1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Marketing >

Giải pháp cho hệ thống đại lý:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1002.13 KB, 62 trang )


Thanh lý 24 i lý:

o TPHCM= 16 i lý ( h thng nh sỏch = 6)o Min ụng = 02 i lý

o Min Trung = 04 i lý

o Tõy Nguyờn = 02 i lýPhỏt trin 5 i lý:o Vng Tu= 01 i lýo Lt= 01 i lýo Biờn Ho= 01 i lýo Bỡnh Dng = 01 i lý

o Nha Trang= 01 i lýNh vy tng cng cũn li 19 i lý hot ng vi doanh thu bỡnh quõn ti thiu

phi t l:

19 i lý vi doanh thu khoỏn 875.000.000/ thỏng = 10.500.000.000/nm

Cỏc i lý ny s phn u tng 10% doanh thu = 11.550.000.000/nm

M rng 05 i lý ti cỏc tnh thnh vi doanh thu d kin= 2000.000.000/nm

V vic u t mi 100%: s ỏp dng cho nhng i lý t doanh s cao, din tớch

rng, v trớ thun li, a im p, qung bỏ thng hiu tt. Chi phớ do cụng ty

u t ton b.

V vic cng c: c ỏp duùng cho cỏc i lý doanh thu bỡnh quõn t 30 triu

ng/thỏng (Cỏc i lý d kin xut cng c hin nay vi quy t k ó c, v trớ

trng by hng hoỏ ớt, mu sc khụng phự hp v khụng thng nht..) vi hai

phng ỏn sau:

Phng ỏn 1:

Chi phớ hai bờn cựng chia s( cụng ty h tr 50% cũn li i lý 50%)

Phng ỏn 2:Cụng ty s ng trc 100% chi phớ trang b quy k, phớa i lý s thanh toỏn dn

bng 5% doanh thu/ thỏng.

+ Hp ng t 3 nm tr lean

+ m bo doanh thu ti thiu = 15% giỏ tr hng hoỏ

Nhng i lý ny sau khi trang b li vi ton b bng hiu, quy k theo mu

thit k mi ca cụng ty thỡ s y mnh doanh thu hn nhm thng nht chui cỏc

h thng bỏn hng v khỏch hng nh n thng hiu ca cụng ty hn.

2.2. Gii phỏp cho h thng i lý:

Trong quỏ trỡnh hot ng cụng ty ó s dng chin lc phõn phi rng rói, m

rng h thng i lý ra khp cỏc tnh thnh lm cho sn phm cụng ty cú mt

nhiu ni trờn th trng . Bờn cnh ú vic m rng h thng i lý cụng ty ó s

dng mt s i lý phõn phi v phõn b cha c phự hp, nh hng n kt

qu hot ng ca h thng phõn phi. khc phc cụng ty can phi:

- Phõn b li cỏc i lý cho phự hp hn: iu ny cng c th hin trong k

hoch hot ng phõn phi 2008, th hin vic chia li a bn hot ng cho phự

hp hn, cụng ty mnh dn ct gim cỏc i lý hot ng khụng hiu qu, yu kộm,

doanh thu thp. Ngoi ra cụng ty cng phi xem xột li kh nng bao ph ca cỏc

i lý tng ng vi quy mụ th trng ch khụng phi chỳ trng quỏ vo s i lý

trờn mt vựng, cú nh vy cụng ty mi d dng qun lý mng li i lý c.

- Bờn cnh gim bt cỏc i lý yu kộm cụng ty phi chn lc li nhng i lý cú

kh nng gi vai trũ ch lc tng th trng. Nhng i lý ny s giỳp cho cụng

ty n nh nhu cu ca th trng v n nh giỏ c hng hoỏ, bờn cnh nhng i lý

hin hu c gi li thỡ cụng ty nờn chn thờm mt s i lý ch lc mi, thng

nờn nm nhng khu vc ụng dõn c, lng tiờu th cao, mt bng ln v v trớ

p.

- Khi chn cỏc i lý ch lc, cụng ty nờn tng bc lp ra cỏc tng i lyự theo

tnh hay khu vc theo cỏc tiờu chun ca cụng ty. Khi ú cỏc i lý s nhn hng t

cỏc tng i lý, hng chit khu v giỏ c nh hp ng vi cụng ty. Nh vy

cụng ty s gim c chi phớ vn chuyn, giao hng nhanh hn v qun lý s cht

ch hn. Cỏc tng i lý s t doanh thu cao v bao ph th trng vi s h tr t

phớa cụng ty.- V vic mt s i lý bỏo cỏo chm tr khụng theo quy nh ca cụng ty thỡ cỏn

b phuù trỏch i lý can kim tra thng xuyờn. Ngoi ra cụng ty phi a ra cỏc

mc hỡnh pht cho i lý khc phc tỡnh trng ny.

Ln th nht: i lý b phỏt hin vi phm ln u tiờn k t khi cụng ty ra

quy nh thỡ cú th pht di hỡnh thc khụng tớnh doanh thu tng thờm vo

doanh thu ch tiờu xột thng khi t hay vt ch tiờu, cú th ct luụn h

tr v vn chuyn.

