1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Hiu ng quay phõn cc faraday (faraday Rotation)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


T cụng thc trờn ta thy t l nghch vi bỡnh phng tn s nờn nú

gõy nh hng khỏ ln tn s thp (vớ dụ cú th n vi khi F =

4GHZ) v khụng k khi tn s cao. Ngoi ra cũn t l vi in tớch cha

trong tng ion nờn nú thng bin i cú chu k trong ngy, theo mựa, theo

chu k mt tri do ú cú th d oỏn c. Tuy nhiờn cú cỏc t bin

vớ d nh bóo t trng trỏi t hoc giú mt tri thỡ giỏ tr tr nờn khỏ ln

v khụng th oỏn trc c.

Hiu ng Faraday gõy ra s phõn cc súng mang. Do ú nú lm hiu

sut anten thu gim i. S suy gim ny c c trng bi một i lng

gi l suy hao phõn cc LPOL{dB] =20log[cos()]. Thờm na hiu ng quayFaraday cũn gõy ra xuyờn cc vi XPD [dB] = -20log[tan()].

0Vớ dụ trong trng hp = 9 thỡ nú gõy ra LPOL= 0,1 dB v XPD = 16dB.4 . Sự un cong tia súng (ray bending)

Tng i lu v tng ion u cú ch s chit sut (Refractive Index)

riờng i vi súng mang. Ch s chit sut ca tng i lu gim theo cao

(tc l giỏ tr ca nú cng nh khi mt khớ cng loóng) v khụng ph thucvo tn s. Ch s chit sut tng ion thỡ li ph thuc vo tn số v vo mt

in tớch cha trong tng ion. Nh vy khi súng mang i t ES n v tinh

v ngc li nú phi i qua mụi trng cú bin i liờn tc. Kt qu l mụi

trng s khúc x liờn tip tia súng dn ti tia súng b un cong kốm vi vic

vn tc v thi gian truyn dn cng b bin i. Hn na do cỏc yu t mụi

trng thay i liờn tc nờn cỏc ch s chit sut s bin i ngu nhiờn lm

cho tia súng ti luụn b giao ng (Fluctuation). Biờn v pha ca nú cng

tr thnh cỏc hm ngu nhiờn .

Sự bin i hng v cỏc thụng s ca tia súng cú th gõy khú khõn

cho vic thu tớn hiu v cỏc quỏ trỡnh s lý khỏc vớ d ng b TDMA chng

hn . Cỏc nh hng ca hin tng ny khong ỏng k khi F cao v gúc

ngng ln tc khi ES cng gn xớch o . Mc dao ng biờn cú th t

1 dB vi P = 0,01% khi ES v trung bỡnhF = 11GHz. Thc t cỏc nh

0hng ny ch thc s l vn khi gúc ngng E < 10 hoc tuyn dựng cho

cụng tỏc o lng t xa (Telemetry).5. hiu ng nhiu ng (multipatheffects)

Khi anten ca trm mt t nh tc l cú rng bỳp súng ln, tớn hiu

ton phn thu nhn t v tinh ngoi hng trc tip cú th bao gm cỏc

hng phn x t mt t hay t cỏc chng ngi vt. Trong trng hp hai

thnh phn tớn hiu ny khi n anten thu cú pha i nhau thỡ chỳng s gõy

nờn mt lng suy hao ln. Ngoi ra do lch pha vi tớn hiu hng trc

tip nờn cỏc tớn hiu phn x úng vai trũ nh tp õm suy gim S/N ca tớn

hiu chớnh v gõy ra khú khn cho mt s bin phỏp s lý khỏc vớ d trong

gii mó CDMA. Hỡnh 19 cho ta hỡnh nh v hiu ng ny. loi b cỏc nh

hng nhiu ng, ngi ta cn phi trang b cho ES cỏc anten cú hng

tớnh ln (gúc m nh) hoc phi nõng cao gúc ngng anten gim thiu

thnh phn súng phn x.Vệ tinh

Đờng trực tiếp

Đờng phản xạESVật cảnMặt đấtHình19:Hiệu ứng nhiều đờng đối với trạm mặt đất thu6. tp õm v can nhiu

6.1. Bn cht ca tp õm

Tp õm l tt c cỏc tớn hiu thu khụng mong mun ln vo tớn hiu cú

ích . Nó gõy mộo dng tớn hiu, lm thay i cỏc thụng s ca súng mang,

o cỏc giỏ tr bit

Lm cho kh nng khụi phc chớnh xỏc tin tc cha trong tớn hiu cú ích

mỏy thu b gim sỳt. Cỏc tỏc ng ca tp õm n h thng gi l nhiu.

Tp õm nh hng ti mt trm c sinh ra t cỏc ngun sau :

Cỏc ngun bc x trong khu vc lm vic ca trm, k c cỏc trm phỏt lõn

cn.

Tp õm sinh ra bi chớnh cỏc thit b ca h thng (tp õm ký sinh).

Tp õm gõy nh hng mnh nht khi nú nm trong gii thụng ca tớn

hiu cú ích. Khi ú tp õm s lt thng vo mỏy thu v gõy ra cỏc li nghiờm

trng nu ta khụng cú nhng bin phỏp khc phc. Cụng sut tp õm N [W]

Nc ỏnh giỏ trong B s l :0NN = N B [W]

0NN gi l ph cụng sut tp õm trong di tn B c tớnh ra W/ Hz

hoc dB/Hz. Trờn thc t mt ph cụng sut tp õm l khụng c nh trờn

N0ton di B nờn N ch mang tớnh lý thuyt tc l khụng th o trc tip c.

6.2 Nhit tp õm

Nhit tp õm T ca mt vt l nhit nhit ng (Thermodynamic)

cn cú mt in tr to ra mt cụng sut tp õm bng ỳng cụng sut ca

vt ú. Nhit tp õm ca mt ngun cú cụng sut tp õm N c tớnh bi:

0T = N / kB = N /k [K]

23Trong ú k l hng s Bolzmann = 1.379x10= - 228.6[[dB].Cụng thc trờn biu din nhit tp õm cho mt nguụn (2cc). mụ

et tớnh cht tp õm ca mt mng 4 cc ngi ta dựng khỏi nim T l nhit

cn cú ca mt in tr t ti u vo ca mng 4 cc lý tng (khụng

sinh ra tp õm ký sinh ) ti u ra ca nú ta cú cụng sut tp õm bng cụng

esut tp õm ca mng thc t. Nhit T l i lng i din cho tp õm ký

sinh ca cỏc mng 4 cc.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×