1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Chương 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (979.52 KB, 32 trang )


Bảng: Các thông số của các phòng cần trang bị máy điều hòa

TầngPhòngMục đích sử

dụngDiện tích

[m2]Chiều cao

[m]DT kính

[m2]DT tưòng

bao [m2]DT tường

ngăn [m2]1234567801Sảnh đón321,862,815,6885,969902Sảnh tiếp tân59,892,815,9615,459,6403 ÷ 18Massege62,805,323,7819 ÷ 23Spa11,62,8001424Thư giãn562,8007701Văn phòng107,612,8850, 15,0402Văn phòng101,532,8653,922201P. nhân viên14,632,8021,5619,5802P. ngủ loại 130,742,8328,968,9403P. ngủ loại 128,672,837,928,9404P. ngủ loại 131,462,8310,4411,46Trệt12 ÷ 10123456782 ÷ 1005P. ngủ loại 124,582,837,928,9406P. tài xế14,112,84,517,0619,5801P. tiếp khách14,632,84,521,568,6602P. ngủ loại 235,292,8333,724,7603P. ngủ loại 228,672,837,928,9404P. ngủ loại 231,462,8310,4411,4605P. ngủ loại 224,582,837,928,9406P. tài xế14,112,84,517,0619,5801P. thư kí14,632,8021,5619,5802P. tiếp khách22,532,84,527,4710,9260,692,85,2526,3920,411 ÷ 14

& 161503P.nghỉ nguyên thủ0424,582,84,57,928,940517P. vệ sĩ

P. tài xế14,112,84,517,0619,58Quầy bar,

pha chế &

chỉnh

nhạcThư giãn, giải trí &

ca nhạc191,430168,602.2. CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG

TRÌNH

Ta chọn hệ điều hòa một mẹ nhiều con VRV của hãng Gree

có tên thương mại là GMV (Gree Multi Variable).

2.3. CHỌN CẤP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG

SỐ THIẾT KẾ

Bảng: Các thông số tính toán trong nhà và ngoài nhàĐiều

hòa

cấp 3Thông số

Nhiệt

độ

t [0C]Độ

ẩm

ϕ[%]Entanpy

I [kJ/kg kkk]Độ

chứa hơi

d [g/kg kkk]Nhiệt độ

đọng sương

ts [0C]Trong

nhà250C65%5812,817,8Ngoài

nhà33,50C60%84,519,824,6Chương 3: TÍNH TOÁN NHIỆT TẢI

VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

3.1. TÍNH NHIỆT HIỆN THỪA VÀ NHIỆT ẨN THỪA

Ta tính ví dụ cho phòng đặc trưng 203, các phòng còn lại

được tính toán tương tự.

3.1.1. Nhiệt thừa do sự xâm nhập của các nguồn nhiệt từ bên

ngoài vào trong không gian cần điều hòa.

1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính Q11

÷

Q11 = nt . Q’11

RT max

Rk = [0,4α k + τ k (α m + τ m + ρ k ρ m + 0,4α kα m )]

0,88

= [0,4.0,15 + 0,77(0,09 + 0,14 + 0,88.0,77 + 0,4.0,15.0,09)].517/0,88= 448,27 W/m2'

Q11 = F .Rk .εc .εđs .εmm .εk .εm= 3.448,27.1,0004.0,94.1.1,17.0,94 = 1390,84 WVậy : Q11 = nt . Q’11 = 0,62.1390,84 = 862,32 W2. Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ và do ∆t : Q21

Phòng 203 và các phòng khác của khách sạn nằm giữa các tầng

trong tòa nhà điều hòa nên Q21 = 0. Riêng tầng 17 trên cùng của

khách sạn là có lượng nhiệt Q21 truyền vào phòng.

Tính Q21 của tầng 17:Q21 = k .F .∆t = 2,18.191,4.4,25 = 1773,69W

3. Nhiệt hiện truyền qua vách Q22Q22 = ∑ Q2i = ki .Fi .∆t = Q22t +Q22 c + Q22 ka) Nhiệt truyền qua tường Q22t

+ Nhiệt truyền qua tường bao:Q22tb = ktb .Ftb .∆ttb = 2,91.7,92.8,5 = 195,9W+ Nhiệt truyền qua tường ngăn:

Q = k .F .∆t = 2,61.8,94.4,25 = 99,17W

tntntntnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×