1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA KHOA ĐIỆN TỬ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (822.45 KB, 67 trang )


Đồ án tốt nghiệpMANGANH

TENNGANHText

TextTrường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

3

30Bảng LOP (Lớp)

Tên

Kiểu

MALOP

Text

MADIADIEM

Text

MANGANH

Text

TENLOP

Text

SISO

Number

LIENHE

TextMã ngành (khoá)

Tên ngành3.1.1.5.3.1.1.6.Độ rộng

5

4

3

10

50Diễn giải

Mã lớp (khoá)

Mã địa điểm

Mã ngành

Tên lớp

Sĩ số

Liên hệBảng ĐIAĐIEM (Địa điểm)

Tên

Kiểu

Độ rộngDiễn giảiMADIADIEM

DIADIEMText

Text4

50Mã địa điểm (khoá)

Địa điểmLIENHEText50Liên hệ3.1.1.7.Bảng THOIKHOABIEU/GBG (Thời khóa biểu/GBG)

Tên

Kiểu

Độ rộng

Diễn giải

MAMONHOC

Text

5

Mã môn học (khoá)

MALOP

Text

5

Mã lớp

MAGIANGVIEN

Text

6

Mã giảng viên

HOCKY

Number

Học kỳ

HINHTHUCHOC

Text

50

Hình thức học

3.1.1.8.

Bảng THOIGIANHOC(Thời gian học)

Tên

Kiểu

Độ rộng

Diễn giải

MATGH

Text

10

Mã thời gian học (khoá)

HOCKY

Number

Học kỳ

NGAYBATDAU

Date/Time

Ngày bắt đầu

NGAYKETTHUC

Date/Time

Ngày kết thúcSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ25Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp

3.1.2.Trường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpLược đồ cấu trúc dữ liệuSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ26Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp

3.2.Trường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpThiết kế modul chương trình3.2.1. Chức năng: Thông tin cán bộ

- Vào: Thông tin về giảng viên

- Ra : Bảng giảng viên

Phương thức: Thêm bộ t vào bảng giảng viên  Kết thúc.

3.2.2. Chức năng : Thông tin Bộ môn

- Vào: Thông tin về bộ môn

- Ra: Bảng Bộ môn

Phương thức: Thêm bộ t vào bảng bộ môn Kết thúc.

3.2.3. Chức năng: Lớp

- Vào: Thông tin về lớp

- Ra: Bảng danh sách các lớp

Phương thức: thêm bộ t vào Bảng danh sách các lớp  Kết thúc.

3.2.4. Chức năng Địa điểm

- Vào: Thông tin về địa điểm

- Ra: Bảng Địa điểm

Phương thức: thêm bộ t vào bảng Địa điểm  Kết thúc.

3.2.5. Chức năng Ngành

- Vào: Thông tin về ngành

- Ra: Bảng Ngành

Phương thức: Thêm bộ t vào bảng Ngành  Kết thúc.

3.2.6. Chức năng Môn học

- Vào: Kế hoạch môn học

- Ra:

+ Bảng Môn học

+ Bảng Thời gian học

Phương thức: thêm bộ t vào Bảng Môn học và Bảng Thời gian học  Kết

thúc.Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ27Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

3.2.7. Chức năng Cấp giấy báo giảng

- Vào:

+ Thông tin môn học

+ Thông tin về thời gian học

- Ra: Bảng Thời khoá biểu/GBG

Phương thức: Thêm bộ t vào Bảng Thời khoá biểu/GBG  Kết thúc.

3.2.8. Chức năng Quản lý khối lượng

- Vào:

+ Thông tin của phòng đào tạo

+ Thông tin về môn học

+ Lịch học

- Ra: Kế hoạch

3.3. Thiết kế giao diện

3.3.1. Lựa chọn ngôn ngữ

Microsoft Access là một ngôn ngữ dùng để viết một ứng dụng nhanh chóng

và có hiệu quả trên hệ điều hành Microsoft Windows. Thật vậy, dù bạn là người

lập trình chuyên nghiệp hay là một người mới học lập trình, Access đều cung cấp

cho bạn những công cụ hoàn chỉnh để giúp cho bạn tạo một chương trình hiệu quả,

có giao diện đẹp mắt và mất ít thời gian nhất. Thêm vào đó Access còn cung cấp

cho bạn các công cụ kết nối CSDL một cách đơn giản và hiệu quả. Nhận thức được

những ưu việt đó của ngôn ngữ Access nên em đã chọn ngôn ngữ Access làm ngôn

ngữ viết cho chương trình và kết hợp với hệ quản trị CSDL MS.Access để xây

dựng đề tài: “Quản lý khối lượng giảng dạy của Khoa Điện tử” làm đề tài tốt

nghiệp của mình.