Ln th hai vi phm cụng ty s khụng h tr chi phớ vn chuyn v ct luụn

cỏc phn thng( nu cú) nh vt ch tiờu, thng cui nm

Ln th ba vi phm thỡ cụng ty s chm dt hp ng vi i lý

Nhng quy nh ny s c thụng bỏo rừ rng n tng i lý v giỏm sỏt khu

vc kim tra vic thc hin ca i lý

- Song song vi ú cụng ty cn cú nhng khúa o to hng dn cỏc i lý bit

cỏch th hin bỏo cỏo theo quy nh ca cụng ty.

- Cụng ty cn cú cỏc bin phỏp h tr ti chớnh cho cỏc i lý nh : cú th gia

tng n khi kh nng ti chớnh ca i lý gp khú khn nht thi, h tr chi phớ lu

kho v bo qun hng hoỏTo iu kin cho cỏc i lý gia tng lng hng hoỏ

d tr v tng lng tiờu th sn phm cụng ty.

- i vi cỏc i lý c cụng ty gi li tip tc kớ hp ng thỡ cụng ty h tr

chi phớ trang b li cỏc thit b phc v vic bỏn hng ca i lý nh: bng hiu,

ốn, qut, keọ hng theo mu thit k mi ca cụng ty thỡ s y mnh c

doanh thu v thng nht c thng hiu, khỏch hng s nh n sn phm ca

NHABECO.

- Nhm to s nhit tỡnh v lũng trung thnh ca cỏc i lý i vựi cụng ty nờn

cú chớnh sỏch khen thng i vi tt c cỏc i lý hot ng hiu qu. Nhng

chớnh sỏch v th tc i vi h phi c thụng thoỏng hn qua ú to c nim

tin i lý v thin chớ hp tỏc ụi bờn.

- Ngoi ra cng cn thng xuyờn kim tra, thm hi tỡnh hỡnh cỏc i lý, tỡm

hiu nhng khú khn ca i lý, lng nghe ý kin i lý cụng ty cú hỡnh thc h

tr phự hp qua ú nõng cao c doanh thu v to c mi quan h tt p ca

hai phớa.- Bờn cnh lm thụng thoỏng cỏc chớnh sỏch i vi i lý hot ng hiu qu thỡ

cụng ty cng cn n gin hoỏ cỏc th tc m i lý.

- i vi mt s khu vc cú chi phớ tng cao, mc chit khu hin ti cụng ty 3035% khụng cũn tho món na thỡ cụng ty nờn xem xột tng t l chit khu cho i

lý hoc cú s h tr no khỏc.

- Cụng ty cng nờn m cỏc khoỏ hc v quy trỡnh bỏn hng cho nhõn viờn bỏn

hng i lý hoc khuyn khớch h tr chi phớ cho nhng nhõn viờn i lý hc tp

cỏc khoỏ v bỏn hng ti cỏc c s o to( trng i hc, cao ng, cỏc vin

nghiờn cu..).

3. Gii phỏp cho h thng ca hng

3.1. K hoch nm 2008 cho h thng ca hng:

i vi h thng ca hng thỡ trong nm 2008 t ch tiờu phn u tng doanh thu

thờm 10% so vi nm 2007. Cụng ty s chỳ trng m rng h thng ca hng ti

khu vc TPHCM( thờm 5 ca hng ln), cụng ty khụng cú hng m rng khu

vc tnh thnh m s nhng vic phỏt trin ú cho kờnh i lý.

3.2. Gii phỏp cho h thng ca hng:

- Tin hnh trang b li cho cỏc ca hng nh thay mi cỏc thit b nh bng

hiu, ốn, qut, k t.to b mt mi cho ca hng qua ú thu hỳt khỏch hng.

- Xõy dng h thng ca hng ng nht, vic t logo cụng ty cho ca hng

ni trỏnh b s che khut ca cỏc vt cn( cõy xanh, day in.) l vic ht sc

quan trng( vỡ cú mt s ca hng b che khut logo) cho vic khỏch hng bit n

sn phm may mc ca cụng ty may Nh Bố.

- M thờm nhng ca hng mi m rng th trng, cn chn nhng v trớ cú

mt bng ln, sch p, ụng ỳc dõn c v cú v trớ giao thụng thun li. Bờn cnh

ú cn ngng hot ng hoc iu chnh phự hp cho cỏc ca hng hot ng

khụng hiu qu.

- M cỏc khoỏ hun luyn nhõn viờn, hoc liờn kt cỏc c s o to trang b

cho nhõn viờn ca hng nhng k nng bỏn hng, giao tip Ph bin cỏc quy

nh v vic trng by hng hoỏ ti ca hng to s thng nht trong h thng ca

hng.Hỡnh nh ca hng cú logo b che khut bi vt cn4. Gii phỏp cho h thng siờu th

4.1. K hoch 2008 ca h thng siờu th:

i vi h thng siờu th s t ch tiờu tng doanh thu thờm 10% so vi nm

2007, cụng ty s c gng khc phc cỏc mt cũn tn ng trong khõu giao hng vn

cha gii quyt c.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

×