1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 466 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Hng dn hs c, yờu cu c v nhn xột.I. Tỡm hiu chung v vn bnNờu yờu cu c ,c mu gi 1,2 HS c .1. c - Tỡm hiu chỳ thớch .Yờu cu tỡm hiu t khú (SGK)2. Tỏc gi - Tỏc phm.? Ngoi nhng t khú SGK cũn nhng t no cha rừ ngha

?

? Nờu 1 vi nột v tỏc gi - tỏc phn Nguyn D.?

? Em hiu Truyn k mn lc l gỡ?

? Theo em vn bn ny cú phng thc biu t gỡ? ( biu

cm trong li núi ca V Nng)- Tỏc gi: Nguyn D l hoc trũ

cu Nguyn Bnh Khiờm.ễng

sng vo th k XVI trong hon

cnh lon lc ca ch phong

kin suy tn.

- Tỏc phm: Truyn k mn lc

ghi chộp tn mn nhng iu k l

vn c lu truyn.

3. Phng thc biu t: T s,? Theo em vn bn cú th chia my phn ni dung ca tng

phn ?biu cm.? Túm tt li ni dung cõu chuyn ? ( theo b cc)4. B cc 3 phn :P1: T u > Lo liu hỡnh nh i vi cha m ca mỡnh

P2: Qua nm sau >nhng vic trút ó qua .

P3 : Phn cũn li .

Hot ng 2: Tỡm hiu ni dung vn bn.

Yờu cu hs theo dừi phn 1 vn bn .II. Tỡm hiu ni dung vn bn.H? Đoạn văn mở đầu truyện giới thiệu với ta những nhân 1. Vũ Nơng và cuộc sống của

nàng khi lấy chồng.

vật nào?

- Vũ Nơng là ngời con gái đẹp ngH? Tác giả giới thiệu nh thế nào về Vũ Nơng?

ời đẹp nết.

H? Em hiểu t dung có nghĩa là gì?

a. Khi lấy chồng.

H? Để làm rõ hơn điều vừa giới thiệu tác giả còn cho ta biết

- Đối với chồng nàng luôn nhờng

nhịn c xử đúng mực để gia đình

thêm gì về Vũ Nơng?

không bất hòa.

H? Qua cách giới thiệu của tác giả em hiểu gì về Vũ Nơng? b. Khi tiễn chồng đi lính.

H? Cùng với giới thiệu nhân vật chính VN, tác giả

đã giới thiệu nh thế nào về Trơng Sinh?

H? Em có nhận xét gì về cách giới thiệu nhân vật của tác

giả? Cách giới thiệu đó nhằm mục đích gì?34- Nàng by tỏ nỗi khắc khoải lo

lắng trớc những khó khăn nơi trận

mạc.

c. Khi chồng đi chiến trận.

- Lúc nào cũng nhớ nhung lo lắng

cho chồng.

- Vũ Nơng là ngời phụ nữ đảmGiỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014đang, ngời con dâu hiếu thảo, ngời

vợ thủy chung.

3.Cng c :

? Nờu ý kin cỏ nhõn ca em v vón bn ?

4. Dn dũ: c, son vn bn Chuyn c trong ph chỳa Trnh

Lp dy: 9Ngy son: 06/9/2012Ngy day:13 / 9 /2012S s: 43Vng:Tit 17 Bi 4CHUYN NGI CON GI NAM XNG( tip theo )

(Trớch: Truyn k mn lc)

Nguyn DI. Mc tiờu cho bi hc:

1. Kin thc: HS nm c:

- Ct truyn, nhõn vt, s kin trong tỏc phm truyn truyn kỡ.

- Hin thc v s phn ca ngi ph n Vit Nam di ch c v v p truyờn thng

ca h.

2. K nng:

- Vn dng kin thc ó hc c - hiu tỏc phm vit theo th loi truyn kỡ.

- Cm nhn c nhng chi tit ngh thut c ỏo trong tỏc phm t s cú ngun gc dõn

gian

3. Thỏi :

Thy rừ c s phõn oan trỏi ca ngi ph n di ch phong kin t ú liờn h vi

xó hi ng thi, bit bờnh vc k yu v ph n.

