1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

3 Mạng toàn cầu (Global Network) :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (610.91 KB, 50 trang )


Trần việtBáo cáo thực tập

HùngHình 1: Tổng đài Alcatel 1000 E10 đặt tại trung tâm mạng toàn cầuslstrltrslltrss

strc idc iac itHình 2: Vị trí của A 1000 E100 trong mạng thoại.

S

L

TR

CID

CIA

CIT:

:

:

:

:

:Bộ tập trung thuê bao xa.

Tổng đài nội hạt.

Tổng đài chuyển tiếp.

Tổng đài quốc tế gọi ra.

Tổng đài quốc tế.

Tổng đài chuyển tiếp quốc1.4. Các tham số cơ bản của tổng đài OCB 283.

Dung lợng xử lý cực đại của hệ thống là 280CA/s (cuộc gọi/1giây) tức là

1.000.000 BHCA (cuộc gọi/1 giờ).

Dung lợng đấu nối cực đại của ma trận chuyển mạch chính 2048 ì 2048 cho

phép :

- Xử lý đến 25000 erlangs.

- Có thể đấu cực đại 200.000 thuê bao.

- Có thể đấu nối cực đại 60.000 trung kế.

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng kỹ thuật tự điều chỉnh để tránh sự cố khi quá

tải, kỹ thuật này đợc phân bố từng mức của hệ thống, dựa vào sự đo đạc số lợng

các cuộc gọi có nhu cầu và số lợng các cuộc gọi đợc xử lý.

Trang 6Báo cáo thực tập

HùngTrần việtDung lợng của các đơn vị thêu bao (CSNL, CSND) cực đại là 5000 thuê bao

trên một đơn vị.

1.4.1. Các dịch vụ đợc cung cấp của tổng đài OCB 283.

A 1000 E10 cung cấp dịch vụ điện thoại thông thòng trong mạng chuyển

mạch kênh.

Vận chuyển số liệu giữa các thêu bao số và chuyển các bản tin chuyểnmạch

gói từ mạng chuyển mạch gói đa đến.

Các cuộc gọi gồm gọi nội hạt, gọi trong vùng, gọi đờng dài, gọi nhân công,

gọi do kiểm.

OCB - 283 xử lý các cuộc gọi điệnthoại vào ra mạng chuyển mạch quốc gia

cà quốc tế. Nó còn truyền số liệu giữa các thuê bao ISDN mà nó quản lý cũng

nh truyền số liệu vào ra mạng chuyển mạch gói.

OCB - 283 có thể phục vụ cho :

- Các cuộc gọi nội hạt : t nhân, công cộng.

- Các cuộc gọi trong vùng : ra, vào, chuyển tiếp.

- Các cuộc gọi quốc gia : ra, vào, chuyển tiếp.

- Các cuộc gọi quốc tế : ra, vào, chuyển tiếp.

- Các cuộc gọi thông qua điện thoại viên.

- Các cuộc gọi đến các dịch vụ đặc biệt.

- Các cuộc gọi đo kiểm.

Các thuộc tính của thuê bao :

a. Các thuộc tính của thuê bao anlog.

- Dịch vụ hạn chế cuộc gọi đi, đến.

- Dịch vụ đờng dây nóng.

- Dịch vụ đờng dây không tính cớc.

- Dịch vụ đờng dây tạo tuyến tức thời.

- Dịch vụ tính cớc thông thờng.

- Dịch vụ nhóm các đờng dây thuê bao.

+ Đờng gọi ra, gọi vào, hai chiều, u tiên.

+ Đờng quay số vào trực tiếp DDL.

+ Đờng riêng t nhân trong một nhóm.

- Dịch vụ đờng dây u tiên VIP.

- Đờng lập hoá đơn chi tiết.

- Dịch vụ bắt giữ thuê đao đối phơng.

- Dịch vụ chờ gọi.

- Dịch vụ hội thoại hội nghị/ thoại 3 hớng.

- Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi.

- Dịch vụ quay số tắt.

- Dịch vụ báo thức.

- Dịch vụ thông báo vắng mặt.

- Dịch vụ gọi lại tự động nếu bận.

Trang 7Trần việtBáo cáo thực tập

Hùng- Dịch vụ tạm cấm gọi ra.

b. Các thuộc tính thuê bao số.

Các thuê bao số có thể sử dụng mọi dịch vụ nh với thuê bao anlog, ngoài ra

nó còn một số thuộc tính sau :

- Dịch vụ mạng :

+ Chuyển mạch kênh (CCBT) 64kb/s giữa các thuê bao số (thuê bao số gọi là

USER).

