1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

4, Phõn h thụng tin ca v tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


Hình 4: Phân hệ thông tin vệ tinh*B khuych i tp õm thp

Trong s trờn LNA l b khuych i tp õm thp c t ngay sau

anten thu ARXcú nhim v khuych i biờn in ỏp tớn hiu thu vi mctp õm ký sinh rt nh (s trỡnh by chng 4 ). Bộ LNA ca v tinh thng

l kiu cú lm lnh bng Nitrogen lng hoc hiu ng nhit in. B LNA ca

v tinh cng ging nh b LNA ca trm mt t cho nờn chỳng s c tho

lun phn thit b ca trm mt t chng 3.

*B i tn FC (Frequency converter):

Sau khi ó c khuych i v biờn tớn hiu thu tuyn leensex c

trn vi mt tn s chun FL0c to ra bi mt b giao ng OSC-Ocsillator t ngay trờn v tinh. Tn s sinh ra ng sau b trn MIX l t

L0hp gia tn s tớn hiu tuyn lờn v tn s ngoi sai F . Do tn s súng

mang ca tuyn lờn bao giờ cng cao hn tn s tuyn xung cho nờn b i

tn ca v tinh thng l b i tn xung (Down Converter). Nguyờn tc cavic trn tn l dựa vo c tớnh truyn t khụng tuyn tớnh ca cỏc thit b

bỏn dn. Vớ d nh mt diode , sinh ra cỏc t hp tn s mi t hai tn s

u vo, nguyờn tc ny cú th gii thớch n gin nh sau:

uuGi s u vo cú dng:I(t) = Acos[(2F t)+ ]V tớn hiu ngoi sai cú dng:LO(t) = B cos [(2F t) + ]L0L0Sau khi qua b trn tớn hiu u ra s l: O(t) = I(t) LO(t).

Do ú O(t) = AB cos

O(t) = (AB/2)

Nh vy ti b ra ca b trn cú tớn hiu O(t) vi biờn AB/2 bao gm

Uhai thnh phn tn s l F + FLOv bng cỏc b lc u ra ca b i tn tacú th chn ly mt thnh phn tn s m ta mong mun. Trong thụng tin v

tinh thng ngi ta chn thnh phn tn s F

DLOULOUF =F -F . Vớ d i vi bng tn C thỡ F =6Ghz nờn F

DL0F = F - FUln hn F . Do ú ta cúU* B khuych i tin cụng sut PPAv chia HIBRID:LOphi bng 10 GhzBộ khuych i tin cụng sut PPA (Prior Bower Amplifier) cú chc

nng khuych i s b cụng sut tớn hiu i ra t b i tn ti mc ln

cú th phõn chia cho cỏc Transponder. Vic phõn chia c thc hin nh

b HIBRID gm cú n u ra tng ng vi s Transpoder ca v tinh. Cụng

sut ti mi u ra ca nú phi nh hn n ln so vi cụng sut u vo.

*Cỏc b phỏt ỏp Transponder:

Bng tn rng ca tớn hiu v tinh c chia lm cỏc bng nh hn ( vớ

d rng khong 40MHz ). Mi bng ny c phõn phi cho mt b phỏt ỏp

ca nú cũn gi l kờnh v tinh. Mi kờnh v tinh li cú th mang rt nhiu

kờnh s liu v kờnh thoi t ngi s dng. Trờn thc t do phi cú khong

bo v gia cỏc b phỏt ỏp cho nờn di tn thc t m cỏc b phỏt ỏp s

dng thng nh hn 36MHz. Cỏc b phỏt ỏp cú vai trũ nh l cỏc kờnh

chuyn tip thụng tin. Chỳng lm vic trong cỏc di tn riờng nh cỏc b lc

thụng di BPF t ti u vo. Sau khi s lớ bự nh bự tr, bự tn s Tớn

hiu trong mi Transponder s c a qua b khuych i cụng sut cao

HPA u ra khuych i ln trc khi phỏt li hng xung. B HPAca mi kờnh v tinh thng l loi ốn súng chy TWTAvi d phũng

5:1 v hin nay ó bt u s dng loi HPAbỏn dn SSPA. Vi cỏc phng

phỏp a truy nhp m ta s tho lun cỏc mc sau. Một Transponder cú th

cựng mt lỳc phc v nhiu tuyn khỏc nhau. D nhn thy rng trong tng

trng hp h thng dựng k thut s dng li tn s (Reuse) thỡ s hỡnh 4

mi ch l mt na phõn h thụng tin ca v tinh dnh cho mt phõn cc na

cũn li ca phõn cc kia cú s tng t.

