1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Một số nguyên tắc chung khi thiết lập kênh dữ liệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.72 KB, 102 trang )


đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memoteclà sử dụng các trung kế CO sẵn có của PaBX1 nối với một máy lẻ của PaBX2. Với cách

làm này, một máy lẻ của PaBX1 sau khi bấm số CO nó đợc coi nh một máy lẻ của

PaBX2 và sau đó gọi cho một máy lẻ của PaBX2 một cách bình thờng, giống nh hai

máy lẻ của PaBX2 gọi cho nhau. Nh vậy, để nối 2 PaBX với nhau, ở mỗi tổng đài ta

cần sử dụng một CO để nối với một máy lẻ của tổng đài còn lại. Trong mạng thông tin

vệ tinh, ngời ta hay dùng theo phơng pháp này vì có thể tận dụng đờng truyền vệ tinh

để kết nối CO, ngoài ra không cần bỏ thêm bất cứ chi phí nào khác cho việc kết nối

này.

Nguyên tắc kết nối tổng đài sử dụng trung kế CO nh sau:

Hình : nguyên tắc kết nối tổng đài sử dụng trung kế CO.0002

4

00003CO

(3)PaBX100

5Máy lẻ

Máy lẻCO

(5)PaBX2Máy lẻ

00

06Máy lẻ0001Máy lẻ001Giả sử máy 003 của PaBX1 muốn gọi cho máy 0001 của PaBX2, máy 003 sẽ quay

số 3 0001. Nếu nh máy 0001 rỗi cuộc gọi đợc thực hiện. Việc kết nối đợc thực hiện nh

sau:

Khi máy 003 nhấc máy sẽ xuất hiện âm mời quay số của tổng đài PaBX1.

Sau đó máy 003 quay số 3 sẽ thoát ra trung kế CO(3) của PaBX1, từ lúc

này máy 003 đợc coi nh một máy lẻ của PaBX2.

PaBX2 phát âm mời quay số và máy 003 quay tiếp số 0001 cần gọi. Sau

quá trình này việc thiết lập cuộc gọi đợc hoàn thành.

Theo chiều ngợc lại, nếu một máy lẻ của PaBX2 muốn gọi cho một máy lẻ của

PaBX1 thì nó cần quay số 5 xxx trong đó xxx là số máy lẻ của PaBX1 cần gọi.

2.2. Nguyên tắc thiết lập mạch trực thoại(hotline)

Theo định nghĩa, hotline là đờng thoại có thời gian thiết lập ngắn hơn 10s. Việc thiết

lập cuộc gọi để thực hiện một hotline có thể thực hiện đợc nếu số tổng đài trên tuyến ít.

Nếu số tổng đài nhiều, thờng không thực hiện đợc hotline theo cách này. Chính vì vậy,

với mạng thoại công cộng, đờng hotline thờng là đờng dành riêng.

Trong mạng thoại t nhân, việc thực hiện hotline có phần đơn giản hơn. Do số tổng

đài ít nên có thể sử dụng cả hai cách tạo hotline, hoặc sử dụng kênh dành riêng hoặc sử

dụng chế độ tự động quay số của tổng đài.

Chế độ kênh dành riêng là đờng truyền giữa hai máy điện thoại đợc thiết

lập trớc và luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ nên không phải mất

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

80đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotecthời gian thiết lập cuộc gọi. Đờng truyền này chỉ đợc sử dụng bởi hai máy

điện thoại nói trên.

Chế độ tự động quay số là chế độ tổng đài ngầm định quay số thuê bao

của đầu hotline còn lại khi một đầu nhấc máy.

Tuy nhiên đây không phải là vấn đề mà ta quan tâm, vì việc thực hiện một đờng

hotline qua mạng thông tin vệ tinh có tính chất khác so với đờng hotline trong mạng

thoại công cộng. Một hotline qua mạng thông tin vệ tinh là một kênh thoại dành riêng

mà báo hiệu đợc cấp tự động bởi đờng truyền vệ tinh, tất nhiên kênh thoại này vẫn phải

đảm bảo thời gian thiết lập nhỏ hơn 10s.

2.3. Nguyên tắc thiết lập đờng thoại cấp số tổng đài

Khi cần cấp một số thuê bao của tổng đài cho một nơi ở rất xa tổng đài, ta cần thiết

lập đờng thoại để cấp số tổng đài. Nếu thuê bao ở gần tổng đài, kết nối giữa thuê bao

và tổng đài đợc thực hiện bằng một đôi dây đồng. Khi cần kết nối tổng đài với một

thuê bao ở rất xa tổng đài ta không thể dùng đôi dây đồng đợc mà phải sử dụng một

môi trờng truyền dẫn khác để thực hiện kết nối.

Việc thiết lập đờng thoại cấp số tổng đài thực chất là biện pháp kéo dài cự ly thông

tin. Ta có thể tận dụng đờng truyền vệ tinh sẵn có để thực hiện việc này. Sơ đồ thực

hiện cấp số tổng đài nh sau:

Hình : nguyên tắc thiết lập đờng thoại cấp số tổng đài.PaBXTrạm mặt

đấtTrạm mặt

đất003

(Thuê bao)Theo hình trên, ta có thể thấy đây thực chất là sử dụng đờng truyền vệ tinh làm môi

trờng truyền dẫn giữa PaBX và thuê bao thay vì sử dụng đôi dây đồng.

