1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phụ lục 12. Kinh phí hợp đồng xây dựng đề tài “Nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại đối vớicông nhân khai thác cao su”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 145 trang )


Chiếu sáng20.00010.000.000Nồng độ bụi500120.00060.000.000Số lượng500Đơn giá

150.000Thành tiền

75.000.000Dung môi (5 dung môi)500250.000125.000.000Chất nghiêm ngặt (6 chất)500250.000125.000.000Rung cục bộ500100.00050.000.000Phóng xạ500250.000125.000.000Biến đổi về tim mạch khi làm việc50085.00042.500.000Mức chịu tải cơ bắp khi làm việc50085.00042.500.000Vị trí tư thế lao động50085.00042.500.000Phản xạ thính vận động50085.00042.500.000Phản xạ thị vận động50085.00042.500.000Run tay50085.00042.500.000Test trí nhớ - vòng tròn landoultStt50050085.00042.500.000Nội dung công việc

Hơi khí độc2.1.2Nhóm yếu tố sinh lý - sinh hóa2.1.2.1ĐVTĐo các yếu tố sinh lý - sinh hóa2.1.2.2Xử lý số liệu đo các yếu tố sinh lý sinh hóa2.3

2.3.1Điều tra xã hội học tình hình thực hiện chế độ

1000 phiếu lao động2.3.2500 phiếu cán bộ quản lý2.4Nghiên cứu khả năng lao động trong đời3

3.1Xử lý các số liệu tâm sinh lý, điều tra XH học

Xử lý số liệu, tính điểm tổng hợpchương trình20.000.0003.2Viết phần mềm xử lý số liệu điều tra xã hội họcchương trình20.000.0003.3Làm sạch số liệu, mã hóa, nhập tinphiếu4

4.1Viết báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp

Báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng ĐKLĐ4.2Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của ĐKLĐ đối với

NLĐ về tình trạng mệt mỏi trong khi làm việc

Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của ĐKLĐ đối với

NLĐ về mức suy giảm khả năng làm việc trong

khi làm việc và mức suy giảm khả năng lao động

trong đời theo thâm niên công tác.4.34.44.5Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của ĐKLĐ đối với

NLĐ về tình hình tai nạn lao động trong 5 năm

(2005 - 2010), tình hình sức khoẻ, bệnh tật, bệnh

nghề nghiệp trong 5 năm (2006 - 2010), đánh giá

tình trạng sức khỏe tâm thần nghề nghiệp.

Báo cáo đánh giá hiện trạng việc thực thi chế độ

chính sách của NLĐ và người quản lý, các vấn đề

cần sửa đổi, bổ sung120.000.000

1.00050.00050.000.00050050.00025.000.000

50.000.0001.5005.0007.500.000báo cáo130.000.00030.000.000báo cáo120.000.00020.000.000báo cáo120.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.0001

báo cáo1

báo cáo214.6Báo cáo tổng hợp danh mục nghề nặng nhọc độc

hại nguy hiểm của Tập đoàn và đề xuất các chế

độ, chính sách đối với người lao động1

báo cáoStt

5Nội dung công việc

Hội thảo và xin ý kiến chuyên giaĐVT5.1Xin ý kiến chuyên gia - 15 chuyên giangười5.2Hội thảo xin ý kiến chuyên gia (5 buổi)5.2.130.000.000

Số lượngĐơn giá30.000.000

Thành tiền151.000.00015.000.000Chủ trì5500.0002.500.0005.2.2Thư ký5250.0001.250.0005.2.3Thành viên125200.00025.000.0006Hoàn thiện và bảo vệ nghiệm thu6.1Hoàn thiện báo cáo6.2Bảo vệ và nghiệm thu6.2.1Chủ trì6.2.2Thư ký6.2.3người/buổi10.150.000

30.000.000

5.000.0005.000.00011.000.0001.000.000Phản biện32.000.0006.000.0006.2.4Thành viên402.000.00080.000.0007Chi phí quản lý50.000.0008Chi phí văn phòng phẩm, in ấn tài liệu50.000.000Tổng giá trị trước thuế

Thuế VAT

Tổng giá trị sau thuế11.819.250.000

181.925.000

2.001.175.000(Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội)22Phụ lục 13. Kinh phí tổ chức đoàn khảo sát xây dựng “Nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại

đối với công nhân khai thác cao su”

1. Nội dung: Tổ chức đoàn tham gia cùng Viện Khoa học và các vấn đề xã hội để khảo

sát, đánh giá hiện trạng điều kiện lao động để xây dựng nghề/công việc đặc biệt nặng

nhọc, độc hại nguy hiểm.

Công việc khảo sát thống kê lấy mẫu và các kỹ thuật đo đạc tại 03 khu vực chính:

Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung sẽ do Viện khoa học và các

vấn đề xã hội của Bộ Lao động Thương binh xã hội thực hiện.

2. Thời gian : Thực hiện khảo sát trong vòng 06 tháng.

3. Thành phần tham dự : 06 người

-Viện khoa học và các vấn đề xã hội : 03 chuyên gia-Tập đoàn : 01 chuyên viên phụ trách công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao

động-Mời cùng tham gia với đoàn: 02 người

 Bộ Nông nghiệp và PTNT : 01 người

 Bộ Y-tế : 01 người4. Kinh phí thực hiện:

ĐVT : đồng

1. Vé máy bay46.500.000+ 06 vé khứ hồi (Tp.HCM- GiaLai-Tp.HCM)20.100.000+ 06 vé khứ hồi (Tp.HCM- Huế-Tp.HCM)26.400.0002. Khách sạn54.000.000+ 03 phòng x 30 ngày x 600.00054.000.0003. Công tác phí12.800.000+ Miền Đông: 06 người x 80.000 đồng x 10 ngày4.800.000+ Tây Nguyên: 06 người x 100.000 đồng x 10 ngày4.000.000+ DHMT: 06 người x 100.000 đồng x 10 ngày4.000.0004.Dự phòng6.700.000Tổng cộng120.000.00023Phụ lục 14. Kinh phí đăng ký bảo vệ đề tài “Nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại đối với công

nhân khai thác cao su”

1. Nội dung: Tham gia cùng Viện khoa học và các vấn đề xã hội bảo vệ đề tài “Nghề

đặc biệt nặng nhọc, độc hại đối với công nhân khai thác cao su” với liên Bộ: Bộ

LĐTBXH, Bộ Nông nghiệp và PTNT, và Bộ Y-tế.

2. Thời gian : do Viện khoa học và các vấn đề xã hội- Bộ LĐTBXH sắp xếp

3. Thành phần tham dự: 04 người

- Tập đoàn : 03 người

 Lãnh đạo Tập đoàn : 01 người

 Ban Lao động- Tiền lương: 02 người

- Công đoàn Cao su Việt Nam : 01 người

4. Kinh phí thực hiện :

ĐVT : đồng

1. Vé máy bay24.000.000+ 04 vé khứ hồi (Tp.HCM- Hà Nội- Tp.HCM)24.000.0002. Khách sạn3.600.000+ 02 phòng x 03 ngày x 600.0003.600.0003. Công tác phí1.200.000+ 04 người x 100.000 đồng x 3 ngày1.200.0004. Tiếp khách

5. Hỗ trợ làm việc (12 người x 10 triệu)20.000.000

120.000.0006. Dự phòng11.200.000Tổng cộng180.000.00024Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

×