1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Nhận xét & kết luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (972.72 KB, 102 trang )


phụ lụchình vẽ

Hình : Sơ đồ chức năng hệ thống thông tin cố định AFTN..........................5

Hình : Cơ cấu tổ chức ngành hàng không dân dụng Việt Nam...............11

Hình : Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quản lý bay dân dụng Việt Nam.......12

Hình : sơ đồ khối trạm mặt đất...............................................................................15

Hình : mạng tuyến...........................................................................................................18

Hình : mạng sao................................................................................................................18

Hình : mạng vòng.............................................................................................................19

Hình : mạng trung tâm.................................................................................................19

Hình : mạng hình lới.......................................................................................................20

Hình : mạng chuyển mạch kênh..............................................................................21

Hình : mạng chuyển mạch thông báo..................................................................21

Hình : mạng chuyển mạch gói..................................................................................21

Hình : mô hình OSI.............................................................................................................24

Hình : phơng thức truyền thông có liên kết..................................................26

Hình : phơng thức truyền thông không liên kết..........................................26

Hình : kiến trúc phân lớp của giao thức TCP/IP...............................................27

Hình : các giao thức ở các lớp TCP/IP cho quá trình phân phối dữ liệu

trên mạng...........................................................................................................................27

Hình : quá trình đóng gói dữ liệu TCP/IP.............................................................28

Hình : cấu trúc dữ liệu ở các lớp............................................................................28

Hình : cấu trúc các lớp địa chỉ IP...........................................................................32

Hình : sự truyền thông giữa các host trong mạng cục bộ.....................33

Hình : truyền thông giữa các host khi chia nhỏ mạng.............................33

Hình : subnetmark..........................................................................................................34

Hình : khuôn dạng của HDLC.....................................................................................36

Hình : các thiết bị mạng X.25......................................................................................36

Hình : cấu trúc khung của X.25................................................................................36

Hình : mối quan hệ giữa DTE và DCE........................................................................39

Hình : cách sử dụng DLCI..............................................................................................41

Hình : cấu trúc của một khung Frame Relay..................................................42

Hình : cách sử dụng DLCI..............................................................................................4393Hình : minh hoạ cách sử dụng FECN và BECN.....................................................44

Hình : cấu trúc khung LMI..........................................................................................44

Hình : giải pháp FRAD hỗ trợ mạng IP.....................................................................46

Hình : sơ đồ khối UMOD 9100........................................................................................49

Hình : mạng thông tin vệ tinh tại VATM.............................................................52

Hình : cấu trúc trạm DOMSAT...................................................................................53

Hình : cấu trúc trạm VSAT..........................................................................................55

Hình : các giao thức tơng thích với họ CX........................................................58

Hình : mạng trớc khi sử dụng thiết bị CX...........................................................59

Hình : mạng sau khi sử dụng thiết bị CX..............................................................60

Hình : các giao thức CX800 hỗ trợ..........................................................................61

Hình : sơ đồ chức năng của CX800...........................................................................62

Hình : các giao thức và dịch vụ của CX900........................................................63

Hình : cách sử dụng các card vào/ra của CX900............................................65

Hình : các giao thức CX950/CX960 hỗ trợ..............................................................66

Hình : CX950/CX960 và cách sử dụng các card chức năng..........................67

Hình : các giao thức và dịch vụ của CX1000......................................................68

Hình : tổ chức phần cứng CX1000..............................................................................69

Hình : các giao thức, dịch vụ CX2000 cung cấp.................................................70

Hình : cách sử dụng card trong module CPU của CX2000..........................71

Hình : cửa sổ chính của CXTool...............................................................................75

Hình : hộp thoại................................................................................................................76

Hình : sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị..................................78

Hình : nguyên tắc kết nối tổng đài sử dụng trung kế CO.........................80

Hình : nguyên tắc thiết lập đờng thoại cấp số tổng đài..........................81

Hình : đờng thoại E&M 4dây.......................................................................................82Bảng vẽ

Bảng 1: thống kê nhu cầu sử dụng........................................................................83

Bảng 2: thống kê số lợng kênh của các tuyến..............................................85

Bảng 3: thống kê số lợng kênh tại mỗi node...................................................85

Bảng 4: thống kê dụng lợng sử dụng...................................................................85

Bảng 5: băng thông của các tuyến.......................................................................89

Bảng 6: khả năng cấp thoại của họ CX................................................................909495Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×