1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Kết luận và kiến nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.89 KB, 43 trang )


dưỡng tốt hơn (cân nặng, chiều cao cao hơn) thì có hành kinh sớm hơn những trẻ

có tình trạng dinh dưỡng kém.

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Đối với nhà trường cần nâng cao nhận thức cho các em học sinh bằng

những buổi học ngoại khoá, những cuộc thi tìm hiểu về dinh dưỡng và ăn uống

hợp lý trong trường học. Y tế nhà trường cần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và thông

báo cho các em cùng gia đình biết về tình hình sức khoẻ.

5.2.2. Đối với gia đình cần quan tâm hơn đến chế độ ăn của các em, thói

quen ăn hàng ngày và giúp các em đánh giá đúng về tình trạng thể lực của mình.

Các việc làm đó không chỉ làm giảm thiếu cân mà hiện tượng thừa cân cũng đang

gia tăng.

5.2.3. Điều tra trên diện rộng để xác định thêm tập tính và hành vi ăn uống

của trẻ.- 33 -Lời cam đoanTôi xin cam đoan những số liệu và kết quả trên đây là tự tôi làm và đúng sự thật.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những kết quả trong luận văn này.Sinh viên.Nguyễn văn Thắng- 34 -Tài liệu tham khảo

Tài liệu tiếng việt

1.Bài giảng vệ sinh - môi trường - dịch tễ (tập 2). Nhà xuất bản Y học.

Hà nội 1997.2.Trần Văn Dần, Đào Ngọc Phong, Nguyễn Bá Cẩn.

Một số nhận xét về sự phát triển thể lực của học sinh ở Hà Nội lứa tuổi

6-14. Sau thập kỷ (1981-1990). Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục,

sức khoẻ, thể chất trong nhà trường các cấp. NXB TDTT 1993. (tr 57)3.Trần Văn Dần và cộng sự.

Một số nhận xét về sự phát triển thể lực ở lứa tuổi học sinh 8-14 trên một

số vùng dân cư miền bắc Việt Nam. Chương trình khoa học công nghệ cấp

Nhà nước KX 07. Đề tài KX 07-07.(tr 480)4.Viện Dinh Dưỡng - Khoa dinh dưỡng cơ sở.

Theo dõi tình hình phát triển thể lực trẻ em tuổi học đường. Viện Dinh

Dưỡng Hà Nội 1995.5.Thẩm Thị Hoàng Điệp.

Đặc điểm hình thái thể lực học sinh trường phổ thông cơ sở ở Hà Nội. Luận

án PTS y dược học 1992.6.Lê Thị Hương.

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của học sinh hai trường tiểu

học nội, ngoại thành Hà Nội. Luận án ThS dinh dưỡng cộng đồng. Hà nội 1999.

(tr 13)7.Hà Huy Khôi.

Mấy vấn đề dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp. NXB Y học Hà Nội

1994.(tr 147)8.Hà Huy Khôi.

Phương pháp dịch tễ học dinh dưỡng. NXB Y học. Hà nội 1997 (tr32,96)9.Đào Huy Khuê.

Đặc điểm hình thái kích thước tăng trưởng và phát triển của học sinh phổ

thông 6-17 tuổi ở Hà Đông. Luận án PTS khoa học 1991.10. Đỗ Kim Liên và cộng sự.

Theo dõi tình hình phát triển thể lực trẻ em tuổi học đường. Báo cáo khoa

học Viện Dinh Dưỡng 1995.

- 35 -Trần Thị Hồng Loan.

Tình trạng thừa cân và các yếu tố nguy cơ ở học sinh 6-11 tuổi tại một quận nội

thành TP.HCM.Luận án Th.S. Dinh dưỡng cộng đồng. Hà nội 1998.(tr 69)

12. Trần Đình Long, Lê Nam Trà, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Phú Đạt và

cộng sự.

Một số chỉ số phát triển của học sinh lứa tuổi 6-15 ở Hà Nội. Hội Nhi khoa

Việt Nam. Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản. Tập 4. Số 2 và 31995.(tr12)

13. Trần Đình Long, Lương Bích Hồng, Cao Phương Nam.

Đặc điểm hình thái cơ thể của học sinh trường THCS Trần QuốcToản (8289 ) và trường THCS Bắc Lý - Nam Hà. Hội Nhi khoa Việt Nam. Tổng hội

Y dược học Việt Nam xuất bản. Tập 4. Số 2 và 3- 1995.(tr13)

14. Trần Đình Long, Nguyễn Thu Nhạn, Tô Thanh Hương và cộng sự.

Tình hình sức khoẻ học sinh lứa tuổi PTCS sau 8 năm nghiên cứu và theo

dõi 1982-1989. Hội Nhi khoa Việt Nam. Tổng hội Y dược học Việt Nam

xuất bản. Số 1- 1990.(tr30)

15. Trần Đình Long, Nguyễn Thu Nhạn, Tô Thanh Hương và cộng sự.

Một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh THCS sau 8 năm nghiên cứu

1982-1989. Hội Nhi khoa Việt Nam. Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất

bản. Số 1- 1990.(tr 47) .

16. Từ Ngữ, Huỳnh Nam Phương, Hà Huy Khôi và cộng sự.

Tìm hiểu tình hình thể lực trẻ em lứa tuổi học đường. Viện dinh dưỡng.

Khoa Dinh dưỡng cơ sở. 1999.

17. Phan Thị Thuỷ.

Tình trạng dinh dưỡng lứa tuổi vị thành niên ở vùng ven biển Lệ Thuỷ Quảng Bình. Luận án ThS dinh dưỡng cộng đồng. Hà nội 1996.(tr 6,28,53)

18Cao Quốc Việt, Nguyễn Phú Đạt.

Một số nhận xét về tăng trưởng và hình thái của trẻ em lứa tuổi dậy thì ở Hà Nội.

Hội Nhi khoa Việt Nam. Tổng hội Y dược học Việt Nam xuất bản. Tập 5.

Số 2- 1996.(tr 49) .Tài liệu tiếng Anh

19. Ahmed F, Bhuyan M.A, Shaheen N.

Effect of socio - demographic condition on growth of urban school children

of Bangladesh. Eur - J - clin- Nutri 1991 Jun, 45 (6): 327-330.

20. Betty ruth carruth.

Adolescent. Present knowledge in Nutrtion 1992. (tr 325-332)

- 36 -Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

×