3.3.2. Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Access

Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hãng Microsoft chạy trên môi

trường Windows trên đó có các công cụ hữu hiệu và tiện lợi để tự động sản sinh

chương trình cho hầu hết các bài toán thường gặp trong thực tế như quản lý, thống

kê, kế toán. Với MS Access người sử dụng không phải viết từng câu lệnh cụ thể

Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ28Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

mà vẫn có được một chương trình hoàn chỉnh. Nếu cần lập trình MS Access có sẵn

ngôn ngữ Access Basic để ta có thể lập trình theo ý muốn của người sử dụng.

Sáu đối tượng mà Access cung cấp là: Bảng (Table), truy vấn (Query), mẫu

biểu (Form), báo biểu (Report), Macro và Module. Có đầy đủ các khả năng lưu trữ

dữ liệu, thống kê, biểu diễn thông tin và tự động rất nhiều các tác vụ khác. Access

không chỉ là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu mà còn là hệ quản lí CSDL quan hệ

(Relational DataBase). Access cung cấp công cụ Wizard (Phù thủy) để tự động tạo

bảng, truy vấn, báo cáo. Ta có thể sử dụng việc phân tích bảng để tránh dư thừa dữ

liệu. Access hỗ trợ rất tốt cho những người mới bước vào tin học. Với Wizard và

các phương tiện hoạt động tự động khác ta sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức

trong việc xây dựng và thiết kế chương trình.3.3.2.1

Những thế mạnh và tiện ích của MS ACCESS

Là một hệ quản lý CSDL thực sự

Với các bảng ta có thể định nghĩa các khóa chính (Primary Key) và khóa

ngoại lai để đảm bảo tính duy nhất, có các luật quan hệ (Một – một, một – nhiều,

nhiều – nhiều) để thiết lập mối quan hệ các bảng với nhau và đảm bảo tính vẹn

toàn của dữ liệu, ngăn chặn việc cập nhật và xóa thông tin không phù hợp. Access

cung cấp đầy đủ các kiểu dữ liệu cần thiết cho trường bao gồm kiểu văn bản

(Text), kiểu số (Number), kiểu tiền tệ (Currency), kiểu ngày, tháng, giờ

(Data/Time), kiểu đúng, sai (Yes/No)…

Dễ dàng sử dụng với Wizard

Với Wizard ta chỉ phải trả lời các câu hỏi sau đó nó tự động xây dựng các đối

tượng như Form, Table, Report, Query khá nhiều hoạt động, chủng loại đáp ứng

phần nào các ý thích của người sử dụng, giảm công sức thiết kế và xây dựng

chương trình.

Truy vấn một công cụ mạnh của Access

Với truy vấn ta có thể liên kết nhiều bảng lại với nhau để kiết xuất thông tin.

Việc xây dựng một truy vấn lại rất dễ dàng được thể hiện trên màn hình đồ họa,

Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ29Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

người sử dụng chỉ cần bấm chuột (Mouse) và trả lời một số câu hỏi là có thể thiết

kế được một truy vấn. Ta lại có thể xây dựng được các truy vấn của các truy vấn để

lấy các thông tin chi tiết hơn. Dùng truy vấn ta có thể tổng hợp thông tin, sắp xếp

chúng, tìm kiếm dữ liệu.

Sử dụng được các ưu thế của Windows như phông cũ, cắt dán, kết nối với

Excel, Word hay Lotus 1 - 2 - 3 chia sẻ tài nguyên với nhau bởi vì các phầm mềm

này đều chung một hãng sản xuất.

Macro – Lập trình không phải lập trình

Đối với những người không phải lập trình viên Access cung cấp một công cụ

đó là Macro. Với Macro việc kết nối các Menu, các nút lệnh tự động thực hiện, …

Gần 60 Macro giúp chúng ta xử lý dữ liệu, đóng mở các bảng biểu, báo cáo, …

Module – Access Basic cho việc lập trình CSDL

Access Basic cho phép lập trình theo kiểu hướng sự kiện. Cũng như C,

Pascal, Foxpro, … Access Basic cũng có các lệnh lựa chọn, rẽ nhánh (if, if … then,

if … then … else, case). Các vòng lặp: For, While, … tạo điều kiện đầy đủ về công

cụ cho người lập trình. Ngoài ra Access Basic còn có bộ tìm lỗi, kiểm tra cú pháp

câu lệnh hay từng bước, …

3.3.2.2

Những công cụ cho phép xây dựng 1 ứng dụng trên Access

Bảng (Table)

