1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

b. Quản lý nước thải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

5.2.1. Giai đoạn xây dựng

5.2.1.1. Quan trắc chất lợng môi trờng không khí

+ Mục tiêu quan trắc

Mục tiêu quan trắc chất lợng không khí trong giai đoạn này là xác định tổng

bụi lơ lửng (TSP) trong không khí tại các vị trí nhạy cảm gần công trờng xây dựng

và mức độ gia tăng bụi có vợt quá mức cho phép trong TCVN 5937-2005 hay

không.

+ Vị trí quan trắc

Trong giai đoạn triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của Toà nhà sẽ có rất

nhiều phơng tiện thi công, vận chuyển và các thiết bị khác hoạt động trong phạm vi

khu vực dự án. nên nồng độ của một số chất ô nhiễm sẽ tăng cao và ảnh hởng đến

môi trờng khu vực xung quanh trong đó đặc biệt là vấn đề ô nhiễm bụi và khí thải

của các loại động cơ. Do vậy vị trí các điểm quan trắc môi trờng không khí trong

giai đoạn này nh sau:

Bảng 6.1. Vị trí quan trắc chất lợng không khí trong giai đoạn xây dựng

TThiệu điểm1KK012KK023KK034KK045Vị trí điểm quan trắcKK05+ Các thông số quan trắc

Các thông số quan trắc chất lợng môi trờng không khí đợc trình bày trong

các bảng sau:

Bảng 6.2. Thông số quan trắc chất lợng không khí xung quanhCông ty TNHH Minh Khang107Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

TTCác chỉ tiêu quanKhu vực dự ántrắc1SO2*2NO*3CO*4CH4*5H2S*+ Tần suất quan trắc môi trờng

Tần suất quan trắc trong giai đoạn này là 3 tháng/lần.

+ Phơng pháp đo đạc và phân tích mẫu (Phơng pháp monitoring)

Các phơng pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lợng không khí sử dụng trong

báo cáo này đợc tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 5939-1995, TCVN 59401995, TCVN 6994-2001, TCVN 6991- 2001.

+ Tiêu chuẩn so sánh

áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5937 - 2005 về tiêu chuẩn chất lợng

không khí xung quanh ; TCVN 5949 - 1998 Tiếng ồn khu vực công cộng và dân c

Mức tối đa cho phép ; TCVN 6962 - 2001 Rung động và chấn động do các hoạt

động xây dựng và sản xuất công nghiệp5.2.1.2. Giám sát chất lợng nớc mặt

+ Vị trí các điểm quan trắc chất lợng nớc mặt

Trong giai đoạn xây dựng và thi công các hạng mục công trình tại dự án sẽ

có các ảnh hởng đến môi trờng nớc tơng đối lớn và phức tạp. Do vậy, vậy cần đặt

các ví trí quan trắc hợp lý nhằm phát hiện và xử lý các tác động xấu đến môi trờng.

Vị trí các điểm quan trắc nớc mặt tại dự án nh sau:

Bảng 6.3. Vị trí quan trắc chất nớc mặt tại khu vực dự án

TTKí hiệu điểmVị trí các điểm quan trắcCông ty TNHH Minh Khang108Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

1NM01*2NM02*3NM03*4NM04*+ Các thông số quan trắc

Các chỉ tiêu và thông số quan trắc chất lợng môi trờng nớc mặt bao gồm :

pH, Chất rắn tổng số, Độ đục, DO, BOD 5 (20), COD, Amonia, Nitrat, Nitrit (tính

theo N), Ni tơ tổng, Phot pho tổng, Xianua, Dầu mỡ, Chất tẩy rửa, Tổng Fe, Pb,

Mn, Zn, Ni, Cd, Tổng Coliform, Fecal Coliform

+ Tần suất quan trắc

Các vị trí quan trắc chất lợng nớc mặt tại khu vực dự án sẽ tiến hành quan

trắc với tần suất 3 tháng/ lần

+ Tiêu chuẩn so sánh

áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5942 - 1995 - Tiêu chuẩn chất lợng nớc

mặt5.2.1.3. Quan trắc chất lợng môi trờng nớc ngầm

+ Vị trí quan trắc nớc ngầm

Vị trí các điểm quan trắc nớc ngầm sẽ đợc tiến hành lấy tại các khu dân c xung

quanh khu vực thực hiện dự án. Vị trí các điểm quan trắc nớc ngầm sẽ đợc lấy tại 5 vị

