1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

7 Cỏc yu t nh hng n truyn dn s ca ES

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 188 trang )


Bit 1

Bit 2Bit 1Bit 1

Bit 2Bit 3Bit 2

Bit 3Bit 3Bit 4

Bit 5Bit 5Bit 6Bit 4LỗiBit 6Bit 5Bit 1

Bit 2

Bit 3

Bit 3

Bit 4LỗiBit 5Dòng số đến quá chậmDòng số đến quá nhanhHỡnh 40: S gõy li do trt ng h.khc phc, lý tng nht l cỏc ES s dng mt ng h chung

nhng vic ny nhiu khi rt khú thc hin gia cỏc h thng khỏc nhau v

ngn cỏch v mt a lý. Vỡ vy tt nht l mi é nờn trang b loi ng h

chớnh xỏc nht cú th cú c v s dng cỏc b nh m(Buffer) lu tr

tm thi thụng tin khi b trt. Cp chớnh xỏc ca ng h trong cỏc ES hin

-11nay thng khong 10-12hoc 10 .Trong bng G822 ca CCITT chia ra ba mc nh hng trt: Loi

A (ớt hn 5 slip/ 24h trong ti thiu 98,9% thi gian kim tra) hu nh khụng

nh hng n mi loi hỡnh dch v. Loi B (5ữ720 slip/ 24h) ch mt s ítdch v b nh hng nh FAX s liu 64 Kb/s. Loi C (hn 30 slip/h) lm tt

c dch v u b nh hng nghiờm trng.

B. Jitter:

Jitter l hin tng tc ca dũng s b bin thiờn khi truyn dn tc

Cl lỳc nhanh hn lỳc chm hn tc danh nh R . Cỏc nh hng ca Jitter

ộn h thng cng ging nh ca Clockslip nhng khụng cú qui lut nht

nh. Jitter xut hin do ba nguyờn nhõn chớnh sau:

* Khi ghộp v phõn kờnh TDM: Khi ú ụi ch trong lung s ngi ta

phi lm tr chốn hoc ly ra cỏc thụng tin iu khin (Overhead, poiter,

syn, sig..) nờn tc dũng s thng b thay i nht thi ti nhng ch ny.

* Khi i qua cỏc b tỏi sinh (Regenerators): Cỏc quỏ trỡnh s lý nh

khụi phc ng h, bin i tớn hiu a thờm cỏc thụng tin iu khin u

cú th gõy tr. Trong ú quỏ trỡnh to li ng h truyn dn tip tc gõy

nờn Jitter mnh nht. ú l cha k nguyờn nhõn t s khụng lý tng ca

cỏc thit b x lý. Do truyn dn trong mụi trng: Cỏc bin ng liờn tc ca

mụi trng nh nhit , tr khỏng súng cúng cú th gõy nờn Jitter. i vinguyờn nhõn ny, Jitter thng l Jitter chm (Slow Jitter) tc l tc dũng

s b chm i.

Khi cú Jitter, nu cỏc ES khụng cú cỏc thit b o v bự thớch hp m

vn lm vic vi ng h chun thỡ rt d gõy nờn nhn sút bit hoc tha bit

nh clockslip. Vic o Jitter bao gm:

* o lng Jitter cc i ti u ra ca mt thiột b hoc mt mng.

* o sai lch ca mt thit b vi mt mc Jitter ti u vo ca

nú.

* o ph thuc ca Jitter vo cỏc c tớnh ca thit b hay mng.

* o Jitter ngi ta dựng cỏc i lng ỏnh giỏ sau:

- Biờn Jitter (Jitter Amplitude) l thi gian m tớn hiu b sai lch i

vi tớn hiu lớ tng. Nhiu khi ngi ta cũn ỏnh giỏ nú bng i lng chu

kỡ bit (UI Unit Interval). Vớ d tc 2,048 Mb/s, chu kỡ bit l 488 ns.

Nu cú ch tớn hiu n sowms hn hoc mun hn vi chu kỡ bớt 244 ns ta s

núi biờn ca Jitter ti ch ú l 244/ 488 = 0,5UI.- Tn s Jitter (Jitter Frequency) l s ln biờn Jitter bin ddooit

im cc i tr v 0 ri li lờn cc i trong mt n v thi gian. Tn s

Jitter cú n v Hz, KHz, chu kỡ/ ngy

Vỡ cỏc nh hng Jitter t l thun vi tn s ca nú nờn ngi ta mong

mun lm sao cng gim nh tn s Jitter cng tt. Trờn hinh 42 l s n

gin ca mt mch gim Jitter (Jitter Reduc tion Curcuit) dựng VCO.

