1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cỏc k thut iu ch v gii iu ch tớn hiu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


trong thụng tin v tinh thng l súng in t cao tn (RF). Vic iu ch

phi m bo sao cho tớn hiu ít b can nhiu nht l khi súng mang i qua

mụi trng trung gian.

Ngi ta phõn bit hai loi iu ch ú l iu ch tng t cho tớn hiu

analog v iu ch s cho tớn hiu s. i vi tớn hiu tng t thỡ kiu iu

ch thng dựng trong thụng tin v tinh l iu tn FM ( dựng cho thoi, s

liu, truyn hỡnh). Cỏc phng phỏp iu biờn AM v iu biờn pha QAM

(iu ch cu phng) rt ít dựng bi khong cỏch truyn dn rt ln ca

tuyn v tinh cựng vi cỏc tp õm ng truyn s lm cho biờn súng

mang thay i rt mnh gõy nhiu khú khn cho quỏ trỡnh gii iu chờ.

Cỏc k thut iu ch s dựa trờn c s dựng cỏc bin phỏp ti cỏc giũng

bit lờn súng mang. Tớn hiu bng gc bao giờ cng l tớn hiu analog nờn

chỳng phi c chuyn thnh tớn hiu s nh phng thc PCM (Pulse

Coder Modullation) trc khi c iu ch. K thut iu ch s ỏp dng

trong thụng tin v tinh thng l iu ch dch mc pha PSK (Phasing Shift

Keying) v iu ch mc dch pha vi sai DE PSK (Diffferental PSK). uim ca k thut iu ch s l nú khai thỏc c cỏc mt mnh ca tớn hiu

s so vi tớn hiu tng t, ít b can nhiu ca mụi trng v d kt hp vi

cỏc quỏ trỡnh s lý nh mó hoỏ, bo mt, chng li v sa liNúi chung

nguyờn tc ca vic iu ch s v tớn hiu tng t l tng i ging nhau.6.2. K thut iu ch tõn sụ (FM)

A,Nguyờn lý:

iu ch tn s l dựng tớn hiu cn truyn bin iu tn s ca súng

mang.

CGi v(t) l in th biu din tớn hiu dựng iu ch v F l tn s

ca súng mang. Khi dựng v(t) iu ch súng mang, tn s ca súng mang s

bin i theo v(t) v sinh ra mt lch F c cho bi cụng thc: F(t) =

F(t) F(c) = kFMv(t) (Hz)Trong ú KFM(Hz/V) l h s ca b iu ch v F(t) l tn s súngmang b bin iu theo thi gian sau khi iu ch.Nh vy s bin i biờn ca in th v(t) c trng cho tin tc cn

truyn i ó c ti lờn súng mang F(t). Khi truyn súng sang trm thu b

gii iu ch s cn c vo i lng ú khụi phc li tin tc ban u.

B, Ch s iu tn:

MNu tớn hiu iu ch cú dng hinh sin vi tn s F v biờn A thỡ nú

s gõy ra lch tn s cc i ca súng mang l FMAX=kFMiu tn c nh ngha:FMm = FA khi ú ch s

MAXM/F .Ch s iu ch hin th ch mc iu ch ca tớn hiu i vi súng

mang. Giỏ tr mFMln khi biờn ca tớn hiu ln lm tn s súng mang thayi nhiu v s nh khi A nh kộo theo FMAXcũng nhỏ.C, rng ph ca súng mang iu tn:

Ph ca súng mang b iu ch bi mt tớn hiu chuaant hỡnh sin cú tn

Ms F chim mt rụng c tớnh bng cụng thc carson

B = 2(mFMM+ 1) F .Nu tớn hiu dựng iu ch khụng cú dng sin m chim mt gii tn

t 0 n FMAXMthỡ ta phi thay i giỏ tr F bng FMAX.Vi t s iu tn mFM= FMAX/FMAX6.3. K thut gii iu ch súng mang FM

a.Nguyờn lý:

Ngyờn lý ca vic gii iu ch súng mang FM ngc li vi quỏ trỡnh

iu ch tc l gii iu ch s xỏc nh lch tn s tc thi ca súng

mang v t ú khụi phc iờn th tin tc u(t) theo phng thc sau:

