1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Giới thiệu họ CX

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.72 KB, 102 trang )


đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng I tổng quanASYNC, 3270 Bisync, HDLC và X.25; Frame Relay; truyền dẫn mạng LAN: cả

Ethernet và Token Ring; hoặc thoại tơng tự và thoại số, fax, video. Về phía mạng, các

thiết bị CX có thể truyền dẫn qua mạng X.25, Frame Relay, ATM, PSTN, ISDN; số lợng giao thức đợc sử dụng tuỳ thuộc từng thiết bị CX.

CX có cấu trúc module giúp cho việc thích nghi đợc với nhiều giao thức khác nhau.

Mỗi module đợc sử dụng sẽ cung cấp các kết nối với các giao thức hoặc các dịch vụ

khác nhau; các giao thức hay dịch vụ này ở cả phía mạng cũng nh phía ngời dùng. Với

mỗi dịch vụ, đơn giản chỉ cần sử dụng một card cung cấp dịch vụ đó cắm vào CX và

đặt cấu hình cho nó bằng phần mềm, sau đó dịch vụ này đợc cung cấp và sẵn sàng đa

vào sử dụng.

Ngày nay, trong sự cạnh tranh mãnh liệt của ngành dịch vụ viễn thông, các nhà cung

cấp dịch vụ, các công ty t nhân luôn tìm kếm các giả pháp truyền thông với giá thành

thấp, cùng với đầu t cơ sở hạ tầng bằng cách hợp nhất nhiều ứng dụng qua một mạng

diện rộng chung. Việc sử dụng CX là một giải pháp hợp lý do khả năng thích ứng với

nhiều loại giao thức, cung cấp nhiều dịch vụ, sử dụng các công nghệ truyền dẫn mạng

diện rộng phổ biến nh ATM, Frame Relay, IP và ISDN.

Hình : mạng trớc khi sử dụng thiết bị CX.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

59đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng I tổng quanCXCXHình : mạng sau khi sử dụng thiết bị CX.

CX làm cho mạng trở nên mềm dẻo, giảm độ phức tạp trong việc thết kế và quản trị

mạng cũng nh công tác bảo trì, bảo dỡng mạng. Giảm chi phí xây dựng mạng cũng nh

giảm số lợng đờng dây thuê bao, do đó giảm chi phí thuê kênh truyền. Sử dụng công

nghệ Frame Relay trong truyền dẫn nên tận dụng tối đa băng thông hiện có làm tăng

hiệu quả sử dụng băng thông.

CX đợc cấu hình sử dụng phần mềm CXTool mới của hãng Memotec, đây là công

cụ đặt cấu hình trên nền Windows. Phần mềm này đợc thiết kế riêng cho họ sản phẩm

CX của Memotec, CXTool giúp cho việc đặt cấu hình trở nên dễ dàng, thuận tiện. Việc

giám sát đợc thực hiện nhờ phần mềm CXView, là công cụ giám sát trên cơ sở kiến

trúc Client/Server, cho phép ngời điều hành mạng nắm đợc thông tin trạng thái của các

thiết bị mạng Memotec ở bất cứ đâu trong mạng của mình quản lý.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

60đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecchơng II Các thiết bị memotec

1. CX800

CX800 là một thiết bị chuyển mạch truy cập, cung cấp các dịch vụ gồm thoại/fax và

dữ liệu, và hỗ trợ rất nhiều giao thức từ các thiết bị ngời dùng gồm có các giao thức kế

thừa từ SNA/SDLC, Async, 3270 Bisync, HDLC và X.25; Frame Relay và 10BaseT

Ethernet.Người dùng

EthernetMạngVoice

FAXX.25

HDLC

SNA/SDLCThiết bị

CX800IPASYNC

Frame Relay

3270 BSYNC

Frame Relay

X.25Hình : các giao thức CX800 hỗ trợ.

* Các đặc tính kỹ thuật:

Cung cấp nén thoại theo các chuẩn ACELP II(5,8 và 8Kbps), G729B,

ADPCM(16,24,32 hoặc 40Kbps).

Cung cấp gateway VoIP.

Kết nối LAN Ethernet 10BaseT với định tuyến IP/IPX và các giao thức

LAN nh RIP, RIP2, OSPF, VRRP, ARP, RARP và LLC.

Truyền dẫn qua mạng Frame Relay nên tối u hoá khả năng sử dụng băng

thông và giảm chi phí thuê kênh truyền.

Hỗ trợ các giao thức kế thừa từ SNA/SDLC, Async, 3270 Bsync, HDLC

và X.25.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

61đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecCung cấp các cổng DTE/DCE cấu hình đợc bằng phần mềm theo các

chuẩn V.35, V.24 và X.21.

Cung cấp các kết nối mạng lên tới tốc độ T1/E1.

