1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

BỘ BIẾN TẦN 3 BẬC NPC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 53 trang )


Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 41. Điện áp ba pha trên tải.Hình 42. Dòng điện ba pha trên tải.

 Kỹ thuật sóng mang với hàm common mode trung bình (medium common mode),

tần số ra 30Hz.Hình 43. Điện áp điều khiển (m = 0.866).HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ44Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 44. Dòng điện và điện áp pha a (m = 0.866).Hình 45. Dòng điện ngõ ra trên tải ba pha (m = 0.866).

 Kỹ thuật sóng mang với hàm common mode nhỏ nhất (minimum common mode) ,

tần số áp ra 30Hz.Hình 46. Điện áp điều khiển (m = 1).HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ45Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 47. Điện áp và dòng điện trên pha a (m = 1).Hình 48. Dòng điện ngõ ra trên tải 3 pha (m = 1).

 Kỹ thuật sóng mang với hàm offset cực trị lớn nhất (v0MAX)) , tần số áp ra 30Hz.Hình 49. Điện áp điều khiển (m = 1).

HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ46Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 50. Dòng điện và điện áp pha a (m = 1).

 Thực hiện mô phỏng với vùng quá điều chế với hàm common mode trung bìnhHình 51. Điện áp điều khiển (m = 1.7).HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ47Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 52. Điện áp ngõ ra của biến tần (m = 1.7)Hình 53. Dòng điện ngõ ra của biến tần (m = 1.7)Hình 54. Phân tích Fourier và chỉ số THD của dòng điện ngõ ra.

HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ48Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 55. Phân tích Fourier và chỉ số THD của điện áp ngõ ra.Thực hiện mô phỏng với vùng quá điều chế với V6−step = 306(V ) đã được tính ở

phần lý thuyếtHình 56. Điện áp điều khiểnHVTH: Nguyễn Vũ Sỹ49Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 57. Phân tích Fourier và chỉ số THD của điện áp ngõ raHVTH: Nguyễn Vũ Sỹ50Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờPHẦN D: KẾT LUẬN

Sau khi tính toán lý thuyết và mô phỏng trên Matlab bộ biến tần 2 bậc và bộ biến tần 3

bậc NPC có thể rút ra một số kết luận như sau:

- Điện áp ngõ ra của bộ biến tần 3 bậc có độ dốc ít hơn điện áp ngõ ra của bộ biến tần

hai bậc. Do đó giúp cho tải hoạt động tốt hơn, nhất là đối với các động cơ điện.Hình 58. Điện áp ngõ ra của bộ biến tần 2 bậc (m = 0.866).Hình 59. Điện áp ngõ ra của bộ biến tần 3 bậc (m = 0.866).

- Khi chỉ số điều chế 0 ≤ m ≤ 1 thì tín hiệu ngõ ra của bộ biến tần thay đổi tuyến tính

với m. Nhưng khi m > 1 thì tín hiệu ngõ ra không thay đổi tuyến tính theo m nữa mà có giá

trị biên độ cực đại, nếu m lớn hơn 1 rất nhiều thì tín hiệu áp ngõ ra có dạng xung vuông.HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ51Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 60. Điện áp ngõ ra của bộ biến tần 2 bậc (m = 2).-Hình 61. Điện áp ngõ ra của bộ biến tần 3 bậc (m = 2).

Chỉ số m càng tăng thì dòng điện ngõ ra tăng tuyến tính theo m.HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ52Môn: Điện tử công suất nâng caoGVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn NhờHình 62. Dòng điện trên tải ba pha (m = 0.4)Hình 63. Dòng điện trên tải ba pha (m = 0.866)Hình 64. Dòng điện trên tải ba pha (m = 1)HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ53Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

×