1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Chế tạo sườn đáy tàu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 91 trang )


- 42 -1. Cẩu chi tiết 677 vào vị trí lắp ráp.

2. Vạch dấu lên tôn mặt của chi tiết 677.

3. Đặt các chi tiết 658, 660, 662, 664 vào các đường đã vạch dấu, cân chỉnh

và hàn đính.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 43 -Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 44 -Hình: sườn đáy 61-P

4. Báo cho bộ phân KCS kiểm tra.

5. Hàn cố định.

6. Nắn sửa biến dạng sau khi hàn.

7. Báo KCS kiểm tra phần hàn, nội dung kiểm tra theo quy định của đăng

kiểm.

b. Trình tự lắp ráp sườn đáy bên phải ( starboard ) như sau:

1. Cẩu đặt chi tiết 688 vào vị trí lắp ráp.

2. Kẻ đường kết cấu lên tôn mặt của chi tiết 688.

3. Lần lượt đặt các chi tiết 654 và chi tiết 656 vào vị trí đã vạch dấu, cân

chỉnh và hàn đính.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 45 -Hình: sườn đáy 61-s

4. Báo cho bộ phân KCS kiểm tra

5. Hàn cố định.

6. Nắn sửa các biến dạng sau khi hàn nếu cần.

7. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần hàn, nội dung kiểm tra theo nội

dung của đăng kiểm.

• Quy trình chế tạo các sườn đáy 62, 63, 65, 66, 67 tương tự sườn đáy 61 như

đã trình bày.

2. Chế tạo cụm chi tiết sườn boong 66

Trình tự lắp ráp như sau:

1. Cẩu tôn vách (chi tiết 841 ) vào vị trí lắp ráp.

2. Vạch dấu lên tôn mặt của tôn vách vị trí các nẹp gia cường tấm.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 46 -3. Lần lượt đặt các nẹp 873 và 877 vào các vị trí đã vạch dấu, cân

chỉnh và hàn đính.Hình : sườn boong 66

4. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra vị trí của các chi tiết kết cấu.

5. Hàn cố định.

6. Nắn phẳng nếu cần.

7. Báo đăng kiểm kiểm tra nghiệm thu và cho vận chuyển đến kho tập

kết.

3.3.2. Lập quy trình chế tạo các phân đoạn phẳng

• Chuẩn Bị :

 Chuẩn bị bản vẽ thiết kế thi công.

 Chuẩn bị dụng cụ lắp ráp: thước, máy cắt gas bằng tay, máy mài, máy hàn

hồ quang, tăng đơ, búa, con nêm, đòn bảy, ngàm chữ U, cẩu…

 Chuẩn bị chi tiết lắp ráp: các chi tiết trong phân đoạn sau khi đã chế tạo

xong và thực hiện các biện pháp chống ăn mòn được vận chuyển tới gần bệ lắp ráp.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình TuấnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×