II. Cỏc k nng sng c giỏo dc trong bi:

- T nhn thc v giỏ tr ca bn thõn trong xó hi ngy nay khụng cũn t tng trng nam

khinh n, ý thc quyt tõm phn u khng nh kh nng ca mỡnh ch khụng l thuc vo

ngi khỏc.

- Giao tip: bit thụng cm v ng cm vi nhng s phn ộo le, bit hng ti cỏch gii

quyt phự hp trong hon cnh giao tip ú, trỏnh hu qu ỏng tic.

III. Chun b:

1. Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, SGV, TLTK.

2. Hc sinh: SGK, V ghi, V son.

IV. Tin trỡnh t/c cỏc hot ng dy v hc:35Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 20141. Kim tra bi c:

2. Bi mi:

Hot ng 2: Hng dn hs tỡm hiu vb( tt).

? Khi phi sng vi 1 ngi chng cú tớnh aII. Tỡm hiu ni dung vn bn(tt)

2. Oan trỏi ca V Nngnghi, em cú linh cm gỡ v s phn ca nng em- Trng Sinh: Tớnh a nghi quỏ chy k túm tt v con trai ca V Nng.oỏn, c chp, nụng ni, tin li tr? Theo em u l u mi v im nỳt ca scon, gõy ra ni oan cho V Nng.gen tuụng, ni oan ca V Nng do ai gõy ra:

- Con tr.- Khi cht nhõn cỏch ca V Nng- Trng Sinhvn trong sch ngay thng, cao- Xó hi phong kin.thng.Yờu cu tho lun ( 3 phỳt)

? Vỡ sao trong khi cht V Nng tm gi cho3. V Nng c gii oan.sch? iu ú núi vúi ta V Nng l ngi nh- Tỏc gi s dng yu t k o toth no?mu sc truyn k khụng c tớch,? Quan ú em nhn xột nh th no v s phnthiờng liờng hoỏ s tr v ca Vca ngi phong kin trong xó hi phong kin?Nng.? Cỏch k chuyn õy cú gỡ khỏc thng? Nờu- Cỏi thin c ngi ca v tụn vinhtỏc dng ca nú? theo em chi tit k o no ems tr v lng ly sang trong ca Vthy lý thỳ nht.

? Khi tr v ca V Nng ó núi gỡ qua ú choNng. Nng cũn l mt ngi

lng, thu chung, õn cn thit tha,thy phong cỏch ỏng quý ca V Nng.

vi hnh phỳc gia ỡnh.

H? Vì sao Vũ Nơng chỉ trở về trong giây lát mặc - V Nng khụng tr v trn gian

dù nàng có thể trở về?

bi hin thc cuc sụng quỏ ỏp bc,

H? Việc Vũ Nơng không trở về có ý nghĩa gì?

bt cụng m con ngi nh bộ li

( Liờn h vi thc t cuc sng: khi lm sai mt

khụng t bo v hnh phỳc ca chớnh

iu gỡ ú, cú th s khụng bao gi cú c hi mỡnh

lm li. Vỡ vy phi suy ngh k trc khi hnhIII. Tng ktng hoc ng lm tn thng ngi khỏc)1.ND : V p ca ngi ph n VHot ng 3: hng dn hs tng kt.Nng v s phn oan nghit ca h? Qua vn bn em hiu gỡ v hin thc v strong xó hi phong kin .phn ca ngi ph n trong xó hi phong kin ?2.NT : Dn dt tỡnh tit truyn >kch? Nờu nhng nhn xột c sc ngh thut k36tớnhGiỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014chuyn ?- Yu t kỡ o kt hp vi hin thc .-Nhn xột yờu cu hc sinh c ghi nh* ghi nh SGK.3.Cng c :

? Nờu ý kin cỏ nhõn ca em v vn bn ?

4. Dn dũ: c, son vn bn Hong Lờ nhỏt thng chớ.

*******************************************************Lp dy: 9Ngy son: 06/9/2012Ngy day: 13 / 9 / 2012

Tit 18Bi 4XNG Hễ TRONG HI THOI

I. Mc tiờu cho bi hc:

1. Kin thc:37S s: 43Vng:Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014- H thng t ng xng hụ ting Vit

- c im ca vic s dng t ng xng hụ ting Vit.

2. K nng:

- Phõn tớch thy r mi quan h gia vic s dng t ng xng hụ trong vn bn c

th.

