1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

phần III Giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.72 KB, 102 trang )


đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng I tổng quanASYNC, 3270 Bisync, HDLC và X.25; Frame Relay; truyền dẫn mạng LAN: cả

Ethernet và Token Ring; hoặc thoại tơng tự và thoại số, fax, video. Về phía mạng, các

thiết bị CX có thể truyền dẫn qua mạng X.25, Frame Relay, ATM, PSTN, ISDN; số lợng giao thức đợc sử dụng tuỳ thuộc từng thiết bị CX.

CX có cấu trúc module giúp cho việc thích nghi đợc với nhiều giao thức khác nhau.

Mỗi module đợc sử dụng sẽ cung cấp các kết nối với các giao thức hoặc các dịch vụ

khác nhau; các giao thức hay dịch vụ này ở cả phía mạng cũng nh phía ngời dùng. Với

mỗi dịch vụ, đơn giản chỉ cần sử dụng một card cung cấp dịch vụ đó cắm vào CX và

đặt cấu hình cho nó bằng phần mềm, sau đó dịch vụ này đợc cung cấp và sẵn sàng đa

vào sử dụng.

Ngày nay, trong sự cạnh tranh mãnh liệt của ngành dịch vụ viễn thông, các nhà cung

cấp dịch vụ, các công ty t nhân luôn tìm kếm các giả pháp truyền thông với giá thành

thấp, cùng với đầu t cơ sở hạ tầng bằng cách hợp nhất nhiều ứng dụng qua một mạng

diện rộng chung. Việc sử dụng CX là một giải pháp hợp lý do khả năng thích ứng với

nhiều loại giao thức, cung cấp nhiều dịch vụ, sử dụng các công nghệ truyền dẫn mạng

diện rộng phổ biến nh ATM, Frame Relay, IP và ISDN.

Hình : mạng trớc khi sử dụng thiết bị CX.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

59đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng I tổng quanCXCXHình : mạng sau khi sử dụng thiết bị CX.

CX làm cho mạng trở nên mềm dẻo, giảm độ phức tạp trong việc thết kế và quản trị

mạng cũng nh công tác bảo trì, bảo dỡng mạng. Giảm chi phí xây dựng mạng cũng nh

giảm số lợng đờng dây thuê bao, do đó giảm chi phí thuê kênh truyền. Sử dụng công

nghệ Frame Relay trong truyền dẫn nên tận dụng tối đa băng thông hiện có làm tăng

hiệu quả sử dụng băng thông.

CX đợc cấu hình sử dụng phần mềm CXTool mới của hãng Memotec, đây là công

cụ đặt cấu hình trên nền Windows. Phần mềm này đợc thiết kế riêng cho họ sản phẩm

CX của Memotec, CXTool giúp cho việc đặt cấu hình trở nên dễ dàng, thuận tiện. Việc

giám sát đợc thực hiện nhờ phần mềm CXView, là công cụ giám sát trên cơ sở kiến

trúc Client/Server, cho phép ngời điều hành mạng nắm đợc thông tin trạng thái của các

thiết bị mạng Memotec ở bất cứ đâu trong mạng của mình quản lý.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

60đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecchơng II Các thiết bị memotec

1. CX800

CX800 là một thiết bị chuyển mạch truy cập, cung cấp các dịch vụ gồm thoại/fax và

dữ liệu, và hỗ trợ rất nhiều giao thức từ các thiết bị ngời dùng gồm có các giao thức kế

thừa từ SNA/SDLC, Async, 3270 Bisync, HDLC và X.25; Frame Relay và 10BaseT

Ethernet.Người dùng

EthernetMạngVoice

FAXX.25

HDLC

SNA/SDLCThiết bị

CX800IPASYNC

Frame Relay

3270 BSYNC

Frame Relay

X.25Hình : các giao thức CX800 hỗ trợ.

* Các đặc tính kỹ thuật:

Cung cấp nén thoại theo các chuẩn ACELP II(5,8 và 8Kbps), G729B,

ADPCM(16,24,32 hoặc 40Kbps).

Cung cấp gateway VoIP.

Kết nối LAN Ethernet 10BaseT với định tuyến IP/IPX và các giao thức

LAN nh RIP, RIP2, OSPF, VRRP, ARP, RARP và LLC.

Truyền dẫn qua mạng Frame Relay nên tối u hoá khả năng sử dụng băng

thông và giảm chi phí thuê kênh truyền.

Hỗ trợ các giao thức kế thừa từ SNA/SDLC, Async, 3270 Bsync, HDLC

và X.25.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

61đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecCung cấp các cổng DTE/DCE cấu hình đợc bằng phần mềm theo các

chuẩn V.35, V.24 và X.21.

Cung cấp các kết nối mạng lên tới tốc độ T1/E1.

Tất cả các chức năng và tính năng trên của CX800 đều đợc tích hợp trên mảng mạch

chính của nó và đợc điều khiển bằng phần mềm trong bộ nhớ trên mảng mạch chính.

Mảng mạch chính cung cấp các cổng vào/ra sau:

2 kênh thoại tơng tự.

1 cổng Ethernet 10BaseT.

2 cổng nối tiếp hỗ trợ các giao diện V.35, V.24 và X.21.

1 cổng nối tiếp V.24.

Các cổng vào/ra này cung cấp các liên kết tới ngời dùng qua các giao thức và dịch

vụ nh thoại analog, fax, dữ liệu kế thừa và LAN; các giao thức về phía mạng nh X.25

và Frame Relay. Từ các cổng này, CX800 có thể nối trực tiếp với các thiết bị ngời dùng

cũng nh với các thiết bị mạng. Ngoài ra CX800 còn có một cổng phụ để đặt cấu hình,

giám sát và điều khiển từ bên ngoài bằng phần mềm.Hình : sơ đồ chức năng của CX800.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×