1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

Kiểm tra bài cũ: Nêu tên và nội dung các phương châm hội thoại đã học?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 466 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014hp nhng tinh hung trờn li hp ?

? Qua VD trờn , em rut ra bi hc gỡ trong giao2. Ghi nh (SGK / 36)tip ?II. Nhng trng hp khụng tuõn thGV: Trong giao tip yờu cu phi tuõn th PCHTphng chõm hi thoi:nhng cung cú nhng trng hp khụng tuõn th .

H? Em hãy nhắc lại các phơng châm hội thoại đã

học?

H? Nhắc lại những ví dụ để phân tích các phơng

châm trên?

- Cuộc đối thoại giữa An và Ba

- Lợn cới áo mới, quả bí khổng lồ.

- Ông nói gà, bà nói vịt, dây cà ra dây muống

- Ngời ăn xin

H? Trong những tình huống này, tình huống nào

tuân thủ đúng phơng châm hội thoại.

- Tình huống: Ngời ăn xin tuõn th PC lch s.

GV: Còn các tình huống khác không tuân thủ phơng châm hội thoại.1. Vớ d v cỏc phng chõm hi thoi

khụng c tuõn th.

- Cuc i thoi gia An v Ba: vi

phm PC v cht.

- Ln ci ỏo mi v Qu bớ khng l:

vi phm PC v lng.

- ễng núi g b núi vt: vi phm PC

quan h.

- Dõy c ra dõy mung: vi phm PC

cỏch thc.

- Truyn Ngi n xin: tuõn th PCH? Đọc ví dụ, chú ý những từ ngữ in đậm.

H? Câu trả lời của Ba có đáp ứng đợc nhu cầu

thông tin nh An mong muốn không?

H? Trong tình huống này, phơng châm hội thoại

nào không đợc tuân thủ, vì sao?

H? Theo em vì sao ngời nói không tuân thủ phơng

châm này? Có phải Ba không hiểu câu hỏi của An?

H? Em hãy tìm những tình huống tơng tự nh vậy?

A- Bạn có biết nhà bạn An ở đâu không?

B- Nhà bạn ở gần trờng cấp I

H? Giả sử một ngời bị mắc bệnh ung th giai đoạn

cuối sau khi đi khám bệnh, bác sỹ có nên nói cho

ngời bệnh biết tình trạng của mình hay không? Tại

sao?

H? Khi bác sĩ không cho bệnh nhân biết tình trạng

thực của mình thì bác sĩ không tuân thủ phơng

châm hội thoại nào?

- Không tuân thủ phơng châm về chất (nói điều

mà mình tin là đúng).

H? Việc nói dối của bác sĩ có chấp nhận đợc

không?Vì sao?

GV: Nh vậy, không phải sự nói dối nào cũng đáng

chỉ trích hay lên án.

H? Khi nói Tiền bạc chỉ là tiền bạc thì có phải

ngời nói không tuân thủ phơng châm về lợng hay

không?

- Nếu xét về nghĩa tờng minh thì câu này không

tuân thủ phơng châm về lợng, bởi vì dờng nh câu

nói không cho ngời nghe thêm một thông tin nào28lch s

2. Tỡnh hung: SGK / 37

Vi phm PC v cht vỡ ngi núi

khụng bit chớnh xỏc nm no nờn tr

li chung chung v khong thi gian

u th k XXI.

2. Tỡnh hung 2: Phng chõm v

lng khụng c tuõn th nhng

c chp nhn vỡ giỳp bnh nhõn lc

quan hn.Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014ngoài thông tin nói về tiền.

H? Nếu hiểu theo nghĩa hàm ẩn, em sẽ hiểu ý

nghĩa câu nói này nh thế nào?

- Tiền bạc chỉ là phơng tiện để sống chứ không

phải là mục đích cuối cùng của con ngời.

GV: Qua câu nói này có ý răn dạy ngời ta không

nên chạy theo tiền bạc mà quên đi nhiều thứ khác

quan trọng hơn, thiêng liêng hơn trong cuộc sống.

H? Qua các ví dụ em hãy cho biết việc không tuân

thủ các phơng châm hội thoại có thể bắt nguồn từ

đâu?4. Tỡnh hung 3:

- Cõu núi vn tuõn th phng chõm

v lng

- Tin bc l phng tin sng

nhng khụng phi mc ớch cui cựng.

* Ghi nh SGKHot ng 2 : Hng dn lm bi tp

Hot ng nhúmII. Luyn tp-Chia lp lm 2 nhúm tho lun1. BT 1:-N1 - BT1ễng b khụng tuõn th phng chõm-N2 - BT2cỏch thc vỡ cu bộ cha bit c.- Thi gian tho lun 7 phỳt2. BT 2- Cỏc nhúm c i din trỡnh by .

H? Theo em câu trả lời của ông bố liệu đa con có

hiểu không? Vì sao?