U(t)=

Trong úFMFMF(t)l h s ca b gii iu ch tớnh ra (V/ Hz)b. T s tớn hiu trờn tp õm ti u ra ucar b gii iu ch

ờ ỏnh giỏ mc tp õm ngi ta thng s dng khỏi nim mt

000ph cụng sut tp õm N c suy t cụng thc N = N B . Trong ú N l

Ncụng sut tp õm tng cng trờn ton gii B . i vi phng thc gii iu

0tn N s ph thuc vo tn s v c tớnh bng :

00FM22N (F) = N ( / A) (2F) [w/Hz]0õy A l biờn ca súng mang thu c v N l mt ph cụng

sut tp õm ti u vo ca b gii iu ch. D thy rng mt ph tp õm

0ti u ra ca b gii iu ch N (F) cú dng Parabol.

Nu tớn hiu tin tc cú rng ph trong khong (0 n FMAX) thỡ t sS/N ti u ra ca b gii iu ch s c tớnh bng cụng thc:

S/ N = [3/ (2 FMAX)] (FMAX/FMAX20 T) (C/ N ) .0 TTrong ú (C/ N ) l t s gia cụng sut súng magn v mt ph

cụng sut tp õm trờn ton tuyn c o ti u vo ca b gii iu ch. N0c ỏnh giỏ trong giiNFMB = B = 2(m + 1) FMAX.c. Tng ích gii iu tn:

0N0 TNVỡ N = N B cho nờn ta cú C/ N = (C/ N ) B . Do vt m cụng thc C/

N trờn cú th vit thnh:

NS/ N = (3/2) (B / F

C/ N.MAX) (FMAX/FMAX2FM) (C/ N) = 3(1+m )m2

FMKhi m

FMAXFMln thỡ ta d thy S/ N tng rt mnh theo mFMhay theoca súng mang cho nờn i vi nhng tuyn ch cú th ỏp ng cmt giỏ tr C/ N nh, ngi ta vn cú th y c mt t s C/ N ln ti mỏy

thu nu m rng bng tn ca súng mang hay tng sõu iu ch. õy chớnh

l nguyờn lớ hoỏn i bng tn C/ N (cng cũn gi l nguyờn lớ hoỏn i

bng tn cụng sut: Bandwidth Power Exchange) ca phng phỏp iu ch

tn số

6.4. iu ch s

a, Nguyờn lý

Hỡnh 7 cho ta thy nguyờn lý c bn ca mt b iu ch s:

- Mt b to mc (Symbol Generater).

- Mt b mó hoỏ (Ecodinh )

- Mt b to tớn hiu súng mang ( Channel Signal Generater ).

Bộ điều chếDòng số

đi vàoBộ tạo mức

(m Mức)Mã hoáBộ tạo

tín hiệu

sóng mang

(m mức)M=2mHình 7 : Nguyên lý của bộ điều chế sốB to mc s chuyn chui nh phõn u ra M mc nht nh. C

mt nhúm m bit cnh nhau u vo s c th hin bi một mc c trng

mriờng cho cu trỳc logic ca nhúm. Nh vy gia M v m cú quan h M = 2 .

Bộ mó hoỏ s to ra mt s tng quan gia M mc ny vi M trng thỏi cú

th ca súng mang. Trờn thc t trong b iu ch s cú hai kiu mó hoỏ sau:

- Mó hoỏ trc tip ( Direct Encodinh ): Một mc s tng ng vi mt

trng thỏi nht nh ca súng mang

- Mó hoỏ vi sai ( Differental Encodinh ): Một mc s tng ng vi mt

s thay i nht nh gia hai trng thỏi lin nhau ca súng mang

CNu tc lung s ti u vo ca b iu ch l R (bit/s) thỡ tc

Siu ch l R ti u ra hay số thay i trng thỏi ca súng mang trong mi

giõy l:

