1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Vật lý >

II. CHUẨN BỊ : Cho mỗi nhóm: 1 bóng đèn 12V – 3 w , 1 bóng đèn 12V – 6w, bóng đèn 12V – 10w, 1 bóng đèn 220V – 100w, 1 bóng đèn 12V – 3w, 1 bóng đèn 220V – 25w, 1 nguồn điện 12V, 1 công tắc, 1 biến trở ,1 ampe kế, 1 vôn kế , 9 đoạn dây dẫn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (649.3 KB, 100 trang )


Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014điện.

HS: Thực hiện C1.

HS: Vận dụng kiến thức lớp 8 trả lời C2.

2. Ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ

điện.

HS: Đọc thông báo mục 2 và ghi ý nghĩa số oát

vào vở.

- “Số oát trên mỗi dụng cụ điện chỉ công suất

định mức của mỗi dụng cụ đó”.

- Khi dụng cụ điện được sử dụng với HĐT

định mức thì tiêu thụ công suất bằng công

suất định mức.

HS: Giải thích ý nghĩa con số ghi trên các dụng

cụ điện.

HS: Cá nhân trả lời C3.

+ Cùng một bóng đèn, khi sáng mạnh hơn thì có

công suất lớn hơn.

+ Cùng một bếp điện, lúc nóng ít hơn thì công

suất nhỏ hơn.

HS: Tham khảo bảng công suất điện của một số

dụng cụ điện thường dùng và biết khai thác số

liệu trong bảng.

HS: trả lời câu hỏi của GVGV: Y/c HS đọc thông báo và ghi

ý nghĩa số oát vào vở.

GV: Y/c HS giải thích các con số

ghi trên các dụng cụ điện.

GV: Y/c Cá nhân HS trả lời C3.

GV: Y/c HS quan sát bảng số liệu

các công suất của các dụng cụ

điện.

GV: Nếu không sử dụng các thiết

bị đúng công suất định mức sẽ xảy

ra hiện tượng gì, có ảnh hưởng

như thế nào đến cuộc sóng sinh

hoạt

GV: nhận xét bổ sung

+ Đối với một số dụng cụ điện thì

việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn

hiệu điện thế định mức không gây

ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng

đối với một số dụng cụ khác nếu

sử dụng dưới hiệu điện thế định

mức có thể làm giảm tuổi thọ của

chúng.

+ Nếu đặt vào dụng cụ hiệu điện

thế lớn hơn hiệu điện thế định

mức, dụng cụ sẽ đạt công suất lớn

hơn công suất định mức. Việc sử

dụng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ

của dụng cụ hoặc gây ra cháy nổ

rất nguy hiểm.

+ Sử dụng máy ổn áp để bảo vệ* Hoạt động 3: Tìm công thức tính công suất các thiết bị điện.GV: Y/c HS nêu

(10 phút).

mục tiêu TN.

II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT.

1. Thí nghiệm.

HS: Đọc mục II và nêu mục tiêu của TN.GV: Y/c HS Tìm hiểu sơ đồ và các

bước tiến hành TN, bố trí TN theo

hình 12.2sgk.HS: Tìm hiểu sơ đồ và các bước tiến hành TN, GV: Y/c HS đại diện nhóm báo

bố trí TN theo hình 12.2sgk.

Trường THCS Bính Thuận

Giáo viên: Lương văn Minh 41Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014HS: Đại diện nhóm báo cáo kết quả TN.cáo kết quả TN vào bảng 2.HS: Thực hiện C4GV: Y/c HS thực hiện C4.2. Công thức tính công suất điện.

HS: Tìm hiểu công thức tính công suất điện.GV: Y/c HS Tìm hiểu công thứcHS: Ghi công thức P =U.I và giải thích các kí tính công suất điện.

hiệu, đơn vị của các đại lượng trong công thức GV: Y/c HS vận dụng định luất

vào vở.Ôm để trả lời C5.HS: Trả lời C5 → Ghi các công thức suy diễn

vào vở.

* Hoạt động 4: Vận dụng củng cố và hướng

dẫn về nhà (15 phút).GV: Y/c HS hoàn thành C6 theoIII. VẬN DỤNG.hướng dẫn.HS: Hoàn thành C6 theo hướng dẫn của GV.?. Đèn sáng bình thường khi nào?C6: + Đèn sáng bình thường khi đèn được sử ?. Để bảo vệ đèn cầu chì được mắc

như thế nào?

dụng ở HĐT định mức

U = 220V, khi đó công suất đèn đạt được công

suát định mức P =75w.

