1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

4 Nghiên cứu thư viện lập trình FMOL++

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (505.81 KB, 39 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệp2. Tìm hiểu về lò điện trở• Ma trận, vector, đa thức, phân số đều được xây dựng với cấu trúc tổng quát

(các khuôn mẫu lớp), có tính khả chuyển cao, có khả năng tự quản lý bộ nhớ.

Ngoài ra thư viện còn xây dựng các hàm truy nhập từng phần tử, truy nhập một

số phần tử trong ma trận, trong vector, trong đa thức, truy nhập vector hàng,

vector cột trong ma trận làm tăng đáng kể hiệu năng tính toán.

• Các phép tính số học cơ bản như +, - , x, ÷, … trong Fmol++ phải được thực

hiện theo đúng qui định về kiểu dữ liệu.

• Trong thư viện có định nghĩa các khuôn hình lớp, các khuôn hình hàm thích

hợp cho các ứng dụng cụ thể (tính năng mở của thư viện).

• Fmol++ là thư viện lập trình trên máy tính, được xây dựng với mã sử dụng lại

thuận tiện và là giải pháp kinh tế cho các bài toán điều khiển sử dụng lại mã do

pham vi và bản quyền của các phần mềm chuyên dụng như Matlab, Matrix.

Những khác biệt trên làm cho Fmol++ chặt chẽ hơn các phần mềm khác rất nhiều

lần. Đây chính là một điểm mạnh của nó. Vì vậy, đối với các bài toán điều khiển mà

độ chính xác của nó yêu cầu cao thì Fmol++ là một sự lựa chọn thích hợp.Nguyễn Văn Hiến & Nguyễn Mậu Phương – Điều khiển tự động 1 – K4436Báo cáo thực tập tốt nghiệp2. Tìm hiểu về lò điện trởU 5AC 412VC C374145p70R 10Y 12

3

4

1VC C01213U 4D674LS3274LS32C 119ST1 JP4

2

JU M PER

ST

1 JP5

2

JU M PER0QST7A27 74LS688JP3

JU M PERU 4C

774LS327W RVC CA13

0

1

2

3

4

5

6

7

D1

1

1

1

1

1

1

18

7

6

5

4

3

2

1

2C S

W R

D

D

D

D

D

D

D

D

RB

B

B

B

B

B

B

B

D0

1

2

3

4

5

6

7AD C 0804

C LKR

C LK

VR EF6

719

4

9VC CR 5

10k0Phụ lục: Sơ đồ mạch nguyên lý Card điều khiểnNguyễn Văn Hiến & Nguyễn Mậu Phương – Điều khiển tự động 1 – K4420V I-7414

A2U 3

V I+U 5C14

510A0D

D

D

D

D

D

D

D

7R10m0VC C1P=Q

7

07C S2

7C S2 187C S2AG N DP0

H EAD ER 31x2124IN T RVC CU 4B5V059

8

7

6

5

4

3

2

1

0U 17A2G1

0 COMPC LK0

VC C

D 0

G 0

D 1

D 2

O U T0

D 3

C LK1

D 4

C LK2

D 5

G 2

D 6

D 7

8254

A0

G 1

A1

O U T1

R D

O U T2

W R

C S7C S1G N D0EN 1

3

2

4

4

5

6

6

8

7

11

8

13

9

15

17

3

5

7

9

12

14

16

18374LS3210A

A

A

A

A

A

A

AAENA

A

A

A

A

A

A

A

A

A2117

6

5

4

3

2

1

02D

D

D

D

D

D

D

DU 4AA 2111

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

38A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A20J1901M H zU 29

8

7

6

5

4

3

2

1

9

0

2

3

1+7W R

7R D1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

11k1000

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3D 0

D 1

D 2

D 3

D 4

D 5

D 6

D 7

A0

1

A1

2

7R D 2

7W R 2

7C S1247414R 21kH EAD ER 4

JP2

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BU 5BG N D14VC C37Báo cáo thực tập tốt nghiệp2. Tìm hiểu về lò điện trởTài liệu tham khảo

[1] PC/104 User’s Manual: Website: http:// www.nagasaki.com.tw.

