1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Vật lý >

II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm:1 ống dây khoảng 500 vòng, 0,2mm.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (649.3 KB, 100 trang )


Bi son : Vt Lý 9 nm hc 2013 - 20145. Kim tra:

HS: Tr li cõu hi ca GV.?. Phỏt biu quy tc bn tay trỏi.

GV: t vn .6. To tỡnh hung.

HS: Thu thp thụng tin.GV: Y/c HS c bi.* Hot ng 2: Gii bi tp 1(15 phỳt).?. Bi ny cp n nhng vn gỡ?Bi tp 1:GV: Y/c HS nờu li quy tc nm tayHS: Lm vic cỏ nhõn, c v nghiờn cu phi.

u bi. Tỡm ra nhng vn ca bi tp GV: Y/c HS t lc gii bi tp.

vn dng nhng kin thc cú liờn GV: Y/c HS nu thc s gp khú khn

quan.

mi c c gi ý ca SGK hoc sau

HS: Nờu li quy tc nm tay phi.khi ó gii xong.HS: Hot ng cỏc nhõn gii theo cỏc GV: Y/c HS trao i li gii cõu a v

bc ó nờu trong SGK.

cõu b.

HS: Trao i kt qu cõu a v b.GV: Y/c HS lm TN kim tra.HS: Cỏc nhúm b trớ v thc hin TN GV: Theo dừi, quan sỏt v hng dn

kim tra. Ghi chộp hin tng xy ra v HS tin hnh TN.

rỳt ra kt lun.GV: Y/c HS c bi, v li hỡnh vo* Hot ng 3: Gii bi tp 2 (10 phỳt).v bi tp.Bi tp 2:?. Cỏc kớ hiucho bit iu gỡ?HS: Lm vic cỏ nhõn. c v nghiờn cu GV cú th nhc li cho HS.

u bi, v li hỡnh vo v bi tp.

GV: Y/c 1 HS lờn gii bi tp trờn bng

HS: Vn dng quy tc bn tay trỏi gii GV: Y/c HS tho lun kt qu bi tp

bi tp, biu din kt qu trờn hỡnh v.

trờn bng.

HS: Lm bi tp theo y/c ca GV.GV: Nhn xột vic thc hin cỏc bcHS: Tho lun kt qu.gii bi tp vn dng quy tc bn tay* Hot ng 4: Gii bi tp 3 (10 phỳt).trỏi.Bi tp 3:GV: Y/c 1 HS lờn gii bi tp trờn bng.HS: Hot ng cỏ nhõn, ln lt thc V HS di lp lm bi tp vo v.

hin cỏc yờu cu ca bi.

GV: Y/c HS tho lun kt qu bi tp 3.

Trng THCS Bớnh ThunGiỏo viờn: Lng vn Minh 91Bi son : Vt Lý 9 nm hc 2013 - 2014HS: Tho lun.GV: Hng dn HS trao i, nhn xột* Hot ng 4: Rỳt ra cỏc bc gii bi da ra cỏc bc chung khi gii cỏc bi

tp hng dn v nh (3 phỳt).tp vn dng quy tc nm tay phi vHS: Trao tri, tho lun chung c lp quy tc bn tay trỏi.

a cỏc bc gii bi tp vn dng hai GV: Y/c HS v nh lm bi tp 30 SBT.

quy tc. Ghi nh ti lp.GV: Hng dn HS lm bi tp 30.2.Rỳt kinh nghim

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................Tun 18:Ngy son: 22/ 12 / 2013BI 31: HIN TNG CM NG IN TTit 33:

I. MC TIấULm c TN dựng nam chõm vnh cu hoc nam chõm in to ra dũng in

cm ng.

Mụ t c cỏch lm xut hin dũng in cm ng trong cun dõy dn kớn bng nam

chõm vnh cu hoc nam chõm in.

S dng ỳng hai thut ng mi, ú l dũng in cm ng v cm ng in t.

II. CHUN B: + Cho mi nhúm:

- 1 cun dõy cú búng ốn LED. 1 thanh nam chõm. 1 nam chõm in. 1 ngun in.

