1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Lịch sử >

Hoạt động 2. Cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 207 trang )


Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

ninh để bảo vệ thành quả của

công cuộc xây dựng CNXH,

làm giảm tốc độ của công

cuộc XD CNXH.

? Đảng và nhà nớc Liên Xô

đề ra kế họach gì để tiếp tục

xây dựng cơ sở vật chất của

CNXH?

?Phơng hớng chính của các

kế hoạch đó là gì?

-Ưu tiên phát triển CN

nặng(nền tảng nền kinh tế

quốc dân).Thâm canh trong

nông nghiệp,áp dụng khoa

học kĩ thuật.Tăng cờng sức

mạnh quốc phòng.

?Em hãy cho biết những

thành tựu về kinh tế của Liên

Xô trong giai đoạn này?

Đánh giá chung về thành tựu

kinh tế mà Liên Xô đạt đợc?

->Liên Xô hoàn thành các kế

hoạch 5 năm và 7 năm:

+1951-1955

+1956-1960

+Kế hoạch 7 năm 1959-1965

-Đạt nhiều thành tựu rực

rỡ,đặc biệt về kinh tế trong

công nghiệp những năm 60 ,

Liên Xô là cờng quốc đứng

thứ hai thế giới sau Mĩ.

+Về khoa học kĩ thuật LiênNăm 1957 phóng thành công

vệ tinh nhân tạo.

Năm 1961 phóng con tàu

Phơng Đôngđa nhà du

hành vũ trụ đầu tiên Gagarin

bay vòng quanh trái đất.Nguyễn Thị Thực- Đề ra các kế hoạch 5

năm và 7 năm

- Phát hiện kiến thức SGK- Nêu phơng hớng- Thành tựu:

+ Về kinh tế: Trở thành c- Nêu những thành tựu ờng quốc về CN đứng thứ

chính, đánh giá

hai thế giới sau Mĩ, một số

nghành vợt Mĩ+Thành tựu KHKT

/Năm 1957 phóng vệ tinh

nhân tạo vào vũ trụ.

/Năm 1961 lần đầu tiên

trên thế giới đa ngời bay

vào vũ trụ.(GVbổ sung:Từ 1951-1975

tốc độ tăng trởng CN là

9,6%.Năm1970 điện lực đạt

740 KW giờ gấp 352 lần năm

1913,bằng sản lợng của 4 nớc

Anh,Pháp,Tây

Đức,Italia

cộng lại.

-Dầu mỏ:353 triệu tấn

-Than :624 triệu tấn

-Năm 1971 thép đạt 121 triệu

tấn vợt Mĩ.Nông nghiệp năm

1971 đạt 186 triệu tấn .)Năm học 2013-2014Trờng THCS4Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị Thực- Hớng dẫn HS quan sát H1

SGK

? Việc phóng thành công vệ

tinh nhân tạo có ý nghĩa ntn? - Quan sát hình

-> Liên Xô là nớc đầu tiên

phóng thành công vệ tinh - Trình bày ý nghĩa

nhân tạo , mở đầu kỉ nguyên

chinh phục vũ trụ

? Nêu theo hiểu biết của em

về Ga ga- rin?

?Chính sách đối ngoại của

- Trình bày

Liên Xô trong thời kỳ này?

-Chính sách đối ngoại hoà

bình hữu nghị với tất cả các

nớc,ủng hộ phong trào đấu

tranh giải phóng dân tộc thế

giới và trở thành chỗ dựa

vững chắc của phong trào

cách mạng thế giới.

GV:Năm 1960 theo sáng

kiến của Liên Xô,LHQ thông

qua tuyên ngôn về thủ tiêu

hoàn toàn CNTD và trao trả

độc lập cho các nớc thuộc

địa.Năm 1961 thông qua

Tuyên ngôn về cấm sử dụng

vũ khí hạt nhân.Năm 1963

qua Liên Xô,LHQ thông qua

tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các

hình thức của chế độ phân

biệt chủng tộc.

