1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Lịch sử >

D.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (952.94 KB, 132 trang )


Giỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------? Vy nguyờn c khin Phỏp ỏnh Bc kỡ?

HS:Vin c triu ỡnh vi phm iu c 1874,

tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh mà không hỏi

ý kiến Pháp.

? Quân Pháp đã bắt đầu cuộc xâm lợc nh thế -25-4-1882 Ri-vi-e gi ti hu

nào?

th buc Hong Diu np khớ

- 3-4-1882 quân Pháp, do viên đại tá Ri- vi- e gii v np thnh H Ni

chỉ huy, đã đổ bộ lên Hà Nội.

-Quõn ta chng tr quyt lit v

? Khi Phỏp ỏnh Bc kỡ ln hai, chin s H tht th

Ni din ra nh th no?

HS:Ri-vi-e gi ti hu th, không đợi trả lời,

quân Pháp nổ súng tấn công. Quõn ta chng tr

quyt lit.Hoàng diệu thắt

-phỏp chim cỏc ni khỏc Bc

cổ tự tử.

? Sau khi H Ni tht th thỏi ca triu ỡnh kỡ

ra sao?

HS:Triu ỡnh lỳng tỳng cu cu nh Thanh,

thng thuyt vi Phỏp, ra lnh quõn i rỳt lờn

min nỳi.

? Khi ấy tình hình chiến sự có gì đáng chú ý?

- Thừa dịp quân Thanh.Bắc Kì.

2.Nhõn dõn Bc Kỡ tip tc

HS theo dõi sgk

khỏng chin

Hot ng 2:

? Khi Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai Phong

tro khỏng chin ca nhõn dõn diễn ra nh th

no?

HS:Nhõn dõn phi hp cựng quõn triu ỡnh

chng gic.

- H Ni:T t nh to thnh

? Tại Hà Nội, khi quân Pháp nổ súng đánh bc tng la, tp hp i ng

thành, nhân dân đã làm những gì?

(tho lun bn)

- ở Hà Nộiquả cảm.

-Ti cỏc tnh: Nhõn dõn dp p

? Sự quả cảm ấy đợc chứng tỏ nh thế nào?

cm kố trờn sông, làm hầm

- Nhân dân Hà Nội..triều đình.

chông, cạm bẫy,...chống Pháp.

? Ti cỏc tnh nhõn dõn chin u nh th no?

HS:p p, cm kố cm by..

-Chin thng Cu Giy ln 2-? Khi Ri- vi-e đánh Nam Định, quân ta đã làm >Ri-vi-e b git

gì? Kết quả?

- Khivề Hà Nội đối phó.

? Khi quân địch kéo ra Cầu Giấy lần hai, chiến

------------------------------------------------------------------------------------------------ 93

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------sự diễn ra nh thế nào? Kết quả?

- Ngày 19- 5- 1883..Ri- vi- e.

? Chiến thắng Cầu Giấy có ý nghĩa gì?

- Làm cho quân Pháp thêm hoang mang , dao

động.

? Sau chin thng Cu Giy tỡnh hỡnh có gì thay

đổi?

HS:ch hoang mang,Ta phn khi, triu ỡnh

li ch ng thng lng

? Ti sao Phỏp khụng chu nhng b?

HS:Vỡ mun chim ton b nc ta

? Chúng thực hiện mu đồ đó nh thế nào?

- Sau khi có thêm viện binhkinh

thành Huế.

3.Hip c Pa-t-nt.Nh

Hot ng 3:

nc phong kin Vit nam sp

? Thc dõn Phỏp tn cụng Thun An nh th

(1884)

no? Kết quả?

-Chiu 18-8-1883 Phỏp tn cụng

(tho lun n)

Thun An

HS:Trỡnh by ni dung hip c theo sgk

-20-8-1883 Triu ỡnh xin ỡnh

? Hiệp c dn tới điều gỡ?

-Phong tro khỏng chin lờn cao, phe ch chin chin ký hip c Hác mng

hỡnh thnh

? Điều này đợc chứng minh nh thế nào?

- Nhiều sĩ phu, văn thân.mạnh tay * Ni dung hiệp ớc Háchành động.

măng:( sgk)

? Trớc tình hình đó, thực dân Pháp có thái độ

gì? Chiến sự tiếp tục diễn ra nh thế nào? Kết

quả?

- Do chiến sựkhỏi Bắc Kì.

? Sau khi làm chủ tình thế, thực dân Pháp có

hành động gì?

- Bắt triều đình Huế.Pa- tơ- nốt.