- Đứa trẻ không hiểu đợc vì nó cha biết chữ

Tập tuyển là chuyện viển vông, mơ hồ

H? Nh vậy ông bố đã không tuân thủ phơng châm

hội thoại nào?

GV: Đối với cậu bé thì câu nói của ông bố không

rõ ràng. Nhng đối với ngời biết chữ thì đây là câu

nói có thông tin hết sức rõ ràng.

H? Bài tập 2 yêu câu chúng ta làm gì?

H? Thái độ, lời nói của Chân, Tay, Tai , Mắt đã vi

phạm phơng châm hội thoại nào?

H? Vì sao vi phạm?

- Theo giao tiếp thông thờng khi đến nhà ai, trớc

tiên phải chào hỏi chủ nhà sau đó mới đề cập

đến chuyện khác.Thỏi ca chõn tay khụng tuõnGV: Thái độ các vị khách này bất hoà với chủ nhà

nên đến không chào gì cả mà nói ngay với chủ nhà

những lời lẽ giận dữ, nặng nề nh vậy. Trên thực tế

không có lí do chính đáng.

Phiu bi tp:

c truyn ci sau v tr li cõu hi:29th phng chõm lch s

3. BT 3: v nhGiỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Cn rng m chu

M chng v con dõu nh kia chng may goỏ ba. M chng dn con dõu:

- S m con mỡnh ri ro, thụi thỡ cn rng m chu con .

Khụng bao lõu m chng cú t tỡnh, con dõu nhc li li dn y thỡ m chng tr li:

- M dn l dn con, ch m cú rng õu m cn.

( Truyn ci dõn gian Vit Nam).

Li núi ca ngi m chng ó vi phm phng chõm hi thoi no?

A. Phng chõm v lngC. Phng chõm v chtB. Phng chõm quan hD. Phng chõm cỏch thc.3. Cng c:

? Nhc li cỏc phng chõm hi thoi ó hc.

? Vic khụng tuõn th cỏc phng chõm hi thoi cú th bt ngun t õu?

4. Dn dũ:

- Lm bi tp ó cho.

- Son bi Xng hụ trong hi thoi.

*******************************************************Ngy son: 20-8-2013

TIT 14+ 15: VIT BI TP LM VN S 1.

A. Mc tiờu cn t.

- Vit c mt vn bn thuyt minh, trong ú cú s dng yu t miờu t

( thiờn nhiờn, con ngi, vt...)

- Tớch hp vi phn Ting Vit bi Cỏc phng chõm hi thoi , Xng hụ trong

hi thoi; vi phn Vn cỏc vn bn thuyt minh ó hc.

- Rốn k nng thu thp ti liu, h thng, chn lc ti liu, vit vn bn thuyt minh

cú s dng yu t miờu t.

B. bi v im s.

I. bi.

Cõy lỳa Vit Nam.

30Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014II. im s.

Thang im 10.C. ỏp ỏn chi TIT v im tng phn.Ni dung:

1. M bi: (1 im).

- Gii thiu chung v cõy lỳa Vit Nam.

2.Thõn bi: (6 im).

Thuyt minh c th cỏc mt sau:

- Cõy lỳa c im bờn ngoi ca nú (R,

Thõn, lỏ, hoa, ht,..).

- Quỏ trỡnh phỏt trin ca cõy lỳa.

- Phõn loi: Lỳa np, lỳa t (Li cú nhiu

loi).

- Cỏch chm bún cho loi cõy ny.

- Cung cp lng thc cho con ngi,

cho gia sỳc (Truyn thuyt Lang Liờu lm

bỏnh chng bỏnh giy dõng vua

chaNguyờn liu t lỳa go).* Lu ý:- Cõy lỳa cũn l ngun cung cp mt hng

xut khu (Nc ta l nc xut khu go

th 2 trờn th gii sau Thỏi Lan) gúp

phn phỏt trin kinh t t nc.Bi vit t im ti a khi:3. Kt bi: (1 im).+ Cú , rừ b cc 3 phn.- Sc sng v s gn bú ca cõy lỳa vi

con ngi Vit Nam:+ Cú s dng cỏc bin phỏp ngh thut v

yu t miờu t hp lý.

31Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014+ Trỡnh by sch p, rừ rng.* Hỡnh thc (1 im).

ỳng th loi, trỡnh by sch p, b

cc, vn ngha mch lc.D. Tin hnh kim tra.

1. T chc:

S s:

2. Kim tra

S chun b ca HS.

3.Bi mi:

- GV nờu yờu cu ca TIT kim tra v ghi bi lờn bng.

- Hs chộp , lm bi di s bao quỏt ca giỏo viờn.

- Gv cho cỏc em hs thu bi.

E. Hng dn v nh.

- Tip tc ụn tp vn thuyt minh.

