1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (790.86 KB, 33 trang )


Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

3.1.2Hệ Thống Đèn Giao ThôngMạch ResetChân Reset (chân 9) có tác dụng reset chip AT89C51, mức tích cực của chân này

là mức 1, để reset ta phải đưa mức 1 (5V) đến chân này với thời gian tối thiếu 2 chu kỳ

máy (tương đương 2 µ S – đối với thạch anh 12MHz).

Tần số làm việc AT89C51f =f TA

12Chu kỳ máy = thời gian sử lý 1 lệnh:T=1

fKhi reset thì trạng thái của RAM nội không thay đổi, bảng trạng thái của các

thanh ghi khi reset3.2 Mạch hiển thị đếm ngược LED 7 đoạn

Khối hiển thị đếm ngược led 7 đoạn: hiển thị thời gian của các chế độ thời gian,

được hiển thị trên led 7 đoạn, các chân của led được nối thông qua một điện trở thanh

để nối với IC vi điều khiển.Hình 3.3 Hình dạng điện trở thanh

Việc giải mã nhị phân sang led 7 đoạn điều được thực hiện trên vi điều khiển. Led

7 đoạn được nối theo kiểu anode chung, nghĩa là: chân E của transistor được nối lên

nguồn. Led hoạt động với dòng tối thiểu là 20mA. Sử dụng port (P0): P0.0, P0.1, P0.2,

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý15Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao ThôngP0.3, P0.4, P0.5, P0.6, P0.7. Với các chân điều khiển hoạt động thông qua các

transistor PNP A654 điều khiển hoạt động ở chế độ bão hòa cung cấp dòng cho LED

sáng. Transistor PNP A654 được nối với port (P2) của vi điều khiển có chức năng

khuyếch đại dòng cho led hoạt động bình thường.

P2.7: Nối với led 1 (transistor 1)

P2.6: Nối với led 2 (transistor 2)

P2.5: Nối với led 3 (transistor 3)

P2.4: Nối với led 4 (transistor 4)Hình 3.3 Sơ đồ mạch hiển thị đếm ngược

3.3 Mạch hiển thị LED đơn

P2.0: Nối với đèn xanh đường 1.

P2.1: Nối với đèn xanh đường 2.

P2.2: Nối với đèn vàng đường 2.

P2.3: Nối với đèn đỏ đường 2.

P3.6: Nối với đèn đỏ đường 1.

P3.7: Nối với đèn vàng đường 1.

P1.4: Nối với đèn đi bộ 1.

P1.5: Nối với đèn đi bộ 2.

P1.6: Nối với đèn đi bộ 3.

P1.7: Nối với đèn đi bộ 4.

Sử dụng các led đơn nối anode chung. Còn các chân cathode thì được nối vào

điện trở R. Và nó được điều khiển bởi các chân P2.0, P2.1, P2.2, P2.3…

Vì LED đơn có dòng hoạt động khoảng 10mA trở lên nên ta có thể chọn điện trở

R sao cho phù hợp.

Nguồn được cấp: Vcc = +5V.

Điện áp phân cực thuận của các LED:

Đồ Án Môn Học Vi Xử Lý16Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

− Led xanh: Vx = 2V – 2.8V.− Led vàng: Vv = 2V- 2.5V.− Led đỏHệ Thống Đèn Giao Thông: Vd = 1.4V- 1.8V.Hình 3.4 Mạch hiển thị led đơn

3.4 Mạch nút ấn

P1.0 Nối với Key_1

P1.1 Nối với Key_1

P1.2 Nối với Key_1Hình 3.5 Mạch nút ấnĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý17Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànHệ Thống Đèn Giao Thông3.5 Sơ đồ mạch nguyên lýHình 3.6 Sơ đồ mạch nguyên lý

3.6 Sơ đồ mạch inHình 3.7 Sơ đồ mạch inĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý18Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - HànCHƯƠNG 4Hệ Thống Đèn Giao ThôngTHIẾT KẾ PHẦN MỀM4.1 Sơ đồ giải thuật

4.1.1Chương trình chínhHình 4.1 Sơ đồ giải thuật chương trình chínhĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý19Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn

4.1.2Hệ Thống Đèn Giao ThôngChế độ thấp điểmHình 4.2 Sơ đồ giải thuật chế độ thấp điểmĐồ Án Môn Học Vi Xử Lý20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

×