? Theo em những thành tựu

mà nhân dân Liên Xô đã đạt

đợc t 1946-1970 có ý nghĩa

- Nhận xét, đánh giá

gì với Liên Xô và thế giới?

-> Uy tín chính trị và địa vị

quốc tế của Liên Xô đợc đề

cao

LX trở thành chỗ dựa cho

hoà bình thế giới

GV Sơ kết

Từ 1946 đến đầu những năm

70 Liên Xô đã đạt đợc nhiều

thành tự quan trong mang

tính toàn cầu trong công cuộc

khôi phục kinh tế và xây

dựng cơ sở vật chất của chủ

nghĩa xã hội, trở thành cờng

quốc đối đầu với Liên Xô.Năm học 2013-20145Trờng THCS+Về đối ngoại.

/Hoà bình hữu nghị với tất

cả các nớc.

/ủng hộ phong trào đấu

tranh giải phóng dân tộc

trên thế giới.

/Là chỗ dựa vững chắc của

CMTG=> Liên Xô trở thành

thành trì của cách mạng

thế giới.Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCSIV.Củng cố

GV khái quát nội dung bài học theo câu hỏi.

?Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai ,Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế,hàn

gắn vết thơng chiến tranh và tiếp tục xây dựng CNXH?

?Nêu thành tựu mà nhân dân Liên Xô đã đạt đợc từ 1945 đến đầu những năm 70 của

thế kỉ XX?

Bài tập :Sắp xếp các sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B

A

B

1.Liên Xô bớc ra khỏi Chiến tranh

a.Hơn 27 triệu ngời chết

thế giới thứ hai.

b.Phóng thành công vệ tinh nhân tạo

của Trái Đất

2.Thành tựu Liên Xô đạt đợc trên lĩnh c.Đứng đầu thế giới về sản xuất công

vực khoa học kĩ thuật.

nghiệp

d.Bị các nớc ĐQ yêu cầu chia lại lãnh

thổ

e.Đa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay

vòng quanh Trái Đất.

g.Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến

tranh.

Đáp án:1-a ,2-b,

V. Giao bài tập về nhà

Học bài theo câu hỏi trong SGK và câu hỏi củng cố bài .

Làm bài tập

Đọc nghiên cứu tiết 2 của bài : II.Đông Âu

* Rút kinh nghiệ

9a

9b

9c

9d

Lớp

12/8

Ngày soạn

28/8

28/8

23/8

23/8

Ngày dạy

Điều chỉnh

Tiết 2 Bài 1

Liên Xô và các nớc Đông Âu từ 1945

đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

(Tiếp theo )

A.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức

- Biết đợc tình hình các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai,

quá trình thành lập nhà nớc dân chủ.

- Sự hình thành hệ thống xã hộ chủ nghĩa.

2.Kỹ năng

Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích đánh giá các sự kiện các vấn đề lịch sử.

3.T tởng

Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng

CNXH ở Đông Âu,các nớc này có những biến đổi căn bản sâu sắc.Ngày nay mặc dù có

những biến đổi nhng môi quan hệ của Liên Xô và các nớc Đông Âu vẫn đợc duy trì.

B. Phơng pháp:

Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận..

C. chuẩn bị

-Bản đồ các nớc Đông Âu,tranh ảnh minh hoạ

D.Tiến trình dạy- học

I. Kiểm tra bài cũ

II.Giới thiệu bàiNăm học 2013-20146Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCSNh các em đều biết ,cuối năm 1944 đầu năm 1945 khi Hồng quân Liên Xô truy

kích phát xít Đức qua vùng Đông Âu đã giải phóng một vùng rộng lớn và cũng từ đây hệ

thống các nớc XHCN trên thế giới hình thành. Hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu sự

ra đời của các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu và thành tựu xây dựng CNXH của các nớc

này từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

III. Bài mới

Hoạt động của GV- HS

Hoạt động 1.Cảlớp, cá nhân

* Hớng dẫn HS tìm hiểu

thông tin SGK.