Dũng số Jitter c a vo u vo ca mch gim. B C/R( Clock

Recovery) s khụi phc ng h ca dũng s v do ú xung nhp ca ng h

ny cng b bin thiờn theo Jitter u vo. Tớn hiu ng h sau khi khụi phc

dựng ghi cỏc bit ca sũng s vo b nh m v a vo b so pha vi nhp

xung to ra t b giao ng iu khin bng in th VCO (Voltage

Controlled Osscillator). VCO thng hot ng ti tc danh nh ca dũng

s u vo.

Khi cú Jitter, dũng s khụng gi tc danh nh na nờn cú s lch

pha gia Clock v VCO. Lỳc ny b so pha s nhn bit c s sai lch v

sinh ra mt dũng in mt chiu iu khin VCO thay i theo nú. iumu cht õy l nu Jitter thay i quỏ nhanh tc l cú tn s quỏ ln thỡ b

so pha s to ra dũng in mt chiu iu khin VCO thay i t bin. Tuy

nhiờn c tớnh ca b lc thụng thp sau bộ so pha l khụng cho phộp cỏc t

bin nhanh ca dũng in i qua. Vỡ vy sau b lc, in th iu khin Vc s

bin i nhp nhng hn (Smooth) v do ú nú lm cho tn s c b nh

m to ra t b VCO mc dự vn bin i theo Jitter u vo nhng ít t

bin hn. iu ny s lm cho dũng s c ra cú tc khỏ u n.C/RBộ

So phaLọc

thông thấpVCVCOKhôi phục

đồng hồ

Đồng hồ ghiĐồng hồ đọcBộ nhớ đệm First in, First outDòng số đến

bị JitterDòng số ra đã

giảm JitterHỡnh 41: S ca mch gim Jitter n gin.Núi chung nhng thit b truyn dn s nh b iu ch PSK, b mó

hoỏ kờnh, b bo mt, b phõn tỏn cụng sut thng c t hp trong mtthit b gi l modem IDR dựng rt ph bin trong cỏc ES. Modem IDR s

c chỳng ta tho lun thờm trong mc 8 sau õy.8. lý thuyt modem IDR v DCME

8.1 Khỏi nim

IDR (Intermediate Data Rate) l mt dch v thụng tin s tớch hp

(Intergrated Digital Communication Service) dung cung cp cỏc dch v c

bn ca mng in thoi cụng cng PSTN v thit lp cỏc mng truyn dn s

liu.

IDR cú th c s dng cho truyn thoi, truyn s liu , truyn hỡnh

s, hi thoi qua truyn hỡnh (Video Conferencing), in ấn t xa v cỏc ng

dng ca mng s a dch v (ISDN Application).

IDR l s thay th cho s ghộp kờnh phõn chia theo tn s (FDM) vn

thng c dựng cho tớn hiu Analogue. Tc thụng tin ca IDR bin

thiờn gia 64Kb/s v 44,736Mb/s. IDR s dung phng tc a truy nhp phõn

chia theo tn s (FDMA) v kiu iu ch pha 4 mc QPSK. Mụ hỡnh truyndn cú th l im ti im (Single Destination) hoc im ti a im

(Multi Destination) vi c s l nhiu kờnh trờn mt súng mang (MCPC).DIPLEXER

HPA

UP

CONVERTERLNA

DOWN

CONVERTERModem idrKhối kênh fdm / fmTới từ các

modem khácescdemuxmuxTừ các modem

khácclockHỡnh 42: Sự thay th h thng FDM bng IDR.

Dũng s liu IDR bao gm mt phn thụng tin cú tc bng tc bit

i vo Modem IDR v mt phn mo u ESC (Engineering Service Circuit

Overhead) trong mi 125 às dựng ti cỏc kờng nghip v v cỏc thụng tin

iu khin. Nu tc thụng tin u vo nh hn 512 Kb/s thỡ khụng cn

phi cú phn mo u. Phn mo u i vi tc tin tc 512 Kb/s l 34,1

Kb/s, 1,024 Mb/s l 68,3 Kb/s v t 1,554 Mb/s n 44,736 Mb/s thỡ phn

mo u cú tc l 96 Kb/s. Phn mo u cha cỏc thụng tin v sp xpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (188 trang)

×