1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Chương I. Mô tả tóm tắt dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

chóng hơn, đồng thời cũng làm cho uy thế vị trí của Viện và Công ty cũng đợc

nâng cao hơn khi có một trụ sở làm việc khang trang;

- Là nơi cho các Công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nớc thuê

và làm địa điểm giao dịch, điều hành công việc nhằm khai thác triệt để thế

mạnh của khu đất;

- Là nơi kinh doanh các dịch vụ (trực tiếp kinh doanh hay kinh doanh

bằng hình thức đấu thấu cho thuê địa điểm) nh siêu thị, trng bầy và bán sản

phẩm ngành Da Giầy Việt Nam, hội họp, mua sắm nhằm hỗ trợ cho hệ thống

dịch vụ của khu vực và Quận Ba Đình nói riêng và của Thành phố nói chung;

- Việc đầu t dự án nhằm mục đích kinh doanh các dịch vụ giải quyết

thêm công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của Công ty và của Viện

nghiên cứu Da Giầy;

- Ci to b mt kin trỳc khu vc thờm khang trang, c th hoỏ Quy

hoch chung Qun Ba ỡnh v th ụ H Ni ngy cng ng hong, to p

hn.1.5. Quy mụ D ỏn

Trờn khu t hin cú 2 khi nh.

- Khi cụng trỡnh cao 5 tng ang s dng lm nh lm vic vi din tớch

xõy dng tng 1 l 570 m2, cỏc tng trờn cú din tớch sn l 570m2 4 tng =

2280m2.

- Khi cụng trỡnh tm cao 1,5 tng din tớch 120m2.

Quy mụ cụng trỡnh bao gm 25 tng; 02 tng k thut v 01 tng mỏi.

1.5.1. Gii phỏp h tng k thut ton lụ t

a. Cỏc cn c lp thit k

Phng ỏn thit k tuõn theo:

- Cỏc ch tiờu ca quy hoch ó duytCông ty TNHH Minh Khang18Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

- Theo TCVN 4319-1986: Nguyờn tc c bn thit k Nh v cụng

trỡnh cụng cng.

- Theo TCVN 4601- 1988: Thit k tr s c quan;

- Theo TCVN 2737- 95: Thit k ti trng v tỏc ng.

- Theo TCVN 5574- 91: Thit k BTCT.

- Theo TCVN 5573- 91: Thit k kt cu gch ỏ v ct thộp.

- Theo TCVN 4474- 1987: Thoỏt nc bờn trong cụng trỡnh

- Theo TCVN 5828- 1994: ốn in chiu sỏng ng ph (yờu cu

chung).

- Theo TCXD 198- 1997: Nh cao tng, kt cu BTCT ton khi.

- Theo TCXD 195- 1997: Nh cao tng, cc khoan nhi.

- Theo TCXD 4878:1989; TCXD 2622:1995; TCXD 6160:1996:

Phũng chỏy cha chỏy.

- Theo TCXD 95- 1983: Chiu sỏng nhõn to bờn ngoi cụng trỡnh xõy

dng dõn dng.

- Theo 20TCN- 25- 91: t ng dn in trong nh v cụng trỡnh.

- Theo 20TCN 46- 84: Chng sột cho cụng trỡnh xõy dng.

- Theo 20TCN 174- 89: Tiờu chun thit k nn múng cụng trỡnh.

- Theo 11TCN 19- 84, 11TCN- 21- 84: Quy phm trang b in.

- m bo cỏc chc nng s dng ca th loi cụng trỡnh yờu cu

b. Thụng s chớnh v quy hoch v quy mụ xõy dng

Thụng s v quy hoch tng mt bng:

+ Tờn d ỏnT hp vn phũng, thng mi v nh

+ Quy mụ nhNh cao tngCông ty TNHH Minh Khang19Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

+ Cp cụng trỡnhc bit+ Tng din tớch t nghiờn cu2580m2+ Din tớch xõy dng cụng trỡnh60%+ H s s dng t8,45 ln+ Tng ngm03 tng+ Tng ni27 tng+ Tng k thut02 tng+ Chiu cao kin trỳc101,1 mc. Gii phỏp thit k quy hoch v kin trỳc cụng trỡnh

Ph Nỳi Trỳc l trc ng trung tõm Tp H Ni, do vy cỏc

cụng trỡnh c xõy dng trờn ph ny phi cú kin trỳc hin i v phI lm p

thờm cho cnh quan khu vc xõy dng.