- S dng thớch hp t ng xng hụ trong giao tip.

3. Thỏi : S dng ỳng c im giao tip.

II. Cỏc k nng sng cn c giỏo dc trong bi.

- Giao tip: Trỡnh by, trao i v cỏch xng hụ trong hi thoi , cn c vo i tng v

c im ca tỡnh hung giao tip.

- Ra quyt nh: La chn cỏch xng hụ cho cú hiu qa trong giao tip ca cỏ nhõn.

III. Chun b:

1. Giỏo viờn: SGK, SGV, trỡnh chiu powerpoint, phiu BT.

2. Hc sinh: SGK, V ghi.

IV. Tin trỡnh t/c cỏc hot ng dy v hc:

1. Kim tra bi c: GV trỡnh chiu sile 1 nờu cõu hi kim tra bi c: K tờn cỏc

phng chõn hi thoi ó hc? ? Vic khụng tuõn th cỏc phng chõm hi thoi bt ngun t

õu?

GV trỡnh chiu sile 1 nờu ỏp ỏn cõu hi kim tra bi c.

2. Bi mi :

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinhNi dung ghi bngHot ng 1: Hỡnh thnh phỏt trin kin thc mi

GV trỡnh chiu sile 2- VD sau, yờu cu hs c v

tr li cõu hi:

Lan: Ti nay ch em mỡnh i xem phim nhộ, phim

hay lm!

Mai: Nhng ti nay em cũn phi ụn tp chun b

kim tra.

Lan: ễi do, mai lp tao cng kim tra m, i

xem chỳt ri v hc, s gỡ ch!

Mai: Ch khỏc, em khỏc, em phi hc.

Lan: Con ly b, b tt nhc iu dy i ca b

cho tụi nh, khụng i thỡ thụi, cũn by t.

? Nờu nhng t ng xng hụ trong on thoi

trờn, em cú nhn xột gỡ v cỏc t ng xng hụ

y?

? Nờu nhng t ng xng hụ trong ting vit?

? Nờu cỏch s dng?

GV trỡnh chiu sile 3 k bng t ng xng hụ38I. T ng xng hụ v vic s dng t ng

xng hụ.

1. Trong Ting Vit cú nhng t ng xng

hụ.

+ Ngụi th nht : Tụi, tao, chỳng tụi,

+ Ngụi th hai: My, mi, chỳng my..

+ Ngụi th ba: Nú, hn, chỳng nú..

+ Sung s: My, Tao.

+ Thõn mt: Anh, ch , em..

+ Trang trng: Quớ ụng, quớ b, quớ v.

2. Bi tp 2:

- T ng xng hụ: Anh, ch em. ta, chỳng

mỡnh.

on 1: Anh Em, Ta- Chỳng my. =>

xng hụ bỡnh thng. D chot => mc cm,

thõn phn thp hốn.

D mốn: Ngo mn, hỏch dch,Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014trong Ting Vit v ging:

- Yờu cu hs c bi tp 2 SGK.

on 2: Xng hụ Anh - Tụi

GV trỡnh chiu sile 4 ghi VD 2 SGK.

=> Xng hụ bỡnh ng, D mốn ht ngo

? Xột t ng xng hụ trong on trớch trờn?

mn, D chot ht mc cm.

H thng hoỏ kthc

GV trỡnh chiu sile 5.Ch nh hs c ghi nh.

Hot ng 2: Luyn tp

GV trỡnh chiu sile 6,7, 8.hng dn HS

lm bi tp

- Hng dn hs lm bt.

- Cựng hs lm bt

? phỏt hin s nhm ln trong phong cỏch

dựng t.

? nờu cỏch sa.

- Hng dn hs lm bt 2

( yờu cu tho lun nhúm nh )

HOT NG NHểM-Chia lp lm 3 nhúm tho lun t/g 5

phỳt

- Cỏc nhúm c i din trỡnh by

-Nhn xột b sung .- Húng dn hs lm bt 4.II. Luyn tp:

1 Bi tp 1:

- Nhm chỳng ta vi chỳng em, hoc chỳng tụi =>

chỳng ta bao gm c ngi núi v ngi nghe.

