-Nguyễn Phan Hách

5. Qua Lệ Chi Viên-Nguyễn Đình Chế

6. Nói với con làm nghề dạy họcNguyễn Đình Chế

7. Em bé Hà Nội ơi- Nguyễn Khắc

Đàm

8. Học trò là-Hữu Nhi

9. Ngũ long môn- Nguyễn Đức Thìn

HĐ2. HD HS tìm hiểu một tác phẩm cụ

II. Đọc hiểu một tác phẩm

thể viết về Kinh Bắc

Làng quan họ-Nguyễn Phan Hách

-Đọc tác phẩm

1. Tác giả:sinh 1944 tại Mão Điền , Thuận

-Trình bày những nét chính về t/g

Thành, Bắc Ninh

-Bài thơ viết về đề tài gì?

-Ông dạy học từ 1962-1967, sau đó ông

-Nêu giá trị nội dung của tác phẩm

-Bài thơ có viết đúng và hay về Kinh Bắc chuyển công tác về Hội nhà văn Việt

Nam.Hiện nay ông là giấm đốc NXB hội

hay không?

-Làng quan họ hiện lên qua những hình nhà văn VN

ảnh chi tiết nào?Những hình ảnh ấy gợi 2. Tác phẩm:

Bài thơ đã đợc Nguyễn Trọng Tạo phổ

cho em suy nghĩ gì?

-Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa nhạc, nhiều ngời thích

hát hội đựơc miêu tả nh thế nào trong 6 3. HD phân tích:

khổ thơ đầu? Những hình ảnh ấy có thể 1. Hình ảnh làng quan họ nên thơ đẹp đẽ

chia cắt thành những lớp cụ thể nh thế trong cuộc sống thanh bình

-Sông Cầu nớc chảy nhẹ

nào?

-Năm khổ thơ cuối miêu tả làng quan họ -Cuộc sống sinh hoạt bên sông

trong những năm bom Mĩ thả đợc nhà thơ -Phong tục văn hoá đặc trng

-Tình yêu của những đôi trai gái

sử dụng qua những hình ảnh chi tiết nào?

-Bài thơ không chỉ làm nổi bật chất trữ 2. Hình ảnh làng quan họ trong những

tình đằm thắm mà còn làm nổi bật chủ ngày chống Mĩ

nghĩa anh hùng cách mạng của quê hơng. -Làng quê bị tàn phá

-Ngời dân lên đờng nhập ngũ chién đấu

Em hãy chứng minh

bảo vệ quê hơng

-Nêu giá trị nghệ thuật của VB

-Tiếng hát quan họ vẫn vang lên trên tầm

61Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (133 trang)

×