SCC2R = R /m = R / log M (baud)

iu ch mc dch pha (PSK) c bit thớch hp cho vic truyn dn s

bi nú ít b nhiu lm nh hng v khi so sỏnh vi iu ch dch mc tn s(FSK) thỡ nú s dng ph hiu qu hn hay cú s lng bit/s trờn mi gii tn

n v ln hn. Hai kiu PSK ph bin nht trong thụng tin v tinh l iu ch

dch pha hai mc (BPSK) v iu ch dch pha bn mc (QPSK). Trong mi

kiu li cú hai kiu con tu theo cỏch mó hoỏ l pha trc tip hay vi sai pha

b. iu ch pha hai trng thỏi BPSK v DE- BPSK

Hỡnh 8 cho thy cu trỳc c, bn ca mt b iu ch pha 2 trng thỏi.

õy ta khụng cn b to mc vỡ trong trng hp ny mt mc tng ng

Kvi mt bit chúng ta ký hiu l b l giỏ tr logic ca bit ti u vo b iu

ch tn ti trong khong thi gian [ kTC (k+1) TC ]. Bộ mó hoỏ s chuyn giỏ

KKtr bit b thnh giỏ tr bit m ca chui in th v(t), thng l NRZ, iu

ch lờn súng mang .Chuỗi bit

đầu vào

bK

u(t)

(NRZ)Số liệu dùng

để điều chế

mK

Mã hoá

v(t)

(NRZ)1

0TimeBộ tạo tín hiệu

Sóng mangcos t

Sóng mang chuẩn180000(0)(1)Sóng mang đã

điều chế C(t)Hỡnh 8: B iu ch pha hai trng thỏi

KKNu mó hoỏ trc tip (BPSK) thỡ m = b cũn nu mó hoỏ vi sai (DEKKK-1KBPSK) thỡ m =b +m . Bộ to súng mang c iu khin bi bit m tn ti

CCCtrong khong thi gian [kT . (KHz+1)T thụng qua in th v(kT ) = V.

CCSúng mang c iu ch cú tn s F = /2 cú 2 dng nh sau:

CKCCC(t) = Acos ( t + ) = v(kT )Acos ( t)

KKKKKTrong cụng thc trờn = m tc l = 0 nu m = 1 v = . Nu

Km = 0.C hai kiu iu ch BPSK v DE BPSK ddeeuc ó dng phng trỡnh

Ksúng mang iu ch C(t) nh trờn nhng vỡ m c xỏc nh khỏc nhau nờn

KKgiỏ tr ca mi kiu i vi cựng mt bit b cú th khỏc nhau (xem bng

K1.1). iu ch PSK dựa trờn nguyờn lý dựng cỏc mc m iu pha ca

súng mang bng cỏch nhõn nú vi mt súng mang chun nh ó v trờn hỡnh1.8 nhng pha ca nú luụn gi nguyờn trng thỏi trong thi gian tn ti ca

mi baud.BPSK

KbPhaDE BPSK

mk-1Pha cũmPha mi

010010100101000a. iu ch pha bn trng thỏi OPSKv DE OPSKKHỡnh 9 cho ta hỡnh nh cu trỳc ca mt b iu ch pha bn trng thỏi.

B to mc cú vai trũ nh mt b bin i ni tip song song to ra hai

KKKKCchui nh phõn A v B t chui b nhỏ ban u. Nu b cú tc R thỡ A

KKCv B cú tc R / 2. Trong b iu ch QPSK thỡ mt mc c trng cho

KKmt cp bit (dibit) ly t hai lung A v B , tn ti trong khong thi gian

SSKSC[ k.T , (k+1)T ] bng thi gian hai bit ca chui gc b tc l T = 2 T . Bộ

KKKKmó hoỏ chuyn cp bit A , B thnh cp bit I Q theo một qui lut nht nh

ri sau ú s dựng mt trng thỏi pha no ú ca súng mang i din cho

KKcp bit I Q ny.1800

(0)VI(t)

Chuỗi bit

đầu vào

bK

uKAK

Bộ tạo

Mức(1)tCC(t)Mã hoá

Mức

BK0 1cosIK0900

(1) + 900QK(0) - 9001 0 0VK(t)

TimeHỡnh 9: B iu ch pha bn trng thỏi (QPSK)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×