1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Các hệ số cơ bản của các sơ đồ chỉnh lưu Bảng 8.1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (687.12 KB, 86 trang )


Điện áp tải được tính Ud

Tên sơ đồ

chỉnh lưuSơ đồ chỉnh lưuTải thuần trởdòng điện

liên tục

CL cầu một

pha

điêukhiển

KĐXD2T2

Lchỉnh lưuso với điện

áp tảiso với điện

áp xoay

chiềuku= Udo/U2fdòng điện gián

đoạnT1D1

A?Tải điện

cảm(dòng liên

tục)Hệ số điện ápkn1= Un/Udokn2= Un/U2f2 2π0,9RπUdo.1+cosα

2T21,57T1D1221,41D2

LRCL tia ba

phaAT1B

C

LA?T2

T3Udocosα

Rπ

khi α 〈

645

3

2

1

04Ud 0

3

π



1 + sin  3 − α 

khi α 〉Udocosα3 6

1,17

32,0962,45π

65

3

2

1

021Điện áp tải được tính Ud

Tên sơ đồ

chỉnh lưuSơ đồ chỉnh lưuTải thuần trởdòng điện

liên tục

CLtia sáu

phaA**B*T2C*T3R

AL

TUdocosαπ

khi α 〈

3A?BA?CCL cầu ba

pha điều

khiển ĐXso với điện

áp tảiso với điện

áp xoay

chiềuku= Udo/U2fdòng điện gián

đoạnchỉnh lưukn1= Un/Udokn2= Un/U2fT1*

*Tải điện

cảm(dòng liên

tục)Hệ số điện ápA?T2T3T6T5RLkhi α 〉π

3Udocosα2 2

2,823 2π1,35T1T4

π



U d 0 1 + sin  − α 

6



Udocosα

44π

khi α 〈

3

5

3

2

1

05

3

2

1

045

3

2

1

045

3

2

1

0

π



U d 0 1 + sin  − α 

6



π

khi α 〉

3Udocosα3 6ππ32,341,4562,4522Điện áp tải được tính Ud

Tên sơ đồ

chỉnh lưuSơ đồ chỉnh lưuTải thuần trởdòng điện

liên tục

CL cầu ba

pha điều

khiển KĐXD1T3RLso với điện

áp tảiso với điện

áp xoay

chiềuku= Udo/U2fkn1= Un/Udokn2= Un/U2f3 6ππ3T2D3chỉnh lưuT1D2dòng điện gián

đoạnTải điện

cảm(dòng liên

tục)Hệ số điện ápUdo.1+cosα

22,341,4562,45A?

L-DOCBảng các hệ số dòng điện và biến áp của các sơ đồ chỉnh lưu

45

3

2

1

04Bảng 8.25

3

2

1

023Hệ số dòng điện

Tên sơ đồ

chỉnh lưu1Van bán dẫnHSCS biến ápThứ cấp biến ápSơ cấp biến ápHình dáng

dòng điệnTB

ktb=

Iv/IdHiệu dông khd=

Ihd/IdHình dáng

dòng điệnk2= I2/IdHình dáng

dòng điệnk1=

I1/kba.Id23456781

21

21

20,50,71

1

21,00,5ks1=

S1ba/

Pdmaxks2=

S2ba/

Pdmax910110,711

2ks=

Sba/

Pdmax0,71Một nửa

chu kỳcả chu kỳ

với BA có

trung tính

Cầu mét

pha

ĐKĐX1,01,48 1,231,741,23 1,231,23Cầu mét

pha

ĐKKĐX

Cầu mét

pha

ĐKKĐXπ −α

π −α

π −α

π −α

24Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

×