To nh c xõy dng vi mc tiờu a nng, do vy, vic b trớ

mt bng cỏc sn phi to ra c: Tớnh c lp nhng vn m bo s linh hot

gia cỏc chc nng s dng; tớnh liờn kt thng nht gia cỏc kin trỳc v cụng

nng; m bo s thõn thin vi mụi trng v hi ho vi cnh quan ụ th; tit

kim nng lng; vt liu s dng m bo cht lng cao; m bo an ton

phũng chng chỏy n, kim soỏt an ninh.

Tng k thut c b trớ ti tng mỏi ca cụng trỡnh, lm ni

lp h thng iu hũa bỏn trung tõm, phũng k thut thangmỏy v cỏc phũng k

thut khỏc nh in, in lnh, h thng thụng tin liờn lc, cụng ngh truyn thanh,

truyn hỡnh, b nc mỏi, ch mỏy bay trc thng cu h.

Tng hm c thit k lm ni xe ca tũa nh phi m bo

nng lc (cú th xem xột ti kh nng xe t ng) c s thụng thoỏng,

thun tin cho khai thỏc.Công ty TNHH Minh Khang20Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Mt ng ca tũa nh c thit k vi kin trỳc phự hp vi

cnh quan mụi trng, tn dng ti a li th v trớ khu t. Kin trỳc mt ng

phi to nờn c s uy nghi, sang trng v bn vng vi thi gian.

d. Gii phỏp kt cu cụng trỡnh

- Phn múng: Vi quy mụ cụng trỡnh nh trờn thỡ phn múng l cc khoan

nhi BTCT (chiu di trung bỡnh mi cc d kin l 45,5m vi ng kớnh 1000

v 1200. Mi cc ta vo lp t s 7 l lp sn si ln cỏt, cui mu xỏm vng

trng trng thỏi rt cht).

- Thi cụng tng hm dựng tng BTCT dy 800mm, cm vo lp t si

sn chng chuyn v ngang cho cỏc cụng trỡnh xung quanh khi thi cụng v chng

thm cho cỏc tng hm.

- Kt cu phn thõn l khung BTCT ( ti ch). Tng bao che, tng

ngn xõy gch kt hp vi cỏc vỏch BTCT chu lc, kt hp vi vỏch kớnh.

Vi cỏc khu vc bao che bng kớnh phớa ngoi, dựng kớnh an ton.

- Sn cỏc tng bờ tụng ct thộp ti ch.

Tt c cỏc cu kin: tng, sn tng hm, b nc sch, an mỏi, sờnụ, an

v sinh sau khi bờ tụng xong phi c x lý chng thm bng vt liu chng

thm ngoi, quy trỡnh chng thm theo hng dn chuyờn ngnh.

e. Gii phỏp thit k phn in

Ngun in:Ngun in cung cp cho cụng trỡnh c ly t li inca thnh ph trờn Nỳi Trỳc vi in ỏp 22KV. Ngoi ra cũn phi lp t thờm 01

mỏy phỏt in d phũng bờn trong cụng trỡnh.

Tng cụng sut in lỳc cc i theo tớnh toỏn: 686,5kw- 808kva. D kin

dựng hai loi ph ti:

-Loi 1:+ Chiu sỏng (59,5kw*hs 0,95 = 156,5kw);

+ ễ cm in (225,6k*hs 0,6 = 235,0 kw);Công ty TNHH Minh Khang21Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

+ Bỡnh un núng (15,0kw*hs 1,0 = 15,0kw);

+ Cu thang mỏy (20,0kw*hs 1,0 = 40,0kw);

+ Bm nc (15,0kw*hs 0,2 = 6,0kw);

Tng cụng sut tớnh toỏn ph ti u tiờn: 452,5kw.

H s s dng tớnh toỏn trung bỡnh: 0,67.

-Loi 2: iu hũa khụng khớ (370kw*hs 0,95 = 351,5kw).H s s dng tớnh toỏn trung bỡnh 0,95.

Gii phỏp thit k:

-Dựng 01 ng cỏp CU/XLPE/DSTA/PVC/3*70m2, u nivo mng li in 22kv ca thnh ph, dn ngun in v cp cho cụng

trỡnh, cỏp c chụn ngm t di lũng hố ng. Bờn trong cụng trỡnh

xõy dng mi 01 trm bin ỏp cú cụng sut 630kw, trm c xõy dng

theo kiu kiụt v c t di tng hm.