+ Cho GV: 1 i na mụ xe p cũn s dng c. 1 i na mụ xe p ó búc vừ ngoi.

II. HOT NG DY HC

Hot ng ca hc sinh:

* Hot ng 1: n nh, gii thiu bi

(5phỳt)

92 Trng THCS Bớnh ThunTr giỳp ca thy:

GV: t vn :

Ta ó bit mun to ra dũng in,

Giỏo viờn: Lng vn MinhBi son : Vt Lý 9 nm hc 2013 - 20141. n nh:phi dựng ngun in l Pin hay2. To tỡnh hung.cquy. Em cú bit trng hp noHS: Thu thp thụng tin.khụng dựng pin v cquy m vn toHS: Suy ngh v tr li cõu hi ca GV.ra dũng in c khụng?* Hot ng 2: Tỡm hiu cu to v hot GV: Gi ý: Xe p ca mỡnh khụng

dựng pin hay cquy, vy b phn no

ng ca inamụ xe p (6 phỳt).

I. CU TO V HOT NG CAó lm cho ốn ca xe cú th phỏtINAMễ XE P.sỏng?HS: Quan sỏt hỡnh 31.1 kt hp vi quan sỏt ?. Trong bỡnh in xe p (gi l

inamụ ó thỏo v, nờu c cỏc b phn inamụ xe p) l mt mỏy phỏt in

chớnh ca inamụ l cú mt nam chõm v n gin, nú cú nhng b phn no,

chỳng hot ng nh th no to ra

cun dõy cú th quay quanh trc.

* Hot ng 3: Tỡm hiu cỏch dựng nam dũng in? Bi mi

chõm vnh cu to ra dũng in. Xỏc nh GV: Y/c HS quan sỏt hỡnh 31.1 kt

trong trng hp no thỡ nam chõm vnh cu hp vi quan sỏt inamụ ó thỏo v,

nờu cỏc b phn chớnh ca inamụ.

cú th to ra dũng in (10 phỳt).

II. DNG NAM CHM TO RAGV: Gi 1 HS nờu cỏc b phn chớnhDềNG IN.ca inamụ xe p.1. Dựng nam chõm vnh cu.GV: Y/c HS nờu d oỏn hot ngThớ nghim 1:ca b phn chớnh no ca inamụHS: Lm TN1 theo nhúm. Tr li C1, C2.gõy ra dũng in?HS: Nhúm c i din phỏt biu, tho lun GV: Da vo d oỏn ca HS, t

chung rỳt ra nhn xột, ch ra trong trng vn vo phn II.

hp no nam chõm vnh cu cú th to ra GV: Hng dn HS lm tng ng

tỏc dt khoỏt v nhanh.

dũng in.

* Hot ng 4: Tỡm hiu cỏch dựng nam - a nam chõm vo trong cun dõy.

chõm in to ra dũng in. Xỏc nh - nam chõm nm yờn mt lỳc

trong trng hp no thỡ nam chõm in cú trong cun dõy.

- Kộo nam chõm ra khi cun dõy.

th to ra dũng in (10 phỳt).

Trng THCS Bớnh ThunGV: Y/c HS mụ t rừ, dũng in xut

Giỏo viờn: Lng vn Minh 93Bi son : Vt Lý 9 nm hc 2013 - 20142. Dựng nam chõm in.

Thớ nghim 2:hin trong khi di chuyn nam chõm

li gn hay ra xa cun dõy?HS: Lm TN2 theo nhúm v tr li C3.

HS: Nghiờn cu lm rừ khi úng hay ngt GV: Phỏt dng c TN cho HS v

mch in c mc vi nam chõm in thỡ hng dn HS lp.

t trng ca nam chõm thay i th no??. Khi úng hay ngt mch in thỡ tHS: Tho lun i n nhn xột v nhng trng ca nam chõm cú thay i

trng hp xut hin dũng in.khụng?* Hot ng 5: Tỡm hiu thut ng mi: GV: Y/c HS c SGK.

dũng in cm ng, hin tng cm ng ?. Nhng TN trờn, hóy cho bit khi

in t (7 phỳt).no xut hin dũng in cm ng?III. HIN TNG CM NG IN T.