Tất cả các chức năng và tính năng trên của CX800 đều đợc tích hợp trên mảng mạch

chính của nó và đợc điều khiển bằng phần mềm trong bộ nhớ trên mảng mạch chính.

Mảng mạch chính cung cấp các cổng vào/ra sau:

2 kênh thoại tơng tự.

1 cổng Ethernet 10BaseT.

2 cổng nối tiếp hỗ trợ các giao diện V.35, V.24 và X.21.

1 cổng nối tiếp V.24.

Các cổng vào/ra này cung cấp các liên kết tới ngời dùng qua các giao thức và dịch

vụ nh thoại analog, fax, dữ liệu kế thừa và LAN; các giao thức về phía mạng nh X.25

và Frame Relay. Từ các cổng này, CX800 có thể nối trực tiếp với các thiết bị ngời dùng

cũng nh với các thiết bị mạng. Ngoài ra CX800 còn có một cổng phụ để đặt cấu hình,

giám sát và điều khiển từ bên ngoài bằng phần mềm.Hình : sơ đồ chức năng của CX800.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

62đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotec2. CX900

Chuyển mạch truy nhập Frame Relay CX900 là một giải pháp mang lại hiệu quả

kinh tế cao cho các văn phòng chi nhánh hoặc các site tập trung của một vùng. CX900

rất mềm dẻo, có thể xử lý đợc tất cả các giao thức và dịch vụ tiêu chuẩn, đủ quy mô để

đáp ứng đợc các yêu cầu của ngời dùng. CX900 cung cấp các giải pháp cho mạng

Frame Relay tất cả trong một.Người dùng

Ethernet

VoiceMạngFAX

HDLCISDNSNA/SDLC

ASYNC

3270 BSYNCThiết bị

CX900Frame RelayX.25Frame Relay

PSTNX.25

Token Ring

ISDN

QSIGHình : các giao thức và dịch vụ của CX900.

CX900 là một thiết bị có cấu trúc module, gồm có thành phần chính sau: mảng

mạch chính, các card vào/ra và các card chức năng tuỳ chọn. Trên mảng mạch chính có

chứa phần mềm, chip vi xử lý và các mạch điện khác cung cấp các kết nối với 6 khe

cắm vào/ra mở rộng để giao tiếp và xử lý thông tin gửi đến từ các card vào/ra. Các card

vào/ra có nhiêm vụ giao tiếp với các giao thức và dịch vụ theo chức năng để thích nghi

với yêu cầu của ngời dùng và với mạng truyền thông.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

63đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecVới cấu trúc module, CX900 có thể thực hiện đợc rất nhiều chức năng xử lý với

nhiều giao thức, dịch vụ trong cùng một thiết bị. CX900 có thể là một chuyển mạch,

một bộ tập trung, một bộ định tuyến, một bộ ghép kênh... trong cùng một vỏ máy, tuỳ

thuộc vào loại card vào/ra đợc cắm trên mảng mạch chính. Có thể nói CX900 là một

thiết bị làm cho kiến trúc mạng trở nên gọn gàng, sáng sủa, dễ duy tu bảo dỡng và đạt

hiệu quả kinh tế cao mà không cần phải thêm các phần cứng phụ trợ khác.

CX900 có thể tận dụng đợc hầu hết các thiết bị mạng hiện đang sử dụng. Nó có thể

cùng hoạt động với nhiều loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau, vì vậy có thể tận

dụng đợc cơ sở hạ tầng thông tin sẵn có. Sử dụng CX900 có thể giải quyết đợc các nhu

cầu mới phát sinh, cung cấp truy nhập tới các dịch vụ mới và đờng dẫn mới tới các

công nghệ mới mà không cần phải có sự thay đổi lớn nào đối với mạng đang sử dụng.

Việc điều khiển và đặt cấu hình cho CX900 cũng hết sức đơn giản. Với phần mềm

CXTool, việc đặt cấu hình cho CX900 trở nên dễ dàng vì đây là công cụ cấu hình trên

nền Windows. Việc giám sát sử dụng phần mềm CXView, phần mềm này hoạt động

trên cơ sở kiến trúc Client/Server, nó cho phép ngời quản lý mạng nắm đợc các thông

tin trạng thái của các thiết bị Memotec trong mạng của mình.

Các module của CX900 gồm có:

Các module thoại: các module thoại của CX900 cho phép ngời dùng tổ hợp

thoại nén và fax số hoá với số liệu qua Frame Relay và IP. Hiện có hai loại

module thoại, một theo chuẩn nén G.729B, G.726 và G.711; module còn lại

theo chuẩn ACELP II, G.726 và G.711. cả hai loại đều cung cấp fax thời gian

thực, truyền qua chuẩn V.29 và V.27.

