1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

III. Tiến trình t/c các hoạt động dạy và học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 466 trang )


Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014? Nêu các phương châm hội thoại đã học? Cho ví dụ?

Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dungHoạt động1: hình thành kiến thức mới.

? Tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ ‘‘ ông nói…’’

? Thành ngữ dùng để chỉ tình huống hội thoại

như thế nào?

? Hiệu quả của tình huống trên?

? Em hảy rút ra bài học từ hậu quả trên?

? Thành ngữ ở phần II dùng để chỉ cách nói như

thế nào?

? Hậu quả của cách nói đó => rút ra bài học.

Yêu cầu hs làm bài tập 2 (II)

? Có thể hiểu theo mấy cách

Bài học là gì?

Yêu cầu hs đọc bài tập SGK

? Vì sao cả 2 người lại cảm thấy như mình nhận

được gì đó ở nhau?

? Bài học rút ra từ Bài tập là gì?I. Phương châm quan hệ

Bài học.

Khi giao tiếp phải nói đúng vào đề tài

đang hội thoại

* Ghi nhớ SGK.

II. Phương châm cách thức.

Bài học

+ Nói năng phải ngắn gọn rõ ràng.

+ Tạo … khi giao tiếp.

III. Phương châm lịch sự

Bài học: Khi giao tiếp càn tôn trọng

người đối thoại, không phân biệt hèn,

sang, giàu, nghèo.Hoạt động 2: Luyện tập

Hướng dẫn hs làm bài tập 1.

Yêu cầu hs làm bài tập

? tìm 1 số ca dao tục ngữ có ý nghĩa tương tự?

Yêu cầu hs làm bài tập 2

GV treo bảng phụ ghi sẵn 1 số câu ca dao tục

ngữ.Hướng dẫn hs làm bài tập 3.

Yêu cầu hs làm bàiIV. Luyện tập.

1. Bài tập 1

- Suy nghĩ, lựa chọn khi giao tiếp.

- Có thái độ tôn trọng lịch sự nói,

2. Đối thoại

Bài tập 2

Phép tu từ có liên quan đến phương

châm lịch sự.

3. Bài tập 3.

A, nói mát B, nói hớt

C, nói móc. D, nói leo

D, nói ra dấu.

* Liên quan -> phong cách, cách thức3. Củng cố : Nêu các phương châm hội thoại đã học?cho ví dụ minh hoạ?

4. Dặn dò: Đọc bài, soạn bài tiếp .

*******************************************************18Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014ngày 15-8-2013

tiết9SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN

BẢN THUYẾT MINH

I.Mục tiêu cho bài học:1. Kiến thức:

- Tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: Làm cho đối tựơng thuyết minh

hiện lên cụ thể, gần gũi dễ cảm nhận hoặc nổi bật, gây ấn tượng.

- Vai trò của miêu tả trong văn bản thuyết minh: Phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình

ảnh cụ thể của đối tượng cần thuyết minh.

2. Kỹ năng:

Sử dụng có hiệu quả các yêu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

3. Thái độ:

Biết sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.

2. Học sinh: SGK, Vở ghi.19Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014III. III. Tiến trình t/c các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định tổ chức lớp : kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp học

2. Kiểm tra: kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3. Bài mới: giới thiệu bài: Giả thuyết trình

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới.

Yêu cầu hs đọc văn bản

I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong

? Nhan đề của văn bản có ý nghĩa gì?

văn bản thuyết minh.

? Xác định những câu văn thuyết minh về cây

1.Đọc Văn bản thuyết minh

chuối.

“cây chuối trong đời sống Việt

( treo đáp án bảng phụ)

Nam”

? Xác định những câu văn miêu tả cây chuối.

a- Nhan đề của văn bản nhấn mạnh

( treo đáp án bảng phụ)

vai trò của cây chuối đối với đời

? theo yêu cầu chung của văn bản thuyết minh

sống của người Việt Nam.

có thể thêm hoặc bớt những gì?

b- Đáp án: Bảng phụ

( treo đáp án bảng phụ)

c- Những câu văn miêu tả Cây

? hãy kể thêm một số công dụng về cây chuối.

chuối ( bảng phụ)

? Đề bài văn thuyết minh tả ppk/h yếu tố nào?

- Ghi nhớ ( SGK )

Yêu cầu hs đọc ghi nhớ

Hoạt động 2: Luyện tập

Y/c học sinh thảo luận .

II. Luyện tập.

Hướng dẫn hs làm bài tập

1. Bài tập 1

… thẳng trơn như một cái cột trụ.

…. Xanh tươi

… lót ổ

2. làm bài tập 2

Hướng dẫn hs làm bài tập

- Tách… có tai.

- Chén của ta không có tai.

- Khi mời ai … mà uống…

3. Củng cố :

? Tác dụng của sử dụng yếu tố mở trong văn bản thuyết minh.20Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 20144.

Làm bài tập

bài luyệnDặn dò:

3. Soạn

tập.*****************************************

Ngày 15-8-2013 Tiết 10LUYỆN TẬP

SƯ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. Mục tiêu cho bài học:

1. Kiến thức:

- Những yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.

- Vai trò của yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về văn bản thuyết minh.

3. Thái độ: Có ý thức sử dụng văn bản thuyết minh kết hợp với miêu tả.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án.

2. Học sinh: SGK, Vở ghi

III. Tiến trình t/c các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định tổ chức lớp : kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp học

2. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sự chuẩn bi của học sinh

3. Bài mới:21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (466 trang)

×