HS: c SGK.GV: Y/c HS d oỏn cõu C4. vỡ saoHS: Tr li cõu hi ca GV.li oỏn nh vy?* Hot ng 6: Vn dng v hng dn v GV: Lm TN kim tra d oỏn.

nh (7 phỳt).?. Cú nhng cỏch no cú th dựngHS: Nờu d oỏn C4, v tr li cõu hi ca nam chõm to ra dũng in?

GVDũng in ú c gi l dũng in

gỡ?

GV: Y/c HS v nh lm cỏc BT trong

SBTRỳt kinh nghim

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................94 Trng THCS Bớnh ThunGiỏo viờn: Lng vn MinhBi son : Vt Lý 9 nm hc 2013 - 2014Tun 18:Ngy son: 22/ 12 /2013ễN TPTit 34 - 35:

I. MC TIấU- ễn tp, h thng hoỏ cỏc kin thc c bn ó hc.

- Luyn tp chun b kim tra hc k.

II. CHUN B: Chun b sn cỏc cõu hi.

III. HOT NG DY HC

Hot ng ca hc sinh:

* Hot ng 1: n nh, kim

tra (5 phỳt).

1. n nh.

2. Kim tra.

HS: Tr li cỏc cõu hi ca GV.Trng THCS Bớnh ThunTr giỳp ca thy:

?. Mun bit c im A trong khụng gian cú

t trng hay khụng ta lm th no?

?. Lm th no ch to c mt nam chõm

vnh cu?

GV: Y/c HS nờu quy tc bn tay trỏi v quy tc

nm tay phi.

?. iu kin xut hin dũng in cm ng

trong cun dõy l gỡ?

GV: Y/c HS tr li cỏc cõu hi sau:

?. Lm th no xỏc nh c cc t ca mt

nam chõm?

?. So sỏnh lc t tỏc dng lờn mt kim nam

chõm bng mt nam chõm vnh cu v bng mt

nam chõm in?

Giỏo viờn: Lng vn Minh 95Bi son : Vt Lý 9 nm hc 2013 - 2014* Hot ng 2: H thng hoỏ

v lc t (10 phỳt).

HS: Tr li cỏc cõu hi ca GV.

HS: Tho lun cõu tr li.?.Lm th no xỏc nh c chiu ca ng

sc t ca nam chõm in khi bit chiu dũng

in chy qua cun dõy?

GV: Y/c HS lm cỏc bi tp sau:

1. hỡnh di khi úng khoỏ K cho

dũng in chy qua thỡ u A cun dõy l cc

gỡ?2. Hóy xỏc nh chiu ca lc in t

tỏc dng lờn khung dõy dn di õy.

* Hot ng 3: Vn dng (15

phỳt).

HS: Hot ng cỏ nhõn lm cỏc

bi tp GV y/c.* Hot ng 4: Cõu hi ụn tp

(14 phỳt).

HS: Hon thnh phiu hc tp

96 Trng THCS Bớnh ThunGV: Phỏt phiu hc tp cho HS v y/c HS hon

thnh trong khong 14 phỳt.

GV: Y/c HS v nh ụn tp chun b kim tra hc

k.

Tit 2: ễn tp v phn in hc :

Hot ng 1: h thng kin thc c bn

GV: y/c h/s tr li cỏc cõu hi theo h thng bi

hc

- phỏt biu v nờu h thc nh lut ụm

- nờu tớnh cht ca cỏc on mch ni tip, song

song

- nờu cụng thc in tr, tỏc dng ca bin tr

- vit cỏc cụng thc tớnh cụng, cụng sut, in

nng tiờu th ca dng c dng in

- phỏt biu nh lut Jun lenx

Hot ng 1: Bi tp vn dng

Giải bài tập 1

Bài tập 1:

HS: Đọc đề bài bài 1.

HS: Cá nhân tóm tắt đề bài và giải bài tập 1

- Tóm tắt: R1=5 ; U1=6V; IAB=0,5A;

a) Rtđ=?

b) R2=?

Giỏo viờn: Lng vn MinhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×