Các module thoại tơng tự: CX900 có thể cung cấp tới bốn module thoại tơng

tự, mỗi module có một cổng thoại/fax. Nó cũng có thể hỗ trợ tới ba module

thoại tơng tự kép(DAV I/O module1), mỗi module này có hai cổng thoại tơng

tự. Module thoại tơng tự kép sử dụng bộ nén G.729B, cung cấp các giao diện

đờng dây FXO, FXS hoặc E&M(2 hoặc 4 dây).

Các module thoại số: CX900 có thể cung cấp các giao diện kênh số BRI cho

thoại và dữ liệu phi kênh hoá2. Khi sử dụng để giao tiếp với các kênh BRI,

CX900 có khả năng cung cấp báo hệu QSIG hoặc ISDN.

Các module vào/ra nối tiếp: CX900 cung cấp nhiều module vào/ra nối tiếp

theo các chuẩn V.24(EIA-232D), V.35 hoặc X.21. các module vào/ra nối tiếp

gồm có các module cổng đơn, các module vào/ra đa cổng3(5 cổng) với giao

diện V.24 hay các module vào/ra tổng hợp4(5 cổng) qua một bộ chuyển đổi có

thể cung cấp một tập các giao diện V.24, V.35 và X.21.

Module BRI ISDN: CX900 hỗ trợ tới ba module BRI ISDN(2 kênh B, 1kênh

D), nhờ đó cho phép CX900 truyền và nhận dữ liệu qua mạng ISDN sử dụng

giao diện BRI-U hoặc BRI S/T.

Module LAN: CX900 có thể cắm đợc một module Ethernet(10BaseT) hoặc

một module Fast Ethernet(100BaseT), cả hai đều theo chuẩn IEE802.3. nó

Dual Analog Voice Input/Output module

non-channelized data

3

Multi-port I/O module

4

Universal I/O module

1

2Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

64đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memoteccũng hỗ trợ một module Token Ring(hoàn toàn theo chuẩn IEE802.5 ). Các

module LAN này cung cấp tất cả các giao thức cầu và định tuyến chính, vì

vậy đảm bảo khả năng cùng hoạt động với sản phẩm của nhiều hãng khác

nhau và với nhiều giao thức khác nhau.

Module CSU/DSU 56K/64K và T1/E1: các module CSU/DSU tích hợp hỗ

trợ cho việc điều hành mạng và không cần sử dụng các thiết bị bên ngoài khác

do đó vừa làm giảm giá thành và không gian chứa thiết bị. Các module giàu

đặc tính này thật lý tởng khi sử dụng nhiều môi trờng ứng dụng đợc tích hợp

trên cùng một mạng. Các cơ chế tìm lỗi của chúng giúp cho các mạng t nhân

chẩn đoán chính xác và giải quyết đợc các trục trặc đờng truyền.

Module modem V.34: module này giúp cho CX900 có khả năng dự phòng,

cung cấp một kết nối tới mạng đề phòng trờng hợp kênh chính bị hỏng.

Module này phù hợp với giao thức SNMP và cung cấp tập lệnh AT mở rộng.

Hình : cách sử dụng các card vào/ra của CX900.OK: Card vào/ra được cắm bình thường vào khe, không có yêu cầu gì thêm.

BEST: Khe được ưu tiên để cắm card chỉ định. Khi card này được cắm thì không cần sử dụng card mở rộng dữ liệu.

OKwithDEM: Card mở rộng dữ liệu cần phải được cắm nếu card vào ra đó được sử dụng.

NO: Card chỉ định không được cắm vào khe.

+1: Có thêm một cổng trên card mở rộng dữ liệu.

*: Phải được sử dụng cùng với card vào/ra ISDN BRI-S/T.3. CX950/CX960

Tơng tự nh CX900, CX950/CX960 cũng là các thiết bị chuyển mạch/truy cập có

kiến trúc module, với nhiều cổng vào/ra cho phép thiết bị cung cấp nhiều tuyến truyền

dẫn đến từ nhiều nguồn khác nhau tới các đầu cuối sử dụng thích hợp.

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

65đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecHình : các giao thức CX950/CX960 hỗ trợ.

Các chức năng và tính năng của CX950/CX960 chủ yếu đợc điều khiển bởi mảng

mạch chính và phần mềm trong bộ nhớ trên mảng mạch chính. Mảng mạch chính cóNgười dùng

Ethernet

VoiceMạngFAXISDNHDLC

Frame RelaySNA/SDLC

ASYNC

3270 BSYNCThiết bị

CX950/960Frame Relay

X.25X.25IPPSTNToken Ring

ISDNATMQSIG

MFC-R2thể cung cấp tới 6 card vào/ra đồng thời.

Các module vào/ra cung cấp liên kết với các giao thức và dịch vụ nh thoại số, thoại

tơng tự, fax, các dữ liệu kế thừa, LAN từ phía ngời dùng; về phía mạng, cung cấp các

giao thức WAN nh ATM, X.25, ISDN, IP và Frame Relay.

