1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

6 B gii mó kờnh (Channel Decoder) Thut toỏn Viterbi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


s c lựa chn v t ú b gii mó s quyt nh c giỏ tr bit ca chui

ban u (vớ d vi biu hỡnh 3.18 nu con ng lựa chn l lin nột thỡ b

gii mó s cho ra bit 0, nu l ng t nột s cho ra bit 1 ) .

Vn l chui bit cú th cú li vỡ vy ti mt nút cú th khụng cú con

ng no cú cp bit thc s ging vi cp bit u vo. KHi ú b gii mó s

lựa chn cỏc con ng cú cp bit gn ging nht th i. Sau mi chu k

dch b gii mó s tớch tr sai lch ga cỏc cp bit trờn thnh cỏc nhỏnh i

th i vi cỏc cp bit tng ng u vo. Sau mt thi gian ( n chu k), b

gii mó s tng kt cỏc quỏ trỡnh i th v s quyt nh lựa chon con ng

no cú sai lch ít nht nu cú mt s con ng cú sai lch thp nht

ging nhau thỡ b gii mó s ly mt cỏch ngu nhiờn (Random). õy chớnh l

thut toỏn Viterbi gii mó xon (Convolution). Ta thy rng nhiu khi b

gii mó khụng tỡm c con ng hon ton chớnh xỏc nờn vic sa li trc

FEC vn phi chu mt t l li u ra nht nh nh ta ó thy trờn th

hỡnh 37.Sự sai lch gia 2 cp bit c ỏnh giỏ bi s khỏc nhau v mc logic

ca cỏc bit trong tng v trớ tng ng v c gi l Hamming Disstance. Vớ

d gia 00 v 00 thỡ sai lch l 0, 00 v 01 cú sai lch l 1, 01 v 10 cú

sai lch l 2 quỏ trỡnh tớch tr sai lch l ly tng cỏc Hamming

Disstance mi chu k dch v giỏ tr tng ny l d liu b gii mó a ra

quyt nh chn ng.

Hỡnh 39 cho ta mt vớ d v nguyờn ký gii mó Viterbi trong 5 chu k.

Chui ỳng l 1110000101 chui thu l1110100101 b sai v trớ th 5. Trờn

biu ng mũi tờn l ng m b mó hoỏ chn lựa vỡ nú cú sai lch

tng cng nh nht ( = 1) ti thi im t = 5. Cỏc ng lin nột l cỏc ng

i th cũn cỏc ng t nột l cỏc ng loi b do nú cú sai lch tc

thi ln hn cỏc ng khỏc. Li xy ra ti t = 2. Khi ú chui cp bit u

vo l 10 nhng t nút c ct t = 2, khụng cú ng no mang cp bit 10. Vỡ

vy b gii mó th i trờn 2 con ng 00 v 11 vỡ chỳng cựng cú sai lch

l 1 so vi 10. T hai ng chớnh ny b gii mó s th i trờn nhiu nhỏnh

nh hn nhng trờn mi nhỏnh lng sai lch tớch tr u ln hn ng cỏcmũi tờn. Khi b gii mó i theo con ng cỏc mũi tờn thỡ cú ngha l nú ó

khụi phc c ỳng dng chui bit truyn dn ban u v suy ra c bn

tin nh phõn gc l 10110.00a(00)Số liệu truyền00 3

(4)111111

1111

3Số liệu nhận

11 10 10 01 01b(10)

10

0001c(01)10Lỗid(11)

t=0t=1t=2(4)

1001t=30111 10 00 01 01Lỗi

41

0110 (3)

t=4 t=5Hỡnh 39: Nguyờn ký gii mó Viterbi.Ging nh b mó hoỏ, b gii mó thng cú s FF khụng quỏ 8. Rừ

rng phc tp v dung lng ca b nh cn thit lu tr cỏc thụng tin

chn ng ph thuc vo chiu di ca thanh ghi dch.7.7 Cỏc yu t nh hng n truyn dn s ca ES

Ngoi cỏc nh hng truyn dn ó núi trong phn 1, vic truyn dn s

cũn phi chu tỏc ng ca mt s cỏc yu t c trng nh lch xung nhp

ng h (Clock Slip) v s giao ng tc dũng s (Jitter). Nhng yu t

ny u lm tng t s li bit BER ca tuyn cho nờn trong h thng thng

phi cú cỏc thit b phỏt hin (Test) v khc phc gim bt cỏc nh hng

ny.

A. Trt ng h (Clock Slip)Trong truyn dn s ta thy vn ng b l rt cn thit m bo

cho vic khụi phc dũng s phớa thu c chớnh xỏc. ng b gia 2

trm mt t, ti mi ES thng cú mt ng h iu khin ton b hot

ng x lý v truyn dn. Khi hai ES giao tip vi nhau, nu ng h ca

chỳng lch nhau (trt ) thỡ s gõy nờn li. Nu tc dũng s n nhanh hn

so vi nhp ng h ca mỏy thu thỡ s xy ra hin tng nhn sút bit, cũn nu

dũng s n chm hn thỡ s xy ra hin nhn tha bit (một bit cú th c

nhn nhiu ln).Bit 1

Bit 2Bit 1Bit 1

Bit 2Bit 3Bit 2

Bit 3Bit 3Bit 4

Bit 5Bit 5Bit 6Bit 4LỗiBit 6Bit 5Bit 1

Bit 2

Bit 3

Bit 3

Bit 4LỗiBit 5Dòng số đến quá chậmDòng số đến quá nhanhHỡnh 40: S gõy li do trt ng h.khc phc, lý tng nht l cỏc ES s dng mt ng h chung

nhng vic ny nhiu khi rt khú thc hin gia cỏc h thng khỏc nhau v

ngn cỏch v mt a lý. Vỡ vy tt nht l mi é nờn trang b loi ng h

chớnh xỏc nht cú th cú c v s dng cỏc b nh m(Buffer) lu tr

tm thi thụng tin khi b trt. Cp chớnh xỏc ca ng h trong cỏc ES hin

-11nay thng khong 10-12hoc 10 .Trong bng G822 ca CCITT chia ra ba mc nh hng trt: Loi

A (ớt hn 5 slip/ 24h trong ti thiu 98,9% thi gian kim tra) hu nh khụng

nh hng n mi loi hỡnh dch v. Loi B (5ữ720 slip/ 24h) ch mt s ítXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×