trí tại khu vực dự án và trong các khu dân c lân cận quanh khu vực thực hiện dự án.Việc

lấy mẫu nớc ngầm nhằm quan trắc và phát hiện các biến động của chất lợng nớc ngầm

tại khu vực. Các lỗ khoan nớc ngầm và giếng nớc ngầm đợc lựa chon quan trắc phải là

các giếng có sự ổn định về lu lợng nhất trong khu vực dự án. Các vị trí lấy mẫu nớc

ngầm tại khu vực dự án đợc trình bày trong bảng 6.4

Bảng 6.4. Vị trí các điểm quan trắc nớc ngầm tại khu vực dự án

TTKí hiệu điểmVị trí các điểm quan trắcCông ty TNHH Minh Khang109Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"1NN01*2NN02*3NN03*4NN04*5NN05*+ Các thông số chất lợng nớc ngầm cần quan trắc

Trong quá trình quan trắc sẽ tiến hành quan trắc các thông số sau: pH, Chất

rắn lơ lửng, Amonia, Nitrate, Phenol, Cianua, As, Cd, Pb, Cr (VI), Cu, Zn, Mn, Hg,

Ni, Tổng sắt, Tổng Coliform, Fecal Coliform

+ Tần suất quan trắc

Nớc ngầm tại 5 giếng quan trắc trong khu vực dự án và đợc lấy và phân tích

với tần suất 3 tháng/lần. Các chỉ tiêu này đợc phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam

nh: TCVN 5944 - 1995.5.2.1.4. Quan trắc các hiện tợng sụt lún xung quanh khu vực dự án

+ Mục tiêu của quan trắc các sự cố sụt lún

Mục tiêu đặc thù của công tác quan trắc sự cố môi trờng tóm tắt nh sau:

- Quan trắc các sự cố đối với đờng giao thông nh: sụt, lún, đẩy nổi, khả

năng chịu tải của các tuyến đờng chạy qua khu vực dự án. Đặc biệt là tuyến đờng

Đê La Thành

- Quan trắc các quá trình lún, rạn nứt của các công trình cao tầng xung

quanh khu vực dự án tại khu dân c phía Tây Nam dự án, Đại học GTVT phía Tây

Dự án và Công ty XD số 4 Hà Nội.

+ Vị trí các điểm quan trắc sự cố sụt lún

Chúng tôi lựa chọn 04 điểm liền kề theo 4 hớng tiến hành quan trắc các sự

cố do sụt lún công trình.

+ Tần suất quan trắcCông ty TNHH Minh Khang110Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Các hiện tợng sụt lún sẽ đợc quan sát chủ yếu bằng cảm quan và các thiết bị

sách tay ngay tại hiện trờng. Tần suất quan trắc sẽ đợc tiến hành với chu kỳ 6

tháng/lần tại tất cả các vị trí5.2.2. Giai đoạn vận hành dự án

Sau khi dự án đi vào hoạt động quá trình quan trắc môi trờng sẽ tập trung

vào quá trình quan trắc chất lợng nớc thải của Toà nhà sau khi qua trạm xử lý nớc

thải tập trung và đổ vào hệ thống thoát nớc chung của thành phố.

+ Vị trí các điểm quan trắc chất lợng nớc

Vị trí các điểm quan trắc chất lợng nớc của khu vực dự án trong giai đoạn

này đợc xác định là:

Đầu ra của hệ thống xử lý nớc thải tập trung tại Toà nhàĐiểm xả thải nớc thải từ hệ thống nớc thải tập trung của Toànhà vào hệ thống thoát chung của thành phố

+ Các thông số chất lợng nớc cần quan trắc

Trong quá trình quan trắc sẽ tiến hành quan trắc các thông số sau: pH, Chất

rắn lơ lửng, Amonia, Nitrate, Phenol, Cianua, As, Cd, Pb, Cr (VI), Cu, Zn, Mn, Hg,

Ni, Tổng sắt, Tổng Coliform, Fecal Coliform

+ Tần suất quan trắc

Nớc thải sau khi xử lý đợc lấy và phân tích với tần xuất là 1 tháng/lần

+ Tiêu chuẩn so sánh, đánh giá

Tiêu chuẩn môi trờng Việt Nam TCVN 5945 - 2005 cột BCông ty TNHH Minh Khang111Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"Chơng VI. Tham vấn ý kiến cộng đồng

