1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

SƠ LUỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.95 KB, 47 trang )


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368với nhau thành sở GTCC Hà nội thì 2 đơn vị cũng được sát nhập thành Công

ty khảo sát thiết kế GTCC Hà nội.

Để phù hợp với tình hình mới., Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây

dựng GTCC - HN ( tên giao dịch viết tắt làCCIC ) trước đây là công ty tư

vấn đầu tư xây dựng GTCC Hà nội được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà

nước theo quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 7/4/2005 của UBND thành phố

Hà nội. Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà nội thuộc

Tổng công ty đầu tư phất triển hạ tầng đô thị (trước đây là công ty tư vấn

đầu tư xây dựng GTCC Hà nội) là thành viên của hiệp hội tư vấn xây dựng

Việt Nam (VECAS).

Trụ sở làm việc chính: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà nội.

Từ khi thành lập đến nay, công ty đã không ngừng phát triển. Hiện nay,

Công ty có 250 cán bộ, nân viên với hơn 80% có trình độ đại học và trên đậi

học thuộc các chuyên ngành xây dựng cầu - đường, cấp- thoát nước, thủy

lợi, xây dựng dân dụng, kiến trúc, kỹ thuật môi trường, luật, quản trị kinh

doanh, tin học… Mặc dù Công ty mới chỉ cổ phần hoá được hơn hai năm

nhưng hoạt động của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, điều đó thể

hiện thông qua giá trị sản lượng, tổng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của

CBCNV đều tăng lên.

Lãnh đạo công ty và các kỹ sư chủ nhiệm đồ án đã trải qua kinh nghiệm

thực tế 20~30 năm công tác về chuyên ngành tư vấn lập dự án, khảo sát,

thiết kế các công trình xây dựng.

Công ty luôn tích cực đổi mới quản lý, chuyển giao công nghệ và mở

rộng quan hệ hợp tác với công ty tư vấn nước ngoài để nâng cao năng lực

toàn diện.

4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân theo pháp luật của Nhà

nước Việt Nam, các quy chế quản lý đầu tư của các Bộ chuyên ngành, của

UBND thành phố Hà Nội và những đặc thù riêng về đầu tư nước ngoài ở thị

trường Việt Nam.

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty là một khối thống nhất, đoàn kết

và cộng đồng trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công ty thực hiện nhiều hình thức huy động vốn để tạo nên tiềm năng

tài chính, có khả năng thực hiện những dự án có mức chi phí cho công tác tư

vấn hàng chục tỷ đồng.

Là đơn vị tư vấn có thế mạnh về xây dựng các công trình giao thông và

hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hoạt động sản xuất của công ty gắn liền với sự

nghiệp hiện đại hóa - công nghiệp hóa Thủ đô. Các hoạt động và sản phẩm

tư vấn của công ty được dư luận xã hội hoan nghênh, được các cơ quan quản

lý của Hà Nội, Bộ xây dựng, Bộ giao thông vận tải và các chủ đầu tư đánh

giá cao, đạt trình độ tiên tiến, đã thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo

và cảI thiện sinh hoạt của nhân dân Hà Nội.

Công ty có quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế và các công ty tư vấn

nước ngoài hành nghề ở Việt Nam như: Ngân hàng thế giới (Ưb), Ngân

hàng Châu á (ADB), ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), cơ quan

hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tư vấn PCI và tư vấn Nippon Koei (Nhật

Bản), tư vấn VEEC (cộng hòa Aó), tập đoàn Louis Berger (Mỹ), tư vấn

MVA ( vương quốc Anh - chi nhánh Hồng Kông).5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây

dưng CCIC Hà Nội.

1.2.1. Hình thức sở hữu vốn

Trước năm 2005: 100% vốn Nhà nước

Từ 1/6 năm 2005 : Hỗn hợp

Tổng số vốn điều lệ:10.000.000.000 đồng.Trong đó:Cổ đông nhà nước nắm giữ:30% vốn điều lệ.Cổ đông cá nhân (trong và ngoài cty) :70% vốn điều lệ.1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và ngành nghề kinh doanh

Đặc điểm sản phẩm

Sản phẩm của Công ty không giống như sản phẩm của những doanh

nghiệp sản xuất chế biến. Nếu xét về khía cạnh hình thái vật chất thì sản

phẩm của Công ty không mang hình thái vật chất, mà nó là sản phẩm kết

tinh từ trí tuệ, tài năng của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Sản phẩm

của Công ty là những tư liệu báo cáo, các bản thuyết minh dự án, các bản vẽ

kỹ thuật cho công trình.

