1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

b) Giải pháp để tiến tới thành lập một sàn giao dịch quyền chọn niêm yết tập trung:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 105 trang )


Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”GVHD: Th.S Dương KhaViệc xây dựng hệ thống kỹ thuật công nghệ cho sàn giao dịch quyền chọn tập trung

đòi hỏi sự đầu tư lớn và đồng bộ. Các nhà quản lý có thể dựa vào kinh nghiệm xây

dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ cho SGDCK và tham khảo từ các sàn giao

dịch quyền chọn tập trung ở các nước, kết hợp với khả năng, tình hình thị trường hiện

tại để trang bị hệ thống kỹ thuật công nghệ phù hợp với điều kiện nước ta.

Các hệ thống lưu ký, giao dịch, thanh toán bù trừ, hệ thống kết nối với các thành

viên (NHTM, CTCK môi giới quyền chọn)… cần được trang bị đồng bộ, thống nhất,

giúp đơn giản hóa các qui trình giao dịch, đồng thời tăng tính chính xác, thanh khoản

và độ an toàn cho các NĐT tham gia thị trường.

Về phía các CTCK: ngoài các giải pháp đã nêu ở trên, khi một sàn giao dịch quyền

chọn tập trung được thành lập, cũng giống như TTCK; các hoạt động giao dịch, chuyển

nhượng quyền chọn sẽ diễn ra. Các CTCK sẽ đóng vai trò là thành viên của sở giao

dịch quyền chọn, đứng ra môi giới và thu phí đối với các giao dịch chuyển nhượng

quyền chọn đối với khách hàng.

Khi đó, phí môi giới quyền chọn cần được các CTCK tính toán kỹ lưỡng để có thể

bù đắp được các khoảng chi phí đầu tư đã bỏ ra, đảm bảo khả năng cạnh tranh và bước

đầu thu lợi nhuận. Trong điều kiện các giao dịch chuyển nhượng quyền chọn mới bắt

đầu hình thành, các CTCK nên chào một mức phí cạnh tranh, để bước đầu thu hút được

khách hàng, giúp cho NĐT làm quen cũng như hứng thú hơn với việc tham gia giao

dịch các quyền chọn tập trung, đóng vai trò tích cực trong việc phát triển một thị

trường giao dịch quyền chọn tập trung chính thức.

3.4 Mô hình giao dịch đề xuất cho Việt Nam:

Nhằm giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có thể áp dụng quyền chọn chứng

khoán vào giao dịch thì tôi có một mô hình đề xuất tương tự của sàn giao dịch CBOE

nhưng đơn giản hơn và thuận tiện cho người muốn mua (bán) hợp đồng quyền chọn ở

TTCK Việt Nam.

Mỗi cá nhân giao dịch quyền chọn cần có một tài khoản tại CTCK mà người môi

giới của mình đang làm việc để có thể tiện cho giao dịch thanh toán khi hợp đồng

quyền chọn được giao dịch.101Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”GVHD: Th.S Dương KhaHình 3.3: Mô hình giao dịch quyền chọn chứng khoán đề xuất

cho thị trường chứng khoán Việt Nam

• Người mua và người bán chỉ thị cho người môi giới của mình tiến hành giao

dịch quyền chọn.

• Nhà môi giới của người mua (bán) quyền chọn yêu cầu CTCK của mình thực

hiện giao dịch.

• Các CTCK đặt lệnh lên sàn giao dịch, các giao dịch khớp nhau hình thành nên

lệnh với mức giá xác định.

• Thông tin giao dịch được thông báo về trung tâm thanh toán bù trừ.

• CTCK thông báo giá giao dịch cho người môi giới, sau đó thông báo với người

mua (bán).

• Người mua (bán) ký gửi phí quyền chọn cho người môi giới

• Người môi giới ký gửi phí quyền chọn cho CTCK của mình.

102Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”GVHD: Th.S Dương Kha• CTCK thanh toán giao dich quyền chọn cho người mua (bán).KẾT LUẬN

Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế

giới đặc biệt là kể từ khi gia nhập vào WTO. Hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại cho

chúng ta nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với nền kinh tế nói chung và

TTCK nói riêng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam TTCK

cũng đang có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự phát

triển nhanh này đã bộc lộ những rủi ro tiềm ẩn cho công chúng đầu tư, đặc biệt là NĐT

nhỏ lẻ. Đã đến lúc cần phải có công cụ bảo vệ cho họ và việc xây dựng thị trường

quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam là việc làm hết sức cần thiết. Nó cũng tạo thêm

một sân chơi mới cho các NĐT và góp phần nâng cao tính cạnh tranh của TTCK Việt

Nam trong quá trình hội nhập.

Qua chuyên đề tốt nghiệp về quyền chọn, ta có thể nắm được cơ sở lý luận về

quyền chọn chứng khoán, kinh nghiệm về thị trường giao dịch quyền chọn ở một số

nước trên thế giới và đi vào thực trạng TTCK tại Việt Nam, phân tích tình hình thị

trường và mức độ cần thiết của công cụ quyền chọn chứng khoán, chuyên đề cũng đã

đưa ra một số giải pháp cũng như mô hình đề xuất cho việc áp dụng quyền chọn chứng

khoán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực phức tạp và mới, do những hạn chế của bản than trong

quá trình làm bài, chuyên đề chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được

nhận ý kiến đóng góp, bổ sung của thầy cô giáo và những người quan tâm, đang nghiên

cứu về vấn để này. Để chúng ta có thể sớm áp dụng nó vào Việt Nam, mở ra cho thị

trường chứng khoán một công cụ để có thể phát triển mạnh hơn.103Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”GVHD: Th.S Dương KhaTài liệu tham khảo

1.“Quản trị rủi ro tài chính” – TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang (Chủ biên), PGS.TSTrần Ngọc Thơ, TS Nguyễn Khắc Bảo, GV Hồ Quốc Tuấn (2006).

2.“Tài chính doanh nghiệp” – PGS.TS Trần Ngọc Thơ (Chủ biên), PGS.TSNguyễn Thị Ngọc Trang, PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt, TS Nguyễn Thị Liên Hoa,

TS Nguyễn Thị Uyên Uyên.

3.“Tài chính quốc tê” PGS.TS Trần Ngọc Thơ & PGS.TS Nguyễn Ngọc Định(Đồng chủ biên), TS Nguyễn Thị Ngọc Trang, TS Nguyễn Khắc Bảo, PGS.TS Nguyễn

Thị Liên Hoa.

4.Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thanh Tâm (2007): “Quyền chọn chứngkhoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt

Nam”.

5.Nghiên cứu khoa học “Công cụ phái sinh – Gốc nhìn từ cuộc khủng hoảng tàichính toàn cầu” Nhóm sinh viên:Nguyễn Ngọc Linh + Trịnh Thị Thanh Tâm, GVHD:

Lê Đạt Chí.

6.Các thông tin trên trang web của Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội:http://www.hastc.org.vn

7.Các thông tin trên trang web của chuyên đề về phân tích tài chính, quản trịdoanh nghiệp, ngân hàng, chứng khoán: www.saga.vn

8.Các thông tin trên trang web của Thời báo kinh tế Việt Nam:www.vneconomy.com.vn

9.Các thông tin trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:www.hsx.vn

10. Các thông tin trên trang web của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

http://www.ssc.gov.com

11.Các thông tin trên trang web của Đầu tư chứng khoán online:http://tinnhanhchungkhoan.vn

12.Các thông tin trên trang web: http://www.tapchichungkhoan.net

104Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”GVHD: Th.S Dương Kha13.Các thông tin trên trang web của Tin nhanh Việt Nam: http://vnexpress.net/14.Các thông tin trên trang web của Xa lộ tin tức: http://tintuc.xalo.vn/Tài liệu nước ngoài:

1.“Option, Futures, and other derivatives” John C.Hull (2006)2.Chicago Board Options Exchange: http://www.cboe.com3.Euronext N.V: http://www/euronext.com4.London International Financial Futures and Options Exchange:http:/www.liffe.com

5.Tokyo Stock Exchange: http://www.tse.or.jp105Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×