*B ghộp cụng sut (MUX):

Trc khi anten phỏt ATXtớn hiu ca cỏc Transponder cỏc bng tncon khỏc nhau phi c ghộp li vi nhau. Yờu cu ghộp phi m bo sao

cho sự can nhiu gia cỏc kờnh v tinh l thp v mc cụng sut ca chỳng

ng u nhau trong tớn hiu tng hp. Cú nhiu k thut c ng dng cho

bộ MUX m trong ú cú th k n mt thit b thụng dng l b

CIRRCULATOR.3. Phn mt t (ground segment)

Phn mt t bao gm tt c cỏc trm mt t ca h thng. Thụng

thng chỳng c ni vi thit b u cui ca ngi s dng thụng qua mt

mng mt t cú dõy hoc khụng dõy. Trong mt s trng hp chỳng kt ni

trc tip vi ngi s dng qua mng VSAT . Cỏc trm mt t i vi ngi

s dng qua mng thng l cỏc trm ln cú dung lng cao phc v nhiu

khỏch hng mt lỳc. Ngc li cỏc trm VSAT l cỏc trm nh cú dng lng

thp v ch phc v mt s lng hn ch ngi s dng. Hin nay, cỏc dch

v VSAT ng rt ph bin nờn cỏc trm mt t VSAt c quan tõm nghiờn

cu rt nhiu.

Cỏc trm mt t cú th phõn bit theo kớch c ca chỳn. Kớch c ny

ph thuc vo dung lng truyn ti v kiu tin tc ca mi trm (thoi,

truyn hỡnh hay s liu). Cỏc trm ln nht c trang b anten cú ng kớnh

30m nh cỏc trm mt t tiờu chun A ca h thng INTELLSAT th h c.

Cỏc trm nh nht anten ch cú 0,6 m vớ d nh cỏc trm truyn hỡnh trc tip

t v tinh. Nhỡn chung do k thut ngy cng phỏt trin nờn kớch c ca cỏctrm mt t ngy cng nh li. Vớ d hin nay trm mt t tiờu chun A ca

INTELLSAT ch cn cú anten ng kớnh t 15 18m .

Cỏc trm mt t thng cú c mỏy phỏt v mỏy thu trao i tin tc

vi v tinh. Mt s trm khỏc ch cú mỏy thu nh trong trng hp trm khai

thỏc cỏc dch v qung bỏ t v tinh hoc l trm phõn phi cỏc dch vuh

truyn hinh v s liu ti khỏch hng. Hinh 5 cho ta thy cu trỳc tng quan

ca mt trm mt t thụng dng.Cấp

nguồn

Bám

Sátđo lờngđiều khiểnDIPLEXERTín hiệu

băng gốc

HPALNAKhối điều chế

Trung tầnTừ ngời dùngKhối giải điều

Chế trung tầnTới ngời dùngHinh 5: Cu trỳc c bn ca trm mt tK thut v trm mt t c bit quan trng cho nhng ngi khai thỏc

h thng thụng tin v tinh bi vỡ nú gn lin vi h. Cỏc thụng s ca trm

mt t, cỏc tớnh cht tớn hiu v quỏ trỡnh x lý tớn hiu ti trm nh ghộp

kờnh, gõy mộo trc, gii mộo trc s c núi ti phn sau.

4. Phõn cc súng mang trờn thụng tin v tinh.

Súng in t bao giờ cng cú mt thnh phn in trng v mt thnh

phn t trng cú hng vuụng gúc nhau v vuụng gúc vi phng truyn

súng. Theo quy c, phõn cc ca súng c nh ngha bi hng ca

vector cng in trng. Núi chung hng ca in trng khụng c

nh v biờn ca nú cng khụng phi l hng s. Khi truyn súng in t

u mút ca vector cng in trng thng vch ra mt ng elip do

ú gi l phõn cc elip.

Phõn cc ca súng in t cú ba thụng s c bn sau:

- Hng quay vector cng in trng: Theo tay phi hoc theo tay

trỏi tc l thun hay ngc chiu kim ng h.- T s trc AR (Axial Ratio): AR = EMAXMIN/El t s gia trc ln vtrc nh ca hỡnh elip phõn cc. Khi AR=1 hay 0 dB thỡ hỡnh elip tr thnh

ng trũn v phõn cc c gi l phõn cc trũn. Khi AR= thỡ hỡnh elip

tr thnh mt ng thng v phõn cc c gi l phõn cc thng.

- nghiờng ca Elip phõn cc: Khi cụng ngh truyn dn s dng li

tn s thỡ ngi ta phi dựng n 2 súng mng cú phõn cc vuụng gúc nhau

0hay nghiờng ca hai elip lch nhau 90 . Nhiu khi nhng tuyn gõy

xuyờn cc ln ngi ta phi s dng thờm s phõn bit v chiu quay ca

vector cng in trng. Mt súng mang quay theo tay phi cũn súng

mang vuụng gúc vi nú quay theo tay trai.

c bit khi dựng phõn cc trũn thỡ ch cú th phõn bit v chiu quay

ca vector phõn cc. Khi ú súng mang cú vector E quay theo tay phi gi l

RHCP (Right Hand Circular Polarisation) v súng mang cú vector E quay

theo tay trỏi gi l LHCP (Left Hand Circular Polarisation). Cỏc phõn cc

trũn hin ang c dựng rt ph bin trong thụng tin v tinh, c bit trong

cỏc h thng dựng loi tn s.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×