? Hãy nêu nội dung cơ bản của hiệp ớc Pa- tơ nốt?

? Hiệp ớc đợc kí kết đã để lại hậu quả nh thế *Hiệp

c

Pa-t-nt(6-6nào?

1884): Sgk

-->VN tr thnh thuc a na phong kin

4. Cng c:

1.Nờu ni dung ch yu ca Hip c Hc mng v Hip c Pa t nt

------------------------------------------------------------------------------------------------ 94

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------2.Ti sao núi t nm 1858-1884 l quỏ trỡnh triu ỡnh Hu u hng tng

bc n u hng ton b trc quõn xõm lc?

5.HD t hc v dn dũ:

Hc bi theo cõu hi sgk, xem bi 26

Chun b gi sau: Tit 40- Bi 26 : PHONG TRO KHNG PHP

TRONG NHNG NM CUI TH K XIX

.....................................................................................................................................

............

Tun : 24

Soạn ngày : 16/1/2014

Tit 40

Bài 26: phong trào kháng pháp trongnhững năm cuối thế kỹ XIX (T1)

I) Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, vua Hàm Nghi ra

"chiếu cần vơng"

A. Mục tiêu:

- Nguyên nhân và diễn biến cuộc phản công tại kinh thành Huế 7/ 1885.

- GD cho HS lòng yêu nớc tự hào dân tộc.

- Rèn luyện cho HS biết chọn lọc những t liệu lịch sử để tờng thuật những

cuộc khởi nghĩa và sự kiện.

B. phơng pháp:

Nêu vấn đề, phân tích, giải thích, thảo luận nhóm...

c. Chuẩn bị:

GV: SGK, sgv, bn :Thc dõn Phỏp ỏnh chim 6 tnh Nam K

HS:Xem bi hc, tr li cõu hi

C. Tiến trình các bớc lên lớp:

1. ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Trình bày nội dung của hiệp ớc 1874.

3. Bài mới:

* Đặt vấn đề:

Trong bối cảnh Triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng quân Pháp, phe chủ chiến

vẫn kiên quyết phản công, vậy thực lực của họ dựa vào đâu và kết quả sẽ nh thế

nào?

* Triển khai bài:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

I. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ

Hoạt động 1

chiến ở Huế tháng 7/ 1885:

- Em hãy trình bày bối cảnh lịch sử của a) Bối cảnh:

vụ diễn biến kinh thành Huế?

* Triều Đình

------------------------------------------------------------------------------------------------ 95

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------(Thảo luận N)

- Phe chủ chiến vẫn hy vọng giành lại chính

quyền.

- Xây dựng lực lợng, tích trữ lơng thực.

- Đa Hàm Nghi lên ngôi vua.

- Chuẩn bị phản công.

- Pháp: lo sợ, tìm cách tiêu diệt phe chủ chiến.

Em hãy trình bày diễn biến của vụ biến b) Diễn biến:

kinh thành Huế?

Đêm mồng 4 rạng sáng ngày 5/ 7/ 1885 vụ biến

HS dùng lợc đồ tờng thuật lại

kinh thành bùng nổ.

- Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công đồn Mang Cá

và toà Khâm Sứ

- Pháp hốt hoảng, rối loạn -> tàn sát hàng trăm

ngời dân vô tội.

2) Phong trào Cần Vơng bùng nổ và lan rộng:

* Hoạt động 2:

GV Giới thuệu vua Hàm Nghi và Tôn a) Nguyên nhân:

Thất Thuyết.

- Vụ biến kinh thành thát bại.

?Nguyên nhân bùng nổ Phong trào

- Hàm Nghi hạ chiến Cần Vơng

b) Diễn biến:

Cần Vơng là gì ?

(Thảo luận bàn)

Chia làm 2 giai đoạn

* Giai đoạn 1: 1885 -> 1888

Em hãy trình bày diễn biến của phong - K/n nổ ra khắp Bắc, trung Kì

trào Cần Vơng?

- Điển hình: Mai Xuân Thởng, Nguyễn Xuân Ôn.

- Phong trào đợc ủng hộ.

* Kết cục:

- 1886 Tôn Thất Thuyết sang TQ cầu viện

- Vua Hàm nghi bị đày sang Angiêri.

Kết cục giai đoạn 1 của phong trào Cần

Vơng?

(Thảo luận N)

4. Củng cố:

- Em hãy trình bày bối cảnh lịch sử của vụ diễn biến kinh thành Huế?

?Nguyên nhân bùng nổ Phong trào Cần Vơng là gì ?