Với bảng ta thấy nó giống như DBF của Foxpro. Trong Access việc tạo bảng,

sửa đổi cấu trúc của bảng được tiến hành trên môi trường giao diện đồ họa rất trực

quan việc tạo bảng có thể dùng công cụ Wizard hoặc tự thiết kê lấy. Đối với bảng

Assess cung cấp đầy đủ các kiểu dữ liệu cần thiết cho trường bao gồm kiểu văn

bản (text), kiểu kí ức (Memo), Kiểu đúng, sai (Yes/no) và các đối tượng OLE để

kết nhúng. Để đảm bảo an toàn dữ liệu Access cho phép thiết lập quan hệ giữa các

bảng với nhau đảm bảo tính rằng buộc, do đó người dùng không phải kiểm tra tính

rằng buộc khi nhập.

Truy vấn (Query)Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ30Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

Truy vấn là sự lựa chọn thông tin theo một điều kiện nào đó. Có thể nói sức

mạnh của Access ở chính truy vấn và báo cáo. Trong đó Access có 2 loại truy vấn:

truy vấn lựa chọn và truy vấn hành động.

- Loại thứ nhất: Truy vấn lựa chọn (Select Query) là truy vấn mà kết quả đầu

ra là tập hợp các thông tin được lựa chọn từ các bảng, các truy vấn theo một điều

kiện nào đó.

- Loại thứ 2: Truy vấn hành động là truy vấn nhằm thực hiện một thao tác xử

lý dữ liệu nào đó như: xóa dữ liệu (Query Delete), cập nhật dữ liệu (Query

Update), chèn dữ liệu (Query Append), tạo bảng (Query Mace Table). Việc sử

dụng hữu hiệu truy vấn làm tăng khả năng tìm kiếm lời giải cho các bài toán phức

tạp. Việc sử dụng các hàm tự định nghĩa trong các cột của các truy vấn làm tăng

khả năng kiết xuất thông tin, mềm dẻo thông tin đầu ra lên rất nhiều.

Ngoài ra, ta có thể xây dụng các truy vấn bằng các câu lệnh SQL.

Biểu mẫu (Form)

Với bảng truy vấn ta vẫn xem được thông tin nhưng trên biểu mẫu giao diện

thân thiện hơn nhiều. Biểu mẫu là công cụ tuyệt vời để cập nhật dữ liệu. Trong

Access có 4 loại biểu mẫu cơ bản như sau:

-Biểu mẫu một cột (Single Column).-Biểu mẫu nhiều cột dạng bảng (Tabular).-Biểu mẫu chính phụ (Main/SubForm).-Biểu mẫu đồ họa (Graph).Báo cáo (Report)

Báo cáo là phần không thể thiếu được đối với một hệ quản lý CSDL hoàn

thiện. Các dữ liệu luôn được tổng hợp, thống kê và in ra giấy. Do đó thiết kế các

báo cáo là việc không thể thiếu được. Vì vậy việc thiết kế chúng mất rất nhiều thời

gian. Với Access công cụ trở lên thuận lợi hơn nhiều.

Access cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại báo cáo và có thể thiết kế bằng

công cụ Wizard vượt qua các công cụ của các ngôn ngữ lập trình khác.

Macro

Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ31Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

Macro là tập hợp các hành động dùng để thực hiện dùng để thực hiện một

nhiệm vụ một cách tự động. Bất kỳ các thao tác nào lặp đi lặp lại nhiều lần đều là

ứng cử viên tốt để tạo Macro. Với Macro ta có thể tạo được một hệ thống menu,

kích hoạt các nút lệnh, mở đóng các bảng, mẫu biểu, truy vấn, … Tự động tìm

kiếm và chắt lọc thông tin, kiểm soát các phím nóng.

Module

Việc dùng Macro ta có thể xây dựng được các công việc tự động, nhưng với

những bài toán có độ phức tạp cao Access không đáp ứng nổi thì ta có thể lập trình

bằng ngôn ngữ Access Basic. Đây là một ngôn ngữ lập trình quản lý mạng trên

môi trường Windows có đầy đủ các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh các vòng lặp, …

làm công cụ cho chúng ta tổng hợp chắt lọc kiết xuất thông tin.

