1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Trách nhiệm của ban quản lý dự án trong công tác bảo vệ môi trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"Phụ lục các Tiêu chuẩn

môi trờng Việt NamTCVN 5937 2005: Chất lợng không khíCông ty TNHH Minh Khang120Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Tiêu chuẩn chất lợng không khí xung quanh của Việt Nam Các giới hạn cho

phép của một số thông số chính trong không khí xung quanhĐơn vị: àg/m3

Trung

Thông

sốTrung

bình 1 giờTrung

bình 8 giờTrung

bình 24 giờbình năm

(trung bìnhPhơng

pháp xác địnhsố học)

Pararosalin

SO2350-12550hoặc huỳnh quang

cực tímCO30.00

010.00

0Quang phổ

--hang ngoại không

phân tán (NDIR)

HuỳnhNO2200--40quang hoá học pha

khíO318012080-Trắc quang

tử ngoại

Lấy mẫuBụi lơ

lửng (TSP)300-200140thể tích lớn

Phân tích

khối lợngBụi

10àgPhân tích

--15050khối lợng hoặc

tách quán tính

Lấy mẫuPb--1.50.5thể tích lớn và

quang phổ hấp thụ

nguyên tửChú thích: PM10: Bụi lơ lửng có kích thớc khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 àg; Dấu gạchCông ty TNHH Minh Khang121Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

ngang (-): Không quy địnhTCVN 5949 1995

Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân c

TTKhu vựcCông ty TNHH Minh KhangThời gian122Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

TừTừTừ16h-18h18h-22h22h-6h504540605545707050757050Khu vực cần đặc biệt

1yên tĩnh: Bệnh viện, th viện,

nhà điều dỡng, nhà trẻ, trờng

học

Khu dân c2Khách sạn, nhà ở, cơ quan

hành chính34Khu vực thơng mại,

dịch vụ

Khu sản xuất nằm

xen kẽ trong khu dân cTCVN 5939-2005

Chất lợng không khí. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong

không khí thải công nghiệp

Đơn vị: Miligam trên mét khối khí thải chuẩn (*) (mg/Nm3)Công ty TNHH Minh Khang123Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"TTThông sốGiới hạn tối đa

AB1Bụi khói4002002Bụi chứa Silic50503Amoniac và các hợp chất amoni76504Amoni và hợp chất, tính theo Sb20105Asen và hợp chất, tính theo As20106Cadimi và hợp chất tính theo Cd2057Chì và hợp chất, tính theo Pb1058CO100010009Clo321010Đồng và hợp chất tính theo Cu201011Kẽm và hợp chất, tính theo Zn303012HCl2005013Flo, HF hoặc các hợp chất vô cơ của5020Flo, tính theo HF

14H2S7,57,515SO2150050016NOx, tính theo NO2100085017NOx (cơ sở sản xuất axit), tính theo2000100010050200010001000500NO2

18Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO320Hơi HNO3 (cơ sở sản xuất axit), tính

theo NO221Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo

NO2Chú thích:Công ty TNHH Minh Khang124Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

(*) Mét khối khí thải chuẩn nói trong tiêu chuẩn này là mét khối khí thải ở nhiệt

độ và áp suất tuyệt đối 760mmHg

Ghi chú:

-Giá trị giới hạn cột A áp dụng cho các cơ sở đang hoạt động-Giá trị giới hạn cột B áp dụng cho tất cả các cơ sở kể từ ngày cơquan quản lý môi trờng quy định.TCVN 6438-2001

Giới hạn tối đa cho phép của các chất khí thải gây ô nhiễm

ThànhPhơng tiện lắp đặtPhơng tiện lắp đặt động cơ xăngđộng cơ Diezenphần gây ô

nhiễm trong

khí thải

CO (%

thể tích)

Hoặc

(ppm thể tích)Ô tôMô tôÔ tôMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức1Mức2Mức 1Mức 2Mức 36,56,04,53,56,04,5---10.0007.800Công ty TNHH Minh Khang125Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