GV:Treo bản đồ các nớc

Đông Âu Và giới thiệu về vị

trí các nớc Đông Âu và

những điều kiện tự nhiên của

Đông Âu.

Học sinh nghiên cứu bản đồ.

?Em biết gì về các nớc Đông

Âu trớc chiến tranh thế giới

thứ II?

-Hs trả lời

-Gv bổ sung: các nớc Đông

Âu đều bị lệ thuộc vào các nớc TB Tây Âu, trong chiến

tranh họ bị phát xít chiếm

đóng và nô dịch tàn bạo.

?Các nớc dân chủ nhân dân

Đông Âu ra đời nh thế nào?

-> Một loạt các nớc dân chủ

nhân dân ĐÂ ra đời nh

BaLan(7/1944),

Ru-ma-ni

(8/1944),

Hung-ga-ri

(4/1945),

Tiệp

khắc

(5/1945)...

- GV yêu cầu HS lên bảng

xác định trên bản đồ Các nớc

Đông Âu đợc Hồng quân

Liên Xô truy đuổi phát xít

Đức qua Đông Âu giải

phóng, thời gian giải phóng.

?Nêu tình hình nớc Đức sau

chiến tranh ?

-Hs trả lời theo sgk: Đức bị

chia cắt làm 2 khu vực chịu

ảnh hởng của Liên Xô và Mĩ.

-GV:Sau chiến tranh ,nớc

Đức bị chia thành 4 khu vực

chiếm đóng của 4 cờng quốc:

Liên Xô, Mĩ Anh, Pháp theo

chế độ quân quản. Thủ đôNăm học 2013-2014Chuẩn kĩ năng cần đạt

Củng cố các thao tác t

duy.

- Quan sát bản đồ xác

định vị trí Đông Âu.- Trình bàyChuẩn kiến thức cần đạt

II.Đông Âu

1. Sự ra đời của các nớc

dân chủ nhân dân Đông

Âu.

*Hoàn cảnh ra đời:

- Trớc chiến tranh lệ

thuộc vo các nớc t bản

phơng Tây.

-Hồng quân Liên Xô truy

kích phát xít Đức qua

Đông Âu giúp nhân dân

Đông Âu khởi nghĩa

giành chính quyền.

*Các nớc dân chủ nhân

dân Đông Âu ra đời- Trình bày- Chỉ bản đồ- Trình bày7Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

Béc-lin cũng bị chia thành 4

phần. Khu vực của Liên Xô

chiếm đóng trở thành cộng

hoà dân chủ Đức, khu vực

của Anh-Pháp-Mĩ trở thành

cộng hoà liên bang Đức.Thủ

đô Bec-lin cũng trở thành

Đông Đức và Tây Đức.

?Để hoàn toàn thắng lợi cách

mạng dân chủ nhân dân các

nớc Đông Âu đã làm gì?

-Hs trả lời

-Gv bổ sung: xây dựng chính

quyền dân chủ nhân dân, cải

cách ruộng đất, quốc hữu hoá

các xí nghiệp, thực hiện

quyền tự dân chủ cho nhân

dân...

-Hs thảo luận nhóm nhỏ 2

phút

?Việc các nớc Đông Âu ra

đời và hoàn thành cách mạng

dân chủ nhân dân có ý nghĩa

nh thế nào?

- Gv kết luận

Nh vậy sau chiến tranh TG II

một lọat các nớc dân chủ

nhân dân Đông Âu ra đời và

sự ra đời của các nớc dân chủ

nhân dân Đông Âu đã đóng

góp to lớn vào phong trào

cách mạng thế giới.

GV Chuyển ý.

Hoạt động 2. Cá nhân

* Hớng dẫn HS đọc thêm

?Bớc vào giai đoạn xây dựng

CNXH,nhiệm vụ chính của

các nớc trong giai đoạn này

là gì?