Các module vào/ra của CX950/CX960 cũng tơng tự nh của CX900 gồm có các card

nối tiếp V.24, V.35EU, V.35H, X.21, card multi-port(V.24), card universal, card DAV,

DSU/CSU(56K/64K), ISDN BRI-U, ISDN BRI-S/T, thoại số ISDN BRI-S/T, modem

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

66đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecV.34, LAN Token Ring, LAN Ethernet, 10/100Mbps Ethernet, T1/E1 CSU/DSU, DIM

và các card tuỳ chọn DEM và card tạo dao động chuông. CX950/CX960 còn cung cấp

thêm 2 card ATM T1/E1 và ATM T3/E3 hỗ trợ giao diện ATM. Điểm khác biệt của

CX950/CX960 với CX900 là nó cung cấp thêm giao diện mạng ATM và phía ngời

dùng có thể cung cấp số cổng thoại nhiều hơn(tối đa 8 cổng thoại.Hình : CX950/CX960 và cách sử dụng các card chức năng.

Card vào/ra ATM T1/E1: cho phép CX950/CX960 truy nhập WAN tới

mạng ATM với tốc độ T1/E1. CX950/CX960 cung cấp tối đa 2 card loại này

và đợc cắm ở các khe 1 4. Các chức năng của card bao gồm: nhận các gói

dữ liệu từ mảng mạch chính qua giao diện PCI, chia các gói này thành các tế

bào ATM, sau đó thêm các thông tin của lớp vật lý vào tế bào, và cuối cùnggửi tế bào qua mạng. Khi nhận, quá trình đợc thực hiện ngợc với quá trình

trên.

Card vào/ra ATM T3/E3: card ATM T3/E3 thực hiện các chức năng tơng tự

nh ATM T1/E1 nhng với tốc độ luồng T3/E3(44,736Mbps/34,368Mbps). Mỗi

vỏ máy CX950/CX960 chỉ có thể cắm đợc duy nhất một card ATM T3/E3

trong các khe 1 6 trên mảng mạch chính.

4. CX1000

CX1000 cũng là một thiết bị chuyển mạch/truy cập có cấu trúc module cung cấp

nhiều giao thức và dịch vụ cho phía ngời dùng cũng nh phía mạng. Về phía ngời dùng

CX1000 hỗ trợ các giao thức kế thừa từ SNA/SDLC, Async, 3270 Bisync, HDLC và

X.25; Frame Relay; kết nối LAN gồm có LAN Ethernet và Token Ring; truyền dẫnNghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

67đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecthoại/fax hoặc video. Phía mạng CX1000 cung cấp khả năng truyền dẫn qua X.25 và

Frame Relay.Hình : các giao thức và dịch vụ của CX1000.Người dùng

Ethernet

Voice

FAX

HDLCMạngSNA/SDLCX.25ASYNC

3270 BSYNC

Frame Relay

X.25Thiết bị

CX1000

Frame RelayToken Ring

ISDN

QSIG

MFC-R2Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

68đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iii giới thiệu bộ ghép kênh memotec

Chơng Ii các thiết bị memotecHình : tổ chức phần cứng CX1000.

Trong một CX1000 có nhiều module CPU(6 hoặc 16 tuỳ từng kích thớc vỏ), mỗi

module CPU đợc kết hợp với một hoặc nhiều module vào/ra. Các module CPU có thể

kết hợp tối đa tới 8 module vào/ra tuỳ theo từng loại module CPU cụ thể. Tất cả các

chức năng của thiết bị đều đợc điều khiển bởi các CPU và phần mềm trong bộ nhớ của

mỗi module CPU.

Giữa CX1000 có một mảng mạch trung gian có một hệ thống bus phức tạp. Trong

đó gồm có các bus vào/ra, các bus token, các bus địa chỉ khe, các đờng cấp nguồn và

các bus có chức năng đặc biệt khác. Các card CPU truyền thông với nhau qua bus

token, các module vào/ra truyền thông với nhau và với card CPU mà nó nhận sự điều

khiển qua các bus vào/ra trên mảng mạch trung gian.

5. CX2000

Với các yêu cầu ghép nhiều ứng dụng qua một mạng diện rộng nhằm giảm giá thành

cho toàn mạng khi số lợng dịch vụ ngày một tăng, thì việc sử dụng thiết bị CX2000 của

hãng Memotec là một giải pháp hoàn hảo. CX2000 không những làm tăng hiệu quả

cho toàn mạng mà còn cung cấp nhiều dịch vụ dành cho sự phát triển trong tơng lai.

CX2000 cung cấp khả năng tích hợp dữ liệu, thoại và video qua các công nghệ mạng

diện rộng ngày nay nh ATM, Frame Relay, IP và ISDN.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

69Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×