1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

KIỂM TRA 1 TIẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (592.94 KB, 92 trang )


G/a : Lý 7

điểm

Tỉ lệ phần trăm

điểm20%.N¨m häc : 2009 - 201030%30%20%G/a : Lý 73) Đáp án- Biểu điểm:-.N¨m häc : 2009 - 2010G/a : Lý 7-.N¨m häc : 2009 - 2010Đáp ánBiểu điểmI/ Khoanh tròn chữ cái

1- B

2- D

3- A

4- C

II/ Dùng từ điền vào chổ trống

Câu 5: cùng loại

Câu 6: tác dụng từ

III/ Ghép cột

Câu 7:

A- 4

B- 1

C- 2

D- 3

Câu 8:

A- 3

B- 4

C- 2

D- 1

IV/ Viết câu trả lời

Câu 9:

a) Bằng cách cọ xát

b) Đưa vật đó lại gần các vụn giấy, nếu vật đã nhiễm điện thì có khả

năng hút các vụn giấy

Câu 10:

a) Bóng đèn bút thử điện

b) lectron tự do

Câu 11:

a) Dòng điện chạy qua dung dòch đồng sunphat có thể tách đồng ra khỏi dung

dòch

b) Bàn ủi điện, bếp điện0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,75đ

0,75đ0,75đ

0,75đ4)Thống kê kết quả:

Lớp

7A

7B

7C

7D

7E

7FTSHSTrên TB (%)Dưới TB (%)5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Xem trước bài: Cường độ dòng điện”

V/ Rút kinh nghiệm:

..................................................................................

.NS :

Tiết 28:G/a : Lý 7.N¨m häc : 2009 - 2010-ND :CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆNI/ Mục tiêu

1) Kiến thức: Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của

dòng điện càng mạnh

Nêu được đơn vò cđdđ là ampe, kí hiệu A

Sử dụng được ampe kế để đo cđdđ (kựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế)

2) Kó năng: Mắc mạch điện đơn giản

3) Thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong hợp tác nhóm

II/ Chuẩn bò

1) Giáo viên: Nguồn , bóng đèn , biến trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, dây nối

2) Học sinh: Xem trước nội dung bài

III/ Phương pháp dạy học:

Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trực quan.

IV/ Tiến trình

1) Ổn đònh tổ chức: Kiểm diện học sinh

2) Kểm tra bài cũ:

* Học sinh 1: Dòng điện có mấy tác dụng kể ra? Nêu ứng dụng của nó? (10đ)

Trả lời:

- tác dụng nhiệt : làm bàn là điện nóng lên

- tác dụng từ : làm chuông điện kêu

tác dụng hoá học : xi mạ

- tác dụng phát sáng : làm bóng đèn bút thử được sáng

- tác dụng sinh lí : chạy điện châm cứu

3) Giảng bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Như sgk

Hoạt động 2: Tìm hiểu cđdđ và đơn vò cđdđ

* Gv giới thiệu TN h24.1

* Mô tả TN, các tác dụng của thiết bò

* Gv tiến hành TN sau đó di chuyển con

chạy của biến trở để đèn lúc sáng mạnh

lúc sáng yếu

+ Hs quan sát

* Gv yêu cầu hs thảo luận đi đến nhận

xét

+ Hs thảo luận hoàn thành nhận xét

* Gv thông báo: số chỉ của ampe kế cho

biết mức độ mạnh yếu của dòng điện là

giá trò của cđdđ

- Cường độ dòng điện là gì?Hoạt động 3: tìm hiểu ampe kế

* Gv cho hs xem ampe kế và trả lời c1

C1a:I/ Cường độ dòng điện-Cường độ dòng điện là mức độ mạnh

yếu của dòng điện

- Kí hiệu bằng chữ I

II/ Ampe kế

- Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cđdđXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

×