1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Định giá - Đấu thầu >

II. Công nghệ và thiết bị của dự án.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (325.79 KB, 66 trang )


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

OCC từ bể xeo 2 sang. Bột sau phối trộn qua điều tiết 1 đi vào lới 1 của máy

xeo để làm giây xi măng.

* Sản xuất các tông DUPLEX

Giấy loại OCC đợc xử lý qua các bớc tơng tự công nghệ sản xuất giấy

bao bì xi măng, chỉ khác là từ bể xeo 2 bột giấy sẽ đợc bơm qua hệ điều tiết 2

rồi đi vào hòm phun lời 2 và lới 3 của máy xeo làm lớp đế.

Giấy loại trắng cha in đợc xử lý qua một hệ thống riêng với các bớc cơ

bản: nghiền thuỷ lực, lọc cát nồng độ cao rồi qua máy nghiền 3 và đợc phôi

trộn với phụ gia, hoá chất ơ bể xeo. Tiếp theo bột giấy đợc bơm qua hệ thống

điều tiết 3 lọc cát và sàng tinh rồi đi vào hòm phun lới một tạo thành lớp mặt

trắng.

Các tông DUPLEX đợc gia keo bề mặt hoặc tráng phần nhẹ nhờ cơ cấu

tráng trên may xeo.

* Sản xuất các tông lớp mặt.

Các tông lớp mặt đợc sản xuất từ 100% giấy loại OCC. Giấy loại OCC

đợc xử lý các bơc đầu tiên tơng tự nh mô tả ở phần trên, tuy nhiên bột giấy đợc tách ra thành hai loại bột sợi dài và sợi ngắn nhờ sàng phân ly. Tuyên bột

sợi ngắn tiếp tục đợc cô đặc, nghiền ( nghiền2), chứa ở bể xeo 2 rồi đợc bơm

qua điều tiết 2 để đi vào hòm phun lới số 2 và số 3 của máy xeo làm lớp đế.

Tuyến bột sợi dài cũng đợc xử lý qua các bớc tơng tự rồi đi vào hòm phun lới

số 1 làm lớp mặt.Sơ đồ quy trình công nghệ nh sau:II. 2. Trang thiết bị.

* Các thiết bị chuẩn bị bột: Gồm ba dây chuyền.

Nguyễn Định Kỳ18Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Hệ thống chuẩn bị bột từ giấy loại OCC của phần Lan, bao gồm:

1. Thiết bị đánh tơi, tách các tạp chất sơ bộ1 thiết bị2. Bơm nồng độ cao.1chiếc3. Sáng thô hai cấp nhiều tác dụng1bộ4. Sàng phân lyi xơ sợi, nhiều tác dụng1chiếc5.Sàng tinh ba cấp, nhiều tác dụng1bộ 3 chiếc.6. Lọc cát nồng độ cao.1bộ7.Máy cô đặc tang trống2 chiếc.8.Hệ thống bơm và máy khuấy

9. Hệ thống điện, điều khiển.

- Hệ thống chuẩn bị bột từ bột Kraft:

1. Máy đánh tơi thuỷ lực.

2. Lọc cát nồng độ thấp

3. Hệ thống máy nghiền bột

4. Hệ thống điều tiết trớc xeo.

5. Hệ thống máy khuâý cho các bể chứa.

7. Hệ thống bơm bột và nớc trắng kèm theo.

8,. Hề thống máy nghiền bột cho tuyến bột sợi ngắn.

- Hệ thống chuẩn bị bột từ giấy loại trắng cha in cho lớp mặt:

1. Máy đánh tơi thuỷ lực.

2. Lọc càt nông độ cao.

3. Máy cô đặc dạng trống.

4. Hệ thống máy nghiền bột.

5.Hệ thống lọc cát trớc xeo.

6. Sàng tinh trớc xeo.

7. Hệ điều tiết bột.

8. Hệ thống máy khuấy .

Nguyễn Định Kỳ19Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

9. Hệ thống bơm bột và nớc trắng kèm theo.

10. Hệ thống điện, điều khiển tự động.

* Máy xeo giấy

* Máy cắt cuộn.

* Hệ thống xử lý giấy loại đầu máy.

* Các thiết bị phụ trợ.

1.Hệ thống chuẩn bị phụ gia.

2. Trạm biến thế và đờng dây.

3. Hệ thống bơm cấp nớc và đờng ống.

4. Nối hơi 20 tấn/giờ và phụ kiện.

5. Thiết bị xử lý môi trờng

6. Thiết bị nâng hạ vận chuyển.

7. Máy nén khí và phụ kiện

8. Bổ sung thiết bị cơ khí bảo dỡng

9. Thiết bị thí nghiệm do kiểm.

10. Thiết bị văn phòng.

II.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu

* Sản xuất các tông DUPLEX

Hạng mục

Nguyên liệu

Giấy loại OOC nhập khẩu

Giấy loại trắng cha nhập khẩu

Giấy loại OOC trong nớc

Hoá chất, phụ gia

Xút

Phèn

Nhựa thông

Tinh bộtNguyễn Định KỳĐơn vịĐịnh mức choNămmột tấn sản phẩm 2003sx10.800 tấnTừ năm

2004sx

16.200 tấnTấn

Tấn

TấnO,578

0.275

0,2486242,4

2970,0

2678,49363,6

4455,0

4017,6Kg

Kg

Kg0,4

11

3,7

104.320

118.800

39.960

108.0006480

178.200

59.940

162.00020Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Chất độn

Năng lợng, nớc

Điện

Than

Nớc45,0486.000729.000550

0,25

255.940.000

2.700

270.0008.910.000

4.050

405.000Định mức choNăm 2003 sảnmột tấn sản phẩmxuất 7.200 tấnTấn

Tấn0,660

0,4204.752

3.0247.128

4.536Kg

Kg

Kg2

48

16,5

2,514.400

345.600

118.800

18.00021.600

518.400

178.200

27.000Kwh

Tấn

M3600

0,30

204.320.000

20160

114.0006.480.000

3.240

216.000Kwh

Tấn

M3* Sản xuất giấy bao xi măng.

Hạng mục

Nguyên liệu

Giấy loại OOC nhập khẩu

Bộ giấy UKP

Hoá chất, phụ gia

Xút

Phèn

Nhựa thông

Phẩm màu

Năng lợng, nớc

Điện

Than

NớcĐơn vịTừ năm

2004sản xuất

10.800 tấnIII. công nghệ và thiết bị xử lý môi trờng dự kiến thực hiện

trong dự án .III.1. Xử lý nớc thải

Dây chuyền công nghệ mới đợc đầu t của dự án có lợng nớc thải

khoảng 2.500m3/ngày. Lợng nớc thải của dây chuyền hiện có khoảng

2.000m3/ngày. Tổng cả hai dây chuyền là 4.500m3/ngày.

Quy trình xử lý nh sau:

Nớc thải đợc điều chỉnh pH và bổ sung hoá chất cần thiết hỗ trợ quá

trình kết tụ các chất rắn lơ lửng và xơ sợi rồi qua thiết bị sàng lọc kiểu lới để

thu hồi xơ sợi quay trở lại sản xuất. Phần nớc trong phía dới đợc chia thành

hai phần: một phần đợc bơm quay trở lại sản xuất, một phần còn lại khoảng

Nguyễn Định Kỳ21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

×