-T t h ỏp ca trm, s dng 02 ng cỏp trc CU/PVC?4*(1*185)mm2 dn ngun in 0,4kv, v t in chiu sỏng (TT) v t

iu hũa (H), cp in cho ton b cụng trỡnh, mi ng dõy cp in

cho 1 loi ph ti u tiờn v khụng u tiờn. Cỏp c i trong ho k thut

300*300.

-ng cỏp cp cho cỏc ph ti u tiờn, c dn n tchuyn i ngun d phũng (ATS), cựng vi ngun in d phũng t mỏy

phỏt in diezen, t ti tng hm ca cụng trỡnh. Vi cụng sut cc i

452,5kw, dựng 02 mỏy phỏt in 300kva- 240kw/380- 220V/50Hz v b

chuyn i ngun (ATS) ng b. Cỏc ph ti u tiờn s c cp in

bng 2 ngun, in li v in d phũng t mỏy phỏt in, thụng qua t

(ATS) bng ng cỏp trc CU/PVC/4*(1*85)mm2, dn n t in (TT)

t ti phũng k thut in trong tng hm, t t in (TT) dựng 04 ng

cỏp CU/PVC/4*35mm2, dn ngun n cỏc t in tng tng cp in

cho cỏc ph ti nh chiu sỏng, cm, qut giú, mi ng dõy cp inCông ty TNHH Minh Khang22Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

cho t 3 n 4 tng. Riờng cu thang mỏy, mỏy bm nc c cp in

bng cỏc ng cỏp riờng t t in tng (TT).

-ng cỏp cp cho iu hũa khụng khớ, c dn thng nt in (H), t dõy cỏp c dn thng lờn hp in iu hũa cỏc tng,

bng cỏc ng cỏp CU/PVC/4*70mm2 v 4*35 mm2, cp in cho cỏc

cc iu hũa trung tõm tng. Mi ng dõy cp in cho t 3 n 4 tng.

-Cỏc ng cỏp trc dn lờn cỏc tngi trong hp k thutin, ton b dõy dn n cỏc ph ti in chụn ngm tng, dm, trn. Dõy

ngm trn lun trong ghen nha cng, ngm dm, trn lun trong ghen

nha ng cng d15.

-Ton b cỏp, dõy s dng loi rut ng, cú cp cỏch in t600V tr lờn.

Phõn mch ph ti cụng sut ln.

-Ph ti trờn mi phõn mch dựng ngun cụng sut ln phikhụng c ln hn 3000W v s im ph ti khụng c quỏ 2 im.

-S u dõy cho mt mng in phõn phi c trng trongmt cụng trỡnh nh vi cỏc phõn mch ốn, qut cho cỏc trang b in

cụng sut ln.

ỏnh giỏ ph ti ( xỏc nh s im v kiu ph ti) theo cỏc tiờu chớ

sau:

-Cụng sut tớnh toỏn ca mt phũng:Pốn + P cm + P iu hũa +P thit b khỏc = P TT = P t

P t : Cụng sut t ca mt phũng

P TT : Ph ti tớnh toỏn

STT = P TT / cosCông ty TNHH Minh Khang23Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

-V trớ lp t cỏc ph ti:V trớ v s lng cỏc ph ti ph thuc vo kớch thc cụng trỡnh v

mc ớch s dng, ng thi ph ti cũn ph thuc vo s thớch ca ngi tiờu

dựng.

Chiu sỏng trong nh s dng ốn hunh quang, ốn compact, m bo

chiu sỏng cn thit theo tng mc ớch ca cụng trỡnh. Ti thiu trong mt

bung ớt nht thng cú trung bỡnh l 4 im ph ti cỏc im chiu sỏng cú th

t trờn trn hoc tng hoc c trn v tng sao cho chỳng to ra sỏng

ng u nht v khụng lm chúi mt. cỏc bung ln, hnh lang cụng cng,

cỏc im sỏng khụng t cỏch nhau quỏ 5m.

Chiu sỏng bờn ngoi s dng ốn pha, búng metal halide 400W m

bo sỏng cn thit cho cụng trỡnh.

-V trớ lp t cỏc cụng tc iu khin:Cỏc cụng tc iu khin ốn, qut cn phi lp t gn ca ra vo phũng.

Trng hp cỏc phũng, snh ln, hnh lang v.v.. cú nhiu li ra vo nờn lp hai

cụng tc hai ng cú th iu khin cỏc im thun li khỏc nhau. Cụng tc

iu khin ốn ngoi tri cú th lp cỏc v trớ thớch hp trong nh.