Ngành nghề kinh doanh

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thí nghiệm xác

định các chỉ tiêu kỹ thuậtcủa đất đá nền móng các công trình xây dựng, khảo

sát kinh tế-xã hội và điều tra công trình giao thông.

- Lập quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch hệ thống cơ

sở hạ tầng.

- Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi và lập tổng dự toán các công trình:

kiến trúc dân dụng, công nghiệp, giao thông- thủy lợi, cấp - thoát nước, công

6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368viên cây xanh, khu vui chơI giảI trí, xử lý kỹ thuật môI trường, cung cấp

điện dân dụng và chiếu sáng công cộng.

- Thiết kế kỹ thuật các công trình:

+ Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình,

nội ngoại thất công trình.

+ Thiết kế các công trình cầu, đường bộ.

+ Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng, hệ thống

điều khiển tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV, thiết

kế điện với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, trạm bơm.

+ Thiết kế hệ thống cấp - thoát nước khu đô thị và nông thôn, thiết

kế cấp - thoát nước đối với công trình dân dụng, công nghiệp, trạm bơm.

+ Thiết kế kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh - mương.

+ Thiết kế công trình công cộng (hè, sân vườn), quy hoạch hạ tầng

đô thị

+ Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình

trùng tu tôn tạo di tích văn hóa.

- Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ

thuật và tổng dự toán công trình.

- Tư vấn quản lý dự án như: tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn lập hồ

sơ mời thầu, lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ công cộng, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ

thương mại, du lịch, khách sạn.

- Đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui

chơI giảI trí, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện tổng thầuEPC, BOT, BT các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị.

- Thi công xây dựng và thực nghiệm chuyển giao công nghẹ mới các công

trình: kiến trúc dân dụng, nhà ở, giao thông, thủy lợi, thủy điện, văn hóa, hạ

tầng xã hội, các công trình hạ tầng ký thuật.

- Đánh giá chỉ tiêu cơ lý cảu các loại vật liệu xây dựng, đánh giá tác động

môi trường, quan trắc biến dạng công trình.

- Lập quy hoạch hệ thống giao thông, các công trình văn hóa, di tích, thể

thao, khu vui chơi giải trí.

- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuậtcác

công trình xây dựng.

- Phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu, kiểm định chất lượng vật liệu xây

dựng và công trình xây dựng.

- Dịch vụ quảng cáo và dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh điện lực.

- Thiết kế công trình xây dựng biển; cảng - đường thủy; thủy lợi, thủy điện;

công triình hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc

công trình.

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh

doanh

1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý

* Cơ cấu tổ chức (Biểu 01)8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Biểu 01: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần tư vấn và

đầu tư xây dựng CCIC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊGIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁTCÁC PHÓ GIÁM ĐỐCXN KHẢO SÁT

THIẾT KẾXN TƯ VẤN

KIẾN TRÚCPHÒNGVẤN

GIÁM

SÁTPHÒNG

QUẢN LÝ

KINH

TẾPHÒNG TCHCPHÒNG

KẾ

TOÁN

TÀI VỤ9XN XÂ

1XN TƯ VẤN1, 2, 3PHÒNG

QUẢNCHẤT

LƯỢNGPHÒNG

KẾ

HOẠCH

KINH

DOANHWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368* Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban giám đốc Công ty trực

tiếp điều hành các phòng ban trực thuộc, mỗi phòng ban được giao nhiệm

vụ, chức năng rõ ràng. Có thể nêu nhiệm vụ chính của một số phòng ban

như sau:

a. Phòng kế hoạch - kinh doanh

- Nghiên cứu thị trường tư vấn, đề xuất giải pháp ổn định và phát triển thị

truờng.

