1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cỏc thit b truyn dn analog ca trm mt t

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


A. Tớch cc thoi (Voice Active)

NóiIm lặngactive

150 ữ 200 msNói

activedeactive

6 ữ 10 mGiản đồ thời gian của các cuộc đàm thoạiõy l phng phỏp thng dựng cho truyn thoi Analogue. Ngi ta

thy rng trong khi núi truyn, ngi núi cú nhng khong im lng gia cỏc

õm tit (Syllables ), gia cỏc t hay gia cỏc cõu . Bộ phỏt in s coi rng

kờnh ang tớch cc thoi (active) nu cụng sut ca nú vt quỏ mc ngng

t -30 n 40dBm ng vi cụng sut l 1mW ca mt õm th 800Hz trờn

mt kờnh thoi tr khỏng 600 v coi rng kờnh khụng tớch cc

thoi(Deactive) khi cụng sut di ngng ny. Thi gian quỏ chuyn t

speak sang silence l 150 ữ 200ms v t silence sang speak l 6 ữ 10ms. Trm

mt t s ch truyn dn tớn hiu lờn tuyn khụng gian trong khong active.

Vỡ vy phng phỏp ny s cho phộp gim cụng sut trờn tuyn khụng gian

khong 4 ữ 6dB.B.Gõy v gii mộo trc (Pre and De emphasis)

Phng phỏp ny c ỏp dng cho c truyn thoi v truyn hỡnh.

oTrong mc 6.3(B) ta thy rng sau b iu ch FM.N (F) l hm bc hai ca

tn s tc lm mt cụng sut tp õm phan bố theo ng Parapol cú b

lừm quay lờn trờn vi in ỏy0 Hz (hỡnh 32). Vỡ vy tớn hiu tn s caosau b iu ch FM s chu nh hng ca tp õm nhiu hn so vi tớn hiu

N0(F)tn s thp. khc phc nhc im ny, ngi ta t ngay trc b iu

ch FM mt thit b gi l gõy mộo trc(Pre Emphasis) nõng cụng sut

tớn hiu vựng tn s cao . Ti phớa thu, sau b gii iu ch FM, ngi ta t

b gii mộo trc(De Emphasis) thc hin cụng vic ngc li. Cụng

suttớn hiu vựng tn s cao sau khi gii mộo trc khụng thay i so vi

phớa phỏt nhng tp õm ti õy li gim i. Vỡ vy ta s thu c tớn hiu

bng gc cú mc S/Ncao hn so vi khi s dng k thut ny t 4 ữ 5dB vi

thoi v khong 13dB i vi truyn hỡnh.Pre Em phasisDe Em phasis

0FMAXF00Hỡnh 32 : c tuyn gõy gii mộo trc v c tuyn N ca MOD FMC, Nộn gión tớn hiu ( Commanding )

Tớn hiu bng gc cú mt di rng no ú chớnh l di cụng sut ca tớn

hiu BaseBand (vớ d vi ting núi thỡ t 50 ữ 0dBm). Khi mc nhiu ln

hn mt phn di ng thỡ nú s lm cho tớn hiu trong phn di ng ny b

nh hng nghiờm trng. Vỡ vy ngi ta phi thu hp hay nộn di ng ca

tớn hiu bng gc (Compression) nhm nõng cao cụng sut ton b gii tớn

hiu lờn trờn mc cụng sut tp õm, do vy m t s S/N s c ci thin.

(dB m0)Nén dải động

0

-10

-20

-30

-40

-50Tuyến SLGiải dải động-5

- 10

- 15

- 20

- 25

- 30

Tạp âmHỡnh 33 : Nguyờn lý Companding0

-10

-20

-30

-40

-50(dB m0)Vic nộn gii ng c thc hin trc b iu ch v vic gión di

ng c thc hin sau b gii iu ch ging nh thc hin gõy mộo trc.

Thụng thng hin nay k thut nộn s lm gim di ng ca tớn hiu i mt

na v do ú b gianxphair gión gii ng ra hai ln. Phng phỏp ny lm

tng S/N khong 15dB i vi c thoi v truyn hỡnh. Trong truyn hỡnh õy

gi l phng phỏp DOLBY l mt trong nhng phng phỏp tt nht ci

thin S/N ca tớn hiu.

6.2 Thit b ghộp kờnh v phõn kờnh FDM

Trong truyn dn analogue, súng mang cú th mang mt hoc nhiu

kờnh tin tc trờn súng mang, cỏc kờnh ny phi c ghộp theo một qui nh

no ú trm thu cú th phõn tỏch c. Trong truyn dn Analogue vic

ghộp kờnh c thc hin theo kiu phõn chia theo tn s FDM (Frequency

Division Multiplexing). FDM ch thng dựng cho thoi cũn truyn hỡnh hay

dựng SCPC nờn khụng phi ghộp kờnh. FDm s phõn chia cỏc di tn s con

trong di ph ca súng mang cho tng kờnh thoi.Mi kờnh thoi chim mt di Base Band t 300 ữ 3400 Hz v cú cụng

Msut trung bỡnh P khong 15dB m0. Khi ghộp FDM ngi ta phi cỏc

khong bo v nhm trỏnh xuyờn õm nờn mt kờnh thoi ghộp FDM s chim

mt di ph 4KHz. Tn s thp nhp ca FDM c qui nh l 12 KHz. Vỡ

vy nu gi s cú 12 kờnh thoi ghộp FDM thỡ nosex chim mt di ph 12 ữ

16 KHz.

Khi s lng kờnh thoi ghộp tng i thp (n < 240) thỡ cụng sut

Mtrung bỡnh ca súng mang S bng tng cụng sut trung bỡnh ca cỏc kờnh

thoi, do ú:

MMMS = nP (mW) = P (dB) + 10log(n) =-15 +10log(n) [dBm0]

Khi s lng kờnh ln (n >240), tớn hiu FDM cú thờm tp õm trng

MGauss vỡ vy S s ln hn trng hp trờn v c tớnh bng cụng thc:

MS = -1 +4log(n) [dBm0]

Ngi ta thy rng xỏc xut xy ra mt giỏ tr S

-3hiu FDM thoi l 10 .MAXM= 10S trong tớnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×