2. Bi tp 2.

- Khi ngi núi xng hụ l chỳng tụi ch khụng phi

l tụi l th hin tớnh khỏch quan v s khõm phc

ln.

3 Bi tp 3.

- Chỳ bộ gi ngi sinh ra mỡnh l m l bỡnh

thng.

- Xng hụ vi s gi ta - ụng l khỏc thng mang

mu sc truyn thuyt

4. Bi tp 4.

- Vỡ tung l ngi tụn s trng o nờn xng hụ vi

thy con.

- Ngi thy giỏo c tụn trng cng v hin ti ca

ngi hc trũ nờn xng hụ vi v tng l ngi.

=> C hai ngi iu bit i nhõn x th.3.Cng c :

? S dng t ng xng hụ trong ting vit nh th no?

4. Dn dũ: Hng dn hs v lm bi tp 5, 6.

- Son bi cỏch dn trc tip, Cỏch dn trc tip, cỏch dn giỏn tip.

Lp dy: 9Ngy son: 06/9/2012Ngy day: 15/ 9 / 2012

Tit 1939S s: 43Vng:Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Bi 4CCH DN TRC TIP V CCH DN GIN TIP

I. Mc tiờu cho bi hc:

1. Kin thc:

- Cỏch dn trc tip v li dn trc tip.

- Cỏch dn giỏn tip v li dn giỏn tip

2. K nng:

- Nhn ra c cỏch dn trc tip v cỏch dn giỏn tip

- S dng c cỏch dn trc tip cỏch dn giỏn tip trong quỏ trỡnh to lp vn bn.

3. Thỏi :

Cú ý thc ỳng n a trớch dn khi vit vn bn.

II. Chun b:

1. Giỏo viờn: SGK, SGV, giỏo ỏn, bng ph.

2. Hc sinh: SGK, V ghi.

III. Tin trỡnh t/c cỏc hot ng dy v hc:

1. Kim tra bi c: kim tra kin thc khi luyn tp

2.Bi mi:

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh

Ni dung ghi bng

Hot ng 1: Hỡnh thnh kin thc mi

- Yờu cu hc sinh c on trớch trong SGK/

GV treo bng ph ghi VD - SGK

? Hai phn in m a & b phn in m no phỏt ra

thnh li?

? Phn in m trờn c tỏch ra khi phn ng trc

nú bng du gỡ?

? Cú th o v trớ phn in õm v trc c khụng?

? Nu o thỡ s c ngn cỏch nh th no?I. Cỏch dn trc tip:

1. BT 1

a -> li núi c phỏt ra

b -> ý ngh trong u.- Phn in m c tỏch ra khi

phn trc nú bng du hai

chm v du ngoc kộp

- Yờu cu hc sinh c vớ d

- Cú th o li vớ trớ nhng cn

? Phn in m trong 2 vớ d trờn l li núi hay ý thờm du gch ngang ngn

ngha?

cỏch hai phn.

II. Cỏch dn giỏn tip

? Cỏc phn in m cú c tỏch ra khi phn ng 1. Bi tp

trc nú bng du hiu gỡ khụng?

- In m a: l li núi

? Cú th t t rng vi t l trc VD a khụng?

- In m b: ý ngha

- Giỏo viờn: Khỏi quỏt ni dung bi hc. Yờu cu hc - VD a: khụng tỏch bng du

sinh c ghi nh

hiu gỡ

- VD b: tỏch bng t rng

- Cú th t 1 hay 2 t ú trc

t hóy

* Ghi nh SGK

Hot ng 2: Luyn tp40Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Hot ng nhúm

- Chia lp lam 3 nhúm tho lun t/g 7 phỳt

- Cỏc nhúm c i din trỡnh by

- GV : NX - B sungIII. Luyn tp

1. BT 1:

- Cú hai tỡnh hung u l cỏch

dn giỏn tip

a dn li

b dn ý

2. bi tp 2

a dn trc tip

+ Trong bỏo cỏo chớnh tr ti

chỳng ta

* Dn giỏn tip

b dn trc tip3. Cng c : Khỏi quỏt ni dung bi .

4. Dn dũ: lm BT 3

- Xem bi S phỏt trin ca t vng.*****************************************************************Lp dy: 941Ngy son: 06/9/2012Ngy day: 15 / 9/ 2012S s: 43Vng:Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (466 trang)

×