6.1 Sự cần thiết của việc tham vấn ý kiến cộng đồng

Tham vấn ý kiến cộng đồng là một phần đánh giá tác động môi trờng của

Dự án. Tham vấn cộng đồng đợc tiến hành với sự phối hợp của Chủ đầu t, T vấn

thiết kế, T vấn môi trờng, chính quyền địa phơng và cộng đồng dân c trong khu vực

Dự án. Kết quả tham vấn sẽ đợc sử dụng để đề xuất các biện pháp giảm thiểu các

tác động môi trờng và thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng trong quá trình thực thi Dự

án.6.2. Mục đích của việc tham vấn ý kiến cộng đồng

-Nhằm hiểu biết đợc ý kiến và mối quan tâm của cộng đồng về Dự án,đặc biệt là những ngời bị ảnh hởng trực tiếp bởi việc xây dựng và vận hành Dự án.

Trên cơ sở này, những mối quan tâm đó có thể đợc giải quyết hợp lý trong quá

trình lập Dự án.

-Lắng nghe ý kiến cộng đồng và mối quan tâm của họ đối với Dự án,đặc biệt là các tác động trực tiếp đến cuộc sống của cộng đồng.

-Giải quyết các xung đột trong các đề xuất từ phía cộng đồng với cácvấn đề về môi trờng và sự trì hoãn trong thực hiện kế hoạch thi công của chính

quyền.

-Xác nhận tính hợp lý và hợp pháp đối với các quyết định của chínhquyền đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của ngời dân, xem xét các đề xuất của cộng

đồng và chính quyền.

-Hiểu đợc các khó khăn mà chính quyền và ngời dân khu vực Dự ánđang quan tâm.6.3. Phơng pháp tiến hành

Chủ đầu t Công ty TNHH Minh Khang phối hợp với Công

Ty TNHH Công nghệ và Phát triển Việt Nam gửi văn bản đến Uỷ ban Nhân dân và Uỷ

ban Mặt trận Tổ quốc cấp phờng, xã thông báo về những nội dung cơ bản của Dự án nh:Công ty TNHH Minh Khang112Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

- Mô tả tóm tắt Dự án: vị trí, quy mô xây dựng dự án, các hạng mục xây

dựng, hệ thống cấp thoát nớc,...

- Đánh giá và Dự báo các tác động có thể có của Dự án

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động của Dự án đến môi trờng tự

nhiên và xã hội. Các báo cáo đợc gửi đến UBND và MTTQ quận Ba Đình - thành

phố Hà Nội trớc khi buổi tham vấn đợc diễn ra, để UBND và MTTQ xã đợc đọc và

nghiên cứu.

Trong buổi làm việc với các xã, phờng có sự tham gia của các đại diện nh:

+ Đại diện Chủ đầu t Công ty TNHH Minh Khang

+ Đại diện cơ quan t vấn Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Việt Nam

+ Đại diện UBND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội

+ Đại diện HĐND quận Ba Đình - thành phố Hà Nội

+ Đại diện UBMTTQ quận Ba Đình - thành phố Hà Nội

+ Đảng uỷ quận Ba Đình - thành phố Hà Nội

+ Và một số hộ dân nằm trong bán kính ảnh hởng gần khu vực dự án

Trong buổi làm việc với các đại diện phía T vấn môi trờng và Chủ dự án đã

hỏi và đồng thời cũng đợc nghe những kiến nghị của chính quyền và nhân dân địa

phơng. (Xem Kết quả tham vấn cộng đồng tại Phụ lục)6.4. Tổng hợp các ý kiến tham vấn

6.4.1. ý kiến của Uỷ ban nhân dân quận

- UBND quận Ba Đình tán thành việc triển khai dự án.

- Nhất trí với các tác động đến môi trờng, kinh tế xã hội và các biện pháp

giảm thiểu tác động mà chủ dự án đã đa ra.

Tuy nhiên, có một số ý kiến đóng góp với Chủ đầu t và Ban quản lý

dự án nh sau:

+ Cần đảm bảo xây dựng dự án đúng với quy định của Nhà nớc và có

sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã.Công ty TNHH Minh Khang113Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×