- Động

cơ 4 thì

- Động

cơ 2 thì-15001200600----780078007800----330033003300-------8572Động

cơ có kết cấu

khác

Độ

khói (% HSU)--5

0TCVN 6962-2001

Rung chấn và chấn động Mức tối đa cho phép đối với môi trờng khu công

nghiệp và khu dân cTTKhu vựcKhoảng

thời gianGiá trị7:00 1Khu vực đòi

hỏi độ ồn cực thấpKhu dân c,

bệnh viện, nhà7519:00

19:00 7:002Ghi chúcho phép7:00 19:00Công ty TNHH Minh KhangThời gian

làm việc liên tụcGiá trịkhông quá 10giờ/

ngàynền

75Thời gian

làm việc liên tục

126Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

khách, văn19:00 -phòng.7:0010giờ/ngày

7522:00nằm xen kẽ với khu

thơng mại, dịch vụ

và công nghiệpnền6:00Khu dân c

3Giá trị không quáThời gian

làm việc liên tục22:00Giá trị6:00nềnkhông quá

14giờ/ngàyGhi chú: Chuyển đổi giữa độ rung tính theo dB và gia tốc rung tính theo

m/s2

55606570750,00Giá trị0,010,010,0300,055độ rung, dB

Gia tốc

rung, m/s2608Công ty TNHH Minh Khang127Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

TCVN 5942 1995.

Chất lợng nớc. Tiêu chuẩn chất lợng nớc mặt. Giá trị giới hạn cho phép của

các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nớc mặt

TTThông sốĐơn vịGiá trị giới hạn

AB-6-8.55.5-91pH2BOD5 (200C)mg/l<4< 253CODmg/l< 10< 354Oxy hoà tanmg/l625Chất rắn lơ lửngmg/l20806Asenmg/l0.050.17Barimg/l148Cadimimg/l0.010.029Chìmg/l0.050.110Crôm (VI)mg/l0.050.0511Crôm (III)mg/l0.1112Đồngmg/l0.1113Kẽmmg/l1214Manganmg/l0.10.815Nikenmg/l0.1116Sắtmg/l1217Thuỷ ngânmg/l0.0010.00218Thiếcmg/l1219Amoniac (tính theomg/l0.0051Floruamg/l11.5N)

20Công ty TNHH Minh Khang128Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

21Nitrat (tính theo N)mg/l101522Nitrit (tính theo N)mg/l0.010.0523Xianuamg/l0.010.0524Phenola (tổng số)mg/l0.0010.0225Dầu, mỡmg/lKhông0.326Chất tẩy rửamg/l0.50.527ColiformMNP/100ml5.00010.00028Tổng hoá chất bảo0.150.15mg/lvệ thực vật (trừ DDT)

29DDTmg/l0.010.0130Tổng hoạt độ phóngBq/l0.10.1Tổng hoạt độ phóngBq/l1.01.0xạ

31

xạChú thích

-Cột A áp dụng đối với nớc mặt có thể dùng làm nguồn cấp nớcsinh hoạt (nhng phải qua quá trình xử lý nớc theo quy định).

-Cột B áp dụng đối với nớc mặt dùng cho các mục đích khác. Nớcdùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có quy định riêng.TCVN 5944-1995.

Chất lợng nớc. Tiêu chuẩn chất lợng nớc ngầm

Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm

trong nớc ngầmTTThông sốĐơn vịCông ty TNHH Minh KhangGiá trị giới

hạn129Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

1pH2Màu3Pt-CoĐộcứng(tínhCaCO3)theo6.5-8.5

5-50mg/l300-5004Chất rắn tổng sốmg/l750-15005Asenmg/l0.056Cadimimg/l0.017Cloruamg/l200-6008Chìmg/l0.059Crom (VI)mg/l0.0510Xianuamg/l0.0111Đồngmg/l1.012Floruamg/l1.013Kẽmmg/l5.014Manganmg/l0.1-0.515Nitratmg/l4516Phenolamg/l0.00117Sắtmg/l1-518Sulphatmg/l200-40019Thuỷ ngânmg/l0.00120Selenmg/l0.0121Fecal coliMPN/100mlKhông22ColiformMPN/100ml3Công ty TNHH Minh Khang130Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×