+ Chuyển mạch kênh trong giải tần cơ sở (300 tới 3400) Hz.

- Dịch vụ từ xa :

+ Fascimile (Fax) nhóm 2 và 3.

+ Fascimile (Fax) nhóm 4 (64kb/s).

+ Alphamóaic Video Tex.

+ Teletex với Modem cho kênh B hoặc X 25 để phối hợp với kênh B (kênh B

tốc độ 64kb/s).

+ 64kb/s Audio Video Tex.

+ 64kb/s Audio Graphy.

- Các dịch vụ phụ trợ.

+ Mạng tổ hợp trong khi gọi.

+ 1 đến 4 vùng địa d.

+ Quay số và trực tiwps con số phân nhiệm.

+ Xung ớc trên kênh D.

+ Tăng giá thành cuộc gọi.

+ Chuyển tạm thời.

+ Liệt kê các cuộc gọi không trả lời.

+ Tạo tuyến cuộc gọi ofering.

+ Hiển thị con số chủ gọi.A n a lo g u e

S u b s e r ib e r

A n a lo g u e

S u b s e r ib e rD ig ita l

S u b s c r ib e rc sn lc sn llrC o n n e c tin g

W ic h b o a r d

m ic

D ig ita l

S u b s c r ib e rTrang 8Trần việtBáo cáo thực tập

HùngHình 3 : Vị trí của CSN đối với OCB - 283.1.4.2. Các giao tiếp ngoại vi :Mạng điện thoại

sử dụng báo hiệu

kênh riêngMạng báo hiệu số

7 CCITT

NT

Bộ

nhớ

giảiđịa

chỉ

hàngBộ

đếm

dữ

liệuNgăn

nhớALCATEL 1000 E10Bộ giải mã địa chỉ cộtN2

chân

địa

chỉMạng số liệu

chứa

dữ

liệuBộ tạo tín hiệu điều khiểnceoeMạng bổ sung

dịch vụwePABX

Mạng điều hành

và bảo dưỡngHình 4: Giao tiếp Alcatel E10 với các mạng ngoại vi.

. Thuê bao chế độ 2, 3 hoặc 4 dây.

. Truy nhập ISDN cơ sở tốc độ 144 Kb/s (2B + D).

. Truy nhập ISDN tốc độ cơ bản 2.048 Mb/s (30 B + D).

, . Tuyến PCM tiêu chuẩn 2 Mb/s, 32 kênh, CCITT G732.

, . Tuyến số liệu tơng tự hoặc số 64 Kb/s hoặc PCM tiêu chuẩn.

. Đờng số liệu 64 Kb/s (Giao thức X.25) hoặc đờng tơng tự với tốc độ <19.200

baud/s.2. Cấu trúc chức năng :

2.1 Cấu trúc chức năng tổng thể :

Alcatel E10 gồm 3 khối chức năng riêng biệt đó là :

- Phân hệ truy nhập thuê bao : Để đấu nối các đờng thuê bao tơng tự và thuê

bao số.

- Phân hệ điều khiển và đấu nối : Thực hiện chức năng đấu nối và xử lý gọi.

Trang 9Trần việtBáo cáo thực tập

Hùng- Phân hệ điều hành và bảo dỡng : Hỗ trợ mọi chức năng cần thiết cho điều

hành và bảo dỡng.

Mỗi khối chức năng có phần mềm riêng phù hợp với chức năng mà nó đảm

nhiệm.Mạng báo hiệu số 7

CCITTMạng điện thoạiNTPhân hệ

truy nhập

thuê baoPhân hệ

điều khiển

và đấu

nốiMạng bổ sung

Mạng số liệuphân hệ điều

hành và

bảo dưỡngMạng điều

hàn và Bảo dư

ỡngPABXPABX : Tổng đài nhánh tự động riêng ( Tổng đài cơ quan)

NT: Đầu cuối mạng

Hình 5: Alcatel E10 và các mạng thông tin.2.2.Các giao tiếp chuẩn của các phân hệ :

Trao đổi thông tin giữa phân hệ truy nhập thuê bao và phân hệ điều khiển và

đấu nối sử dụng báo hiệu số 7 CCITT. Các phân hệ đợc đấu nối bởi các đờng ma

trận LR hoặc các đờng PCM.

Các đờng ma trận LR là các tuyến ghép 32 kênh, không đợc mã hoá HDB3,

và có cùng cấu trúc khung nh các tuyến PCM (1 TS của LR gồm 16 bít)

Phân hệ điều khiển và đấu nối đợc nối tới phân hệ điều điều hành bảo dỡng

thông qua vòng ghép thông tin MIS (Token ring).Trang 10Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

×