Toàn bộ chức năng trên nằm trong các tính năng mạnh mẽ của Microsoft

Access.Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ32Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệpTrường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpPhần 2PHẦN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Tên đề tài: Thiết kế dạy học Bài: Định dạng văn bản (1 tiết), Bài: Các công cụ

trợ giúp soạn thảo (1 tiết) và Bài: Tạo và làm việc với bảng (1 tiết), thuộc sách

nghề Tin học phổ thông trung học (Lớp 10), theo quan điểm dạy học tích cực lấy

người học làm trung tâm.Bài soạn số 01:

A. CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN

B. TRÌNH BÀY GIÁO ÁN THEO MẪU

Bài soạn số 02:

A. CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN

B. TRÌNH BÀY GIÁO ÁN THEO MẪU

Bài soạn số 03:

A. CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN

B. TRÌNH BÀY GIÁO ÁN THEO MẪUSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ33Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp

Bài soạn số 01:Trường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpBÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

A. CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC SOẠN GIÁO ÁN

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.Mục đích:Trang bị cho HS những kiến thức sau:

- Định dạng kí tự: phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc chữ...

- Định dạng đoạn văn bản: căn lề, khoáng cách giữa các dòng trong đoạn văn,

khoảng cách đến đoạn văn trước hoặc sau, định dạng dòng đầu tiên, khoảng cách lề

đoạn văn so với lề trang...

- Định dạng trang: kích thước các lề và hướng giấy

2. Yêu cầu:

• Kiến thức:

Biết thiết đặt một số thuộc tính cơ bản của định dạng kí tự (phông chữ, kiểu

chữ, cữ chữ, màu sắc chữ...); một số thuộc tính cơ bản của định dạng đoạn văn bản

(căn lề, khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn, khoảng cách đén đoạn văn

trước hoặc sau...); hai thuộc tính cơ bản của định dạng trang (kích thước các lề và

hướng giấy)

• Phát triển:

Qua bài học, HS biết trình bày văn bản hợp lí, đẹp, phát huy tính sáng tạo,

thẩm mỹ.

• Giáo dục:

Tính cẩn thận, chủ động chiếm lĩnh tri thức.

II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM BÀI DẠY

•Nội dung bài gồm ba phần:

1. Định dạng kí tự

- Các thuộc tính của định dạng kí tự

- Cách thiết đặt các thuộc tính

2. Định dạng đoạn văn bản

Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ34Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

- Các thuộc tính cơ bản của định dạng đoạn văn bản

- Cách thiết đặt các thuộc tính

3. Định dạng trang

Cách thiết đặt hai thuộc tính cơ bản của định dạng trang.

•Việc phân chia nội dung và sắp xếp trình tự các phần như SGK là hợp lí, nó

đáp ứng được quy luật nhận thức bài học của người học từ dễ đến khoa, từ đơn

giản đến phức tạp, đảm bảo tính khoa học và tính vừa sức của học sinh.

•Khái niệm mới cần hình thành trong bài:

Việc hình thành khái niệm mới sẽ giúp HS hình dung được bài học. Khái

niệm mới là nền tảng, là cơ sở để hình thành tư duy học tập xuyên suốt bài của HS.

Trong bài cần hình thành khái niệm: Định dạng văn bản

“Định dạng văn bản là trình bày văn bản nhằm mục đích cho văn bản được

rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ

hơn các nội dung chủ yếu của văn bản”

•Nội dung khó dạy, khó tiếp thu: những kiến thức trong bài đều là những kiến

thức cơ bản, khá dễ, người học có thể tiếp thu nhanh chóng.

•Kiến thức liên quan trực tiếp đến bài học: những khả năng định dạng trong

chức năng trình bày văn bản đã học ở bài 14: khả năng định dạng kí tự (phông chữ,

kiểu chữ…), khả năng đinh dạng đoạn văn bản (căn lề, vị trí lề đoạn văn…) và khả

năng định dạng trang ( kích thước các lề và hướng giấy).

•Nội dung cơ sở cho toàn bài: cách thiết đặt các thuộc tính của định dạng kí

tự, các thuộc tính đinh dạng đoạn văn bản và các thuộc tính định dạng trang.

•Cơ sở khoa học của các hiện tượng, các quá trình, các giải pháp kĩ thuật…

đã nêu trong bài: HS đã biết thế nào là kí tự? thế nào là đoạn văn bản?

•Cách khai thác tính ứng dụng thực tiễn của bài dạy: với mục đích để trình

bày văn bản được đẹp như mong muốn, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng hệ

soạn thảo Microsoft Word đã cung cấp các lệnh định dạng văn bản cho phép trình

bày văn bản trong quá trình soạn thảo.Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ35Lớp: MTO4S - THXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×