[2] Bài tập lớn Hệ thống điều khiển số: Nguyễn Mậu Phương ĐKTĐ1-K44ĐHBK, 6/2003.

[3] Kĩ thuật Vi xử lí: Văn Thế Minh – NXB Giáo dục, 1997.

[4] Đo lường và điều khiển bằng máy tính: Ngô Diên Tập -NXB Khoa học và Kĩ

thuật, 1999.

[5] Nguyên lý phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Trần Quang VinhNXB Giáo dục, 1997.

[6] Fundamental Mathematical Object Library: Hoàng Minh Sơn..Nguyễn Văn Hiến & Nguyễn Mậu Phương – Điều khiển tự động 1 – K4438Báo cáo thực tập tốt nghiệp2. Tìm hiểu về lò điện trởMục lục

Lời nói đầu…………………………..……………………………..……………

2

Mục lục…………….………………………………………………..…………..4

1 Giới thiệu về PC/104………………...………..……………………..……...5

1.1 Sơ lược về cấu trúc PC/104………..…….………………………..…...5

1.2 Cài đặt phần cứng………………….….……………………………....5

1.3 Thiết lập hệ thống vào ra cơ sở……….………………………………6

1.3.1Các thiết lập cơ sở…………..……………………………………...….6

1.3.2Cài đặt ngoại vi……………..………………………………………...10

1.3.3Chức năng Watchdog-Timer…………..…………………………….122 Tìmhiềuđiện

trở…………………………..………...

…………….........21

2.1Giới thiệu chung…...………………………………………………....21

2.2Các phương pháp điều khiển lò điện trở……………...…………....21

2.2.1Điều khiển dùng Rơle……………….……………………………......21

2.2.1.1 Sơ đồ nguyên lý…………..……………………………….....21

2.2.1.2 Nguyên lý điều khiển…….…………….………………….....21

2.2.2Điều khiển Thyristor…..…………………..……………………...….22

2.2.2.1 Sơ đồ nguyên lý………………..…………………………….22

2.2.2.2 Nguyên lí điều khiển……………….………………………..222.3Kết luận……………..….…………………………………………..…24

3 Cấu tạo mạch điều khiển……………………………….………………….25

3.1Cấu tạo mạch điều khiển lò điện trở……….……...……………..…25

3.1.1Đặc tính của Thyristor……..…..…………………………………….25

3.1.2Sơ đồ mạch…………………………..…………………………….....253.2Cấu tạo Card điều khiển trên PC/104 sử dụng rãnh ISA……....….26

3.2.1Dùng PIT8254…….....…………………………………………...…..27

3.2.1.1 Sơ đồ nguyên lý………..…………………………………….27

3.2.1.2 Nguyên lý hoạt động………….……………………………..29

3.2.2Dùng DAC0808……..…………………………………………..……32

3.2.2.1 Sơ đồ nguyên lý………………..………………………….....32

3.2.2.2 Nguyên lý hoạt động……………….……………….……….323.3 Đánh giá, lựa chọn phương án……….………….…………..………34

4 Những việc đã làm được…………………………………..………..……...35

4.1Tìm hiểu, lắp ráp máy PC/104…….……………………………..….35

4.2Khảo sát lò điện trở…………….……….…………………..………..35

4.3Thiết kế phần cứng cho Card điều khiển lò điện trở………………35

4.4Nghiên cứu thư viện lập trình toán học Fmol++……….…….....….35

Tài liệu tham khảo……,……………………………….………………………

37Nguyễn Văn Hiến & Nguyễn Mậu Phương – Điều khiển tự động 1 – K4439Báo cáo thực tập tốt nghiệp2. Tìm hiểu về lò điện trởNguyễn Văn Hiến & Nguyễn Mậu Phương – Điều khiển tự động 1 – K4440Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

×