2.4. Nguyên tắc đờng thoại điều khiển xa VHF

Sóng VHF có khả năng lan truyền rất xa trong môi trờng khí quyển, ít chịu ảnh hởng bởi các điều kiện thời tiết, chính vì vậy sóng VHF ngoài khả năng sử dụng cho

truyền hình, nó còn đợc sử dụng cho các loại thông tin VHF khác nh thông tin VHF

cho việc điều hành taxi, thông tin VHF dành cho công tác điều phái trong quản lý

bay... Để có thể điều khiển trạm VHF(điều khiển việc phát và thu tín hiệu VHF) từ xa

ngời ta sử dụng đờng thoại điều khiển xa VHF. Việc sử dụng đờng thoại điều khiển xa

VHF có thể thấy trong công tác điều phái trong quản lý bay.Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

81đồ án tốt nghiệpPhần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotecBùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Điều khiển xa VHF có nghĩa là việc thu phát của một trạm VHF đợc thực hiện ở

một node điều khiển ở rất xa trạm(ví dụ nh trong công tác quản lý bay, nhân viên điều

phái ở Nội Bài có thể liên lạc đợc với máy bay ở Vinh thông qua đài phát VHF đặt tại

Vinh).

Nguyên tắc của đờng thoại điều khiển xa VHF là sử dụng đờng thoại E&M 4dây. Đờng thoại E&M 4 dây gồm có 2 dây cho truyền thông tin và 2 dây cho nhận thông tin,

các đờng tín hiệu báo hiệu(2 hoặc 4 đờng) đợc sử dụng để điều khiển việc thu phát của

trạm VHF.

SPKRxERx

thucal

TxMICTxMphátĐiều

khiểnPTTVHFHình : đờng thoại E&M 4dây.

Khi ngời điều hành bấm PTT(Put To Talk), tín hiệu truyền tới khối Tx của trạm

VHF để mở máy phát. Sau đó tín hiệu từ MIC(Microphone) đợc truyền trên đôi dây

Tx. Khi truyền thông tin xong, ngời điều hành nhả PTT. Nếu Rx nhận đợc tín hiệu nó

sẽ gửi một báo hiệu qua đờng cal để mở SPK, sau đó tín hiệu đợc truyền trên đôi dây

Rx tới SPK(Speaker).

2.5. Nguyên tắc thiết lập đờng số liệu

Truyền số liệu nối tiếp là phơng pháp truyền thông tin lần lợt theo từng bit một và

từng cụm vài bit một.

Với truyền số liệu nối tiếp đồng bộ, ngoài đờng dữ liệu còn đi kèm một vài đờng tín

hiệu đồng bộ giúp bên thu có thể đồng điệu với bên phát để có thể thu đợc thông tin

giống nh phía phát phát đi.

Trong truyền số liệu nối tiếp không đồng bộ, bản thân dữ liệu truyền đi đã có chứa

các thành phần tín hiệu giúp cho việc đồng bộ, đó là các bit start và stop. Một yêu cầu

quan trọng trong truyền không đồng bộ là phía phát và phía thu phải hoạt động ở cùng

một tần số đồng hồ.

3. Đánh giá nhu cầu sử dụng

Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

82đồ án tốt nghiệp

Bùi Tuấn Nam

Lớp ĐTVT2 K42Phần Iv thiết kế mạng thông tin vệ tinhChơng Ii các thiết bị memotec3.1. Thống kê nhu cầu sử dụng

Từ các yêu cầu đặt ra trong phần Yêu cầu thiết kế ta có bảng thống kê nhu cầu sử

dụng sau:

Kết nối Hotline Cấp số

Thoại điều

Truyền số Truyền số liệu

tổng đài

tổng đài khiển xa VHF liệu đồng bộ không đồng bộ

N1 N2

N1

N11

N1

N12

N1

N13

N2N21

N2N11

Bảng 1: thống kê nhu cầu sử dụng.

3.2. Đánh giá nhu cầu về thoại1

Đối với đờng thoại thông thờng, trớc khi đa vào ghép kênh ngời ta thờng đa qua bộ

nén thoại nhằm tiết kiệm băng thông. Có nhều chuẩn nén thoại nh ACELPII(8Kbps

hoặc 5,8Kbps); G.726(40Kbps, 32Kbps, 24Kbps hoặc 16Kbps). Tuy nhiên qua khảo

sát thực tế tại Trung tâm quản lý bay miền Bắc cho thấy sử dụng nén thoại 64/16 theo

chuẩn G.726(nén thoại 64Kbps còn 16Kbps) vẫn đảm bảo nhận dạng đợc giọng nói và

chất lợng thoại tơng đối tốt.

1. N1 N2

Giữa N1 N2 có nhu cầu kết nối tổng đài. Theo nh nguyên tắc kết nối trong phần

trên, ta cần phải sử dụng 2 đờng thoại(thoại 2 dây). Vì đây là hai trụ sở chính nên lu lợng thoại khá lớn và yêu cầu chất lợng thoại đảm bảo, do đó ta có thể sử dụng 2 kênh

thoại 16Kbps cho việc kết nối tổng đài là đủ.

2 đờng trực thoại cũng yêu cầu chất lợng thaọi đảm bảo vì vậy ta có thể sử dụng 2

kênh thoại 16Kbps cho 2 đờng trực thoại này.

Tóm lại, giữa N1 N2 ta cần 4 đờng thoại 2 dây tốc độ 16Kbps.

2. N1 N1x1Voice: thoạiNghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh

Frame-Relay sử dụng thiết bị Memotec

83Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×