1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Máy cắt đã chọn là thỏa mãn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (672.16 KB, 52 trang )


Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐ- UĐMMC = 20KV > UĐM

- IĐMCL = 8000A > ILVCB = 7140A

- Dao cách ly đã chọn có IĐMDCL = 8000A > 1000A nên không phải kiểm tra ổn

định nhiệt.

- iLDD = 200KA > iXK = 146KA

Vậy dao cách ly đã chọn là thỏa mãn

c. Chọn máy biến áp bậc 2: 6,3/0,4 KV:

Máy biến áp bậc 2 có nhiệm vụ cung cấp cho động cơ 380/220V và thắp sáng.

Với giả thiết lúc này không tính đến sự làm việc của các động cơ vì ở giai đoạn ban

đầu thiết kế các loại động cơ điện và công suất định mức của chúng còn cha biết.

Với giả thiết công suất tiêu thụ tự dùng cấp 0,4KV bằng khoảng 15% công suất

tự dùng của toàn nhà máy. Nh vậy tổng công suất ở cấp 6/0,4 KV là:

S TD =

0,15. 37,6 = 5,64 MVA = 5640KVA

SĐMB 5640/4 = 1410KVA

Tra bảng chọn loại máy biến áp TC3 - 1600 - 6,3/ 0,4 có các thông số:

SDM(KVA) UC (KV) UH (KV)

1600

6,0

0,4P0(KW)

4,2PN (KW)

16UN %

5,5I0%

1,5Nh vậy ta đã chọn xong các thiết bị cho sơ đồ nối điện chính của toàn nhà máy điện

đợc thiết kế.Sinh Viên:Phạm văn Thảo50Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐSơ đồ nối điện chính toàn nhà máy nhiệt điệnSinh Viên:Phạm văn Thảo51Trờng ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Hệ Thống ĐiệnĐồ án môn NMĐ1 đường dây k 3 đường dây đơn

épB V LTG

S

Đ ol ườ ng

B Đ

V D2 20 kvBVP ụ

hBV SL BộB V LMB

S

AĐ ol ườngĐ l ườn g

oB VSLTGB S TG

V LTT-8 0-8 0-8 06 đ ờ n cá p đ ơ n

ư gTB VSLD M Đ

F

BVS LM A

B3 đ ờ n cá p k é p

ư g3 đ ờ n cá p k ép

ư gBV C 1 pha

Đ

Đ ol ường

Đ Đ i n áp

C ệCB 660 / 65-3 2

1

B VQ D Đ gi anm áy

, L

B VSLD M Đ

F

B VSLN M Đ

FF

1F

2F

3F

4D ự p h n g 6 kV

ò

6 kV0 kV

,4

Dự p ò n 0 kV

h g ,4Sinh Viên:Phạm văn Thảo52Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (52 trang)

×