Áp dụng công thức: P =U.I →GV: Y/c HS về nhà học bài và làmI= P / U, I= 75/ 220 = 0,341(A).bài tập trong SBT.R= U2/ P hoặc R= U/I = 645 ( Ω ).Chuẩn bị bài cho tiết học sau.+ Có thể dùng loại cầu chì loại 0,5A vì nó đảm

bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng

chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.

Rút kinh nghiệm

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................42 Trường THCS Bính ThuậnGiáo viên: Lương văn MinhBài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014Tuần 7:Ngày soạn: 6/ 10 / 2013BÀI 13: ĐIỆN NĂNG – CÔNGTiết 14:CỦA ĐÒNG ĐIỆN.

I. MỤC TIÊU: Nêu được ví dụ dòng điện có năng lượng.

Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ

là 1kw.h.

Chỉ ra được các dạng chuyển hoá các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng

cụ điện như: quạt điện, bàn là điện, nồi cơm điện, bóng đèn điện...

Vận dụng công thức A= P.t=U.I.t để tính một số đại lượng khi biết các đại lượng

còn lại.

II. CHUẨN BỊ: 1 công tơ điện.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của học sinh:Trợ giúp của thầy:* Hoạt động 1: Ổn định, kiểm tra, tạo tình

huống (7 phút).

1. Ổn định.

2. Kiểm tra.

HS1: Làm bài tập 12.1 SBT.GV: Y/c 2 HS làm 2 bài tập 12.1 vàHS2: Làm bài tập 12.2 SBT.12.2 trong SBT.3. Tạo tình huống.GV: Nêu vấn đề như SGK.HS: Thu thập thông tin.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu năng lượng của

dòng điện (8 phút).

I. ĐIỆN NĂNG.GV: Y/c cá nhân HS thực hiện C1 và1. Dòng điện có mang năng lượng.tham gia thảo luận.HS: Suy nghĩ trả lời C1.?. Điều gì chứng tỏ công cơ học được

Giáo viên: Lương văn Minh 43Trường THCS Bính ThuậnBài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014HS: Tham gia thảo luận C1.thực hiện trong hoạt động của các

dụng cụ hay thiết bị này?HS: Ghi vở: Năng lượng của dòng điện được ?. Điều gì chứng tỏ nhiệt năng được

gọi là điện năng.cung cấp?* Hoạt động 3: Tìm hiểu sự chuyển hoá điện GV: Năng lượng của dòng điện được

năng thành các dạng năng lượng khác (8 gọi là điện năng.

phút).

2. Sự chuyển hoá điện năng thành các

dạng năng lượng khác.

HS: Thực hiện theo nhóm C2.

HS: Đại diện nhóm trình bày kết quả.

HS: Ghi vở kết quả bảng 1.

HS: Cá nhân thực hiện C3.

HS: Nêu kết luận và nhắc lại khái niệm hiệu

suất đã học ở lớp 8.

HS: Ghi kết luận vào vở.

* Hoạt động 4: Tìm hiểu công của dòngGV: Y/c HS thảo luận nhóm điền kết

quả vào bảng 1 cho câu C2.

GV: Y/c Đại diện nhóm trình bày kết

quả.

GV: Hướng dẫn HS thảo luận C3.

GV: Y/c HS nhắc lại khái niệm hiệu

suất đã học ở lớp 8.điện, công thức tính và dụng cụ đo công của

dòng điện (15 phút).

II. CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN.

1. Công của dòng điện.

HS: Thu thập thông tin và ghi vở:

Công của dòng điện sản ra trong một đoạn

mạch là số đo điện năng mà đoạn mạch đó

tiêu thụ để chuyển hoá thành các dạng năng GV: Thông báo về công của dòng

lượng khác.điện.2. Công thức tính công của dòng điện.

HS: Cá nhân trả lời C4, C5.

Công thức tính công của dòng điện:

44 Trường THCS Bính ThuậnGV: Y/c HS trả lời C4, C5.

Giáo viên: Lương văn MinhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×