- Xem li phn vn bn t s.

__________________________________Tit :16

Bi :4CHUYN NGI CON GI NAM XNG

(Trớch: Truyn k mn lc)

Nguyn DI. Mc tiờu cho bi hc:

1. Kin thc: HS nm c:

- Ct truyn, nhõn vt, s kin trong tỏc phm truyn truyn kỡ.32Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014- Hin thc v s phn ca ngi ph n Vit Nam di ch c v v p truyờn thng

ca h.

2. K nng:

- Vn dng kin thc ó hc c - hiu tỏc phm vit theo th loi truyn kỡ.

- Cm nhn c nhng chi tit ngh thut c ỏo trong tỏc phm t s cú ngun gc dõn

gian

3. Thỏi :

Thy rừ c s phõn oan trỏi ca ngi ph n di ch phong kin t ú liờn h vi

xó hi ng thi, bit bờnh vc k yu v ph n.

II. Cỏc k nng sng c giỏo dc trong bi:

- T nhn thc v giỏ tr ca bn thõn trong xó hi ngy nay khụng cũn t tng trng nam

khinh n, ý thc quyt tõm phn u khng nh kh nng ca mỡnh ch khụng l thuc vo

ngi khỏc.

- Giao tip: bit thụng cm v ng cm vi nhng s phn ộo le, bit hng ti cỏch gii

quyt phự hp trong hon cnh giao tip ú, trỏnh hu qu ỏng tic.

III. Chun b:

1. Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, SGV, TLTK.

2. Hc sinh: SGK, V ghi, V son.

IV. Tin trỡnh t/c cỏc hot ng dy v hc:

1. Kim tra bi c: Qua bn tuyờn b th v s sng cũn, quyn c bo v v chm súc

ca tr em. em nhn thc nh th no v tm quan trng ca vn ny?

2. Bi mi:

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh

Hot ng 1: Tỡm hiu chung v vn bn33Ni dung ghi bngGiỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Hng dn hs c, yờu cu c v nhn xột.I. Tỡm hiu chung v vn bnNờu yờu cu c ,c mu gi 1,2 HS c .1. c - Tỡm hiu chỳ thớch .Yờu cu tỡm hiu t khú (SGK)2. Tỏc gi - Tỏc phm.? Ngoi nhng t khú SGK cũn nhng t no cha rừ ngha

?

? Nờu 1 vi nột v tỏc gi - tỏc phn Nguyn D.?

? Em hiu Truyn k mn lc l gỡ?

? Theo em vn bn ny cú phng thc biu t gỡ? ( biu

cm trong li núi ca V Nng)- Tỏc gi: Nguyn D l hoc trũ

cu Nguyn Bnh Khiờm.ễng

sng vo th k XVI trong hon

cnh lon lc ca ch phong

kin suy tn.

- Tỏc phm: Truyn k mn lc

ghi chộp tn mn nhng iu k l

vn c lu truyn.

3. Phng thc biu t: T s,? Theo em vn bn cú th chia my phn ni dung ca tng

phn ?biu cm.? Túm tt li ni dung cõu chuyn ? ( theo b cc)4. B cc 3 phn :P1: T u > Lo liu hỡnh nh i vi cha m ca mỡnh

P2: Qua nm sau >nhng vic trút ó qua .

P3 : Phn cũn li .

Hot ng 2: Tỡm hiu ni dung vn bn.

Yờu cu hs theo dừi phn 1 vn bn .II. Tỡm hiu ni dung vn bn.H? Đoạn văn mở đầu truyện giới thiệu với ta những nhân 1. Vũ Nơng và cuộc sống của

nàng khi lấy chồng.

vật nào?

- Vũ Nơng là ngời con gái đẹp ngH? Tác giả giới thiệu nh thế nào về Vũ Nơng?

ời đẹp nết.

H? Em hiểu t dung có nghĩa là gì?

a. Khi lấy chồng.

H? Để làm rõ hơn điều vừa giới thiệu tác giả còn cho ta biết

- Đối với chồng nàng luôn nhờng

nhịn c xử đúng mực để gia đình

thêm gì về Vũ Nơng?

không bất hòa.

H? Qua cách giới thiệu của tác giả em hiểu gì về Vũ Nơng? b. Khi tiễn chồng đi lính.

H? Cùng với giới thiệu nhân vật chính VN, tác giả

đã giới thiệu nh thế nào về Trơng Sinh?

H? Em có nhận xét gì về cách giới thiệu nhân vật của tác

giả? Cách giới thiệu đó nhằm mục đích gì?34- Nàng by tỏ nỗi khắc khoải lo

lắng trớc những khó khăn nơi trận

mạc.

c. Khi chồng đi chiến trận.

- Lúc nào cũng nhớ nhung lo lắng

cho chồng.

- Vũ Nơng là ngời phụ nữ đảmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (466 trang)

×