?Thành tựu xây dựng CNXH

của các nớc Đông Âu ( từ

1950 đến 1970)?

Hoạt động 3. Cá nhân

*Lợc đồ các nớc Đông Âu về

việc hình thành hệ thống

XHCN

? Tình hình thế giới sau chiến

tranh thế giới thứ hai ?

-> Một loạt các nớc CNXH ra

đời, đòi hỏi có sự hợp tác.

? Cơ sở của sự hợp tác này là

gì?Năm học 2013-2014Nguyễn Thị ThựcTrờng THCS- Trình bày-Hoạt động nhóm

*ý nghĩa: XHCN mở

rộng .- Tự nghiên cứu tài liệu2.Tiến hành xây dựng

CNXH(từ 1950 đến đầu

những năm 70 của thế

kỉ XX)( Hớng dẫn HS

đọc thêm)

-Nhiệm vụ.

-Thành tựu :

III. Sự hình thành hệ

thống xã hội chủ

nghĩa1.Hoàn cảnh và những

cơ sở hình thành hệ

thông các nớc XHCN.

-Hoàn cảnh:

+Các nớc Đông Âu bớc

vào thời kỳ xây dựng

CNXH- Trình bày8Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

->Cùng chung mục tiêu xây

dựng CNXH, chung hệ t tởng

chủ nghĩa Mác Lênin. Đều

do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

? Trình bày sự hợp tác về

kinh tế của các nớc XHCN?

->Tổ chức tơng trợ kinh tế

giữa các nớc XHCN-SEV

GV:Hội đồng tơng trợ kinh

tế giữa Liên Xô và Đông Âu

gồm các thành viên: Liên Xô,

Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung-gari, Ru-ma-ni, An-ba-ni, Cộng

hoà dân chủ Đức, Mông Cổ,

Cuba, Việt Nam. đã đánh dấu

sự hình thành hệ thống

XHCN.

?Những thành tựu kinh tế

tiêu biểu của khối SEV đã đạt

đợc?

-Hs trả lời theo sgv

đi lên.

-Gv bổ sung, giảng theo sgk:

Tốc độ tăng trởng công

nghiệp 10% năm. Thu nhập

quốc dân tăng 5,7%. Liên Xô

cho các nớc vay 13 tỉ rúp và

viên trợ không hoàn lại 20 tỉ

rúp

Mặc dù có nhiều thành tựu

nhng khối SEV cũng có

những hạn chế: Hoạt động

khép kín không hoà nhập,

nặng trao đổi hàng hoá mang

tính bao cấp, cơ chế quan liêu

bao cấp,phân công chuyên

ngành cha hợp lí...đến

28/6/1991 SEV tuyên bố giải

thể.

? Trình bày sự hợp tác về

quân sự , chính trị ?

->Tổ chức Hiệp ớc Vác sava.Tổ chức Hiệp ớc Vác-sava là liên minh phòng thủ

quân sự, chính trị của các nớc

XHCN Châu Âu để duy trì

hoà bình an ninh Châu Âu và

thế giới..

GVbổ sung:Tổ chức Hiệp ớc

Vác-sa-va và khối SEV tan rã

cùng với sự khủng hoảng và

tan rã của các nớc XHCN đâyNăm học 2013-2014Nguyễn Thị ThựcTrờng THCS

+Cần hợp tác, giúp đỡ lẫn

nhau.

-Cơ sở hình thành:

+Cùng chung mục tiêu là

xây dựng chủ nghĩa xã

hội.

+Nền tảng t tởng là chủ

nghĩa Mác Lê-nin.

2. Sự hinh thành hệ

thống XHCN.

-Ngày 8/1/1949 thành lập

Hội đồng tơng trợ kinh tế.- Trình bày- Trình bày- Trình bày-Tổ chức Hiệp ớc Vac-sava(14/5/1955).

Hệ thống XHCN đợc

hình thành và phát triển.- Trình bày9Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (207 trang)

×