1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

2 LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.97 KB, 32 trang )


4.2.2 Chọn dàn nóng (outdoor).

Việc chọn dàn nóng phụ thuộc vào các dàn lạnh đã chọn,

sao cho năng suất lạnh hay sưởi của dàn nóng bằng tổng

năng suất lạnh hay sưởi của các dàn lạnh mà nó phục vụ.

Các tầng được tính chọn và tổng hợp ở bảng 4.2.

Bảng 4.2: Danh mục các dàn nóng sử dụng

PhòngKiểu dànSố lượng

(tổ dàn)Công suất

lạnh, kWCông suất

sưởi, kW101 ÷ 110RXYQ30MY1B187,295,0111 ÷ 122RXYQ30MY1B187,295,0201 ÷ 206RXYQ44MY1B1127138207 ÷ 215RXYQ42MY1B1121132301 ÷ 306RXYQ42MY1B1121132Tầng12

301/15/154.2.3 Chọn bộ chia gas Refnet.

4.2.4 Chọn đường ống dẫn môi chất.

4.2.5 Chọn hệ thống cấp khí tươi.

Hệ thống cấp khí tươi được thiết kế với nhiệm vụ cấp bổ

sung không khí sạch vào tòa nhà, thải một phần không khí

ở trong phòng ra ngoài nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh cho

con người trong tòa nhà.

Ở đây em chọn hệ “thông gió tái thu hồi nhiệt HRV” của

hãng DAIKIN, bảng 4.6.01/15/154.2.6 Chọn hệ thống điều khiển.

Ở đây ta sử dụng các thiết bị điều khiển trung tâm và cục

bộ của chính hãng DAIKIN. (Sơ đồ kết nối HT điều khiển)

•Điều khiển cục bộ thông qua bộ điều khiển từ xa có dây.

•Điều khiển trung tâm bằng máy vi tính thông qua bộ xử

lý trung tâm, bộ lập trình thời gian và bộ chuyển đổi tín

hiệu qua máy vi tính.01/15/15Chương 5

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

DẪN KHÔNG KHÍ

5.1 TỔNG QUAN

Sau khi tính toán cân bằng nhiệt ẩm, thành lập và tính toán

sơ đồ điều hòa không khí, ta đã biết lượng không khí tươi

cần cung cấp cho không gian điều hòa và lưu lượng không

khí đi qua dàn lạnh. Để đảm bảo các yêu cầu trên ta phải

tiến hành thiết kế hệ thống các đường ống dẫn không khí.

5.2 LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ MIỆNG THỔI, MIỆNG HỒI

Lựa chọn miệng thổi và hình thức thổi gió ta dựa vào chiều

cao từ sàn tới trần, diện tích sàn không gian điều hòa và lưu

lượng không khí cần thiết.

01/15/15Tính ví dụ cho phòng 106:

Lưu lượng không khí qua dàn lạnh: L = 4453 m3/h.

Chọn loại miệng thổi khuếch tán gắn trần vuông, với số

lượng là 6 miệng thổi.

Lưu lượng gió qua mỗi miệng thổi: 742 m3/h

Khoảng cách từ miệng thổi đến vùng làm việc: T = 2,8 m.

Nên ta chọn tốc độ không khí tại các miệng thổi là

ω = 1,5m/s. [TL1, tr368].

Tiết diện miệng thổi là: 0,1374 m2

Ta chọn loại miệng thổi khuếch tán SSD-D20 của hãng

ETECHCO [TL6].01/15/155.3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG DẪN

KHÔNG KHÍ

Ở đây tính toán thiết kế đường ống dẫn không khí, chính là

đi tính toán thiết kế đường ống dẫn khí tươi từ các máy

HRV tới các phòng và ống dẫn khí thải từ các phòng đến

các máy HRV.

Tính toán thiết kế đường ống cấp gió tươi của máy HRV ký

hiệu VAM1500GJVE tại tầng 2 làm ví dụ:

Lưu lượng gió tổng: L = 1431 m3/h = 397,5 l/s.

Áp suất làm việc tại các miệng thổi ∆pmt = 50 Pa.

Có nhiều phương pháp thiết kế hệ thống đường ống dẫn

không khí. Đối với hệ thống này, em sử dụng phương pháp

ma sát đồng đều để tính toán thiết kế.01/15/151. Xác định tốc độ khởi đầu, tiết diện, cỡ và tổn thất áp suất

của đoạn ống đầu tiên từ quạt của máy HRV đến chỗ rẽ

nhánh đầu tiên (đoạn A-B).

•Tốc độ khởi đầu: 4,82 m/s.

•Tiết diện: 0,0825 m2.

•Cỡ đoạn ống đầu tiên: a × b = 300 x 275

•Tổn thất áp suất: ∆pl = 0,9 Pa (giữ nguyên tính cho các

đoạn ống còn lại)

2. Sử dụng bảng 7.11 [TL1] để tính tiết diện ống nhánh và xác

định cỡ ống a × b theo bảng 7.3[TL1]. Kết quả tổng hợp

trong bảng 5.1.

01/15/15Bảng 5.1: Kết quả tính toán cỡ ống

Đoạn Lưu lượng

Phần trăm

Phần trăm Tiết diện Cỡ ống chọn,

ống

gió, l/s

lưu lượng, % tiết diện, % ống, m2

mm×mmTốc độ,

m/sAB397,51001000,0825300/2754,82BC310,678830,0685300/2504,54CD303,176810,0668300/2504,54DE295,674800,0660300/2254,48EF251,763700,0578300/2004,36FG207,852600,0495250/2004,20GH163,941490,0404200/2004,05HI120,03037,50,0309200/1503,88IJ15,0470,0058100/1002,60JK7,523,50,0029100/1002,6001/15/153. Tính tổn thất áp suất.

Dựa vào tổng chiều dài tương đương của toàn bộ các đoạn

ống.

Kết quả tính chiều dài tương đương được tổng hợp trong

bảng 5.201/15/15Bảng 5.2: Kết quả tính chiều dài tương đương.

Đoạn ốngHạng mụcChiều dài, mABỐng gió2BCỐng gióCộng thêm chiều dài

tương đương, m6Cút 9001,775CDỐng gió2,2DEỐng gió0,8EFỐng gió3,5FGỐng gió3,5GHỐng gió3,5HIỐng gió6,4IJỐng gió3,3JKỐng gió2Tổng chiều dài l01/15/1533,21,775

34,975Tổn thất áp suất: ∆p = l. ∆pl = 34,975.0,9 = 31,5 Pa.

Tổng tổn thất áp suất của đầu đẩy:

∆pT = ∆p + ∆pmt = 31,5 + 50 = 81,5 Pa.

Áp suất miệng thổi của bộ HRV là: ∆pHRV = 112 Pa

Ta thấy ∆pHRV > ∆pT thỏa mãn.

Tính toán tương tự cho các đường ống khác, kích thước

của chúng được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng cấp gió tươi.01/15/15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×