- Chủ trì, thương thảo, ký kết, nghiêm thu thanh lý hợp đồng, hoàn chỉnh

sản phẩm và giao hàng cho khách.

- Cung cấp thông tin, văn bản, số liệu đầu vào cho các phòng ban sản xuất.

Giao việc và đôn đốc cho các đơn vị thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu

của khách hàng.

- Chủ trì lập hồ sơ để Công ty dự thầu.

- Ký kết hợp đồng kinh tế.

b. Phòng kế toán - tài vụ.

- Thực hiện chế độ kế toán thống kê, chế độ kế toán tài chính trong Công

ty theo quy định hiện hành của Nhà nước

- Phân tích tình hình tài chính của Công ty

- Tham gia phương thảo hợp đồng, ký kết và nghiệm thu thanh lý hợp

đồng với khách hàng, tham gia giao khoán phần nghiệm thu và thanh

toán.Chi phí khoán theo phiếu giao khoán. thực hiện thu hồi công nợ.

10Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Thực hiện các phương án huy động vốn khi cần thiết.

- Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch tài chính trong năm.

- Kiểm kê tài sản.

c. Phòng tổ chức hành chính.

- Kiện toàn công việc tổ chức cán bộ, lao động

- Chủ trì công tác đào tạo

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tiền lương trong năm.

- Thực hiện công tác quản trị và hành chính phục vụ sản xuấ

- Lập hồ sơ thiết kế dự toán.

- Tham gia lập hồ sơ tư vấn đấu thầu, hồ sơ dự thầu, tư vấn

giám sát , tham gia đề tài nghiên cứu.

- Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng, thuỷ văn phục vụ cho việc dự án và

thiết kế.

- Lập hồ sơ dự thầu và thi công.

1.3.2. Tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây

Dựa vào Báo cáo kết quả kinh doanh ta có thể biết được tình hình hoạt

động của Công ty trong những năm gần đây.Ta có Báo cáo kết quả kinh

doanh năm 2006 (Biểu 02)

Biểu 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2006

PHẦN - LÃI LỖ

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêuThuyếtsốminh11Năm nayNăm trướcWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681. Doanh thu bán

hàng và cung cấp 012411.281.718.6107.253.700.347dịch vụ

2. Các khoản giảm

trừ0324về bán hàng và cung 102411.281.718.6107.253.700.347259.566.325.9266.561.242.9941.715.392.684692.457.3532447.905.68936.272.1572603. Doanh thu thuần

cấp dịch vụ (01-03_

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp (1020

11)

6. Doanh thu hoạt

21

động tài chính

7. Chi phí hoạt động

22

tài chính

Trong đó: LãI vay

23

phải trả

8. Chi phí bán hàng

24

9. Chi phí quản lý

25

doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần

từ hoạt động kinh

doanh20+(21-22)-(24+25)

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác0145.868.097107.353.013301.617.430.276621.376.49731

32525.00077.087.89312Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36813. Lợi nhuận khác

(40=31-32)40525.00077.870.8931.617.955.276699.184.39014. Tổng lợi nhuận

kế toán trước thuế 50

(50=30+40)

15. Thuế thu nhập

doanh nghiệp phải 51280291.617.955.276nộp

16. Lợi nhuận sau

thuế thu nhập doanh 60699.184.390nghiệp

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2007

NGƯỜI LẬP BIỂUKẾ TOÁN TRƯỞNGGIÁM ĐỐCTừ báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty chúng ta có thể thấy được

Lợi nhuận của Công ty tăng lên rõ rệt. Mặc dù doanh thu và chi phí đều tăng

nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của Công ty năm 2006 tăng so với năm

2005. Doanh thu của Công ty đã tăng lên so với năm trước gần gấp đôi, mặc

dù chi phí có tăng lên nhưng Lợi nhuận của Công ty tăng lên gần gấp ba lần

năm trước. Đạt được kết quả như vậy là sự cố gắng hết sức của đội ngũ cán

bộ công nhân viên củ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. Công ty

cần phải duy trì tỷ lệ tăng này và tăng hơn nữa.13Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI.14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×