Cỏc ch dn chung v lp t cỏc trang thit b in:

-Cụng tc, cm v cỏc im ốn:Cụng tc, cm i chỡm trong tng cú dõy t vi cụng sut cho phộp

3,0 kw v dũng in cho phộp l 16A, nha õm tng dựng loi chng chỏy,

m bo cho cỏc thit b in cú cụng sut t 1 n 2kw lm vic bỡnh thng,

an ton, bn v d dng bo trỡ, thay th. Trng hp i dõy kớn cú hp d

phũng trong tng, phi cú np cỏch in trờn ú lp cụng tc, cm. d ti

thiu 15 cm dõy lm mi ni cho mi dõy. Khụng lp cm cỏch sn di

23 cm. Khi cn cú cm gn sn phi cú trang b bo v.

Gia cm v cụng tc iu khin cn phi cú cu chỡ ct dũng khi

cú ph ti ln hn nh mc cu chỡ nhm bo v cm khi b h hi.Công ty TNHH Minh Khang24Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

-Bo v h thng in:Tt c cỏc t in tng, t in tng, hp in phũng, u phi lp cỏc

aptomat cú cựng mt cp bo v cho tng thit b, tng cm thit b, tng

ng cỏp riờng bit, m bo c tớnh chn lc khi cú s c, trỏnh mt in

trờn din rng v an ton, thun tin cho thao tỏc s dng, thay th.

Cu dao, cu chỡ phi lp trờn dõy pha khụng c lp trờn dõy trung

tớnhthỡ cỏc trang thit b in s luụn cú in mt u trang b ngay c khi c

chỡ ó chỏy, iu ú rt nguy him. Tng t, cu dao lp trờn ng trung

tớnh, cỏc trang thit b in s luụn cú in, ngay c khi khụng cú dũng chy

qua cu dao, iu ú rt nguy him.

-An ton in:Cỏc thit b in nh cm, hp in, t in, mỏy bm nc, cỏc v

thit b in kim loi v.v.. u phi ni t an ton, bng cỏc ng cỏp, dõy

ng bc v h thng tip a gm cc thộp bc ng D24 di 2,5m, cựng dõy

ng m16 chụn sõu di t vi in tr t <= 4, m bo an ton cụng

trỡnh khi cú dũng in rũ.

-iu hũa v thụng giú:Thụng giú nhõn to, s dng cỏc qut hỳt casete theo TB ng b do cỏc

nh sn xut cung cp (trane, daikin, missubishi) m bo lng giú thụng

thoỏng theo yờu cu.

Lm mỏt nhõn taoj, s dng h thng iu hũa khụng khớ bỏn trung tõm

cho cỏc tng gm gin lnh lp bờn trong cỏc phũng, cc núng t bờn ngoi

cụng trỡnh, phi m bo iu hũa khụng khớ theo yờu cu.

f. Chng sột v ni t

Chng sột cho cụng trỡnh s dng loi thit b chng sột tiờn tin nht, ó

c kim duyt l h thng to tia tiờn o dựng h thng kim thu sột Pular 18,

di 2m liờn kt vi b ghộp ni inox di 3m, cú tng cao 5m c t trờn mỏiCông ty TNHH Minh Khang25Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

cụng trỡnh, h thng ny chu c mi tỏc ng khc nghit ca thi tit, cựng

tn ti vi tũa nh v cú bỏn kớnh bo v l 55m.

H thng dn dũng xung t dựng 01 ng cỏp ng 70 mm2, cỏp c

kp cht vo tng bng b kp nh v cỏch nhau 1,5m. m bo kh nng dn

sột nhanh, an ton cụng trỡnh. Ni t s dng h thng cc, bng ng ni t nh

h thng tip a an ton, vi in tr ni t ,= 10.

g. Gii phỏp thit k phn cp nc

Ngun nc luụn l vn t lờn hng u i vi con ngi,

trờn tt c cỏc lnh vc i sng, kinh t, vn húa xó hi v.v Trờn c s h tng

ó cú, nc cp cho cụng trỡnh Tũa nh Vn phũng bao gm cỏc nhu cu; nc cp

cho cỏc thit b v sinh, sinh hot v nc cha chỏy cho cỏc hng cu ha

trong nh.