-GV khái quát lại bài

5. Hớng dẫn tự học và dặn dò :

- Học bài cũ, hoàn thành các bài tập

- Tìm hiểu phần 2 của bài, đọc trớc các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần

Vơng.Tun : 24

------------------------------------------------------------------------------------------------ 96

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------Tit 41

Soạn ngày : 24/1/2014

Bi 26 PHONG TRO KHNG CHIN CHNG PHP TRONG NHNG

NM CUI TH K XIX (Tiếp theo)

A.MC TIấU

1.Kin thc

-õy l giai on phong tro Cn Vng qui t li thnh nhng cuc khi

ngha ln: Ba ỡnh, Bói Sy, Hng Khờ

-Cỏc cuc khi ngha ny u do vn thõn s phu lónh o

-Cỏc cuc khi ngha u tht bi do ngn c Cn Vng khụng ỏp ng

yờu cu khỏch quan ca lch s v nguyn vng ca qun chỳng

2.T tng

-Truyn thng yờu nc, ỏnh gic ca dõn tc

-Trõn trng v kớnh yờu nhng anh hựng dõn tc hi sinh vỡ ngha ln

3.K nng:S dng bn , phõn tớch cỏc s kin, ỏnh giỏ cỏc s kin lch

s

B.CHUN B

GV:Bn phong tro Cn vng, cỏc cuc khi ngha Hng Khờ

HS:Hc bi, tr li cõu hi sgk

C.TIN TRèNH BI GING

* n nh

* Bi c:Nguyờn nhõn dn n v bin kinh thnh Hu 1885. Din bin giai

on 1 ca phong tro Cn vng

* Bi mi:

Gii thiu:Phong tro Cn vng bựng n sau v bin kinh thnh Hu, vua

Hm Nghi h chiu Cn vng, phong tro phỏt trin sụi ni khp Bc, Trung kỡ.

Sau khi vua b bt, phong tro qui t li thnh nhng cuc khi ngha ln:Ba ỡnh,

Bói Sy, Hng Khờ. Hụm nay chỳng ta cựng tỡm hiu giai on 2 ca phong tro

Cn vng

II NHNG CUC KHI

NGHA LN TRONG PHONG

TRO

CN VNG

? Lãnh đạo của khởi nghĩa là ai?

1.Khi ngha Ba ỡnh (18861887)

? Em bit gỡ v Phan ỡnh Phựng, Cao 2.Khi ngha Bói Sy (1883-1892)

------------------------------------------------------------------------------------------------ 97

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------Thng?

Khụng dy

HS:Tr li

3. Khi ngha Hng Khờ (1885? Tng thut din bin của khởi nghĩa H- 1895)

ơng Khê theo lc ?

a.Lónh o

- Từ năm 1885.càn quét của - Phan ỡnh Phựng

địch.

- Cao Thng

HS:Tng thut li

? i phú vi ngha quõn, Phỏp ó lm b.Din bin

gỡ?

-18851888 xõy dng cn c,

HS: Tp trung binh lc bao võy cụ lp ngha chun b lc lng, rốn ỳc v khớ.

quõn, m nhiu cuc tn cụng vo cn c -18881895:tn cụng ch, y lui

Ngn Tri

nhiu cuc cn quột ca ch. Phỏp

? Nghĩa quân rơi vào tình thế nh thế nào?

tp trung lc lng tn cụng cn c

Ngn Tri.

-25-12-1895 Phan ỡnh Phựng hi

sinh, ngha quõn tan ró.

*Củng c

1.Em hóy trỡnh by din bin cuc khi ngha Hng Khờ?

2.Ti sao núi: Cuc khi ngha Hng Khờ l tiờu biờu nht trong phong tro

Cn Vng?

3. Em cú nhn xột gỡ v phong tro v trang chng Phỏp cui th k XIX?

*Dn dũ: Hc bi theo cõu hi sgk.

...................................................................................................................

Tun: 25

Tiết : 42

Ngy son: 11/2/2014Bài 27: khởi nghĩa yên thế và phong trào chống pháp

của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIXA. Mục tiêu: HS nắm đợc:

- Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và nguyên nhân tồn tại lâu dài của cuộc

khởi nghĩa Yên Thế, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa.

- Giáo dục cho HS lòng biết ơn những anh hùng dân tộc

- Đối chiếu, so sánh, phân tích, tổng hợp các sự kiện lịch sử và đánh giá nhân

vật lịch sử.

b. phơng pháp:

thảo luận nhóm, nêu vấn đề...

------------------------------------------------------------------------------------------------ 98

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (132 trang)

×