1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

a. Mụi trng khụng khớ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

b. Mụi trng nc

on kho sỏt ó tin hnh o c, ly mu, phõn tớch ỏnh giỏ hin trng

mụi trng nc khu vc gm:

+ Ly mu, phõn tớch ỏnh giỏ cht lng nc ngm, nc mt, nc thi

- Ly mu ti cỏc ging o, ging khoan v ging nc thụ ti khu

vc d kin xõy dng d ỏn v khu vc dõn c xung quanh (03 mu x 3

p);

- Ly my nc t h thng kờnh mng chy qua khu vc d ỏn,

nc ao tự ti khu vc d ỏn (03 mu x 3 p);

+ Cỏc ch tiờu phõn tớch: nhit , pH, dn in, c, SS, DO,

BOD5, COD, NH3, NO2-, PO43-, Hg, As, CN-, du ng thc vt, Fe2+, tng

Coliform.4.1.2. iu tra thu thp cỏc s liu v iu kin t nhiờn, kinh t xó

hi khu vc d ỏn

Thu thp cỏc s liu v iu kin t nhiờn nh: khớ hu, nhit , m,

bc x nhit, lng ma, giú, mc nc thy vn v cỏc s liu v kinh t - xó hi

ti khu vc xõy dng d ỏn v vựng ph cn.4.1.3. Cỏc phng tin ly mu, o c, phõn tớch, ỏnh giỏ hin

trng mụi trng

TTThit b oNc sn xut1Thit b o giúAnenometerAnh2Thit b o nhit , mThermohydrometer3Thit b o bc x nhitCalorimeterAnhíThit b ting n v bi

1Thit b o ting nSound Level MeterM2Thit b o ting nIntegating Sound Leven Meter NL-04NhtCông ty TNHH Minh Khang14Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

TTThit b oNc sn xut3Thit b ly mu bi tngLow Volume air Sampler SL - 15Nht4Thit b o bi LazerLazer Dust MonitorNhtWater SamplingMThit b ly mu nc

1Bm ly mu ncThit b ly mu cỏc tỏc nhõn húa hc trong khụng khớ

1B ly mu khớHandy KIMOTONht2Thit b ly mu khớ a chcMulti Purpose Handy Air SamplerNhtBm ly mu khớAir Sampling PumpMnng

3Thit b ly mu t v phõn tớch t

1Soil Sampling KitM2Soil Test KitMCỏc thit b o nhanh cht lng mụi trng khụng khớ

1Mỏy o Cacbon MonoxytCO Riken Personal Monitor CO82Nht2Mỏy o Nit Dioxyt NO2Riken Personal Monitor SC-90Nht3Mỏy o 4 ch tiờu khớ cToxic Gas MonitorNht4Mỏy o Cacbon DioxytRiken Potable Model RI-411ANhtCỏc thit b phõn tớch nc

1Mỏy phõn tớch cht lngWater AnalyzerMnc

2B phn tớch nc dó ngoi Water Analyzer Lab HACH DRELM3Thit b o BOD5HACHM4Thit b o CODCOD instrumentAnh5Thit b phõn tớch vi trựngTotal Coliform Lab HACHMEcoliCông ty TNHH Minh Khang15Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

TTThit b oNc sn xut6Mỏy sc ký khớHPM7Mỏy sc ký ionSimazuNht4.2. C quan v cỏ nhõn tham gia

C quan t vn Lp bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng d ỏn xõy dng

T hp vn phũng, thng mi v nh ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ Q. Ba ỡnh - H NiCễNG TY TNHH CễNG NGH V PHT TRIN VIT NAMDanh sỏch cỏc thnh viờn tham gia lp bỏo cỏo TM bao gm

1PGS.TS Lờ Ngc Cỏt2ThS. Lờ Vn Hu3CN. Nguyn Vit TrungCh nhim d ỏn

Qun lý d ỏn

Ph trỏch phũng

TM4ThS. Nguyn Vn HựngChuyờn viờn TM5KS. Nguyn Quang HuyChuyờn viờn TM6CN. Nguyn Th HnhChuyờn viờn TM7CN. Nguyn Ngc NamChuyờn viờn TM8CN. Nguyn Th HngChuyờn viờn TM9CN. Nghiờm Th Hong AnhChuyờn viờn TM10CN. Lờ Lng DoónChuyờn viờn TM11CN CLC Nguyn Hng NhungChuyờn viờn TM12CN T Quang cChuyờn viờn TMQuỏ trỡnh thc hin bỏo cỏo TM ca bờn t vn c chia thnh nhiu

bc:Công ty TNHH Minh Khang16Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Bc 1: Thu thp cỏc s liu, t liu liờn quan n d ỏn

Bc 2: Kho sỏt hin trng ti nguyờn v o c cỏc yu t mụi

trng khu vc.

Bc 3: Vit bỏo cỏo TM d ỏn quy hoch v tham vn ý

kin cng ng.

Bc 4: Hon thin bỏo cỏo cui cựng np S Ti nguyờn

Mụi trng v Nh t H Ni thm nh.Chơng I. Mô tả tóm tắt dự án

1.1. Tên Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở1.2. chủ dự án

Công ty tnhh minh khang1.3. vị trí địa lý của Dự án

Toà nhà nằm ở số 20 Phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Tp. Hà Nội.

- Phía Bắc: Nhà dân hiện có.

- Phía Nam: Tập thể A3- UBKHNN.

- Phía Đông: Dân c phờng Giảng Võ.

- Phía Tây: Phố Núi Trúc.1.4. Mục tiêu đầu t

- Làm nơi làm việc, điều hành sản xuất và giao dịch của Viện Nghiên

cứu Da Giầy và công ty, góp phần làm cho sự điều hành tập trung và nhanhCông ty TNHH Minh Khang17Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

chóng hơn, đồng thời cũng làm cho uy thế vị trí của Viện và Công ty cũng đợc

nâng cao hơn khi có một trụ sở làm việc khang trang;

- Là nơi cho các Công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nớc thuê

và làm địa điểm giao dịch, điều hành công việc nhằm khai thác triệt để thế

mạnh của khu đất;

- Là nơi kinh doanh các dịch vụ (trực tiếp kinh doanh hay kinh doanh

bằng hình thức đấu thấu cho thuê địa điểm) nh siêu thị, trng bầy và bán sản

phẩm ngành Da Giầy Việt Nam, hội họp, mua sắm nhằm hỗ trợ cho hệ thống

dịch vụ của khu vực và Quận Ba Đình nói riêng và của Thành phố nói chung;

- Việc đầu t dự án nhằm mục đích kinh doanh các dịch vụ giải quyết

thêm công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của Công ty và của Viện

nghiên cứu Da Giầy;

- Ci to b mt kin trỳc khu vc thờm khang trang, c th hoỏ Quy

hoch chung Qun Ba ỡnh v th ụ H Ni ngy cng ng hong, to p

hn.1.5. Quy mụ D ỏn

Trờn khu t hin cú 2 khi nh.

- Khi cụng trỡnh cao 5 tng ang s dng lm nh lm vic vi din tớch

xõy dng tng 1 l 570 m2, cỏc tng trờn cú din tớch sn l 570m2 4 tng =

2280m2.

- Khi cụng trỡnh tm cao 1,5 tng din tớch 120m2.

Quy mụ cụng trỡnh bao gm 25 tng; 02 tng k thut v 01 tng mỏi.

1.5.1. Gii phỏp h tng k thut ton lụ t

a. Cỏc cn c lp thit k

Phng ỏn thit k tuõn theo:

- Cỏc ch tiờu ca quy hoch ó duytCông ty TNHH Minh Khang18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×