Ngun nc ly t ngun ca Thnh ph H Ni trờn ng Nỳi

Trỳc vo b cha nc ngm, 1 mỏy bm sinh hot hỳt nc t b ngm ny lờn

b mỏi, nc t b mỏi theo cỏc ng ng cp vo thit b v sinh; 01 mỏy bm

cu ha hỳt nc d tr t b ngm y lờn ng ng cu ha, sau khi b mỏi ó

dc cn nc trong trng hp cú chy, ti mi hp cha chỏy cú b trớ cỏc bỡnh

bt xỏch tay.

Tng hp thy lc h thng ng cp nc tớnh toỏn theo phng

phỏp ni suy.

Tớnh toỏn quy mụ dựng nc:

Cỏc ch tiờu tớnh toỏn:

+ Nc cp sinh hot cho cỏn b cụng nhõn viờn: qi = 20 (l/ng- ng)

+ Nc d phũng bng 28% tng lu lng nc tớnh toỏn.

Tớnh toỏn lu lng nc cho nhu cu sinh hot:

+ Lu lng nc sinh hot ngy trung bỡnh c xỏc nh:Công ty TNHH Minh Khang26Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Qtb=qi Ni (m/ngd)

1000Trong ú:

qi tiờu chun dựng nc (m/ng)

Ni s ngi tớnh toỏn (ngi)

+ Lu lng nc cp cho nhu cu sinh hot ca cỏn b cụng nhõn viờn:

Qtb =20 ì 650

= 13,0 (m/ngd)

1000+ Tng lu lng nc cp sinh hot cho ton cụng trỡnh l:Qtb 13,0 (m/ngd)

+ Lu lng nc tớnh toỏn trong ngy dựng nc ln nht:

Q max = K maxì QtbKmax H s dựng nc khụng iu hũa ngy K = 1,4

(theo tiờu chun ngnh 33- 06);

Q max = 1,4 ì 13 = 18,2 (m/ngd)Lu lng nc tớnh toỏn trong gi dựng nc ln nht:qh max = KhìQ max

18,2

= 2,5 ì

3,8

24

12

(m/h)Kh h s dựng nc khụng iu hũa gi:

Kmax gio = maxì max = 1,35 ì 1,8 2,5

Xỏc nh lu lng nc tớnh toỏn cho cỏc khu v sinh:

Lu lng nc:

cq tt = 0,2 ì N (l/s)

Trong ú:Công ty TNHH Minh Khang27Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

q tt: Lu lng nc tớnh toỏn (l/s)

N: Tng s ng lng ca thit b v sinh trong

on ngtớnh toỏn.

: H s ph thuc vo chc nng ngụi nh;+ Vi c quan hnh chớnh ( = 1,5)

+ Vi s phũng khỏch sn ( = 2,5)

+ H s khụng iu hũa gimaxKh= 1,8+ Ap lc mỏy bm sinh hot Q = 3(l/s); v= 1,5 (m/s); H= 95 (m), ng

kớnh ng y D50 (mm).

+ Ap lc mỏy bm cu ha Q = 5(l/s); v= 1,44 (m/s); H = 120 (m), ng

kớnh ng y D70 (mm).

h. Gii phỏp thit k phn thoỏt nc

Thoỏt nc

Lu lng thoỏt nc bng lu lng cp nc.

Thoỏt nc sinh hot: Nc thoỏt ca cỏc chu ra, chu tm, phu thu sn,

thoỏt vo ng nhỏnh, cỏc ng ng Tn1,2,3,4,5 nc theo ng ng dn xung

sn ct + 1,500 ca tng 1 ri thoỏt xung b t hoi v trớ xem bn v phn mt

bng thoỏt nc. Sau khi ó lng lc s b nc c thoỏt ra h thng ga thoỏt

nc xõy (1M ì 1M ì 1M ) mỏy bm nc thi s hỳt tun hon ton b nc trong

ga xõy ny y ra h thng thoỏt nc chung ca ng Nỳi Trỳc.

Cỏc ng thụng hi ca b pht t cỏch vt mỏi 0,7m.

Thoỏt nc ma: ti tng mỏi cú b trớ cỏc ng ng thoỏt nc ma cú gi

chn rỏc ti mi ming ng, dn nc ma t mỏi xung, nc theo ng ng dn

xung sn ct +1,500 ca tng 1 sau ú dn ra h thng thoỏt nc chung ca

ng Nỳi Trỳc. Mt khỏc ng dc cho xe xung tng hm ct 1,500 cú b trớCông ty TNHH Minh Khang28Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×