1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 161 trang )


CÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

THUỘC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN

LỰC VIỆT NAMĐIỆN

LỰCPHỤ LỤCTrung ápUBND XÃCHI

NHÁNH

ĐIỆNBAN ĐIỆN

HỘ SỬ

DỤNG

ĐIỆNTrạm biến áp

hạ thếCông tơ tổng

xã hợp đồng

mua buôn điện

năng với ngành

điệnBán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ

dânHình 6.24: Mô hình ban điện xã quản lý điện một cấpCÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

THUỘC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN

LỰC VIỆT NAMTrung ápĐIỆN

LỰCUBND XÃCHI

NHÁNH

ĐIỆNBAN ĐIỆNTrạm biến áp

hạ thế

Cấp 1Công tơ tổng

xã hợp đồng

mua buôn điện

năng với ngành

điệnCÁC TỔ

ĐIỆN Ở CỤM

THÔN XÓM

Cấp 2

HỘ SỬ DỤNGBán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ

dânĐIỆNHình 6.25: Mô hình ban điện xã quản lý điện hai cấpCÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

THUỘC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN

LỰC VIỆT NAMTrung ápĐIỆN

LỰCUBND XÃCHI

NHÁNH

ĐIỆNCAI THẦUTrạm biến áp

hạ thếĐIỆN

Cấp 1Công tơ tổng

xã hợp đồng

mua buôn điện

năng với ngành

điệnCÁC THẦU

ĐIỆN Ở CỤM

THÔN XÓM

Cấp 2

HỘ SỬ DỤNGBán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ

dânĐIỆNHình 6.26: Mô hình cai thầu trực tiếpCÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

THUỘC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN

LỰC VIỆT NAMTrung ápĐIỆN

LỰCUBND XÃCHI

NHÁNH

ĐIỆNBAN ĐIỆNTrạm biến áp

hạ thếCấp 1Công tơ tổng

xã hợp đồng

mua buôn điện

năng với ngành

điệnCÁC THẦU

ĐIỆN Ở CỤM

THÔN XÓM

Cấp 2

HỘ SỬ DỤNGBán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ

dânĐIỆNHình 6.27: Mô hình cai thầu qua ban (tổ) quản lý điện xãCÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

LỰC THUỐC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

VIỆT NAMĐIỆN LỰCCHÍNH QUYỀN ĐỊA

PHƯƠNG CÁC CẤPHTX TIÊU THỤ ĐIỆN

BAN CHỦ NHIỆMCHI NHÁNH

ĐIỆNCÁC CÔNG

NHÂN QUẢN LÝ

VÀ VẬN HÀNH

KINH DOANHHỘ DÂN SỬ

DỤNG ĐIỆNKẾ

TOÁN

HTXTrung ápTrạm biến áp hạ

thếCông tơ tổng xã

hợp đồng mua

buôn điện năng

với ngành điệnBán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ

dânHình 6.28: Mô hình hợp tác xã tiêu thụ điện năngTrung ápCÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

LỰC THUỐC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

VIỆT NAMĐIỆN LỰCCHI NHÁNH

ĐIỆNCHÍNH QUYỀN ĐỊA

PHƯƠNGXÍ NGHIỆP

KINH DOANH

ĐIỆN NÔNG

THÔNTrạm biến áp hạ

thếCông tơ tổng xã

hợp đồng mua

buôn điện năng

với ngành điệnHỘ DÂN SỬ

DỤNG ĐIỆN

Bán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ

dânHình 6.29: Mô hình công ty (xí nghiệp) kinh doanh điện nông thônCÁC ĐƠN VỊ ĐIỆN

LỰC THUỐC TỔNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

VIỆT NAMĐIỆN LỰCCHI NHÁNH

ĐIỆNTrung áp

CHÍNH QUYỀN ĐỊA

PHƯƠNGCÔNG TY ĐIỆN

NƯỚC TỈNHXÍ NGHIỆP

ĐIỆN NƯỚC

THỊ XÃTRẠM QUẢN

LÝ ĐIỆN

TỔ,THÔNTrạm biến áp hạ

thếCông tơ tổng xã

hợp đồng mua

buôn điện năng

với ngành điệnBán lẻ

trực tiếp

đến công

tơ hộ dânHỘ DÂN SỬ

DỤNG ĐIỆNHình 6.30: Mô hình công ty (ban) điện nước nông thônTỔNG CÔNG

TY ĐIỆN LỰC

VIỆT NAMHình 6.31: Mối liên hệ nghiệp vụ bán điện giữa các đơn vị

trong tổng công ty Điện lực Việt Nam và tổ chức kinh

doanh điện năng nông thônCÁC CÔNG TY

ĐIỆN LỰCBán LẻCÁC ĐIỆN

LỰCBÁN LẺ ĐIỆN ĐẾN HỘ

DÂN THEO GIÁ QUY

ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚCBán BuônCHI NHÁNH

ĐIỆN LỰCMua BuônCÔNG TƠ (BAN) ĐIỆN

NƯỚC CỦA TỈNHHỘ DÂN

Mua BuônMua BuônXÍ NGHIỆP KINH

DOANH ĐIỆN NÔNG

THÔNHỢP TÁC XÃ TIÊU THỤ

ĐIỆN NĂNGMua BuônTHẦU TƯ NHÂN

UBND(KHOÁN TRẮNG)BAN (TỔ) ĐIỆNDÙNG

ĐIỆNXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×