1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng vách chống va 64.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 91 trang )


- 51 -Hình: vách chống va 64

b) .Lắp ráp kết cấu:

Việc thực hiện lắp ráp các kết cấu phải dựa trên nguyên tắc: các chi tiết lắp ráp trước

phải tạo điều kiện thuận lợi cho chi tiết lắp sau. Quy trình lắp ráp được tiến hành như

sau:

1. Vạch dấu các đường kết cấu lên tôn vách và báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần

vạch dấu.

2. Lắp hai nẹp khỏe 624 đối xứng với nhau qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí vách dấu

( đường số 1 ) , hàn đính các nẹp vào tôn vách.

3. Tiếp tục lắp ráp hai nẹp khoẻ 626 cũng đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm vào vị trí

vạch dấu ( đường số 2 ) cân chỉnh và hàn đính các nẹp vào tôn vách.

4. Tương tự lắp ráp các nẹp thường 628, 630 vào vị trí đã vạch dấu ( đường số 3, 4)

trên tôn vách, hàn đính các nẹp với tôn vách.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 52 -5. Cân chỉnh tổng thể vị trí tương quan giữ các nẹp:

+ Khe hở giữa nẹp với tôn vách 1÷2 mm.

+ Khoảng cách giữa các nẹp là 600mm, sai lệch vị trí của các chi tiết kết cấu so với

vị trí lý thuyết là ±1 mm.Hình: sơ đồ vạch dấu kết cấu vách 646. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra.

7. Hàn cố định các nẹp với tôn vách bằng phương pháp hàn tự động hoặc hàn bằng

tay.

8. Nắn phẳng các bộ phận biến dạng, sơn lót chống rỉ.

9. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra lại lần cuối theo các nội dung của đăng kiểm.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 53 -10. Vận chuyển phân đoạn vách 64 vào kho tập kết.

3. Quy trình chế tạo vách dọc tâm ( từ vách 64 đến mút mũi )

Các chi tiết của vách dọc tâm được trình bày trong phần phụ lục

• lắp ráp

a. Trải Tôn: quá trình trải tôn được thực hiện theo quy trình sau

1.Cẩu tấm tôn 1144 vào vị trí lắp ráp trên bệ khuôn, hàn cố định xuống bệ khuôn.2.Cẩu tấm tôn 1119 lên bệ khuôn, đặt vào vị trí dùng tăng đơ kéo sát lại tấm tônchuẩn 1144, rà cắt lượng dư, cố định bằng mã răng lược, hàn đính. Khoảng cách giữa

các mã răng lược là 250mm.

3. Cẩu tấm tôn 1143 lên bệ khuôn đặt vào vị trí lắp ráp, kéo sát vào tấm tôn 1144, rà

cắt lượng dư, cố định bằng mã răng lược và hàn đính.

4.Báo nghiệm thu phần lắp ráp tôn, nội

dung nghịêm thu bao gồm:+ Độ sai lệch giữa hai mép tôn ≤ 2mm.

+ Các tấm tôn phải được nắn phẳng.Hình: vách dọc tâm ( 64-m )

Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 54 -5. Hàn tôn vách: áp dụng phương pháp hàn tự động cho tôn có chiều dày S = 9 mm,

mối liên kết giáp mép, không vát mép, tư thế hàn bằng, hàn hai mặt. chú ý trước khi

hàn phải làm vệ sinh sạch sẽ mối hàn , mép hàn phải được mài nhẵn.

6.Báo cho bộ phận KCS kiểm tra theo

bảng hướng dẫn kiểm tra mối hàn.

b) Lắp ráp kết cấu:

Sau khi hàn xong tôn vách ta tiến hành vạch dấu lên tôn vách và tiến hành lắp1

2

3Hình: sơ đồ vạch dấu vách dọc tâm( 64 – M)

ráp như sau:

1.Lắp ráp nẹp khoẻ 756 vào vị trí vạch

dấu ( đường số 1 ) hàn đính.2.Lắp ráp nẹp 754 vào vị trí đã vạch dấu (

đường số 2 ) hàn đính.3.Tương tự lắp nẹp 752 vào vị trí đã vạch

dấu ( đường số 3 ) hàn đính.4.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình TuấnBáo kiểm tra phần lắp ráp kết cấu..Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×